אגודת הסטודנטים "בקריה האקדמית אונו" יחד עם אגודות הסטודנטים של המכללות למשפטים: בנתניה, המכללה למנהל והמרכז האקדמי למשפט ועסקים שברמת גן, עתרו היום (ב') לבג"ץ, נגד  לשכת עורכי הדין, היועץ המשפטי לממשלה ושר המשפטים בעקבות תקנות לשכת עורכי הדין החדשים לפיהם לא יתאפשר לסטודנטים למשפטים להתראיין לקבלה להתמחות במשרדים לפני השנה השלישית ללימודים.
 
בחודש אוגוסט השנה, הותקנו כללים חדשים של לשכת עורכי הדין הקובעים כי סטודנטים למשפטים יוכלו להתראיין ולהגיש את מועמדותם להתמחות במשרדים השונים רק מחודש מארס של השנה השלישית ללימודיהם. עד קביעת כללים אלו יכלו הסטודנטים  להגיש מועמדות ולהתראיין להתמחות כבר בסוף השנה הראשונה.
 
הבג''ץ הוגש על רקע המצב הבלתי נסבל בו כבר היום, בכל שנה נאלצים מאות רבות של מועמדים לדחות את תחילת התמחותם רק בשל העובדה שלא הצליחו למצוא מקום התמחות לפני סיום לימודיהם האקדמיים. סיון רוזן, יו"ר אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו, ממגישי העתירה אמרה אתמול כי:  " לא נהיה יותר  שק חבטות  מול אלו המנסים לסגור את שערי המקצוע בטענות שונות ומשונות ובעצם פוגעים בראש ובראשונה בסטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ומהפריפריה".
 
יש לציין, כי הכללים החדשים פוגעים קשות בחופש העיסוק של הסטודנטים  ככלל  ויגרום נזק כבד בעיקר לסטודנטים מהמכללות בפרט, שלימודי המשפטים שלהם נמשכים רק שלוש שנים ולא שלוש וחצי שנים כמקובל באוניברסיטאות.
 
במצב החדש, ייווצר "צוואר בקבוק" של כ-3,000 סטודנטים בכל מועד ראיונות,  שיתחרו וייאבקו על כל מקום התמחות. מועמד שלא ימצא התמחות עד לתחילת תקופת ההתמחות במועד שלאחר סיום לימודיו, תתעכב השתלבותו במקצוע בחצי שנה לפחות.

מקור: הקריה האקדמית אונו