בית פורומים עצור כאן חושבים

וזאת הברכה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-24/9/2007 17:19 לינק ישיר 
וזאת הברכה

(אשכול זה נפתח בהתאם לנכתב כאן ובהודעה הפותחת שם)
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/9/2007 17:54 לינק ישיר 

דברים פרק לג

תּמּיךָ וְאוּרֶיךָ לְאִישׁ חֲסִידֶךָ

הכוונה כמובן לאהרון,- ידענו שאהרון היה אןהב שלום- ורודף שלום.
אבל חסיד? איפה מצאנו שהוא היה גם חסיד?

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/10/2007 20:07 לינק ישיר 

וללוי אמר ... כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו.'

רש"י: ובריתך ינצורו -- ברית מילה.
שאותם שנולדו במדבר, של ישראל --  לא מלו. והם [בני לוי] היו מולין ומלין את בניהם.

השאלה המתבקשת: מי התיר לבני לוי לסכן את בניהם ולמולם?
הרי מניעת המילה במדבר היתה מפני סכנת נפשות, כידוע.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/10/2007 11:24 לינק ישיר 

דברים פרק לד

(ו) וַיּקְבּר אֹתוֹ בַגּיְ בּאֶרֶץ מוֹאָב מוּל בּית פּעוֹר וְלֹא יָדַע אִישׁ אֶת קְבֻרָתוֹ עַד הַיּוֹם הַזּה:


ממה נפשך, אם לא רצו שאיש לא ידע את מקום קבורתו. מדוע הנ,צ המדויק? למאי נפ, מ.
האם התורה מרמזת משהו בנ,צ, הזה של בעל פעור? הרי ההלכה מפורשת היא כי אין לתת נ,צ,
של עבודה זרה?
לפי המסורת הוא נקבר בהר נבו.- הרבה חסידים שוטים מחפשים היום את קברו שם- אבל בתורה כתוב בגי? מה התורה מרמזת?
בארץ בני מואב?-- הרי אז כבר המקום היה נחלת בני ראובן??!! מה הרמז?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/10/2008 21:49 לינק ישיר 

נושאי פרשת וזאת הברכה

ברכת משה ל"ג א'-ל"ג כ"ט
מראה הארץ ל"ד א'-ל"ד ד'
פטירת משה ל"ד ה'-ל"ד י"ב


סיכום פרשת וזאת הברכה לנושאיה

פרשת וזאת הברכה המסיימת את התורה, סובבת על פטירת מנהיגה הנצחי של עם ישראל. בתחילתה ברכת משה לשבטי ישראל, כל אחד לפי מעמדו. בפתיחת ברכתו ובחתימתה, הדגיש משה את יחודו של ישראל כעם השם לו נתנה תורת השם ואשר נושע בו יתברך. בהמשך הפרשה נאמר על עליית משה להר נבו לראות את מראה הארץ כפי שצווה בפרשות פנחס והאזינו, שקשר הראיה עם ארצנו ניתן אף למשה, למרות שלא ניתן לו קשר הכניסה כפי שמודגש בתחילת פרשת ואתחנן. בסוף הפרשה, שמונת הפסוקים על פטירת משה , קבורתו, בכייתו על ידי ישראל, סמיכתו את יהושע וגדולת משה. על שמונת הפסוקים האלה נחלקו תנאים (ב"ב ט"ו) אם גם אותם כתב משה על פי הגבורה אך בדמע, או שכתבם יהושע, תלמידו וממשיכו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/10/2008 23:00 לינק ישיר 

ממשיך את השאלה מלפני שנה.
איפה נקבר משה? בחלקת שבט ראובן?  דב' לד,א,

בחלקת גד? שם לג, כא,

 מי קבר אותו?- כתוב -ויקברהו בגי?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/10/2008 01:19 לינק ישיר 

על ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם.מאת הרב שרקי.

"בחג שמחת תורה, אנו מסיימים את קריאת התורה כולה, בפרשת 'וזאת הברכה'. בפרשת 'וזאת הברכה' מופיע ביטוי מיוחד לגבי משה רבינו, שמצאנו אותו רק בעוד מקום אחד בספר תהלים (צ 1) והוא 'איש הא-להים'. "וזאת הברכה אשר ברך משה 'איש הא-להים' את בני ישראל לפני מותו" (דברים לג א). איך שלא נפרש את הביטוי, כפי שלמשל פרשו חז"ל (דברים רבה פר' יא), 'חציו למטה איש חציו למעלה א-להים', הרי שהביטוי הזה, בוודאי מראה על מדרגה מיוחדת וגבוהה מאד שהייתה למשה רבנו.

ובכן מה זיכה אותו לאותה מדרגה - להיקרא 'איש הא-להים'? מפרש רבנו ה'אור החיים' (דברים לג א) שהסיבה לכך שמשה נקרא 'איש הא-להים', זה היה דווקא לפני מותו, בזכות הברכה שברך את בני ישראל. שהרי משה מת בחוצה לארץ. הוא מת לפני זמנו, מפני עוונותיהם של ישראל, או למען עם ישראל. אם כן, סיבת מותו זה בני ישראל, ודווקא בשעת מותו, בוודאי שהוא מרגיש יותר את הפגיעה שעשו בני ישראל בו. דווקא באותה שעה שהיתה צריכה להיות לו מרירות רבה על האומה, דווקא שם בחר לברך אותם. זאת הברכה אשר ברך משה את בני ישראל לפני מותו, עשתה אותו 'איש הא-להים'. משום שמשה הבין שעליו להיפטר מן העולם, על מנת שעם ישראל ימשיך את ההיסטוריה שלו. בזה קבע משה עיקרון גדול - שהתורה אחרי פטירתו, חודלת מלהיות מרוכזת אצלו בלבד, אלא הופכת להיות נחלה של כל כלל ישראל.

בעצם, זאת כנראה הכוונה של הפסוק בפרשתנו: "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" (דברים לג ד). הכח שהיה למשה לתת לנו את התורה, לצוות לנו את התורה, אותו כח מסר אותו משה בירושה לכל האומה. זה היסוד של התורה שבעל פה. כל עוד היה משה חי, כדי לקבל את התורה יש צורך ללכת אל משה. אין אדם אחר, שיש לו את הסמכות למסור את דבר ה' מלבדו. בשעה שמשה נפטר, אותה סמכות חודלת מלהיות מרוכזת באישיות שלו, והופכת להיות נחלת כל האומה. זהו היסוד והסוד של התורה שבע"פ - כלומר התגלות דבר ה' דרך פיותיהם של ישראל.

זאת כמובן, לעומת האופן שבו העמים קבלו את התורה. הרי נאמר בפרשתנו 'ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו' (פסוק ב), ופרשו בספרי (וזאת הברכה פס' שמג): 'כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל לא בלשון אחד נגלה אלא בארבע לשונות: ויאמר י"י מסיני בא - זה לשון עברי, וזרח משעיר למו - זה לשון רומי, כלומר לטינית, הופיע מהר פארן - זה לשון ערבי, ואתא מרבבות קדש - זה לשון ארמי', .'מימינו אש דת למו' - שהתורה 'נתנה לו אש לבנה חרותה באש שחורה' (ירושלמי שקלים פ"ו הל"א, כה:). אם כן יש פה רמז להתפשטות דבר ה' דרך תורתו אל כל העמים אל כל התרבויות כולם, גם אל דוברי לטינית, וערבית וארמית, ולא רק אל בני ישראל.

שמא יאמר אדם, אם כך מהו הייחוד של האומה הישראלית אם כל העמים כולם יש להם איזו שהיא שייכות בתורה שבכתב? כפי שמצוי היום, שהתנ"ך הוא הספר 'רב-המכר' בכל העולם כולו. על זה אומר משה מיד אחר כך: 'אף חבב עמים כל קדשיו בידך, והם תכו לרגלך, ישא מדברתיך' (פסוק ג) - כלומר למרות שהקב"ה מחבב גם את העמים, בכל זאת יש התייחסות מיוחדת לישראל. משום ש'תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב'. רק באומה הישראלית נמצא הכשרון להפוך את התורה לא רק לאיזו שהיא חוקה רחוקה מן העבר, שמתייחסים אליה בכבוד, כי אם לדבר הממשיך לחיות הממשיך להתפתח דרך האומה.

בעצם המייחד את תורת ישראל - זה הכשרון לייצר תורה שבע"פ, ולא רק תורה שבכתב. מתנה גדולה זו היא הגורמת לנו את השמחה הגדולה של שמחת התורה, המיוחדת לאומה הישראלית בלבד, "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללויה" (תהלים קמז כ).
 
http://ravsharki.org/content/view/317/629/
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/5/2009 22:13 לינק ישיר 

באיגרת תימן (עמ' קלה) במהדורת הרב שילת הוא מסביר את המדרש שהקב"ה ביקש ליתן תורה לאומות כפשוטו, שהוא שלח להם נביאים והם סרבו לקבל.
לי זה חידוש גדול.
(http://www.daat.ac.il/daat/vl/rambamuvno/rambamuvno14.pdf עמ' 7)
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/10/2009 16:11 לינק ישיר 

מחשבות לפ' וזאת הברכה 

דברים פרק לג

(א) וְזֹאת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי מוֹתוֹ:

 משה  שהה בשמיים, נתן את התורה, וכד, ועד היום לא זכה שהתורה יכנה אותו איש אלוקים, למה כאן?

זה היה יומו האחרון של משה- את ההנהגה הוא מסר ליהושוע, ואלעזר הכהן, שוב לא נשא בשום תפקיד, התורה יכולה לכנות אותו בשם איש האלוהים.

מה שהדבר מלמד אותנו- כי מנהיג לא יכול להיות איש אלוקים, אם הוא מנהיג הוא לא איש אלוקים- ואם הוא איש אלוקים- הוא לא יכול להיות מנהיג.


דברים פרק לד

א) וַיַּעַל מֹשֶׁה מֵעַרְבֹת מוֹאָב אֶל הַר נְבוֹ רֹאשׁ הַפִּסְגָּה אֲשֶׁר עַל פְּנֵי יְרֵחוֹ וַיַּרְאֵהוּ יְדֹוָד אֶת כָּל הָאָרֶץ אֶת הַגִּלְעָד עַד דָּן:

(ה) וַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה עֶבֶד יְדֹוָד בְּאֶרֶץ מוֹאָב עַל פִּי יְדֹוָד:


אנשים הרבה יותר צעירים אם היו צריכים לעלות תוך מספר שעות,  מהערבה לפסגת ההר, היו מתים הרבה לפני הפסגה.


_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/9/2010 12:15 לינק ישיר 

משה רבנו לא רצה למות וניסה לבטל את רוע הגזירה.
הרמב"ם בשמונה פרקים מתאר את משה כמי שגבר על כל המחיצות ולא נותרה לו אלא מחיצה אחת, החומר של הגוף.
מדוע א"כ הוא לא רצה למות?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2010 12:39 לינק ישיר 

בעל
מה פירוש לא רצה למות ?
רצה להכנס לארץ ולבנות את בית המקדש,דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/9/2010 12:41 לינק ישיר 

זו בדיוק השאלה, בשביל מה?
הרי לדעת הרמב"ם המטרה היא היחיד המעולה, ואם היחיד הגיע לשיאו ומה שמונע את ההדבקות המוחלטת הוא הגוף, מדוע להשאר בו?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2010 12:43 לינק ישיר 

נווו מי אומר שלא רצה למות, רצה ורצה אבל אחרי שיבנה את בית המקדשדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/9/2010 12:44 לינק ישיר 

בעל
כנראה שמשה רבנו לא למד את הרמב"ם

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) משה עמוד 363

לא שאודיע הוד כבודך לדורות שיבואו ואומר להם שעל ידי בקעת הים ונתת התורה לישראל והמטרת להם לחם מן השמים ארבעים שנה והעלית מים מן הבאר והוצאת להם מים מן הסלע, ועכשיו אם טוב בעיניך לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה, א"ל הקדוש ברוך הוא די לך, אם תשאר חי יטעו בך ויעשו אותך אלוה ויעבדוך, אמר לפניו רבש"ע כבר בדקת אותי בעשיית העגל ובטלתי אותו ועכשיו אמות? א"ל הקדוש ברוך הוא משה בן מי אתה? א"ל בן עמרם, א"ל ועמרם בן מי הוא א"ל בן יצהר, ויצהר בן מי הוא א"ל בן קהת, וקהת בן מי הוא א"ל בן לוי, א"ל וכולם ממי יצאו א"ל מן אדה"ר, א"ל נשאר מהם שום אדם חי? א"ל כולם מתו, א"ל הקדוש ברוך הוא ואתה רוצה לחיות? א"ל רבש"ע אדה"ר גנב ואכל מה שלא רצית וקנסת עליו מיתה ואני גנבתי כלום לפניך? וכבר כתבת עלי עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, א"ל הקדוש ברוך הוא למשה כלום אתה צדיק מאדה"ר ודורו? א"ל כן, אדה"ר וחוה פיתה אותם נחש ואני החייתי מתים בנחש, א"ל הקדוש ברוך הוא כלום אתה גדול מנח ודורו? א"ל כן, נח הבאת עליו ועל דורו מי המבול ונח לא בקש רחמים על דורו ואני אמרתי ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. א"ל כלום אתה גדול מאברהם שנסיתי אותו בעשרה נסיונות? א"ל יצא ממנו ישמעאל שיאבדו בניו את בניך וכו'. א"ל האתה גדול מיצחק? א"ל יצא מחלציו מי שיחריב את ביתך ובניו יהרגו את בניך כהניך ולויך, א"ל הקדוש ברוך הוא כלום אמרתי לך שתהרוג את המצרי? א"ל ואתה הרגת כל בכורי מצרים ואני אמות בשביל מצרי אחד? א"ל הקדוש ברוך הוא ואתה דומה אלי ממית ומחיה? כלום אתה יכול להחיות כמונ
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/9/2010 14:46 לינק ישיר 

"לא כהתה עינו ולא נס לחה"

האם ייתכן לפרש או מישהו בעבר כבר עשה את זה . "לא נס לחה" ככוונה לנסיגת לחיים שמופיעה אצל זקנים וכוונת הפסוק לתאר את מראה פניו שהיה כבצעירותו ע"ד לא כהתה עינו שהכוונה לאיבר פיזי ולא כפירוש המקובל שלחה הכוונה לחלוחית?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/9/2010 16:02 לינק ישיר 

 

בעב

  1. האם יש "סוף הדרך", אפילו אצל משה? אולי ה"עליה" זעירה אבל קיימת ככל שנמשכת. ואף אם תאמר שיש, האם משה ידע שהגיע לתחנה הסופית?
  2. האם לא יתכן שהקריב "אינטרס" שלו למען בנ"י

 

מישהו יודע – אב"ע בתחילת במדבר רומז לסוף הפרשה שנכתבה לא ע"י משה וקורא לזה סוד ה 12 (12 פסוקים אחקונים מעליית משה להר נבו). בגמ' במכות זה נאמר רק לגבי 8 פסוקים (מתחילת תאור מותו)?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > וזאת הברכה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 לדף הבא סך הכל 4 דפים.