בית פורומים עצור כאן חושבים

על איסור אינוס נערה (דיון הלכתי\מוסרי)

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-10/3/2005 16:57 לינק ישיר 
על איסור אינוס נערה (דיון הלכתי\מוסרי)

באשכולו של מימוני http://www.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1297947

התפתח דיון (לצערי רק לחלקו ניתן לקרוא 'דיון') על:
1) האם קיים איסור לאנוס בתורה ומהו?
2) על מוסריות התורה.

אני מעביר אותו לכאן. ונא לא להמשיך להתדיין שם.
סטיית האשכול החלה בתגובתו של נאךאמלנישט לירושלמי.
וכך כותב נאךאמלנישט:

ירושלמי

השואת הומוסקסאולים לפדופילים מקוממת, ומה שיותר מקומם זה אכן היחס השלילי להומואים בתורה, יותר מאשר לפדופיליה
שהיא מותרת בכלל. (כמובן לילדות)
ומוזר שאתה כאדם דתי מביא לנו החילונים את הפדופיליה כדוגמא. בגללנו אתם לא מתחתנים עם ילדות בנות 12 בעל כורחן.
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 16:58 לינק ישיר 

ועל כך כתבה אמשלום:

ירושלמי,

אני מבינה שאתה רואה ביחסים הומוסכסואליים ובפדופיליה דמיון רב, מבחינה ערכית ודתית. אני מוכנה לקבל את העובדה שיש לך סולם ערכי מסוים שאתה מחויב לו, ושמבחינתך כל מה שהוא מנוגד לתורה ולמוסר שלה, כפי שאתה מאמין שחז"ל לדורותיהם הבינו אותם, הוא אסור ומוקצה באותה מידה.
ברור לי גם, שחלק גדול מן הדיון הזה הוא באמת שיח של חרשים, אבל אני אדם אופטימי מטבעי, ואיני מתייאשת.

ברור לי מאין אתה יודע שמשכב זכר הוא חטא איום (אגב, תמיד העסיקה אותי השאלה, כיצד ברי לכולי עלמא ש"נפש תחת נפש" אינו כפשוטו, אלא "ממון", ואילו "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה" אין שום דרך לדרוש...). אבל מאין אתה יודע שפדופיליה היא חטא כה חמור? למיטב זכרוני אין על כך כל איסור בתורה או אצל חז"ל, ואם נוספו איסורים כאלה לאחרונה, הרי ברור שיש לכך השפעה (מבורכת) של העולם המערבי ותפיסות עולמו (נאךמאלנישט - דבריך בעניין זה נכונים בעיקרם, אבל דומני שגם בעולם האורתודוכסי והחרדי, מרבית האנשים מקבלים את ההנחות הערכיות שעומדות בבסיס האיסור על נישואין עם ילדות בנות 12, ואינם מקבלים זאת ככפיה בלבד).
ועוד, הבעיה הערכית (ואולי גם המשפטית) עם פדופיליה, אינה היותה 'סטיה מינית מגעילה' (או כל תיאור לא רלוונטי אחר), אלא עם היותה ניצול פיזי ונפשי של אדם אחר שהינו חסר יכולת התגוננות. במובן מסוים, פדופיליה היא תמיד סוג של אונס, וככזו מגיבה אליה החברה.
הומוסכסואליות, למרות היותה 'סטיה מינית מגעילה' לדעת חלק מן האנשים כאן, היא יחסי זוגיות בין בוגרים, שנעלם מהם מרכיב הניצול והאונס לחלוטין.
לכן, ע"פ הסולם הערכי שלי, אין ביניהן כל דמיון ובודאי לא מקום להשוואה.

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:00 לינק ישיר 

כותב לבדד_ישכון:

אמשלום,

הנטיה העכשווית בעולם היא להוריד את הגיל בו מתבגרים כבר רשאים לקבל החלטות עבור עצמם, כולל בשאלות של חיים ומוות.

האם לדעתך יהיה נכון לגזור מכך שגם את הגיל העליון של איסור הפדופיליה צריך להוריד באותה מידה?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:02 לינק ישיר 

כתבה ריב:

אמשלום,

ברשותך, מבלי להיכנס לעניין הפדופיליה

לדעת חלק מן האנשים כאן המצאות הגבר אצל אשתו כתרנגול היא 'סטיה מינית מגעילה' באותה המידה - ויש להפריד בין האדם ובין סטייתו - הדברים נשפטים ומוכרעים תחת קטגוריות אמות המידה התורניות שעוסקות ברמת הראוי והנכון להיות, באמת ובשקר - ולא על פי סולם ערכי של הכרעות בנאה ובמגונה.
וכמו שהתפוח בפרשת גן עדן היה בעיני האדם נחמד למראה ותאווה לעינים בעיני אחר יכול להיות מגעיל למראה - את הזכות לאדם ל'בחור' להיות הומוסכסואל מוצהר, אף אחד לא יקח ממנו - את מתן הלגיטימציה לומר שזה 'נורמלי' יהיה לו בלתי אפשרי לקבל כל עוד היהדות מחזיקה באמונתה הלכה למשה מסיני, עליה לא מוסיפים ולא גורעים, שזה לא 'נורמלי'.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:03 לינק ישיר 

כותב זריחת עץ:

כדי לחדד את ההבחנה בין ה"תועבה" הערכית לבין ההלכה המחמירה אציין דין שעליו כבר אמשלום רמזה.
גבר ששוכב עם ילד (זכר), שגילו פחות מתשע, אינו חייב סקילה. נדמה לי שכל עונשו הוא שהוא חייב מלקות מדרבנן.

(הוספת הציטוט המדויק - רמב"ם, איסורי ביאה א', י"א)

הבא על הזכור, או הביא זכור עליו... אם היה הזכור בן תשע או פחות, שניהן פטורין; וראוי לבית דין להכות הגדול מכת מרדות, לפי ששכב עם זכור, ואף על פי שהוא פחות מבן תשע.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:05 לינק ישיר 

כותבת ריב:

זריחת עץ,

למה שלא תביא את הלכה א' מאיסורי ביאה שמדברת בכלליות על התועבה לבין ההלכה המחמירה כדי לחדד את ההבחנה בין ה"תועבה" הערכית לבין ההלכה המחמירה


הלכות איסורי ביאה פרק א

א הבא על אחת מכל העריות--במזיד, חייב כרת, שנאמר "כי כל אשר יעשה, מכול התועבות האלה--ונכרתו הנפשות העושות, מקרב עמם" (ויקרא יח,כט), שניהם חייבין הבועל והנבעל; ואם היו שוגגין, חייבין חטאת קבועה. ויש מן העריות שהיא במיתת בית דין, יתר על הכרת השווה בכולן"

ג [ד] העריות שיש בהן מיתת בית דין--מהן שמיתתן בסקילה, ומהן שמיתתן בשריפה, ומהן בחנק. ואלו שמיתתן בסקילה--הבא על אימו, ועל אשת אביו, ועל אשת בנו והיא הנקראת כלתו, והשוכב עם זכר, והשוכב עם בהמה, והאישה המביאה את הבהמה עליה."

הדגש בחומרת המעשה הם כל המעשים שנעשים כביכול בהסכמה ובפרהסיה - שהציבור יודע עליהן ואי אפשר לעבור עליהן בשתיקה. בדומה להלכה ד פי"ב "כל הבועל גויה, בין דרך חתנות בין דרך זנות--אם בעלה בפרהסיה, והוא שיבעול לעיני עשרה מישראל או יתר--אם פגעו בו קנאין והרגוהו, הרי אלו משובחין וזריזין; ודבר זה הלכה למשה מסיניי הוא, וראיה לדבר זה מעשה פינחס בזמרי."

או אפילו אם נלך לפרשנות המשך חוכמה ל'פרשת וילך' שהמלך נצטווה "לבלתי רום לבבו (דברים יז/כ) ויהושפט מלך יהודה, כשהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו "אבי אבי (רבי רבי מרי מרי - מכות כד/א). אבל זה רק בצנעה, אבל "לעיניי העם" - מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול (כתובות יז/א) ומפני מה נענש שאול, על שמחל על כבודו(יומא כב/ב), וזה (שמואל א. טו/יז) "אם קטן אתה בעינייך, וירא וחרד מפני כל ונמוך בדעתך לכבד כל אדם, אבל "לעיניי עם ישראל" בפרהסייה - חזק ואמץ, לא תתנהג בענווה, ולא תראה להם מורך, רק היה קשה כברזל וגיבור כארי נגד העם.

הסטיות המיניות שהן בגדר מחלות נפש כמו פדופיליה ,אין סכנה שיהפכו לתופעה שמבקשת לגיטימציה לנורמליות, ולכן ההקלה בהתחשבות הנסיבות גם בימינו כמתחשבים בעובדה שמקרים אלה מחייבים פתרונות רפואיים וטיפוליים נפשיים במקביל לעונש שמטילים עליהם

זה לא שהפדופיליה פחות חמורה ממשכב זכור אלא שההתיחסות לפרהסייה במקרה משכב זכור והדרישה למתן לגיטימציה כפי שאנו נוכחים בה בימינו - היא זאת שהכריעה בדרגות החומרה למעשי תועבות.

--------------------------

ועוד לנאך,

כתבת:


ומה שיותר מקומם זה אכן היחס השלילי להומואים בתורה, יותר מאשר לפדופיליה
שהיא מותרת בכלל. (כמובן לילדות)
ומוזר שאתה כאדם דתי מביא לנו החילונים את הפדופיליה כדוגמא. בגללנו אתם לא מתחתנים עם ילדות בנות 12 בעל כורחן."
.

מוזר שכאדם חושב אתה מתעלם ומנתק בין היחס הנחות לנשים בכלל, לבין נשים/ילדות בנות 12 , צא וראה מה היחס המקובל לבנות גיל זה במאה עשרים ואחת בעולם המערבי . דוגמנית שעברה את גיל העשרים נחשבת לזקנה - ג'ון לנון מאחרוני גיבורי התרבות של העולם המערבי הנאור כתב רק לפני שלושים שנה ש"האשה היא הכושי של העולם". מה שיותר מקומם בזוית ההסתכלות שלך היא שאתה מנכס לחילונים את התיימרות הצלת בנות ה12 מציפורניה הקטלניות של התורה, או אם תרצה כפי שאתה מכליל וקורא מציפורני ה'אדם הדתי' –

האם בשל הקלות הבלתי נסבלת שהחילונים מתייחסים למתן הלגיטימציה לתופעת קיום יחסי מין אצל בנות ה-12 כנורמה מקובלת בחברה המערבית המודרנית ובלבד שהדבר נעשה מתוך הסכמה בין 'שני ילדים', זה מה שהופך אותה לנכונה וראויה?

האם קבלת הפסיכואנליזה של פרוייד הנשענת במהותה על "השילוש" היא בהכרח זו הנכונה – "ולא קרב זה אל זה" היא הגישה השלטת, ולכן היא גם הנכונה?

האם סיפוק צרכיו המיידיים של האדם כדרך ריפוי, וההשתחררות בדמות החופש לביטוי ובחירה בגיל כה צעיר היא האידיאלית? האם ניתן להטיל ספק במוחלטות הקשר בין גוף לנפש לאור כל הידע המדעי במאה עשרים ואחת?

האם ישנו הבדל מהותי מבחינת התוצאה בין אשה שהפכה בעקבות אירוע טראומטי בשל נסיבות מסויימות שהיו בשליטתה או לא כשהיתה בת 12 ובשל אותן נסיבות הפכה למופקרת – האם עובדת מעמדה כ'נשלטת' או כ'שלטת', נגררת או יוזמת משנה לתוצאה?

האם בעובדת היותה מודעת לסיבות המקלות שהביאו אותה למצבה תמצא מרגוע ומנוחה לנפשה?

האם זה ראוי לדעתך להגיע למצב בו במסגרת הלימודים בבית הספר היסודי יינתנו שיעורי מין שבמסגרתם המסר והשורה התחתונה היא כיצד להימנע מלהיכנס להריון?

הנורמה התורנית המקובלת הלכה למשה מסיני לא תוסיף ולא תגרע היא זו שמצילה את האנושות כולה מפני התדרדרות בהמית זו ושומרת על שפיותה – כמו שאין ולא יהיה לו לאדם נכון לומר ששני גברים יוכלו להעמיד צאצאים לעולם , ככה אין בעולם ילדה בת 12 שמוכנה נפשית ובשלה לאקט המיני ואפילו הוא בא כביכול מרצונה החופשי – סיטואציה המצריכה בגרות והשלמה כשהתמסרות גופנית עד לחדירה וחשיפת המקומות הכי אינטימיים והפרטיים שבנפש, חייבים לבוא ממקום אמיתי ונכון.

'הפוסט-טראומה' ההתנסות בחוויות שליליות שאדם עבר ולאו דווקא בכפייה, זו מוכרת כיום בפסיכולוגיה המודרנית כתופעה המשפיעה על הפרת איזון הנפש לכל אורך תולדות חייו של האדם ומפריעה למהלכו הנפשי התקין.

החשיבות שאתה מייחס ל"על כורחה", טפל למהות ההתייחסות בכלל, שאתה מחשיב כנאורה ומתקדמת, ההפקרות החינוכית והגישה המתרנית המבולבלת וחסרת עמוד שידרה שאינה מבדילה בין לקיחת האחריות בין קטין למבוגר רק הביאה להחמרה במעמדה של האישה וההתייחסות אל האישה כשוק של סחורה העוברת לסוחר באיצטלה של קידוש מתן זכויות לקטינים היא שקרית ומתיימרת.


העובדה שהגיל שבו נוהגים להשיא בחברה החרדית הוא לא 12 היא למרות מחאותיך החוזרות ונשנות שהחברה החרדית צריכה שינוי בלא כל פרופורציה ביחס למהות התורה –- היינו, חלוקת חמשת ה'דינים' שהשניים הראשונים הם הלכה למשה מסיני ובהם אי אפשר שיהיו שינויים, והשלושה הנותרים – מה שהוציאו בדרך הקש וסברא ואין עליהם קבלה ממשה ועליהם אפשר שתיפול מחלוקת – ומהם נגזרו גזרות – ומהם תקנות.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:06 לינק ישיר 

כתב נאךאמלנישט:

ריב.

שורה תחתונה. התורה הזו ששומרת עליך מהתדרדרות בהמית ,כלשונך, אינה פוסלת נישואי בוסר ופדופיליה. והם נפסקו בחברה החרדית בהשפעת המערב. ועל חלקם [חסידי ברסלב והתימנים והגרוזינים.] אפילו בכח החוק.
התורה הזו, מוציאה להורג ילדה גויה אם יהודי אנס אותה!
ואני שואל מאיזה התדרדרות מוסרית מנעה אותך התורה?
מדוגמנות?
זה שאת כאישה זכאית בכלל להתדיין על הלכה זה גם בגלל ערכי המערב השנוא כל כך. נראה אותך חייה על פי הקודקס של הרמב"ם וצועקת שזו התורה לא תהא מוחלפת.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:18 לינק ישיר 

אמשלום כתבה:

ריב,

צר לי, אך איני מסכימה איתך כלל.

צר לי - כי אני מבינה שדבריך באים מן הלב, ובעיקר מכוונים אל תיקון הפגמים בעולמנו, כגון: ניצול, חוסר שוויון, אלימות ופריצות.

איני מסכימה - כיוון שיש לך הנחות יסוד שגויות, לטעמי.

א. לגבי ההבדל בין פדופיליה והומוסכסואליות - את טוענת שהראשונה היא "סטית מין מסוג מחלת נפש" ואילו השניה אינה כזו. "סטיה" ו"מחלה" הן הגדרות תרבותיות: עד לא מזמן היחס אל הומוסכסואליות בעולם הרחב, היה כאל מחלת נפש, שיש לטפל בה באמצעים תרופתיים ואחרים. וגם היום יש רבים החושבים כך. ולגבי הפדופיליה - כבר הראו נאךמאלנישט ואחרים כאן, שהיא לא נתפסה כמחלת נפש או כ"סטיה" כלל, בתקופות ואחרות.

ב. לגבי השאיפה של ההומוסכסואלים להפוך סטיתם ללגיטימית ו"נורמלית", בניגוד לפדופילים - אנחנו עדים היום לכך שקמות תנועות של פדופילים המבקשות לגיטימציה לפועלם, ואישור חברתי לדרכם המינית. לכן הטיעון שלך כאילו עונשיהם קלים יותר ע"פ ההלכה, בגלל משהו יסודי ומהותי בהם שמוביל לאי רצונם לערוך "מצעדי גאווה", מופרכת.

ההגדרה של "סטיה" (הכוונה לסטיה שיש בה גנאי, כי הרי ברור שגם גאונות היא "סטיה") היא הגדרה חברתית ותרבותית, וצריכה להישען על קריטריונים ערכיים. ייתכן ורצוי אפילו, שיהא וויכוח ודיון על אותם ערכים העומדים בבסיס השיפוט שלנו, אבל צריך לזכור שבזה העניין.נאך,

האם שמת לב פעם איזה "סוג" של גילוי עריות אינו נמצא בפירוט של ויקרא יח?


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:19 לינק ישיר 

ריב כתבה:


אמשלום,

סליחה אני כנראה לא הבהרתי מספיק.

מה שאני ניסיתי להבהיר בהודעתי לנאך, הוא חומרת העונש שבאה בתגובה לעברה/תופעה כל שהיא ובכללה משכב זכור בגלוי/פרהסייה - שנכללת תחת קטגוריית המצוות שהן הלכה למשה מסיני – שאלה אמיתות נצחיות שאינן ניתנות לשינוי לעולם - על אלה לא מוסיפים ולא גורעים.

אי אפשר להסכים עם כל משוואה אחרת ביחס להמשך קיום העולם, שתהיה אמת, מלבד זו: זכר + נקבה = צאצא (כל הפתרונות האפשריים להבאת צאצא הן בתחום "האפשרי" (כמו שיכפול גנטי למשל), אפשר שיהיו, ואפשר שלא יהיו – אי אפשר להדיין בהם כאמת/"מחוייב" או שקר/"נמנע" – זו מהות לא תוסיף ולא תגרע

"סטיה" ו"מחלה" ההגדרות התרבותיות מופיעות כבר לפני 900 שנה לערך בכתביו של הרמב"ם כפירוש לדברי חז"ל עייני ערך שמונה פרקים.
מחלת נפש היא לא שם גנאי, ואיננה קללה, ואין בה שום רמז לנחיתות ולאות קלון – היא מחלה ככל המחלות היכולה להתפתח בעקבות רשמים של הכוח המדמה ובאה לידי ביטוי בהפרת האיזון המידותי אצל כל אדם,בכל גיל או בכל שלב שהוא בחיים, והיא לעיתים מתפרצת גופנית מה שקוראים בימינו הפסיכוסומטיקה - זה שאין נוהגים לכנות סטייה שבאה בעקבות נטייה והגיע לקיצוניות בשם מחלת נפש , איננה אומרת שהיא איננה נכונה .

"האמת אינו נעשה יותר אמת אם יסכימו עליו כל העולם, ואין אמיתתו נגרעת אם כל העולם יעמדו כנגדו"

עד כאן לבינתיים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:21 לינק ישיר 

ריב כתבה:


נאך,

– גם אותי מקוממת השוואת הפדופילים להומוסכסואלים – אך אין לזה וליחס השלילי להומואים בתורה ולא כלום, היינו, ההתקוממות שלך שהתורה הטיפשית והפרמיטיבית כביכול אינה מבדילה בין מהות סוגי העברה - שבמקרה הראשון נגרם נזק לאחר, בעוד שבמקרה השני זכות הגדרת מיניותו של האדם היא אלמנטרית ואינה נחשבת לעברה, כל שכן היא אינה מעניינו של איש כל עוד אין היא מזיקה לאחר – מכאן שאין כאן עברה כלל, ועלינו לכבד ולהוקיר את רגשותיו, על זה אין חולקים.


היחס השלילי להומוסכסואל מתבטא רק אם לדבר נלווה הד בפרהסיה - כמו במקרים של דרישה למתן הלגיטימציה להתנהגות משכב זכור כנורמטיבית, כעוד דרך מקובלת בקיום המין האנושי .

לשאלתך, מאיזה התדרדרות מוסרית מונעת התורה את מאמיניה, הרי שכל ינוקא יכול לומר לך שענף תעשיית הפורנו שמבוסס על ניצול ילדים וילדות פורחת בעולם המערבי, התורה היא חד משמעית נגדה -

אתה טועה בהחלט, אם אתה חושב שאני מגינה על העמדות השגויות של "התורה הזו" כפי שאתה מכנה אותה. אתה מבלבל בין מה שראוי ונכון לחדש ולשנות, לבין מה שלא יתכן לחדש -

אחד מחוקיה היסודיים של "התורה הזו " היא "אחרי רבים להטות" וכל הדיונים בהקשר למעמד האישה הם בתחום שלושת הדינים שאין עליהם קבלה מסיני – קרי, מה שהוציאו בדרך הקש וסברא ואין עליהם קבלה ממשה בסיני, ועליהם אפשר שתיפול מחלוקת, כפי שכתבתי למעלה (בהמשך אני אפרט)

גם "התורה הזו" קבעה "ממון תחת נפש" כך שההיסטריה שלך בדבר הוצאה להורג של אותה ילדה גויה מיותרת , ואני אסביר,
אתה כחילוני נאור ודאי יודע שיש בתורה 36 'חייבי מיתות בית דין', ואתה מבין על פשטי המקרא מהי סקילה ומהי שרפה וכו', אולם דיני הנפשות הממשיים של התורה מפורטים במסכת "סנהדרין" שהיא היא התורה שבעל פה שמחייבת אותנו, ובית הדין מוסמך ומצווה לגזור את ארבע מיתות בית דין. אך מה עושים חכמינו? הם עושים צורת עדות שתהא ברת תוקף ועל פיה אפשר יהא אמנם לגזור על אדם מיתה, אלא שמנסחים אותה באופן כזה, שאין היא ניתנת לריאליזציה כלל וכלל! ולזה מכוונת כל מסכת "סנהדרין"

ערכי המערב והחילונים בתוכם מזוהים עם ערכי הנצרות אם תרצה או לא תרצה, והם לא בהכרח הטובים החכמים והצודקים.

זה שהתפתחו ביהדות זרמים שאין להם ולא כלום עם מהות היהדות, אלה שאתה מכנה חסידי ברסלב גרוזינים או תימנים, אינם ראיה שהתורה היא זו שהביאה אותם להתנהגויות בזויות בהם הם אוחזים, הם הושפעו ומושפעים מערכי הנצרות . התנזרות, סגפנות ואמונה בתת מודע.
(לפלא שלא הזכרת את הנהגות גור)
כתבי הרמב"ם כולם מלמדים שמהות כל התורה והמצוות = היהדות , הם להביא את האדם לאיזון הנכון כדי שיגיע לשלמות(הבלתי ניתנת להשגה ולא עליו המלאכה לגמור, והביטוי של הקשר בין האדם לבין אלוהיו יכול לבוא רק בקיום המצוות)
הרמב"ם כותב שכל הביטויים שהולידו זרמים אלה כדי להגיע לקרבת ה' הם דמיוניים – והאמונה לשמה מבחינתו היא חובת האדם לאלוהיו , ולא אמונה החוקרת את מהות עולמו של הקב"ה – ובכדי להוכיח שעולם כמנהגו נוהג כשבתוכו טבע האדם ,אפשר לראות איך הוא מתאר את החסידויות בדוגמאות המייצגות עד הפרטים הכי קטנים אותן הוא מביא בשמונה פרקים, ובהקדמה לפרק חלק בעיקר.

זה שאני כאשה זכאית בכלל להתדיין על הלכה זה בזכות התורה החכמה שלנו, ולא בחסד החילונים. הם לא פתחו למעני בית מדרש לתלמוד תורה – ושיעורי הנ"ך שברב טובם העניקו לי , נראו לי כבר אז הזויים. לא רק שלא הועילו לי, הם הזיקו. כמו כן יש לזכור שאני חס וחלילה לא הראשונה ולא היחידה שזכאית להתדיין - זה שאתה מתעלם מאשה שהיתה תלמידה חכמה ורשומות על שמה הלכות לפני 2000 שנה, אינה מבטלת את קיומה – או שאתה יודע על איזה קשר שהיה בינה לבין הרשעים שהתגוררו בסמוך לביתה , והם אלה שבזכותם היתה זכאית להדיין.


האיסור איננו מדאורייתא ועל כן יש לי זכות ללמוד ולהדיין בדיוק כמו לכל אדם אחר, כל הרוצה ליטול יבוא וייטול - ואני יכולה לשאוף לשנות את הכללים השקריים האלה במסגרת ההלכה כמו שעושים באירגון "קולך". אף אחד לא עושה להם טובה הן מקבלות את שמגיע להן – ולכשעצמי, אני לא אחיה על פי הקודקס שהיה, גם לא על פי זה של הרמב"ם שחי לפני 900 שנה (בזמנו היה זה פלא שספינת ברזל תרוץ באויר) כל שכן על פי קודקס מעוות פרי המצאת "ההמון"- אני כן אאמץ בחום את קודקס הלכה למשה מסיני, תורה אלוהית שאין ולא תהיה בפנימיות אף דת אחרת, שהיהדות האורטודוכסית על כל זרמיה מחזיקה מזה אלפי שנים.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:23 לינק ישיר 

כותב דוד:

ריב,

אני לא מבין כ"כ מה ענין "כח המדמה" כאן. נא להסבירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:24 לינק ישיר 

ירושלמי כתב:

לכל המעוניין

אודה, לא ידעתי אלו דובים אני מעורר מרבצם, כתבתי מה שעלה לי באסוסיאציה הראשונה של סטיה מינית.

אני לא מתכוון כאן להגן על התורה כפי שאני מפרש אותה, לא זה הענין.

דבריי לא הופנו כלל אל הציבור החילוני, מי שהבין כך והאשים אותי, טעה.

העתיקו נא את דבריי לכל סטיה אחרת.

ושוב, אני דברתי רק על הקושי של בעל הסטיה/נטיה, אני סבור שמי שמתוקף תאוותו מוכן לעבור על איסור יהרג ואל יעבור, אם תסטה תאוותו אל קטינים וכיו"ב גם שם לצערי, כנראה לא יעצור את עצמו. (אף שאפשר שגם בהלכה השני חמור יותר מבחינה מסוימת, כמו השאלה בהלכה אם מותר בשעת פיקוח נפש להינצל ע"י גזילה, ואין זה פשוט כלל וכלל. ניתן קצת להשוות את זה לאיסור שעונשו מיתה, ודו"ק).

אגב, קצת מוגזם לקרוא למובא מהתורה, פדופיליה, מי שסובל מכך זה לא יעזור לו הרבה, שכן סוף אשתו להפוך מקטינה לאשה בוגרת... ומצד שני, אדם נורמלי הרי ירצה יותר בוגרת, לא שזה מיישב לגמרי את השאלות, אבל זה לא בדיוק כמו שזה הוצג כאן.

מקוה שהגמגומים שלי יועילו משהודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:25 לינק ישיר 

נאךאמלנישט כותב:

ריב

אל נא באפך: את מטביעה אותי במלל,ללא שורה תחתונה.

אין שום איסור הלכתי\רבני היום בזמנינו, להתחתן עם ילדה בת 12.
אין שום איסור לאנוס אותה.
ושאר ההלכות הרי הן שרירות וקיימות למרות שאת אינך מקבלת אותן. לא יעלה בדעת שום רב לומר שהלכותיו של הרמב"ם שגויות ואף אינן מוסריות. ביום שתמצאי לי רב כזה אכריז שתורת ישראל היא התורה הנאורה ביותר בעולמינו.
האמירה שכאילו הפרקטיקה השונה של הציבור החרדי כיום, היא זו שמוכיחה את נאורות התורה,מופרכת לחלוטין. וזו היתה כונתי שהמערב גרם לכך. ללא השפעת המערב עדיין היו נישאים ילד בן 13 עם בת בת 12 . ולא מזמן נפסקה פסיקה בבית דין רבני בישראל שחרשת צריכה לשכב עם גיסה בשביל לקבל את האפשרות להנשא. זו תורה שקיימת עד עצם היום הזה.
אז אנא, אל תמכרי לי סיפורים. אולי את לא חרדית שיערב לך, אבל אל תגני עליהם ועל תורתם.

אמשלום.

אב עם בתו? נו..כנראה שהיה זה מותר.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:27 לינק ישיר 

ענין של זמן כתב:

ולא מזמן נפסקה פסיקה בבית דין רבני בישראל שחרשת צריכה לשכב עם גיסה בשביל לקבל את האפשרות להנשא? ? ?אתה מתכוין לחלוץ? לא לייבם!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:28 לינק ישיר 

קעלעמר כותב:

מהי הפסיקה שנאךאמלנישט דיבר עליה איני יודע.
אבל כדרכו של הפורום שלא נעלם ממנו דבר. והנה אשכולו של נישטאיך על נישואי בוסר:

http://www.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1034107


וזה מתוך אתר דעת על תקנות הרבנות:
http://www.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1034107

מקרה של ייבום בישראל אינו שכיח בכלל, משום תקנת הרבנות הראשית לפסוק בכל מקרה שהבעל מת מבלי להשאיר זרע של קיימא - חליצה ולא יבום".
אלא שחרש וחרשת אינם בני חליצה, כפי שנפסק בשו"ע אה"ע (קעב,יא), משום כך פסקו שעליו ליבמה ולמחר לגרשה בגט פיטורין, כדי לשחררה מזיקה לייבום, ולהתירה להינשא לאחר.

[ איקון הפוכר ידים ביאוש על סטיתו של האשכול. אבל לפחות הוא בסופו ולא בתחילתו. אגב, אולי תפתחו אשכול על הנושא,אלו מנהגים נותרו היום, ומה מידת מוסריותם.]דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2005 17:28 לינק ישיר 

ריב כתבה:

נאך

רק בכדי לתקן את המעוות

"אב עם ביתו נו..כנראה שזה היה מקובל "- אולי יפליא אותך אבל אני מצאתי איסור מפורש.

http://kodesh.snunit.k12.il/i/5100.htm

הלכות איסורי ביאה רמב"ם

יש בכללן שבע ושלושים מצוות--מצות עשה אחת, ושש ושלושים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא לבוא על האם; (ב) שלא לבוא על אשת אב; (ג) שלא לבעול אחות; (ד) שלא לבעול בת אשת אב; (ה) שלא לבעול בת הבן; (ו) שלא לבעול בת;

לשאר דבריך אולי בהזדמנות אחרת.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > על איסור אינוס נערה (דיון הלכתי\מוסרי)
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 ... 9 10 11 לדף הבא סך הכל 11 דפים.