בית פורומים עצור כאן חושבים

הכל מעלין לירושלים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-18/8/2013 17:06 לינק ישיר 
הכל מעלין לירושלים

הגיעה אליי היום שאלה לגבי הזכות של הבעל לכפות את בת זוגו (או להיפך) לעלות לירושלים בימינו.7
יש להאריך ולהקדים מקורות, אבל לתועלת הציבור ולשמוע דעות על מה שכתבתי, אני מצרף כאן את מה שכתבתי בקיצור. יש כאן כמה נקודות ששוות דיון (כולל הדין הבסיסי עצמו שנראה קצת בעייתי).


שלום רב.

נראה שמעיקר הדין גם היום יש זכות לכפות לעלות לירושלים או לצאת בלא כתובה. ראה מקורות כאן.
יש לציין שבעיר העתיקה יש שיקול בטחוני, וכמה פוסקים כתבו ששיקולים כאלה מפקיעים את הזכות לכפות את בני הזוג לעלות לירושלים. נכון שהסיכון הוא קטן, ועדיין חיים בחלק הערבי של העיר יכולים להיחשב לא בטוחים ולדעתי אין אפשרות לכפות את בן הזוג לגור שם. דעת האדם הסביר כיום הוא שיש סיכון מסוים לגור במקומות אלו.

אמנם כעת יש לדון לגבי השכונות שנוספו לירושלים. מחד, באלה אין סכנה ולכן יש זכות לכפות לגור שם. מאידך, ייתכן שהזכות מיסודה לא נאמרה על החלקים הללו, שכן אין להם את קדושת ירושלים המקורית. במשנה ריש סנהדרין אנו מוצאים שהוספה על העיר והעזרות נעשית רק על ידי בי"ד הגדול של 71 סמוכים. אמנם בפורים יש דין סמוך ונראה, אבל זה רק לגבי קריאת מגילה ופורים.
אמנם מצאתי בציץ אליעזר שכתב (חלק יד סימן נב):
הנה בודאי ובודאי שישנו ענין גדול ועדיפות רבה לגור גם בירושלים החדשה מעל יתר ערי הארץ, באשר היא כעיר שחוברה לה יחדו סמוך ונראה לפלטרין של מלך, והא הרי אפילו לענין קבורה העדיפו חכמינו ז"ל בכל דור להיות נקברים בירושלים יתר מעל שאר ארץ ישראל, הגם שמקום הקבורה הוא מחוץ לעיר, ורק מכח היות זה סמוך לשער השמים אשר גם עבור כן נבאו והבטיחו גדולות ונצורות על הדבר הזה ועל הזכיה הגדולה.
ומינה (מזה נלמד) דעל אחת כמה שמובטח בכזאת להחי בה בחיים חיותו בסמוך ונראה, ואשר שם הקודש "ירושלים" נקרא עליה. בבחינה של 'אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו אחרי מיתה', (כתובות קי"ב ע"א), ובבחינה של 'והחונים סביב' מקרוב מקודשים טפי וקרובים אל אלקינו (שו"ת חתם סופר חיו"ד סי' רל"ג), ואשרי הזוכה לדור סמוך לקדושת הר אלקים חורבה בחורבנה (ח"ס שם). 
ועדיין, לדעתי אין ללמוד מכאן על קדושה מלאה, כלומר שמבחינה הלכתית ניתן לכפות על בן הזוג לעלות לירושלים. לזה לא די ב'עניין' אלא יש צורך בקדושה ממשית. כך גם מדויק בלשונו של הציץ אליעזר שכותב שזו מעלה גדולה ועניין גדול, אבל לא כותב שכופים על כך את בני הזוג.
לכן לדעתי אין זכות לכפות לגור בשאר רבעים.

לסיכום, למיטב הבנתי הלכתית אין אפשרות לכפות את בן הזוג לגור בירושלים, לא בעיר העתיקה (בגלל הסיכון) ולא בחדשה (בגלל שאין לה קדושת ירושלים). כמובן שאם אתם מגיעים להסכמה לגור שם, תבורכו.

ובכל אופן אחזור ואומר שגם אם היתה זכות כזאת, מאד לא כדאי לעשות בה שימוש. אף אחד לא אומר שיש חובה לכפות את בן הזוג לעבור לירושלים, אלא לכל היותר יש זכות לעשות זאת. זה ודאי לא שווה את פירוק או ערעור התא הזוגי, שכל המגרש את אשתו אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. וגדול השלום, שאפילו הקב"ה מוכן למחות את שמו על המים (בדין מגילת סוטה) כדי להביא שלום בין איש לאישתו. זה הערך החשוב מכל.

תוקן הלינק לנוחות הקריאה
תוקן על ידי מנהלי_משנה ב- 18/08/2013 17:14:48
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/8/2013 18:05 לינק ישיר 

הציץ אליעזר (חלק יג, סימן כב) כותב:
"אם יש דין של כפיה לעלות ממקום בא"י לגור בירושלים וכפיה שלא לצאת ממנה לגור במקום אחר בארץ ישראל, הרי נשמע מזה שאותו הדין ישנו גם על האדם עצמו שלא לעקור את דירתו מירושלים המקודשת יותר ולעבור לגור למקום אחר בא"י, ואפילו מנוה הרע לנוה היפה."

ובהמשך דבריו:
"ברם האיסור לצאת מירושלים לגור במקום אחר בארץ ישראל, נראה שהוא רק להגרים בעיר העתיקה בתוך גבולות חומת ירושלים קיימתא. אבל מירושלים החדשה אין איסור לצאת ממנה לגור במקום אחר בארץ ישראל".

מדברי הציץ אליעזר משתמע שאין כופין לעלות לירושלים החדשה.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/8/2013 18:24 לינק ישיר 

מ80, תודה. הוא אשר חשבתי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/8/2013 19:55 לינק ישיר 

מתוך קובץ תורני זך ונקי יו"ל ע"י ועד רבני זק"א מאסף לתורה והלכה גליון ב אדר שני תשס"ח :
הרב שלזינגר -רב שכ' גילה ומקור חים דין בביה"ד שע"י הרבנות הראשית ירושלים- בענין הלנת המת. : וראיתי בספר מועדים וזמנים חלק ח ' שניסתפק המחבר במעלת הדירה בירושלים אם הוא רק בעיר העתיקה המקודשת ..... וכן זכותו לכופה לגור בירושלים שמקום זה סמוך לבית מיקדשינו וא"כ הוא הדין בכל ירושלים החוברת לה. שמיצוה טפי שקרוב לבית קודשינו .....יותר מכול מקום אחר בארץ.
ועל כן פשוט הדבר דבעל יכול לכוף את אישתו לגור בירושלים גם בשכונות שהתוספו אליה . והביא שכן מסיק להלכה הגאון רבי מ. י טיקוצ'ינסקי שיכול לכוף את אישתו גם במקומות שנתווספו. (באדיבות אוצ"ח)


תוקן על ידי חלמישצור ב- 18/08/2013 20:51:46
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/8/2013 20:59 לינק ישיר 

ציון לנ"ל מועדים וזמנים לרב שטרנבוך ירושלים בזה"ז חלק ח' סימן שמח ע'רט.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/8/2013 21:05 לינק ישיר 

לדעת הרב טוקצינסקי (עיר הקדש והמקדש, חלק ג, פרק טו), הכל מעלין לא"י כי נתנו לא"י דין של ארץ מולדת והכל מעלין לירושלים משום חשיבות יישוב עיר הקודש. ועל-כן גם היושב בפרברי העיר וקשור בענינים הכלליים אל העיר, הרי זה מיישב את העיר ונחשב ליושב ירושלים. כלומר, הרב טיקוצינסקי איננו מחלק בין ירושלים העתיקה לבין פרבריה.

נראה שלציץ אליעזר הכל מעלין לירושלים בשביל קדושת ירושלים, ועל-כן מחלק בין ירושלים העתיקה לירושלים החדשה.

תוקן על ידי מם80 ב- 18/08/2013 21:14:11
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/8/2013 02:35 לינק ישיר 

מי קידש את העיר העתיקה? קדושת סולימן המפואר?
אם יש מעלה לירושלים של ימי המקדש, הרי שכפר סילוואן נעלה על חלק מהרובע היהודי...

_________________

אוי לשכן
ואוי לשכנו
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-22/8/2013 09:20 לינק ישיר 

לקיים מה שנאמר "קשיא עתיקתא מחדתא", אביא כאן קטע ממאמר שכתבתי לפני שנים רבות:
"ומ"ש הגר"י ליברמן בתשובתו הנד' בספר זכרון יעקב (ח"ב סי' לא אות ג) דעדיף טפי לדור סמוך למקום המקדש באופן שיוכל להגיע שם, וכ"נ שהבין הגר"מ אילן, ב'אוריתא' (כרך יד עמ' לה). ועיין ארצות החיים [פלאג'י] (שער א סו"א כ"ה). אינו מסתבר כלל, כי אי"ז סיבה לקדושת המקום. וכ"מ בתשו' הגרע"י שלזינגר הנד' בסוף ספר הר הקדש (סו"ס יז) [נדמ"ח בשו"ת ר' עקיבא יוסף (יו"ד סי' קפא)], עי"ש. ועי"ש בהגהות הרהמ"ח, הגרמ"נ שפירא (הגהה ז). וע"ע בשו"ת חת"ס (יו"ד סי' רלג), דמשמע כהגרי"ל. וע"ע תורת המדינה [גורן] (עמ' 105)."דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > הכל מעלין לירושלים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר