בית פורומים עצור כאן חושבים

ארבעה בנים - חכמה עצמאית, טקס, ציות מבין, והקרבה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-18/4/2019 23:37 לינק ישיר 
ארבעה בנים - חכמה עצמאית, טקס, ציות מבין, והקרבה

ארבעה בנים - חכמה עצמאית, טקס, ציות מבין, והקרבה

הבן המכונה "שאינו יודע לשאול", הוא למעשה בן המאמין בציות מוחלט, התבטלות בכל גופו ונפשו ושכלו, הקרבת הכל למען שמיעת קול האב המורה והמלמד. התשובה היא "בעבור זה עשה ה' לי" - "בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך", הואיל והוא מאמין בהתבטלות, אף אנו נכין לקראתו הסדר כראוי על כל פרטיו, ונאפשר לו היכרות מלאה עם האמת כפי שהיא, בלא מאמץ מצידו - כל שעליו לעשות הוא לשבת ולהכליל את עצמו במצווה.

הבן המכונה "תם", הוא למעשה בן המאמין בציות מבין, כלומר "נעשה ונשמע" כפשוטו, שזהו עיקר עניין התורה, לעשות מה שצריך ולבקש הסבר. התשובה היא "בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים". כאן הדגש הוא לא על עצם האמונה ביציאת מצרים אלא על ההסבר - ה' הוא בעל היכולת והוא הפועל בעולם כדעתו להיטיב לברואיו ולעמו ולהסדיר צדק בעולם ולהכווינו.

הבן המכונה "חכם" הוא למעשה בעל חכמה עצמאית, הוא שואל "מה העדות... אשר ציוה ה' אלוקינו אתכם", כלומר הוא מתבונן קודם כל במקור הרוחני לתורה, ומתוך כך הוא מבקש ללומדה. ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", כלומר הראה לו כמה חביבה המצווה והאמונה בה', שתמתק לו מדבש ונופת צופים ומכל מיני מתיקה הנקראים "אפיקומן", והרוחניות של המצווה נחמדה היא מזהב ומפז רב, ואין טעם שישווה לה.

הבן המכונה "רשע" הוא למעשה רואה את הטקס כפשוטו, סדרת מעשים ואוסף התנהגויות. לפיכך הוא שואל "מה העבודה הזאת לכם", כמו הבן החכם גם הוא פונה לכיוון הטיעונים, אלא שהוא אינו מזכיר את ה' אלוקים, כלומר הוא אינו מכיר במקור הרוחני למצווה, ומסיבה זו גם אינו רואה בזה "מצווה" ו"עדות", כי אם "עבודה" - התנהגות ומאמץ שהוא אינו מבין אותם. ובעל ההגדה מסביר לנו שהוא בעצם אינו מכיר במקור הרוחני של המצווה "ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר", והתשובה אמנם נשמעת קשה "בעבור זה עשה ה' לי... לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל". ובאמת כמו אצל שאר הבנים, גם כאן יש להלוך לפי רוחו, וכיוון שהוא מבקש להבין את ההתנהגות עצמה, את הטקס כפשוטו, עלינו ללמדו מהי הדרך שבה ילך בטח לקראת הבנת פשטי הטקסים, והדרך היא ראשית שלא להוציא את עצמו מן הכלל ולא לכפור בעיקר. כי הנה הרוצה ללמוד מתמטיקה, אם אף פעם אחת לא ישב לספור עד עשר, ולא יכיר המספרים וכיצד מגדירים המספרים ומצרפים אותם פרוטה לפרוטה עד לחשבון גדול, הנה ללא זאת הרי לא יבין מאומה מכל מקצוע המתמטיקה, גם אם ידע שהצורה "1" היא אחד והצורה "2" היא שתיים, וידע ש"X" זה כפול ו"/" זה לחלק, וידע כך לקרוא כל הספר מתמטיקה מראשו לסופו, מכל מקום הרי בלי להבין מה המשמעות בפועל לא יתקרא עליו שם של יודע מתמטיקה. וכך הלומד צריך לפנות ליבו לרוחניות ולהבין מהי הרוחניות שמאחורי הטקס, כדי שידע מה ערכו האמיתי של המעשה. ולכך צריך "לא להוציא עצמו מן הכלל", כלומר להיות שותף בלימוד ההבנה כפי שמלמדים תופשי התורה. ועדיין, היה מקום לשאול אבל מניין שעליו לקבל דבריהם, ועל כך התשובה שעליו להפנות ליבו להתבונן ברוחניות, כי כמו שהלומד הנדסה אם לא יפנה מחשבתו מן ההנדסה אל עבר מלאכת הנגרות, הנה לא תועיל לא ההנדסה לעשיית שולחן, והלומד בוטניקה אם לא יפנה מחשבתו מן הבוטניקה אל עבר מלאכת החקלאות, הנה לא ידע כיצד נעשית החרישה והזריעה שהם מלאכות בפני עצמן, וכשם שהלומד נגרות אם לא יפנה מחשבתו אל הגדלים השונים הנה לא יבין בהנדסת השולחן, וכשם שהחקלאי אם לא ילמד הצריך מהבוטניקה הנה לא יכיר בטיב צמחיו, וכשם שהלומד רוחניות אם לא יתבונן בטקסים המוציאים אותה אל הפועל, הנה לא ידע כיצד המעשה הראוי, כך בדיוק אנו אומרים לבן הרביעי - אילו לא יפנה ליבו להבין את הרוחניות, כל היכרותו עם בקיאות בכל הפרטים אין בה שום תועלת ולא יביא אותו זה להבנה רוחנית, רק עליו להתבונן כאותו הלומד מתמטיקה לא די להכיר חיצוניות קריאת המספרים, רק צריך לשבת ולספור חפצים וכדומה ולספור בסבלנות עד 10 וכמו כן יצטרך לשנן את לוח הכפל וכן הלאה, כי רק בזה יוכל להיות באמת "יודע מתמטיקה", וכך גם הלומד רוחניות, אין די שיכיר את כללי הטקס ויאמר: ידעתי די ומה כל העבודה הזאת? רק עליו לשבת ולהתבונן בשורשים הרוחניים, רוחניים באמת, כי גם הבנה רוחנית הנאמרת בעולם הזה אינה עצם ההבנה, כי ההבנה לא תושג כי אם באובנתא דליבא, ואם לא יפנה הבן הרביעי ויתבונן בליבו להבין ההבנה הרוחנית זו, לעולם לא יכירה גם אם יהיה ראוי להיות כרבו של רבי מאיר, ובמה תובחן לו ההבנה הרוחנית אם הגיעה הבנתו רק עד כללי הטקס, לא תובחן אלא בהבדלה, להבדיל בין דבר לדבר כי הבדלה בחונן הדעת, וזהו התשובה בפסוק "ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל", ולפי שהוציא הבן הרביעי עצמו מן הכלל, הנה הבדיל עצמו לרעה, אילו היה שם לא היה נגאל, ועליו ראשית להבדיל עצמו מהרע חזרה אל הטוב, וזה על ידי שישוב ויתבונן ואמר הלוא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, וישוב להתבונן ברוחניות עצמה הרוחניות הטהורה ואז ילמד להבין האמת בטהרתה. ובכלל "טקס" כל אמונה במקרה, כי המצרים האמינו במזלות, ולמה במזלות, וכי מה יש במזל, אלא המקרה אשר קורה מחפש לו האדם הסבר כלשהוא, וההסבר היהודי הוא האלוקות בעצמה, אבל המצרים התבוננו לא באלוקות עצמה אלא בטקסיה הגשמיים, דהיינו צבא השמים אשר הם לאותות, והיו מסווגים כל דרכי העולם על פי סגנון טקס והתנהגות, אבל העושה כן עלול להגיעו מקרה אחר אשר לא שיער, ואז "עמדי נא בחבריך וברוב כשפיך באשר יגעת מנעוריך", "יעמדו נא ויושיעוך הוברי שמים החוזים בכוכבים", אבל האמת אשר האלוקים בעצמו "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף, ובכל אלוקי מצרים אעשה שפטים אני ולא השליח, אני ה' אני הוא ולא אחר", הדא הוא דכתיב "ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל", ברוך המבדיל, וכש"אסיר מקרבך עליזי גאותך, ולא תוסיפי לגובהה", אז "אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעובדו שכם אחד" כי ההבדלה דבר נוסף הוא, ואינו אלא אחר הצורך להסביר לבן הרביעי, אבל בשורש הכל נסקרים אצל אלוקים בסקירה אחת, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, ויתגדל ויתקדש שמו לעיני הגויים, ואת שם קדושתו יודיע בתוך עמו ישראל, וידעו הגויים כי ה' מקדש את ישראל במהרה בימינו ונאמר אמןדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/4/2019 08:08 לינק ישיר 

הבן המכונה "חכם" הוא למעשה בעל חכמה עצמאית, הוא שואל "מה העדות... אשר ציוה ה' אלוקינו אתכם", כלומר הוא מתבונן קודם כל במקור הרוחני לתורה, ומתוך כך הוא מבקש ללומדה. ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", כלומר שאלת מה ה' ציווה וזה אנו אומרים לך ותו לא מידי אל תחפש דמיונות רוחניים, העיקר הוא קיום המצוותדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/4/2019 15:18 לינק ישיר 

הערה: זה אינו אשכול לדיון על האם קיימת רוחניות בפני עצמה ומה משמעותה, ומה ואיזה יחס יש בינה לבין התורה, או שהיא התורה בעצמה או שעל פי דעה אחרת אולי אין כלל שייכות, שאלות אלו עניינם לאשכול אחר,דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > ארבעה בנים - חכמה עצמאית, טקס, ציות מבין, והקרבה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר