בית פורומים עצור כאן חושבים

עורו חברים ! כתב-עת חדש יוצא לדרך

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-10/3/2004 20:48 לינק ישיר 
עורו חברים ! כתב-עת חדש יוצא לדרך

כתב-עת תורני-חברתי חדש מתרקם בימים אלה.
המדובר ביוזמה של בני תורה חושבים הרוצים לעורר דיון מכובד בנושאים חברתיים והשקפתיים, בעיקר אלה הנחשבים עדיין לטאבו בציבור החרדי.

האברך הליטאי הנחמד והנמרץ שמאחורי היוזמה הזו הוא ר' בצלאל כהן מירושלים. הוא ביקשני לפרסם את שמו, אין לו אינטרנט רק אימייל דרך 'נטו-נט', ובפורומנו הוא לא ביקר מעולם, רק שמע עליו. לבקשתו אני מצרף כאן את מכתבו.בס"ד
כתב עת לבני תורה

נדמה שכל אדם חרדי, ויהא חוגו ועדתו אשר יהיו, אשר יישאל, האם לדעתו ישנם דברים הטעונים תיקון, שינוי, שיפור, חיזוק, או מחשבה מחודשת, בנורמות השכיחות בציבור החרדי, ישיב על כך תשובה חיובית, האחד יפרט ענינים הלכתיים שאינם נשמרים בקפידה, ומשנהו יתמרמר על בעיות חינוכיות שכיחות, פלוני יביע צער רב על השקפות פסולות שחדרו למחנינו, ואלמוני יסתייג מאורח החיים הבזבזני, ומהצורך של הורי הזוג הצעיר לקנות מכספם דירה לילדיהם, ועוד כהנה וכהנה תשובות רבות ומגוונות.

ואולם לכשישאלו כל אלו האם לדעתם ניתן לשנות את המצב הקיים, ומה בדעתם לעשות למען תיקון הדברים, יסתפקו הללו בדרך כלל במשיכת כתף, ובהבעת יאוש בנוסח "מה אפשר לעשות" וכדו', ולעיתים רבות אף יוסיפו להשמיע טענות על הרבנים, העסקנים, העיתונאים, או כל גורם אחר בעל השפעה בציבור, על שאינם פועלים לשינוי המצב.

ואמנם בפועל בודדים הם האנשים בעלי היוזמה והמרץ, לפעול פעולות שונות, שמטרתם לעורר, להתריע, ולשכנע, את כלל הציבור, בחשיבותו של ענין מסוים, ובדרך כלל נוקטים אותם יחידים ביוזמות עצמאיות, ובדרכים מקוריות, למען המטרה אותה הציבו לעצמם, האחד מדפיס בקביעות מודעות רחוב בגנות ה"פאה הנוכרית", ומשנהו מארגן בכל העולם שיעורים ללימוד ה"דף היומי", זה מארגן לימוד ל"אבות ובנים" מדי שבת בשבתו, והאחר מקדיש את זמנו וכוחותיו למען ההפרדה בין גברים לנשים בתחבורה הציבורית, ועוד כהנה וכהנה.

בכל הדוגמאות הנזכרות מדובר כאמור ביוזמות אישיות, ולעיתים אף בהתארגנות של מספר אנשים בעלי דעה אחת בנושא מסוים, אולם כמדומה שאין בנמצא, יחיד או קבוצה, אשר נטלו על עצמם את היוזמה, לדון בכובד ראש, ובשיתוף פעולה עם אנשים בעלי דעות שונות, על כלל הבעיות והנושאים הדורשים התבוננות ומחשבה בחברה החרדית, על חוגיה ועדותיה השונים, על מנת לברר את סדרי העדיפויות, את הסיבות שהביאו למצב הנוכחי, ואת הדרכים לשנות את פני הדברים.
ניתן לתת נימוקים שונים לכך, וביניהם, חוסר הסובלנות של רבים וטובים, לשמוע ולהתייחס בכובד ראש, לדעות שונות המנוגדות להשקפת עולמם, ללא התלהמות והשתלחות בוטה, וכן קשיים רבים העומדים בפני ההתארגנות הנדרשת על מנת לקיים דיון שכזה, שכן פעמים רבות האחד איננו מודע כלל לקיומו של משנהו לדעותיו השקפותיו ויכולותיו, ואף אם נודע לו על כך הרי שישנו קושי גדול מאוד בעצם קיומו של הדיון הנדרש, שכן פגישה פנים אל פנים באופן קבוע וקיום דיון תועלתי הוא דבר שכמעט איננו ניתן ליישום. דיון מעל גבי העיתונות החרדית אינו הולם את הצרכים האמיתיים של אלה החשים בצורך לשינוי, בעיקר מפני שזו נשלטת בידי בעלי השפעה וכוח הרואים את עצמם כמופקדים על שמירת הנורמות, לטוב ולרע, ואינם מניחים ללבן נושאים מהותיים ועקרוניים באורח החיים המקובל כיום.

ההשלכות של המצב הקיים, בו לא ניתן כמעט להתבטא ולהעלות לדיון נושאים מהותיים שונים, הן רבות. מכללן חוסר הבהירות והבלבול הרב השוררים אצל רבים, בעיקר צעירים, בדבר המניעים השונים השוררים בקרב ההנהגה, מהי באמת דעת התורה והשקפתם של גדולי ישראל בנושאים אלו.

אף אברכים צעירים בעלי כשרון בכתיבה והסברה עסקו בעבר בכתיבת מאמרים שונים שמטרתם להבהיר את הנימוקים לאורח החיים המקובל בקרב בני התורה כגון בכתב העת "מחשבת" שיצא לאור על ידי אל המקורות אמנם מאמרים אלו היו מופנים העיקר כלפי הציבור העומד מחוץ לעולמה של תורה אולם בפועל הועילו מאמרים אלו גם לבני התורה לעמוד על אמיתתם של הדברים על המקורות התורניים ועל הנימוקים ההשקפתיים לנורמות שונות כמו ההתנגדות לגיוסם של בחורי הישיבות לצה"ל ההמנעות מהליכה לבתי משפט אזרחיים הקמת מערכות כשרות פרטיות ועוד נושאים רבים.

ישנו צורך רב בהקמת כתב-עת שישים לו למטרה שיח ציבורי בעניינים השקפתיים וציבוריים ללא משוא פנים. כל אחד יוכל להביע בו את השקפתו כפי שהתבררו לו הדברים ממקורות תורניים ומפי רבותיו, וכן מתוך הבנתו את המציאות העכשווית, תוך דחיית הדעות האחרות באופן מכובד והגיוני.
התועלת העשויה לצמוח מדיונים אלו היא רבה וביכולתה אי"ה להוות גורם בעל משקל רב בהנהגות הדורשות תיקון ושיפור במחנינו, וכן בהעלאת רמתם והבנתם של בני תורה רבים, שיחלו להיות מודעים לנושאים שונים שנמנעו במשך זמן רב מלבררם. שכן כידוע תועלת רבה יש לאדם עצמו כשהוא נדרש להתאמץ ולדחות את דברי חברו.

אין לי ספק שיוזמה זו תיתקל בתחילה בהתנגדות, תוך נימוקים שונים, חלקם ענייניים וחלקם סתם הטחת האשמות באנשים העומדים מאחורי יוזמה זו. הטענה העיקרית יכולה להיות כי ענינים אלו שייכים אך ורק לגדולי תורה בעלי "דעת תורה". אולם כמדומני שאין ממש בטענה זו, כשם שבענייני הלכה לא יעלה על דעתו של איש למנוע מן הלומדים הצעירים לשאת ולתת במלחמתה של תורה, זאת למרות שהפסיקה בפועל נתונה למורי ההוראה המובהקים והמפורסמים. כך גם בענייני השקפה ואורח החיים, דומני שהרשות נתונה להשמיע דעות שונות ולהעלות צדדים לכאן ולכאן, גם כאשר ההוראה למעשה נתונה בידי גדולי ישראל.
כפי שנזכר, הנושאים הראויים לדיון הם רבים מאוד. אציג כאן מספר דוגמאות מתחום הספרות: בעשרים השנים האחרונות הופיעו בציבור החרדי מספר ספרים שעוררו סערה רבה והיו עשויים לעורר פולמוס נוקב על החיוב והשלילה בהוצאת הספר כגון "הראשון לשושלת בריסק" לרב חיים קרלינסקי, "משיחי השקר ומתנגדיהם" לרב בנימין שלמה המבורגר, "הגאון" לרב דב אליאך, "גידולו של גדול" לרב נתן קמינצקי, ועוד ואולם למעשה לא התקיים באף אחד מהמקרים דיון תועלתי ועניני.

גם נושאים ציבוריים כמו ההוצאות המופרזות לנשואי הילדים והצורך בתוכניות חיסכון ובביטוח חיים, כל אלה לא זכו עדיין לדיון רציני ולפעולות מספיקות על מנת להועיל לכלל הציבור. עניינים ציבוריים ופוליטיים כמו הסיבות שהביאו לעליית מפלגת "שינוי" וההשלכות המעשיות של תהליך זה. התנהלות המפלגות החרדיות ואופן בחירת הנציגים לכנסת ולרשויות המקומיות איננו זוכה כי אם להפרחת סיסמאות פה ושם על ידי בעלי טורים בעיתונות החרדית.

נושאים הנוגעים לדרך התנהלותם של הישיבות, כמו דרך הלימוד בישיבות, אשר הביאה את מרנן ה"קהילות יעקב" ובעל ה"אבי עזרי" זצ"ל, לכתיבת מכתבים רבים, על מנת לעורר את בני הישיבות לשנות את דרך לימודם, או אופן לימוד המוסר בישיבות. גם ה'קמפים' לבני הישיבות בחודש אב לא זכו כבר שנים רבות להתייחסות הראויה. קשה להאמין שפעולות הנעשות כיום בישיבות על ידי ארגון "דרשו ה' ועוזו", כמו עידוד בחורים ללימוד לפני התפילה, והמרצת אברכים רבים ללימוד ה"דף היומי", היו עוברים בעבר ללא שום דיון ציבורי נוקב. כמדומה שאף הגאון ר' ישראל סלנטר זצ"ל היה יכול היום להכניס את ה"סדר מוסר" לסדרי הישיבות ללא שום מהומה.

בקשתי מכל מי שמכיר בחשיבות הענין, או שיש בידו הצעות, הערות והארות, אשר יכולות להועיל בענין זה. לפנות לת.ד. 57894 ירושלים מיקוד 91575
או לדוא"ל bezalel14@neto.bezeqint.net

תוקן על ידי - אקדמאי - 10/03/2004 21:02:51דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2004 20:52 לינק ישיר 

רשימת נושאים (משאלה, לא סופי)


בס"ד

נושאים לדיון בכתב העת

א. בלימוד התורה
1. לימוד התנ"ך כיצד. [הספק, לימוד בקבוצה, בחירת הפירושים.]
2. שיטת הלימוד ב"חדרים". [לימודי חול, בקיאות , חזרות , הגברת החשק.]
3. לימוד המוסר בישיבות. [בחירת הספרים, אופן הלימוד, התועלת.]
4. לימוד שמעתתא אליבא דהלכתא. [בישיבות, בכוללים.]
5. שיטת הלימוד בישיבות. [למדנות, סוגיות.]
6. האפשרות ללמוד מה שליבו חפץ. [בישיבה, בכולל.]
7. לימוד ספרי אמונה. [רס"ג, מורה נבוכים, דרך ה', כוזרי,ספר העיקרים ועוד.]
8. השימוש במחשב ובמאגרי מידע. [בבית, במוסדות.]
9. התועלת בריבוי הספרים.
10. הידיעות הנצרכות בידיעות כלליות להבנת הש"ס. [מתמטיקה, הסטוריה, מחקר.]
11. אופן בירור המציאות הנוגעת להלכות מעשיות. [אופן הכנת המאכלים בנוגע להלכות ברכות, אופן הפעלת מכשירים בנוגע להלכות שבת ועוד.]
12. לימוד האגדה. [התועלת, דרך העיון.]
13. דע מה שתשיב. [באורח החיים, בהשקפות.]


ב. קיום המצוות.
1. הידיעות הנדרשות. [פרטי ההלכות.]
2. החדרת מצוות שבין אדם לחבירו. [הונאת דברים, הכאה, ביומו תתן שכרו ועוד.]
3. הבנת העומק שבמצוה. [טעמי המצוות שבראשונים, עומק הדברים עפ"י רבותינו המהר"ל השל"ה הרמח"ל הגר"א ועוד.]
4. מצוות התלויות בלב. [אהבת ה', יראה, נטירה, בטחון.]


ג. מוסדות החינוך
1. הקמת מוסדות לפי חלוקה לחוג ועדה. [אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים ועוד.]
2. חלוקה לפי רמת התלמידים.
3. ההקפדה הנדרשת על התלמידים. [בעניני לבוש, התנהגות.]
4. החינוך המיוחד. [שילוב, השקעת משאבים.]
5. הידע הנדרש. [ניהול כספי, ניהול מקצועי.]
6. ההכשרה הנדרשת. [בחינוך, בדידקטיקה, בבקיאות בחומר.]


ד. הנורמות הנהוגות בציבור
1. רמת החיים. [בביגוד, בלבוש, בריהוט, ביציאה לחופש.]
2. ההזדקקות לגמ"חים ולצדקה.
3. אורח חיים אחיד.
4. נישואי ילדים. [קניית דירות ע"י ההורים]
5. חוסר חשיבה לעתיד. [חסכונות, רכישת מקצוע.]
6. היחס לכספי ציבור. [כספי העיריה או המדינה.]
7. אופן ההתייחסות למדינה.


ה. המוסדות הציבוריים
1. אופן התנהלות המפלגות החרדיות.
2. ניהול הגמ"חים. [הקפדה על שמירת הכספים, מניעת מכשול לרבים.]
3. ארגוני החסד והצדקה.
4. העתונות החרדית. [סגנון הכתיבה, דחיית דעות שונות, הסברה.]
5. תנועת התשובה.
6. מערכות הכשרות.
7. דאגה למקורבים.
8. דרך הקמת בתי הדין העצמאיים וסמכותם.


ו. חינוך ילדים.
1. ספרי קריאה. [אינציקלופדיות, תולדות גדולי ישראל, עלילות.]
2. משחקי קופסא. [מחשבה, מזל.]
3. משחקי חברה.
4. פעילות גופנית. [שחיה, התעמלות.]
5. הקניית מידות טובות.


ז. בקורת ספרים
1. סגנון הכתיבה. [בהירות, דקדוק.]
2. איכות. [תוכן, בירור הדברים.]
3. ההדרת ספרי קדמונים. [בירור ה נוסח, סגנון ההערות.]
4. תולדות גדולי ישראל.[דיוק בעובדות, העלמת הקשיים והנפילות.]
5. התועלת.


ח. מידות.
1. יושר. [בממון, בלימוד, בדיבור.]
2. צניעות. [בלבוש, בהנהגה.]
3. אמונה ובטחון.
4. אחריות ציבורית.


ט. פרנסה.
1. העסקת שומרי תומ"צ.
2. סיוע כספי. [ללימוד מקצוע, לפתיחת עסק.]
3. הדרכה. [לניהול כספי נכון, לניהול חוקי.]
4. קביעת עיתים לתורה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2004 23:45 לינק ישיר 

הצעה מבורכת

המלצה: כדאי שיופץ אך לנמענים שהודיעו או ידועים כחפצים בו. אחרת הסיכון שהכת"ע לא יצליח ושהיוזם ינזק גדול עד מאוד.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/3/2004 00:40 לינק ישיר 

בניגוד ליהוסף אני דוקא חושב שלא צריך לחשוש יותר מדאי מ'מה יאמרו' . צריך לאמץ גישה של 'הליכה על הסף' ולמתוח את הקו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/3/2004 01:05 לינק ישיר 

מציץ ,
אמנם איני שייך לגמרי לציבור החרדי .
אבל ,
מניסיוני אם נזהרים בניסוח , ומחזקים אותו
במובאות מהתורה וחז"ל (וביננו , זה ממש לא קשה ... ) אפשר לעבור את הPC החרדי די בקלות ...
במקום לדבר בלשון של איזה "משכיל" , תאמר את אותם דברים (אולי בעידון מה ...) בלשון חכמים , תוך ציטוט קדמונים בהתאם , והכל יהללוך וישבחוך , וגם אם יחלקו , תמיד תוכל להשיב להם , ולומר שאתה זה הנאמן לאמיתה של תורה . (ובתנאי שאמנם לזה אתה מכוון.)
צריך לזכור שלעיתים הלבוש המילולי של הדברים הוא הנותן להם את הפרשנות , הרבה יותר מתוכנם .
ב ה צ ל ח ה !
נ.ב. ה"אתה" אליו הקטע מכוון , הוא לכותב כללי , ולא לאדם ספיציפי.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/3/2004 01:24 לינק ישיר 

כתוב "בתחבולות תעשה לך מלחמה"(הלוגו של ה "מוסד" )

אם רוצים לשנות דברים.וזו מטרת הביטאון.
הכי נכון לדעתי זה לשנות מבפנים.כלומר מתוך המערכת החרדית.כדי שביטאון כזה ייתן תפוקה מלאה ויצליח להניע מהלכים קדימה בתפיסת עולם ובמחשבה.הוא חייב להיות "לגיטימי" בעיני ההמון.
עליו להיות מגובה בתמיכה של רבנים ידועי שם מתוך הקונצנזוס החרדי.ולהיות עטוף במעטפת הלכתית ראויה.

אחרת הוא יהיה נחלתם של יחידים בלבד.וחבל.
כי יש הרבה דברים לשנות בתפיסת עולם של המגזר החרדי והכללי בארץ.ולהביא להנהגה חברתית צודקת ומתוקנת יותר.ובלי קונצנזוס הגישה הפרנואידית תנצח מייד.וגורלו יהיה כעוד בלון ניסוי שלא הצליח.ומקסימום יזכה למקום של כבוד ב "גניזה"

אני מעלה שאלה אחת כצעד של שינוי.האם גם נשים יוכלו לפרסם שם דברי תורה וחוות דעת בקורתית?

תוקן על ידי - MOTI7777 - 11/03/2004 1:51:57דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/3/2004 01:40 לינק ישיר 


אולי הביטאון חייב להיות רדוד, שטחי, בשפה קלוקלת ומלא עיינים כמלאך המוות. אחרת הוא לא יהיה קריא בכלל בעיניים חרדיות.

הבעייה היא שאם זה יהיה כך כמה הוא כבר יוכל לשנות?

החרדי המצוי, לא יתעניין בשום דבר העולה על רמת אגרות הגרש"ך ומשהו שעמוק יותר משלולית דלוחה חשוד עליו ככפירה חמורה. אלא מאי שאותו אברך רוצה לפנות לעילית שבשוליים. אם כך, אותה עילית כמדומני גם תתעניין בביטאון השונה לא רק בתוכנו כי אם גם באיכות הגשתו, תוכן שיתבסס לא רק על עושר ציטטות כי אם גם על עומק הניתוח ועל מקוריות.

אגב אקדמאי, האם זה רציני התוכנית הזו? עד כמה יוכלו כותבים כאן באמת להשתתף בו? עד כמה הוא יוכל להיות חריג?

ושאלת השאלות: האם אתה תפרסם בו. כי אם כן אני כבר מזמין מנוי.תוקן על ידי - מוישהגרויס - 11/03/2004 1:43:22דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/3/2004 03:30 לינק ישיר 

שתי שאלות:

1. האם ירשו גם למזרוחניקים לכתוב (ככותבים, לא במסגרת פינת החי)?

2. האם כבר שרפו לר' בצלאל כהן את האוטו?דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-11/3/2004 08:46 לינק ישיר 

ושאלה נוספת,
האם כבר יש וועדה רוחנית לכתב העת?
ממנ"פ אם יש הוא מיותר ואם אין על אחת כמה וכמה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/3/2004 09:10 לינק ישיר 

1. כנראה אכתוב גם אני שם, אם כי זכות הקדימה לגדולים ממני, בכל מקרה לא תכירו אותי שם, הדברים יהיו מרוככים.
2. לבצלאל כהן אין אוטו.
3. אישציפ היטיב להבין ולהגדיר.
4. נשים? הלכתם רחוק מידי.
5. תגובותיכם משעשעות, אבל די עם הציניות, תשתפו פעולה עם האיש בבקשה. בוגר פוניבז' ומיר בן 28 ומלא אמביציות כרימון.

תוקן על ידי - אקדמאי - 11/03/2004 9:20:29דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/3/2004 09:59 לינק ישיר 

נשמע מעניין מאוד ומבטיח,שיהיה לו בהצלחה!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/3/2004 14:00 לינק ישיר 

אני עדיין עומד על טיעוני. ביום בו תשמע ביקורת על מרן כלשהו יהיה עליו לחדול או לעמוד תחת וועדה רוחנית. אם הוא יחזיק מעמד למרות כך אפשר לשלוח אותו להחליף את שאול שיף בהצופה ע"פ הצעת המרא דאתרא:
http://www.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=839907דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/3/2004 15:09 לינק ישיר 

מציץ

החשש אינו "מה יאמרו" אלא מה יעשו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/3/2004 18:09 לינק ישיר 

נו , יהוסף , לכן אמרתי שצריך ללכת על הסף ולא מעבר לסף . הסף נמצא אחרי ה'יאמרו' ולפני ה'יעשו' .דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/3/2004 18:51 לינק ישיר 

מצו"נ ,

אך על הקו הדק הזה צריך "תפילת הדרך" רצינית מאד וגם אם עורך כתב העת יצליח במלאכה הדיפלומטית, מי יודע מה יעשו מצטטיו ואז "לך תכחיש"!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/3/2004 19:02 לינק ישיר 

רק נתתי דוגמא האם נשים יורשו לכתוב בו.ותשובתך כי הרחקתי לכת.אנא הסבר לי.ככל הידוע לי אין שום בעיה הלכתית בזה.

1 מה הבעיה בכתיבת נשים חידושי תורה?
2 אם תשאל ותחקור בנושאי אמונה.ברסלב והדומים להם נגדך.
3 אם תחקור על תשובות סתמיות של פוסקים בדורינו.ותנסה לערער על ההגיון שבהם.הליטאים נגדך.

4 אם תתן למזרוחניק להביע את דעתו בעד המדינה ושכן רצון השם. -החרדים נגדך.

להמשיך?........

האם הביטאון הזה בא להיכנע לדעת הקהל או לעצב את דעת הקהל?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > עורו חברים ! כתב-עת חדש יוצא לדרך
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 לדף הבא סך הכל 5 דפים.