בית פורומים עצור כאן חושבים

קדושים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-30/4/2007 20:07 לינק ישיר 
קדושים

 (אשכול זה נפתח בהתאם לנכתב כאן ובהודעה הפותחת שם)דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/5/2007 14:02 לינק ישיר 

לא תשנא את אחיך בלבבך, אלא, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו את חטאו בלבך.

לפי פשוטו מבואר כדברי הרמב"ם שהלאו הוא לשמור את השנאה בלב, כארור שנאמר רק על מכה רעהו בסתר, המכה בגלוי ניתן להתגונן מפניו.

 
 
 
-------
מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/5/2007 21:21 לינק ישיר 

מאיר,
לפי דבריך מדובר כאן בשנאה מותרת (כלומר בחוטא שמותר לשנאו), שאם לא כן כיצד הציווי 'הוכח תוכיח' מתקשר לאיסור לשנוא בלב? את השנאה האסורה צריך להוציא החוצה כדי שלא לשמור אותה בלב ולא כדי להוכיח.
אלא שזה קצל"ע, שהרי אם השנאה מותרת אז הבעייה אינה בשמירת השנאה בלב אלא בהיעדר התוכחה. הבעייה אינה שיש שנאה כבושה שיכולה לצאת בצורות לא טובות וכדו', אלא שחסרה תוכחה שתשיב אותו למוטב. ושוב זה לא הרמב"ם.
על כן נראה שאם מבינים שזה הפשט, אז על כורחנו גם שנאה מותרת אסור לשמור בלב, ולא רק כדי להוכיח אלא גם מפני שהשנאה המותרת אינה מיועדת לשמירה בלב אלא לתוכחה. אין מטרה לפתח שנאה לחוטא כשלעצמה. כלומר האיסור לשמור שנאה בלב כדברי הרמב"ם אינו מדבר רק על שנאה אסורה אלא גם על שנאה מותרת. וזהו חידוש גדול לענ"ד.
בד"כ משייכים את זה לספרי מוסר ואפולוגטיקנים למיניהם, אבל נראה שזה יוצא כאן משיקול פשטי.
 

_________________

מיכי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/5/2007 22:15 לינק ישיר 

מצווה חשובה שנראה לי שדרך בני אדם להתעלם ממנה. ואני תמה על כך שחז"ל שאמרו רובם בגזל וכו' לא הזכירו גם את זה.

"ולא תכחשו ולא תשקרו"דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/5/2007 22:25 לינק ישיר 

מיכה,
איזו מצווה יש כאן? ההתעלמות מצויה כבר במניין המצוות.

נזכרתי בעוד משהו ביחס לשנאת הרשעים. כידוע, הרב קוק אמר שעדיף להיכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם. ואנוכי הק' אומר שהכי טוב לא להיכשל בשניהם.
 

_________________

מיכי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/5/2007 22:30 לינק ישיר 

אתה מחזק את תמיהתי

"דברו אמת איש את רעהו"דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/5/2007 22:30 לינק ישיר 

ולא גרע ממצוה מדברי קבלהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/5/2007 22:52 לינק ישיר 

מיכי

אני התכוונתי שפשוטו של מקרא מדבר בשנאת חינם, כלומר לא על חטא, ואכן הוכיח תוכיח אינו מצות תוכחה אלא מצוה להוציא את מה שבלבך. כמו לא תיקח האם על הבנים שלח תשלח את האם.
מצות תוכחה יתכן שהיא דרשה מלשון הפסוק אך לא הפשט לפי ההקשר.

כמו כן, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, אלא, ואהבת לרעך כמוך. שתאהב אותו בכך שלא תיקום.

 
 
 
-------
מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/5/2007 22:56 לינק ישיר 

----------------------------------
* הדוגמא שהבאתי משילוח הקן,  לא כהרמב"ם שהוא ניתק לעשה, רק בעבר ולקח, אלא כהרשב"א שהוא כשחיטה = מתיר.

 
 
 
-------
מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/5/2007 00:46 לינק ישיר 

מאיר,
אבל זה כבר לא פשט הפסוק. תוכחה אינה דיבור אלא נזיפה למניעת חטא. מעבר לכך, בכל אופן זה כבר לא הרמב"ם, שהרי להוכח תוכיח הוא כן מתייחס כמצווה להוכיח. האם זו דרשה בעלמא (שכן הפשט לדעתך הוא הוצאת השנאה שבלב)? לא נראה כך.

_________________

מיכי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/5/2007 09:30 לינק ישיר 

מאיר,

כדבריך נראה בדברי הרמב"ם (סהמ"צ ל"ת שג, מהד' ר"י קאפח) זו לשונו: "ובספרא אמרו, מנין אם הוכחתו אפילו ארבע וחמש פעמים, חזור והוכח? ת"ל 'הוכח תוכיח'. יכול את מוכיחו ופניו משתנות? ת"ל 'ולא תשא עליו חטא'. אבל פשט הכתוב הרי הוא מזהיר שלא תחשוב לו עוון בלבך ושלא תזכרהו".

ונראה שדבריו נסמכים על שכתב לעיל (עשה רה, מצות תוכחה): "גם נכלל במצוה זו שנתרעם זה על זה אם הרעונו זה לזה, ואל ניטור לו או נשמור לו חטא, אלא נצטוינו להתרעם עליו בדברים כדי שלא ישאר בלב כלום".

נראה לכאורה מדבריו שלמד את פשט הכתוב: אם הכעיסך אדם, אל תשמור לו שנאה בלב, אלא הוכח תוכיחנו על כך (כמו 'ויוכח אברהם את אבימלך על אודות באר המים'), כדי שלא תשא עליו חטא בלבך. בקיצור: יַשְּׁבוּ ההדורים מהרה ואל תפתחו שנאה בליבותיכם.

הוראת חכמים ללמוד מכתוב זה מצות תוכחה אינה דרש ממש, כי אם הרחבה של הרעיון הטמון במצוה.


רודולףדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/5/2007 14:10 לינק ישיר 

רודולף

סידרת לי את מחשבותי, תודה רבה.

 
 
 
-------
מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/5/2008 02:35 לינק ישיר 

ואשר יתן מזרעו למולך
http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2008/05/01/india.baby.toss.cnn?iref=mpvideosviewדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/5/2008 08:16 לינק ישיר 

דורש
תקצין את שאלתך,
רמב"ם הלכות איסורי ביאה:
<יב,ח  [ט] גוי הבא על בת ישראל--אם אשת איש היא, נהרג עליה; ואם פנויה היא, אינו נהרג.  [י] אבל ישראל שבא על הגויה--בין קטנה בת שלוש שנים ויום אחד בין גדולה, בין פנויה בין אשת איש, ואפילו היה קטן בן תשע שנים ויום אחד--כיון שבא על הגויה בזדון, הרי זו נהרגת:  מפני שבאת לישראל תקלה על ידיה, כבהמה.  ודבר זה מפורש בתורה, שנאמר "הן הנה היו לבני ישראל . . . וכל אישה, יודעת איש למשכב זכר--הרוגו" (במדבר לא,טז-יז).>

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/5/2008 09:29 לינק ישיר 

במבט נוסף
איך יתכן זדון לבן תשע שנים?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/5/2008 14:16 לינק ישיר 

אפשר לחלק את השאלה לשנים: קודם מה בדיוק אשמתו של מי שבאה תקלה על ידו אם הוא לא מצווה על דבר זהכמו בדוגמא שהבאת מהרמב"ם שנשמע מדבריו שהיא נענשת רק בגלל שהביאה תקלה ולא בגלל שהיא עצמה מצווה דבר זה? ועוד איך להעניש בהמות,חיות או אלנות כאשר נראה שהן ממש לא מיודעים על מה שנעשה איתם (לפחות למיטב ידיעתי).
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > קדושים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 לדף הבא סך הכל 4 דפים.