בית פורומים עצור כאן חושבים

באיזה יום התרחש קריעת ים סוף?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-22/4/2003 14:57 לינק ישיר 
באיזה יום התרחש קריעת ים סוף?

לפי ילקוט שמעוני ביום רבעי
לפי סדר עולם ביום חמישי
להלן:

ילקוט שמעוני תורה פרשת שמות רמז קעב
בי"ד בו שחטו את פסחיהם ויום ד' היה, בו בלילה לקו בכורות, למחרת נסעו מרעמסס וברביעי ויוגד למלך מצרים, ובה' ובו' רדפו, לשחרית אמרו שירה ויום ד' היה וי"ט אחרון של פסח היה:* * * * * * * * * * * * * *


סדר עולם רבה (ליינר) פרק ה

בי"ד יום בו שחטו ישראל את פסחיהן במצרים, ויום חמישי היה, ובו בלילה לקו הבכורות, ממחרת הפסח, ערב שבת היה, נסעו מרעמסס, שנאמר ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה (שם /שמות/ יב לז) , וכתיב ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש (במדבר לג ג) , וכתיב ומצרים מקברים וגו' (שם /במדבר/ לג ד) , ומרעמסס נסעו לסכות, ומסכות לאתם, [ומאתם] לפני פי החירות, הרי ג' ימים, ברביעי ויגד למלך מצרים כי ברח העם (שמות יד ה) , בחמישי ובששי וירדפו מצרים וגו' (שם /שמות/ יד ט) , אור שביעי ירדו לים, שנאמר ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה (שם /שמות/ יד כ) , לשחרית עלו ישראל מן הים ונשקעו מצריים, ובאותה שעה אמרו ישראל שירה, שנאמר אז ישיר וגו' (שם /שמות/ טו א) , ויום חמישי בשבת היה, והוא היה יום טוב אחרון של פסח
מצווה לישב
חג שמחדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/4/2003 16:11 לינק ישיר 

חלמ"צ,

מועד"ל!

שמחתי באשכולך זה, כי רציתי לפתוח אשכול המצביע על העובדה ששביעי של פסח הוא פשוט נעילת החג ללא קשר עם מאורע הקריעה כדעת ההמון. שכחתי מזה והנה בדרך אגב הוכחת את הנקודה!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2003 16:24 לינק ישיר 

ראיה לדבריך תמצא במשך חכמה פרשת בא על הפסוק כי כל אוכל חמץ ונכרתה (יב טו) שם מסביר האור שמח כי נצטוו ישראל כבר במצרים לדורות על שביעי של פסח כיו"ט ולא מטעם טביעת המצרים משום בנפול אויבך.
אגב, יש למישהו הסבר מתי אומרים באבוד רשעים רינה ומתי בנפול אויבך אל תשמח?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/4/2003 16:28 לינק ישיר 

למה זה דעת ההמון? למה קוראים אז פרשת קרי"ס? זוהי דעת ידועה במדרש שמובא בראשונים.תוקן על ידי - מסתברא - 4/22/2003 4:33:30 PMדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2003 16:56 לינק ישיר 

מסתברא,

קיצרתי. התכוונתי דעת ההמון בעיקר משמעות היום כפי שהיא מוצגת בתורה. כמובן שחז"ל הסמיכו ליום את קריעת הים כפי שהסמיכו את חג מתן תורה לחג הקציר, את יום הדין ליום הזיכרון ואת שמחת תורה לשמיני עצרת.

לבקשת ווטו

תוקן על ידי - רב_סיינפלד - 4/22/2003 6:19:24 PMדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2003 17:47 לינק ישיר 

בעודי מהפך בעוגת אחרון של פסח
והנה דעה שלישית שהיא של רשי
שיום שבעי הוא בוקר שירת הים
והוא יו"ט אחרון
היה רצון שנגיע ליום
שבו נאמר ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים
חג שמחדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/4/2003 22:04 לינק ישיר 

א. אני מבקש שלא "לגזול" את הסיבה שלא אומרים הלל שלם באחרון של פסח כי "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה" ...

ב. דווקא בפורום הזה מתפלפלים במדרשים להלכה ולא מסתמכים על רב האי גאון ? (אוצר הגאונים לב"מ לוי לחגיגה):
כל מה שנקבע בתלמוד מחוור הוא ממה שלא נקבע בו. ואף על פי כן אגדות הכתובות בו, אם לא יכוונו או ישתבשו אין לסמוך עליהן. כי כלל הוא אין סומכין על האגדה.
אבל כל הקבוע בתלמוד שאנו מוצאין להסיר יבושו, יש לנו לעשות כן, כי לולא שיש בו מדרש לא נקבע בתלמוד.
ואם אין אנו מוצאין להסיר שיבושו נעשה הדברים שאינן הלכה. אבל מה שלא נקבע בתלמוד אין אנו צריכין לכל כך. אם נכון ויפה, דורשין ומלמדין אותו, ואם לאו - אין אנו משגיחין בו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/4/2003 03:19 לינק ישיר 

בדברי רש"י ישנה סתירה, בפ' בשלח כתב שבשביעי של פסח אמרו שירה, ובסוף פ' שלח כתב שביום השמיני ליציאת מצרים אמרו שירה, והשפתי חכמים במקום מיישב.

מאן דהו
לענ"ד, באבוד רשעים רינה, הכונה לתועלת העולם שמתברך בחיסרון הרשעים, בגדר שינת רשעים הנאה להם והנאה לעולם (סנהדרין עא:).
משא"כ בנפול 'אויבך' היינו אויב אישי שלך, וכאן נדרש האדם לכבוש את יצר השמחה לאיד.

תוקן על ידי - משה435 - 4/24/2003 3:21:57 AMדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/4/2003 08:19 לינק ישיר 

בעל עגלה
לא הבנתי את טענתך הרי מעשי ידי טובעים זהו חידוש של הט"ז ולא טעם הגמרא למה לא לומר הלל בשביעי של פסח. לפי הגמרא ערכין הטעם הוא משום דאינו חלוק בקורבנותיו. הט"ז חידש טעם זה לגבי הלל. אז מה רצית מרה"ג?
לגבי הסיבה למה צריך 2 טעמים נאמרו כל מיני תירוצים. יש מהלך יפה של מירסקי שאומר שהלל אומרים משתי סיבות: מועד האסור במלאכה שיש בו קרבן יחודי - גמרא ערכין. נס - כמו למשל חנוכה. ובכן, שביעי של פסח הוא גם מועד וגם אירע בו נס ולכן צריך שני טעמים. הגמרא דנה למה לא לומר מצד מועד והט"ז הסביר למה לא לומר מצד הנס.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/2/2007 13:47 לינק ישיר 

בנפול אויבך אל תשמח
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=803870

באבוד רשעים רינה?
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=1771578

_________________

בברכה.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/2/2007 14:37 לינק ישיר 

ילקוט שמעוני צודק. קריעת ים סוף ביום ד היה

תלמוד בבלי מסכת שבת דף פז עמוד ב

תא שמע: ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם, ובחמישה עשר יצאו, ולערב לקו בכורות. לערב, סלקא דעתך? אלא: מבערב לקו בכורות. אשבת היה. מדחמיסר בניסן חמשה בשבת - ריש ירחא דאייר שבתא, וריש ירחא דסיון - חד בשבת, קשיא לרבנן! אמרי לך רבנן: אייר דההיא שתא - עבורי עברוה. תא שמע דלא עברוה: ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם, בחמשה עשר יצאו, ולערב לקו בכורות. לערב סלקא דעתך? אלא אימא: מבערב לקו בכורות. ואותו היום חמישי בשבת היה, השלים ניסן, ואירע אייר להיות בשבת. חסר אייר, ואירע סיון להיות באחד בשבת, קשיא לרבנן! - הא מני רבי יוסי היא.

 

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > באיזה יום התרחש קריעת ים סוף?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר