בית פורומים עצור כאן חושבים

משפטים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-27/1/2008 20:16 לינק ישיר 
משפטים

(אשכול זה נפתח בהתאם לנכתב כאן ובהודעה הפותחת שם)דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 05:30 לינק ישיר 

העתקת אשכול של לאיודעכלום לשאלות על פ' השבוע [פשט, רש"י וחז"ל] מלפני שלוש שנים שצלח אך לפרשיות משפטים ותרומה.

*****
לאיודעכלום: 2/2/2005 08:01

שאלה : בפרשה אנו מתודעים לנושא ה"רציעה" לשם מה בכלל צריך לכל התהליך של רציעה , אם טוב לעבד להשאר אצל האדון ואם האדון רוצה מה הבעיה להאריך את העבדות לכמה זמן שהם מסכימים ביניהם?

*****
על כך ענה shuvkash 11:47 1/2/2005 

מפני שהעבדות היא מצב לא רצוי ולא ראוי, שמוגדר בחק
מראש כזמני.
והאוזן, שצריכה להיות כרויה לשמוע את הזולת,ולהבדיל גם את דברי ה', אינה יכולה, שכן היא כפופה כל כולה לומר "הנני" לכל דברי האדון.

וזה לענ"ד הפשט ב"אוזן זו ששמעה וכו'"-
הרציעה תתן תזכורת תמידית שעל האדם לרצות להקשיב החוצה ולא רק מדלתו של האדון ופנימה.


מי שמביט בי מאחור, כבר לא יודע מי אני;

מי שמביט בי מלפנים, מהר מאוד יביט בי מאחור;

מי שעומד מאחורי ומלפני ומצדדי, שימשיך לעמוד... 

*****
לאיודעכלום:
12:20 1/2/2005 - נשלח ב

shuvkash

זוהי בדיוק דרשנות שביקשתי להמנע ממנה, כל הרעיונות היפים האלו - בדרשה בבית הכנסת או בסעודה שלישית.

*****
מאן_דבעי: 2:4 2/2/2005

רציעת האוזן היא סמל לסימון בעלות - את הבקר מסמנים ע"י רציעת אוזן.
וטעם החוק - שהעבד, לפני שיאמר "אהבתי את אדוני" יחשוב פעמיים. שכן עליו להבדיל בין אהבת האדון לבין אהבת התנאים שהוא מספק, "סיר הבשר".
יש בתורה התייצבות חריפה נגד שעבוד לצמיתות, התורה מבינה שמעמד אצולה העובר בירושה פרושו התפוררות חברתית.

ועוד ממאן_דבעי:
מה שחידתי בעיני: מדוע חוק העבד העברי הוא ראש וראשון לחוקים.
האם אנו נרמזים שסוג הברית שנכרתה בין ישראל לה' גם בה יש "אהבתי את אדוני" ו- "ועבדו לעולם"?
לחליפין, אפשר לומר: רציעת האוזן אל המזוזה רומזת כי ההתמסרות לאדון הבית כרוך בה וויתור של העבד על אדון אחר שעליו לעבוד.
"הלוא כבני כושיים אתם לי" - כושיים במובן עבדים?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 05:34 לינק ישיר 

לאיודעכלום:

מאן_דבעי

אתה ממשיך בתשובות דרשניות שמתאימות לעלוני השבת בבית הכנסת. אני מבקש תשובה רצינית . מה מכריח את העבד הרוצה להשאר אצל אדונו "כי טוב לו עימך " לעבור רציעה . הוא יכול פשוט לסכם עם אדונו על המשך עבדות לכמה זמן שרוצים שניהם ללא צורך ברציעה ( ע"י קנין לעבד בכסף שטר או חזקה ).

*****
riv:

לא יודע,

מאן דבעי דווקא לדעתי ענה לך מה 'הכריח' את בני ישראל להשאר אצל אדונו "כי טוב לו עימך " ולעבור כביכול רציעה .אחרי שהם הוצאו ממצרים לחופשי ההרגל לביטחון בסיר הבשר ערער את הרצון הטבעי שהיה להם לחירות.

ומה לדעתך היה גורל אלה אם היו חוזרים למצרים? הם היו מסכמים לדעתך זמן על המשך העבדות.

הרציעה היא סמל לאדם שהגיע לתחתית המדרגה האנושית בה הוא אינו חושב בעצמו על 'עתידו' על כל משמעותיו - מה שמייחד את האדם על הבהמה.

הרי סיבת השארתם של בני ישראל במדבר עד מות אחרון שבהם היה בשל העובדה שאחרי כל כך הרבה שנים של עבדות לא נמצאה תקנה לנפשותיהם שנשחתו - והתקבעות מנטליות העבד בנפשו של אדם,הופכת לנכות נפשית, - ואיננה יכולה לחזור לפעול לעולם באופן התקין האופטימלי

*****
המעגל1:

עבדים תמיד מסומנים, בכל חברה.
המטרה המרכזית: במקרה של בריחה, לאפשר זיהוי ע"י החברה.
להסכים זה נחמד, אבל הנרצע הוא "לעולם", גם אם מתחרט.


*****
לאיודעכלום:

אני לא מבקש דרשנויות . עבד עברי אינו בהמה ואינו מסומן שלא יברח. אנחנו מדברים על דיני תורה ולא על מעמדות חברתיים וסוציאליים.
אני חוזר על השאלה !!!
למה צריך בכלל רציעה . אדם יכול להמכר לעבד לכמה זמן שהוא רוצה, גם אחרי שכבר השתחרר ( לא פחות משש שנים אבל ליותר משש עד היובל יכול להמכר.) א"כ מה בכלל יש צורך ברציעה ומה כל הדין הזה נותן לנו. אם טוב לו בעבדות יכול להמכר בהסכמה וללא רציעה לכמה זמן שהוא רוצה!!! .
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 05:39 לינק ישיר 

מלמד_לאדם:

אני לא בטוח, כי לא עיינתי בפוסקים. אבל, כמדומני שעבד שלא נרצע יהיה אסור להמשיך להיות נשוי לשפחה. ולכן לא יועיל "הסכם" בינו לבין אדונו להגשים את ה"אהבתי את אשתי...".

*****
לאיודעכלום:

מלמד_לאדםואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי- והגישו אדניו אל הדלת ...

" מוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית - מכרוהו בית דין רבו מוסר לו שפחה כנענית "

מה יעשו אם העבד התאהב בשיקצה הצעירה שלו ואינו רוצה לשוב לחיות עם הזקנה הישראלית שלו. - רציעה !! שכולם יראו מי הוא !

*****
לומד_משהו:

בנוגע לסיבה שהתורה הקדימה דיני עבד לכל דיני נזיקין נראה שענין הנזיקין הוא שמירה על הזכויות של השני. אין אפשרות לפגוע באחר.ורעיון כללי זה מבוטא בצורה הכי טובה בפרשת עבד שמדגישה הרעיון של חירות האדם וחשיבות המעמד שלו.ומדגישה שאפילו לעבד יש זכויות.

*****
מאן_דבעי:

לאיודעכלום,
כדאי גם לשים לב שרציעת האוזן מטילה בעבד מום, מה שהופך אותו פסול להקרבת קרבנות (ובוודאי לשרת בקודש, כפי שעולה מויקרא כ"א י"ז).
ולכן אני בכל זאת סבור שיש משהו במניעה של העבד מלהיות "משרתם שני אדונים". ואין זה "דרש" בלבד.


*****
לאיודעכלום:

מאן דבעי
כהן אינו נרצע
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 05:47 לינק ישיר 

נושאי פרשת משפטים

משפטי עבד כ"א א'-כ"א י"א
משפטי הכאות כ"א י"ב-כ"א כ"ז
משפטי בעלות כ"א כ"ח-כ"ב י"ד
משפטי יושר כ"ב ט"ו-כ"ג ט'
משפטי הציבור כ"ג י'-כ"ג י"ט
אגרשנו מפניך כ"ג כ'-כ"ג ל"ג
עליות להר והברית כ"ד א'-כ"ד י"ח


סיכום פרשת משפטים לנושאיה

פרשת משפטים מניחה את בסיס חיי החברה של עם השם, שזה עתה קיבל את תורת השם. משפטי ישראל פותחים במשפטי עבד לבל תיפגע חירות נפשו של האדם מישראל וממשיכים במשפטי הכאות לבל תיפגע חירות גופו של האדם מישראל, משפטי בעלות לבל יפגע רכושו ומשפטי יושר למען כיבוד זכויות כלליות של הזולת. לאחר מכן נאמרו משפטי הציבור השייכים להתנהגות כלל העם כשביתת שבת ושביעית ועבודת שלוש הרגלים. לאחר מכן נאמרו בשורות השם על מלאך שמירה בדרך לארצו "אגרשנו מפניך" ועל ברכת השפע בעקבות עבודת השם. הפרשה חותמת בדברה על העליות להר והברית שכרת השם עם עמו על הדברים שנאמרו לו, בקריאת הדברים ובזריקת דם זבחים ועולות על העם.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 09:34 לינק ישיר 

רש"י שמות פרק כא

ואם מוכר עצמו, אזן ששמעה על הר סיני (ויקרא כה נה) כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תרצע

לפי הפשט שנלמד כאן על ידי מספר חברים, כי מה שכתוב בפרשת יתרו: והעם רואים את הקולות- רואים ממש.
למה לא רוצעים גם את העין- עין זו  שראתה בהר סיני כתוב כי לי בני ישראל עבדים וגו'
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 10:05 לינק ישיר 

לפני עשרות בשנים, השתתפתי במסיבת אירושין,
שנכחו בה כמה מגדולי הדור דאז, ומזקני הדור
כולם כבר בעולם העליון,
ומהם אפילו יהודי, בן לאחד מגדולי הדור,
שהיה פרופ' למקרא
[עליו מספרים שהתגוררבאותו רחוב עם הגרי"ז זצ"ל,
וכאשר טייל הגרי"ז ברחוב ראה את פלוני, שאל עליו,
ואמרו זה בנו של ... והוא ד"ר לתנ"ך.
התפלא הגרי"ז, ואמר: לא שמעתי שהתנ"ך חולה וצריך לד"ר].

במסיבה דרש אחד מראשי הישיבה הגדולות דאז,
ובדרשתו הזכיר את הכתוב 'נעשה ונשמע'.
ביקש רה"י זצ"ל חומש כדי לקרוא את הפסוק בפנים,
כדין תורה שבכתב. הביאו חומש, ולמבוכת הכול,
דפדף ודפדף ולא מצא המקום.
גם גדולי הדור ממש, שישבו שם לא היה בידם לעוזרו.

הסיבה היא כנראה שמשום 'סבירין',
מחפשים כתוב זה בסמוך למתן תורה
בפ' יתרו. ולא היא.
עד שבא בחור מהבחורים והציל את המצב!

יתכן שהבעיה היא שאנו זוכרים פסוק פסוק בפני עצמו,
ולא כחלק ממכלול שלם ומשובץ בתוך הקשר מתאים.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2008 10:07 לינק ישיר 

לא ידוע לי שאותו ראש ישיבה התבייש בבנו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2008 10:10 לינק ישיר 


גירושין על פי תורה:

http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?whichpage=1&topic_id=2127900

_________________

רודולף 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 10:16 לינק ישיר 

דגים
לפי הסיפור הזה התנ"ך באמת חולה, והוא באמת צריך מזור בקהל מסוים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 10:27 לינק ישיר 

לאחר בקשת המחילה מכבוד המעיינים,
ברשותכם אעיר לאשכולות על פרשיות קודמות,
שרק עכשיו ראיתים.

לגבי מה שהובא מאבי הרא"ש, פירוש הדברים הוא שאם תקח שש, מאות ר כב תקבל 'בחור'. היינו תחסר שש מהאות 'ר', = 194 + 22 = 216 והכול אתי שפיר.

לפ' יתרו. הרבה עסקו בשאלת לימוד היסטוריה
מהמקורות, והדקדוקים הרבים בזה.
וכבר העירו שהמקורות לא באו ללמדנו היסטוריה,
אלא עד כמה שיש בהם נושאים משמעותיים ולימודיים.
הפרטים, שאינם חשובים למשמעות התורה
אינם מן העניין.

הרי כבר נאמר בתורה על אישי המקרא הראשונים
שהולידו בנים ובנות, ולא נמסר עליהם כלום.

לפי זה חשבתי, הנה היה מעמד מתן תורה בהר סיני,
ועם ישראל לא התעניין במהלך הזמנים היכן הוא הר זה!
וגם התורה כמובן לא ציינה שום נ"צ למצוא הר זה.

[אמנם הליצנים אומרים שאילו ידענו את מקומו של ההר
הזה שמא היו הולכים לשם להחזיר את התורה!]

ועוד, עד ימינו לא התעניין איש כיצד היו נראים לוחות הברית
האם היו מעוגלים מלמעלה כדמות שקבעו הציירים והפסלים
בימה"ב, או שהיו מרובעים לגמרי כדעת האדמו"ר מליובאביטש נ"ע נבג"ם זצ"ל.

אמנם יש מחלוקת תנאים בחלוקה שבין שני הלוחות, והאם עשרת
הדברים נחלקו ביניהם, או שנכתבו פעמיים, או אף מפנים ומאחור,
או אף אולי היו כתובות מארבעת צידי הלוחות.
אך אין שם מלה לשאלה כיצד נראו מהבחינה הנ"ל.

מצד שני, בסוף ברכות יש דיני ברכות שחייב אדם לברך
בראיית מקומות ואתרים היסטוריים, כגון מעברות
הירדן, ארנון, אבן שזרק עוג ועוד.
והשאלה היא אם לא נלמד ולא נחקור בהיסטוריה ובגיאוגרפיה
כיצד נדע היכן הם מקומות אלו?!דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2008 10:54 לינק ישיר 

דגים,
פשוט נשאל את ר' חיים קנייבסקי. ראה באשכול הסמוך על גדולי הדור.

_________________

מיכי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 10:57 לינק ישיר 

מיכי


?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 11:14 לינק ישיר 

דגים
וכי למה עלינו לדעת היכן הר סיני? הידע הזה מה הוא עושה? הרי זה לא מקום קדוש? למנפ"מ

וכי מה זה זה משנה איך נראו הלוחות? משנה מה היה כתוב בהן,- הרי את הלוחות בעצם לא ראה חוץ מדור המדבר, אף אחד. הרי לא הוציאו אותן לאיוורור מהארון.
 להזכיר רק שלפי חשבון גס, הכפורת שקלה מספר טונות, והרי אף אחד לא נכנס סתם לק'ק. ולכן כל הדיבורים על צורתן היא ספקולציה. ספקולציה מיותרת.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2008 14:02 לינק ישיר 

מעשה שהיה ברבינו גימפל, החקרן,
שעמד לו בבית המדרש ושאל: מדוע צריך ם סופית ב'צפנת פענח'?
נענה לו חכם אחד ושאל: והלוא אין ם סופית בצפנת פענח?
שאל שוב רבינו גימפל, וכי מדוע אין ם סופית בצפנת פענח?
אמר לו אותו חכם מדוע צריך ם סופית בצפנת פענח.
הריע רבינו גימפל בתרועת ניצחון, הלוא זה הדבר אשר שאלתי אני:
מדוע צריך ם סופית בצפנת פענח.

עומד אדם ומוכיח שאין צורך בידיעות היסטוריות כגון היכן הר סיני ומהי צורת הלוחות,
מן העובדה שאין למצוא בכל ספרותינו מי שהתעניין בכך כלל.
בא מקשן ושואל למה צריך את הידיעות הללו?

ואת"ל על דרך סוגית סוף ברכות, מדוע אין לברך ברכה מיוחדת על מקום שבו ניתנה
תורה לישראל? ואם כשר המקום לתקוע בו בשופר, מדוע לא נערוך שם
תפילות, ועכ"פ זה ראוי יותר מאשר קברים, שע"פ דין אסור לומר לידם דברי תורה ותפילה.


_________________

עינא פקיחא ונהורא מעליא
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2008 14:08 לינק ישיר 

מעם מזבחי תקחנו למות - חוק החסינות (אילפא)
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2151398

_________________

בברכה
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > משפטים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 ... 5 6 7 לדף הבא סך הכל 7 דפים.