בית פורומים עצור כאן חושבים

סוכה: כשרות דופן שלישי ואמצעי טפח

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-27/9/2004 11:04 לינק ישיר 
סוכה: כשרות דופן שלישי ואמצעי טפח

האם בסוכה עם שתי דפנות כמבוי [מפולש] ויש טפח אחד לדופן שלישית [לא טפח שוחק], האם הסוכה כשרה מדאורייתא.

בעשויה כמין גאם[ר], כבר כתב הגרי"ז בדף ז' שמדאורייתא מספיק טפח אחד , וללא "טפח שוחק".

תודה רבה

הכותרת


תוקן על ידי עצכח ב- 27/05/2008 13:35:18
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/9/2004 12:24 לינק ישיר 

תושבעפ

אם הבנתי אותך נכון אז בעצם הגמרא כבר דנה בכך (סוכה ז ע"א). ושם המסקנה להלכה שצריך ארבעה טפחים ?

או שמא כוונתך לשאול האם זה מדרבנן דווקא ? אם כן אינני זוכר מישהו שכותב על כך, אם יש לציין שפשט הגמרא משמע שמדובר על דאורייתא (אגב, אין כל כך הרבה נפק"מ לדעת אותם ראשונים שסבורים שגם כשאר הסוכה פסולה מדרבנן הפקיעו ממנו את המצווה ויש לברך שוב כאשר יושב בסוכה כשרה, ראה את הדיון סביב "מעולם לא קיימת" שם בדף כח ע"א)
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/9/2004 21:23 לינק ישיר 

רב צעיר

בגמ' בדף ז' אין הוכחה שזה מהתורה, וכמו שגבי טפח שוחק ההוספה לטפח גרידא היא מדרבנן, וכמו שכתב הגרי"ז, ה"נ גבי ארבעה טפחים.

ונפק"מ היא לצירוף דופן של סדין שבשו"ע תרל' ס"י כתב אין נכון, וטעמו משום זימנין דמינתקי ולאו אדעתיה, והק' הט"ז מבהמה שכתוב בסעיף יא שכשרה לדופן, ותירץ דהיינו להכשר סוכה. והפשט לדופן שלישית, וכמו שביאר במשבצות זהב. [אמנם אליהו רבה חולק ותירץ דבהמה אין חשש "ולאו אדעתיה", שהרי ברחה, ומשא"כ בסדין... עי"ש].

ולגופו של ענין, כבר מצאתי בתוס' ריש ז' ע"ב דמשמע שאף בשתי דפנות כמבוי מהתורה מספיק בדופן שלישית טפח.

תודה רבה וחג שמח

תושבעפדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/9/2004 16:09 לינק ישיר 


מקום מרוכז להלכות סוכה בפרום החדש "הלכות ומסכת סוכה"

http://hydepark.co.il/hydepark/forum.asp?forum_id=11780

תושבעפדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/10/2004 23:46 לינק ישיר 

תושבעפ!

חזיתי בשאלתך מזווית עיני המזלפת דמעותיה ברגש באין מעצר חסם וזמם לרוחה.

אוי! המה ליבי - אכן! אכן! עוד ישנם ערים נכחדות בתפוצות הגולה, אשר בהם יעשן במסתר נרנו הישן.

בעיני רוחי נצבת דמותך מתנועעת למול צג האינטרנט, כשאצבע אחת חורשת תלמים בזיפי זקנך ואגודלך השמאלית מתנופפת לקצב הסברות התלמודיות הענוגות אותם חורטת ידך הימנית בקסת המחשב הלא היא המקלדת הטהורה בעלת עשרות הקנים.

את מבטך החולמני והעורג המצפה למצוא לו ידיד ורע לפרק הוויות ולטחון הרים, לקצות בגבעות התלמוד בסברות ישרות ונכוחות ליישב את קושיותיך, אחת מהן לא נעדרה.

והנה שוד ושבר! צוקה וצלמוניה בגבולך - אויה! אין יוצא ואין בא, אללי לך!

התשבר???

התפול רוחך???אחי! החזק אל תרף - שים אל המדרש פעמיך, שם תמצא לך את אשר שאלה נפשך הנטרדת לשים קץ לבדידותך.

שם תמצא צורבים, רבי חובלים, לירד ללב ים סוער, מימי התלמוד הגועשים בקצף המייתם, ויתנו מזור לרוחך.

ולענין מה ששאלת כבר האריכו בזה במפורש בפוסקים בשותי"ם שלהם.

וידוע המעשה, שכעין זה היה בר' זעליג דיין דבריסק שנזדמנה לו סוכה העשויה כנ"ל והניח בה תפילין.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/10/2004 00:01 לינק ישיר 

תושבעפ

תודה על החקירה המעניינת שהעלית.

הפורום שלנו מיועד גם מיועד לנושאים כאלו!

אם הבנתי את דבריך, השאלה שלך היא: לאחר שלמדנו שאין צורך בארבע או אפילו בשלוש דפנות שלימות להכשר סוכה מן התורה, כמה בכל זאת הוא המינימום הדרוש. טפח, טפח שוחק, ארבעה טפחים, צורת הפתח על החלק הפתוח, ועוד.

ואם מצאנו שנדרשות תוספות, האם זה מדאורייתא או מדרבנן.

העיר על כך רב צעיר שהראשונים והאחרונים נחלקים בשאלה אם חכמים הפקיעו מצות סוכה מן התורה במקום שאסרו מדרבנן.

ומימי לא הבנתי זאת, שכן גמרא מפורשת היא במסכת סוכה שההבדל בין פסול דאורייתא לפסול דרבנן הוא שהאחרון כשר בדיעבד ויוצא אדם ידי חובתו. וזה בסוגיה של המחטט בגדיש.

לצערי, כיון שאיני מונח בענין כראוי, לא יכולתי לענות לשאלתך, אך עקבתי אחריה בענין רב. ואנא, הוסף נא להעלות משאלותיך - היסודיות והחשובות - כאן בפורום.

מן הראוי אף לצרף את חקירותיך לאשכול המומלצים, שהרי הפורום מיועד גם לדיונים הלכתיים.

***

יודעלישון

דבריך נאמרו בוודאי ברוח טובה ובהומור, אך אני מצאתי בהם שמץ של נימה עוקצנית שלא היתה לרוחי. האם לא ניתן לעיין בעומקן של סוגיות הש"ס גם דרך האינטרנט? אתמהה.

שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/10/2004 05:07 לינק ישיר 

מיימוני

אכן אמת נכון ואמנם, היו מתובלים בדברי כמה מיני שמצים, אשר צריכים הם לחכם אשר בידו בק"ן טעמים לטהר את השמץ ולפורעו לשמצה בקמיו.

דא עקא - כי עיקר תמהתי על חכם שכמותו אשר משמו ומריסי עיניו אתה למד כי ידיו רב לו בתורה שבעל פה, (ואף כי נשמט ממנו אותו המעשה מר' זעליג דיין קדוש, כבר אמרו חכמינו "אין למידים הלכה מן המעשה").

מ"מ היה עליו לעיין בספר "דברי נחמיה" המיוחס לר' נחמיה.(ופי' מופיע בכמה וכמה מיני קבצי מפרשים הסדורים על המסכתא) אשר דן במפורש באותו הדף בחקירתו של הנ"ל, ומסיק כי אף במבוי המפולש בטפח רגיל סגי ליה מדאורייתא.

ישמע חכם ויוסיף לקח -

וראה תושבע"פ ויגל וירון לבבו ויאמר "אך זה היום ציפינו קיוינו" ויום טוב עושה לאוהביו ולקרוביו.

אמת מה נהדר!
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/10/2004 07:03 לינק ישיר 

תושבע"פ היקר (ולבקיא מרבים וויסט_שלופען)

התורה אינה חתומה בספר פוסק זה או אחר. בגמ' הוריות מבואר שאדם היכול לעיין לבד, נחשב כל פעם שחטא כאשר סמך על אחרים.

ולעניין השאלה, הסברא נותנת שסוכה כזו פסולה. אין כאן דירה כלל, כיוון שמפולש מצד לצד, אינו מגן לא מגשם ולא מרוח ואין בו שום היבט צנעה, מה שאינו כן בב' דפנות כמין גאם, בזוית הסוכה יש כמה מאפייני בית.

ואין ספק שמעיקר הדין כולם היו פוסלים אותו, אלא שיש כאן אולי לשיטתם גדר לא פלוג.

ואמנם יש סוגיית דיומדין בריש פרקא, אדרבא משם מוכח שחילקו חכמים בין גדרי גוד אסיק ושאר דינים אלו שבעירובין לסוכה (ד' ע"ב) [לעומת ר' יעקב המדמה שם בדין דשם]. ואם תרצה דיוק הנה דברי רש"י המפורשים שם בד"ה שתים כהלכתן "אחד לארכה ואחד לרחבה", ואל לנו להתפלא על שכחת מעשי ר' זליג או איזה שו"תים אחרים, כאשר לימוד רוח הסוגיא והבנת העניין על פי דברי חז"ל פותח לנו צוהר לתיבה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/10/2004 09:22 לינק ישיר 

יהוסףואין בעיניך הבדל בין שתי דפנות מקבילות שרווח ביניהן לבין שתי דפנות שטפח בנוי ביניהן?

זכור לי במעומעם שאף בעירובין למדנו על מחלוקת ר' יהודה וחכמים בכגון דא, ושם טען הטוען כי שתי דפנות ברשות הרבים, זו מול זו, עוקרות שם רשות הרבים מדאורייתא, אף על פי ששם רשות היחיד אין שם.

כמובן, אני מצטרף לקביעה שאין עלינו להתפעל מפירושיהם של ראשונים ואחרונים. אין הם אלא כלי עזר בהבנת הסוגיה. למשל, אני עצמי לא שמעתי מעודי על הספר שהמליץ עליו יודע לשון, אם כי איני יכול להביא ראיה מעצמי.

שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/10/2004 10:07 לינק ישיר 

הרב המיימוני אתה אולי אינך יכול להביא ראיה מעצמך, אבל אני יכול ויכול להביא ראיה ממך וכדכוותך שהסוגיות עצמם נר לרגליהם, ולא נוהגים מנהג משקלות השותי"ם. וידוע מאד למעיין שגדול הפוסקים ר' משה פיינשטיין, מתחיל כמעט בכל שאלה מהגמרא ואף נמסר עליו שלא עיין בספרים המאוחרים.

אכן יש חילוק בין מפולש לגמרי לכשאין בו טפח, אך כל שאין בו ד' דפנות בחזקת פסלות, וככל שאנו למדים יותר להתיר, אין לנו לחדש מעבר לברור לנו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > סוכה: כשרות דופן שלישי ואמצעי טפח
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר