בית פורומים עצור כאן חושבים

תענית שלושה ימים, הכיצד?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-5/3/2007 07:14 לינק ישיר 
תענית שלושה ימים, הכיצד?

אסתר צוותה לצום שלושה ימים רצופים לילה ויום. וחלק גדול מן המפרשים אכן מפרשים שציווי זה קוים כפשטו.
האם יתכן דבר כזה? האם כמות המתים תהיה קטנה יותר מאשר על ידי גזרת המן?

תוקן על ידי עצכח ב- 05/03/2007 16:13:46
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/3/2007 08:06 לינק ישיר 

מרובקה

גם בעיני זו שאלה גדולה, וגם השנה נטרדתי בה כשקראתי את המגילה.

אני מזכיר מעשה ממסכת ראש השנה, כי רב נחמן צם בתאריך שלפי חשבון בני הגולה היה אמור להיות יום כיפור. ואז הגיע אורח מארץ ישראל וגילה כי אלול היה מעובר. כלומר, יום כיפור צריך להיות יום אחד מאוחר יותר. הסיפור הזה מעורר שאלות רבות ודיונים רבים, אולם לצורכנו די לנו בסופו. רב נחמן הזדעזע, ואמר כי אם יהיה חייב לצום יום נוסף - כפי שאכן קורה, כי שמע את השמועה רק בסוף יום הצום שלו ועם תחילת הצום הבא, מה שלא מאפשר לו לטעום כלום להחיות את נפשו - אזי הצום עלול לעלות לו בחייו.

יש לי שתי תשובות, ושתיהן מסברה:

א. אפשר שאסתר ביקשה צום כמו הצומות ה"קטנים" אצלנו או להבדיל רמדאן אצל המוסלמים. צמים ביום ואוכלים בלילה.

(ומה שנאמר במגילה לשון "בלילה" אפשר שכוונתו שהלילה משועבד ליום, כגון שיכינו עצמם לצום בלילה. וכפי שבארו חז"ל שאכילה בערב יום כיפור נחשבת להכנה לצום ואפילו לחלק ממנו. (ואמנם גם שם הדברים קשים להבנה).

ב. אפשר שאסתר לא היתה חכמה גדולה בכללי צומות, ולכן תבעה תביעה נוקשה מדי.

ג. ובהמשך לב', אפשר שכל אחד צם לפי כוחו. כי הרי "רחמנא ליבא בעי", ה' רוצה את כוונת הלב. כל אחד צם כפי יכולתו. אלו שיכלו להחזיק מעמד שלושה ימים עשו כן. אחרים נחו, הפסיקו בלילה, וחזרו לצום ביום. ואל תטען שאין זו כוונת המילים. להפך. כאשר הכוונה ברורה לשומע, אין צורך לפרוט ולהוסיף כי "שלושה ימים לילה ויום כל אחד כפי כוחו". גם ביום כיפור קיימא לן (=מסור בידינו) כי פיקוח נפש דוחה את מצות הצום. ואדרבה מי שאינו אוכל וזקוק לאכול מבחינה רפואית - עובר עבירה. ובכל זאת, זה לא נאמר במפורש אלא ברמז.

ממילא, אין לצפות למתים עקב הצום המרובה...

_________________

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/3/2007 09:02 לינק ישיר 

מצטרף למיימוני
ברור כי לפי כללי הטבע אדם יכול להחזיק מעמד ללא מזון אף ששה ימים ויותר, וכן דעת חכמים לענין שבועת שוא שבועה שלא אוכל ז' ימים מלקין אותו וכו'.

כנראה שאסתר דרשה מקסימום מסוים, וכל אחד ואחד יצום לפי כוחו, אחד חצי יום אחד יומיים ואחד שלשה ימים, בעיני לא נראה הדבר תמוה, (אני אישית הכרתי אדם מבוגר יר"ש שהיה צם בימי השובבי"ם ג' ימים רצופים....)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/3/2007 09:58 לינק ישיר 

אסתר אמרה למרדכי: וגם אני ונערותי אצום. היא  היתה צריכה להגיד נצום ברבים ולא אצום ביחיד.

אסתר יכלה להבטיח רק על עצמה שתעמוד במשימה של צום שלשת ימים.

איך אפשר בקלות לצום שלשה ימים רצוף לפי ההלכה?
הגמרא אומרת כל האוכל בתשעי כאילו צם תשעי ועשירי- מה יצא לו מזה הרי הוא צם בעשירי אז למה זה כאילו? אלא הנודר לצום שלשה ימים רצוף מה יעשה? י
יצום בשמיני יאכל בתשעי ויצום בעשירי. נמצא שהוא צם הלכתית שלשה ימים רצוףדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/3/2007 10:35 לינק ישיר 

מיימוני

אם מחפשים תשובה הלכתית דווקנית, בתו"ש הביא כמה מדרשים שלדבריהם הצום היה יום ולילה, אלא שבבה"ש, שהוא ספק יום וספק לילה, לא צמו. כך יצאנו יד"ח הכתובים, וגם יד"ח ההלכה שא"א לא לצום ג' ימים. ויש (למשל אב"ע) שלמדו שהצום היה יומיים וחצי או יומיים (וביום השלישי כבר לא היה צום) וכך פתרו את הבעיה. מ"מ, עפ"פ יש כאן בעיה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/3/2007 11:55 לינק ישיר 

אני יודע שאני כעת אשמע הזוי לחלוטין, אך אני הכרתי ונותרו בחיים עוד כמה, עליהם העידו עדים נאמנים, כי צמו שישה ימים רצופים לילה ויום, ללא אוכל ואף ללא שתייה !
תופעה זו הייתה ידועה ועודנה ידועה בקרב זקנים בעיקר יוצאי מרוקו, ובהם גופא נ"ל בעיקר יושבי הכפרים בהרים.
יש לה שם מיוחד, וצום ממושך זה שהחל ממוצאי שבת והסתיים ביום שישי, נועד לתשובה וכפרת עוון.
לדבריהם היום השלישי הוא הקשה ביותר, הם כמובן נחים כל העת ללא תנועה מיותרת וכו'.
זהו דבר שלא היה רק נחלת גברים ואולי אף יותר נחלת נשים. [במשפחתי מצביעים על סבתי ועל אחות סבי כעל כאלה ש'עשו את זה' בצעירותן ואפילו לא פעם אחת, מה שלא אמרו על שום גבר במשפחה]
אני מעריך שכשעושה זאת אחד מבני המשפחה, זה לא היה נותר בגדר סוד שכן המשפחה הקרובה הייתה אמורה לסייע ולהקל עליהן בכך, ובפרט שפתיחת צום כזה הייתה מלווה בסעודה רצינית יותר משאר סעודות ליל שבת.
אני מודע לכך שהדבר אינו מתקבל על הדעת אף ע"פ הלכה כמדומני, ובנוסף לא בחנתי הדבר ולא ראיתיו בעיניי, אך שמעתי כזאת לרוב לא רק מבני משפחתי אלא מעוד אנשים ועדים שאין כל קשר ביניהם, שטענו כי זוהי תופעה שהייתה עכ"פ ידועה.
אני משער כי הדבר הזה אינו ידוע כיום כלל כמעט, לא רק משום שעצם העניין שנעשה עבור כפרה וכו' אין להשתמש בו לרברבנות - אלא גם כי כל השומע יצחק לו לאותו אדם המספר...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/3/2007 13:11 לינק ישיר 

לאותה ה'תופעה' יש גם עדויות (וגם המלצות) מכתבי מקובלים - "תענית הפסקה", כך שהיא קיימת.

נראה לי שדברי רב נחמן הם שצריכים ביאור (שאולי הכיר את עצמו כאדם חלש וידע שיסתכן?)
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/3/2007 13:25 לינק ישיר 

עין רמב"ם שבועות פ"א ה"ז, ירושלמי נדרים פ"ב ה"א. ועוד יבמות קכ"א ע"א באחד שנפל לבור הגדול במשנה ובגמרא שם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/3/2007 15:41 לינק ישיר 

הנני להעיד שצמתי כימי חושך מצרים - שלושה ימים כמעט בלי לאכול ועוד שלושה ימים אחריהם של צום מוחלט, ו - כן, זה אפשרי, נשארתי בדעה צלולה, במידה מינימלית לפחות, כלומר כזו המספיקה ליוםיום, (כמעט) עד הסוף. כמו שמכר שלי אומר - קשה משמע אפשר. ולמרות גילי הצעיר, הרי שאינני נחשב לאחד מבעלי הכח. אולי מבעלי כח רצון. ואם כבר מדברים על כח רצון - אינכם חושבים שליהודים האלה היה מספיק כח רצון לכך? הרי הם האמינו שזה יועיל לגאולתם, וגם אם לא, וכי הנאה יש להם בחייהם אחרי גזירות המן?
יש להוסיף, שהפשט של הפסוקים, לדעתי, שאכן הצום היה יומיים וחצי - עד שאסתר הלכה לאחשוורוש. וכמו שאמרו מיימוני ועוד כמה - מסתמא כל אחד צם לפי כוחו (ואפילו אם זו לא הייתה הכוונה המקורית של אסתר), מצד היתר, "היתר", תאווה או רעב.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/3/2007 16:06 לינק ישיר 

מענין שאף אחד לא שואל איך אסתר ומרדכי ציוו לצום בימי חג הפסח.

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/3/2007 17:30 לינק ישיר 

ירוחם, 

ראיתי ב http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/taanit.htm

את המדרש מפרדר"א: מרדכי שאל את אסתר כיצד יתנו ביום א של פסח ואסתר עונה: "אם אין ישראל למי פסח"?

בפשטות: אסתר- אחת משבע נביאות וזו הוראת שעה של נביא

לי נראה שמדובר סברה מהותית: ישראל קודמים לתורה, כפי המדרש המפורסם:
" אמר אליהו... דרכם של בני אדם שאומרים תורה קודמת לכל אני הייתי אומר ישראל קדושים קודמים" (תניא דבי אליהו ט"ו)
וזה גם מסביר את עניין העבירה לשמה של אסתר "כאשר אבדתי אבדתי" שדנו בו באשכול הסמוך.תוקן על ידי nmzilber ב- 05/03/2007 17:32:23
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/3/2007 18:48 לינק ישיר 

זילבר
מענין שמשה רבנו לא חשב על הארגומנט הזה, לאחר מעשה העגל, ולא אמר אם אין ישראל אין תורה, ואמר פשוט מחני נא מספרך, כלומר הספר יהיה קיים התורה ממשיכה גם בלי ישראל
לענינו נכון שרוב העם היה תחת שלטון המלך אחשוורוש, אבל היסטורית היו פזורות יהודיות גם במקומות אחרים ובמדינות אחרות, זה קצת יומרני ליחס משפט כזה לאסתר

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/3/2007 19:44 לינק ישיר 

"התורה ממשיכה גם בלי ישראל"- רח"ל מהאי דעתא
גם אותה הו"א של הקב"ה הייתה ש ימשיך את עם ישראל ולא שהעם יתבטל

הרצי"ה קוק היה מפרש את ברכת התורה: "אשר בחר בנו מכל העמים ומתוך כך נתן לנו את תורתו"- זה לא וורט!

והנושא יותר מראוי לאשכול בפני עצמו


תוקן על ידי nmzilber ב- 05/03/2007 19:50:55

משה
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/3/2007 07:19 לינק ישיר 

למה רח"ל?
יש דעה כזו ומסתבר שחלק מהראשונים לא סברו כמוך, וכמו שכתבתי באשכול אחר, כמו שכל היהדות היא לא רק רמב"ם, כך היהדות היא לא רק כוזרי.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/3/2007 10:06 לינק ישיר 

מי צריך אשה לעזר כשיש בעל

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/3/2007 15:29 לינק ישיר 

ירוחם מצות זה טעים? (אגב, לי זה טעים)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > תענית שלושה ימים, הכיצד?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.