בית פורומים ספרים וסופרים

פירוש התורה המיוחס לר"י החסיד

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-2/7/2008 19:23 לינק ישיר 
פירוש התורה המיוחס לר"י החסיד

אגב חיפוש בענין שירת הבאר דפרשת השבוע
איקלע לידן תשובת ר"מ פיינשטיין וז"ל:

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן קיד

בדבר פירוש התורה המיוחס לר"י החסיד
בע"ה. כ"ח אדר הראשון תשל"ו.
מע"כ ידידי הרה"ג מוהר"ר דניאל לוי שליט"א האב"ד קהילת עדת ישורון בציריך..

מאחר שקבלתי בדואר של אתמול עוד מכתב איך שמר פ' מתעקש להוציא את הספר שהוא ע"ש ר"י החסיד כמו שהוא מוכרח אני להשיב תיכף אף שלא נקל כל כך מצד חולשתי ל"ע ה' יחזקני.

והנה בסנהדרין דף צ"ט תניא כי דבר ה' בזה זה האומר אין תורה מן השמים ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקב"ה אלא משה מפי עצמו זהו כי דבר ה' בזה, ומבואר בפירוש הרמב"ם ביסוד השמיני שמשה היה רק כותב מה שנקרא לו מפי הגבורה ולפיכך נקרא מחוקק...

...(מפרשת השבוע)
וכן מש"כ דשירת ישראל על הבאר היה לא עלי באר שנכתב בתורה אלא הלל הגדול וזה היה כתוב בחומש אלא שדוד המלך הסיר שירה זו מן התורה וחיברו בתהלים הוא כפירה היותר גדולה בתורה ודברי דופי בדוד המלך והוא גרוע משום שהוא בלא טעם כלל רק כמו להכעיס. וגם ניכר שם שכופר בנס דבארה של מרים דהיה זה הבאר שאמר שירה עליו, והוא מפרש באריכות שהיו חוקרים אנה באר מים טובים וקרים וטוב לחנות עליו, שזהו גם כפירה בהמסעות שהיו רק ע"פ ה' ולא בשום חשבונות בני אדם אף לא של משה וכמפורש בקראי, ובכל שנות המדבר שתו רק מבארה של מרים, והוא כנראה כופר בזה...

ובסוף התשובה כתב:

...אחרי כתבי השיגו הספר ציוני של ר' מנחם ציוני ומצאתי מה שמר פ' אמר לכם שמביא זה בשם הרי"ח, אבל זה אינו מתרץ כלום שודאי הוא כפירה בתורה ומי שיאמר זה הוא כפירה בתורה וגם ענין גדוף על דוד המלך, ולא ידוע לנו בברור מי הוא ר' מנחם ציוני וכנראה שהעתיק מה שנמצא באיזה ספר על שם ריה"ח בלא עיון, ואני הייתי אומר שאסור למכור ולקנות גם ספר ציוני מאחר שנמצא דבר כפירה זו וטוב לכתוב זה לגדולי א"י.
והנני ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.

על איזה ספרים מדובר ?

 
 

 תוקן על ידי קלויזמן ב- 02/07/2008 19:27:29

 תוקן על ידי קלויזמן ב- 02/07/2008 19:30:52
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/7/2008 19:45 לינק ישיר 

לולא דמסתפינא להשתמש בביטוי "לולא דמסתפינא" (בגלל התקפה באשכול אחר), הייתי אומר דלולא דמסתפינא מפגיעה בכבודו של הגרמ"פ הייתי אומר שטוב היו עושים אילו היו מוחקים את התשובה הזו מכתביו של הגרמ"פ. וכבר דשו רבים בענין זה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/7/2008 19:48 לינק ישיר 

לא ידעתי שאתה בעד צנזורהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/7/2008 19:57 לינק ישיר 

מע"ג קובץ בית אהרן וישראל [איני זוכר שנה. בעשור האחרון] התנהל דיון ארוך על יחס רמ"פ לספר בו במאמר אחד כתב [כמדומני ר' מונדשיין ואיני בטוח] מאמר ובגליון אח"כ כתב ר"ב דבליצקי מאמר תגובה ובו הוכיח שהאמת כרמ"פ שהספר זויף ע"י המו"ל [לנגה] ובגליון שאחריו התנצל על דבריו והסכים שהספר לא זויף.תוקן על ידי אלייעזר ב- 02/07/2008 20:10:00
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/7/2008 02:38 לינק ישיר 

בתחילת ספר צפוני ציוני מפרש שחומש אין הכוונה לחמשה חומשי תורה, אלא לחומש אחר שהיה לפני משה רבינו, ומשם הוציא דוד המלך את הלל הגדול.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/7/2008 07:43 לינק ישיר 

י_לבנוני כתב:
לולא דמסתפינא להשתמש בביטוי "לולא דמסתפינא" (בגלל התקפה באשכול אחר),


גם שם לא הבנתי מה הבעיה ידוע לכל בר בי רב שזו רק דרך של כבוד להביע דעה חדשנית

אגב גם הביטוי "תלמיד טועה כתבו" הוא בעל אותה משמעות

תוקן על ידי אלייעזר ב- 03/07/2008 7:42:59
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/7/2008 10:02 לינק ישיר 

ללבנוני
לא צדקת באומרך שהיה על המולי"ם להשמיט את שתי התשובות מאג"מ.
גם מי שהצליח להשיג את המהדורה הראשונה, בטרם הסכים הר"י לנגה,
לגנוז אותה ולהוציא מהדורה חדשה בהשמטת המקומות הבעייתיים, לפעמים
יהיה לו קושי למצוא איפה המקומות הבעייתיים,
כמו כן גם מי שאין בידו המהדורה הראשונה,
וחשקה נפש ולדעת על מה המהומה, כיצד ידע על המקומות הבעייתיים,
והיכן מקומם בפירוש רבי יהודה החסיד על התורה?!

בואו ונשבח את המפרסמים את התשובות האלו, כי שם הונצחו הקטעים הבעייתיים,
למען יעמדו ימים רבים.
הפוסק לכאורה רצה לאבדם מן העולם, אך זכה להנציחם לעולם ועד.

תוקןעלידיהצפןב-03/07/200810:04:56

 

 תוקןעלידיהצפןב-03/07/200810:05:16

 

 תוקן על ידי הצפן ב- 03/07/2008 10:08:19
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/7/2008 11:49 לינק ישיר 

אני נזכר במכתבו של האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל אל בעהמח"ס אוצר הגדולים אלופי יעקב, שהביא שם גם משומדים וכתב עליהם ימ"ש, והאדמו"ר העיר את אזנו אשר מה התועלת ב'ימ"ש' בשעה שהוא מנציח אותם ועושה להם זכר עולם...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/7/2008 00:17 לינק ישיר 

הצפן

לולא דמסתפינא היית מפרש דברי לבנוני כדלהלן: לפי שיטת הגרמ"פ שיש למחוק דברים לא נכונים, הרי כך צריך לעשות לתשובה באגרו"מ שאינה נכונה..

ומכל מקום, כבר נעשתה מלאכתו של לבנוני ע"י ר"מ הקטן, שכתב כי התשובה באגרו"מ בה הוא מטיל דופי בפי' ריה"ח ובס' ציוני, תלמיד טועה כתבה ולא הגרמ"פ.

נוצר אפוא חוט המשולש כלהלן:

ריה"ח: אי אלו פסוקים, לא משה כתבם אלא תלמיד.

רמ"פ: לא ריה"ח כתב זאת אלא תלמיד טועה.

ר"מ הקטן: לא רמ"פ כתב זאת אלא תלמיד טועה.

לבנוני, אם תתערב בנושא הזה, מסתבר שעוד ייחסו את הדברים לתלמיד טועה שלך. למה לך זאת?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/7/2008 13:22 לינק ישיר 

ספרא, אל תפתח שוב את הנושא הזה. כבר דשנו בו בהרחבה באשכול אחר (שהפנה גם לאשכול בפורום אחר בח"ח).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/7/2008 13:45 לינק ישיר 

*-- filename: full-999-body * *-- filename: full-999-body * *-- filename: full-999-body *
‫ פרושי התורה לרבי יהודה החסיד
‫ כותר: ‬   ‫ פרושי התורה לר' יהודה החסיד / יוצא לאור בפעם הראשונה על פי כתבי יד קמברידז' ומוסקוה ועל פי כתבי יד נוספים וספרים שנדפסו, עם מראי מקומות והערות על ידי יצחק שמשון לנגה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : (המהדיר), תשל"ה. ‬
‫ תיאור: ‬  

‫ יג, [1], 216 ע' ;  23 ס"מ.*-- filename: full-999-body * *-- filename: full-999-body-media * <>*************** id="XX" title="XX" tabindex="-32768" frameborder="0" width="0" scrolling="auto" height="0"><* *-- filename: full-999-body * *-- filename: full-999-body * *-- filename: full-999-body * *-- filename: full-999-body *
מחבר: ‬   ‫  ציוני, מנחם בן מאיר
‫ כותר: ‬   ציוני : [ספר + טקסט אלקטרוני] ביאור על התורה על דרך האמת / להחכם... רבי מנחם ציוני בן מהר"ר מאיר... ‬
‫ לטקסט מלא: ‬  
‫ מו"ל: ‬   ‫ קרימונה : דפוס ויצינצו קונטי, ש"ך. ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ קי ד' ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מהדורה שניה באותיות מרובעות (לאחר שהמהדורה הראשונה, משנת שי"ט, נשרפה ולא נשארו ממנה אלא עותקים בודדים) ‬
 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/7/2008 18:39 לינק ישיר חזקואמץ, קרעת אותי מצחוק...

הנה התוצאה הראשונה מגוגל מי זה ר' מנחם ציוני:

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1563סתם לתועלת העניין יש לציין, שדברי תלמידו הטועה של ריה"ח הם מרחיקי לכת פי כמה וכמה מדברי תלמידו הטועה של האב"ע. בעוד זה האחרון העיז פניו על אי אלו פסוקים בלבד שנכתבו ע"פ נביא וכו' הרי שהראשון טען לעריכה לשונית וניסוחית של אנשי כנה"ג.

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/7/2008 19:09 לינק ישיר 

אגב הטיעון האפולוגטי על תלמידו הטועה של האב"ע:
באיגרת מר' גד דלאקוילה, מחכמי איטליה (הדפיסה נ. בן-מנחם בסיני כט בתוך"אגרות חכמי איטליה,) כתב--
"עם כל זה לא אחשוך פי מהגיד לך מה ששמעתי מהרב השלם מ"ו חנניה קזיס בשם התחכמוני (-אלחריזי) שבן אחד לאותו צדיק יצא לדת הישמעאלים והוא שלח ידו בספר."דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2008 00:13 לינק ישיר 

יעקב
איפה כתב ("תלמידו הטועה של / יצחק בן") ר' אברהם אבן עזרא שהיה זה עפ"י נביא? ולאידך גיסא, מנין ש("תלמידו הטועה של") ר' יהודה החסיד, לא התכוון שאנשי כנה"ג עשו זאת עפ"י נביא?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2008 00:21 לינק ישיר 

ספרא, כבר אמרתי לך תחפש באשכול אחר, כבר דשנו בענין לעייפה. בכל מקרה ראב"ע הנ"ל כתב זאת בספר יסוד ומורא וכך פירש גם תלמידו ריט"ע.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2008 01:52 לינק ישיר 

על משנת האב"ע בדבר עריכה מאוחרת של התורה שבכתב האריכו באשכול כאן
http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?whichpage=3&topic_id=2436165&forum_id=19616
ושם ניתן קישור לדיון בשאלה העקרונית
http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?whichpage=3&topic_id=1537818&forum_id=1364
[אגב מלח, כשאתה חוזר על קביעתך כי בספר יסוד עולם לאב"ע כתב בנושא זה ראוי שתציין מ"מ אא"כ אתה עדיין טרוד במחלתך, יחזקך ה' וירפאך]

לעניין דברי הגר"מ פיינשטיין. בקובץ בית אהרן וישראל [קכב טבת שבט תשסו] כתב ר"ב דבליצקי תגובה למאמר שהתפרסם בגלין קודם [גיליון קכא אינו תח"י והדברים נכתבים לפי תגובת ר"ב דבליצקי] ובו ציין כותב המאמר כי רמ"פ כתב על כמה ספרים שתלמיד טועה כתבם. וכותב המאמר הוכיח שהדברים נמצאים בכת"י. בתגובה כותב רב"ד כי  כוונת רמ"פ למחות בדרך תקיפה אך מכובדת על הדברים עליהם הוא חולק.
חידושו העיקרי של רב"ד שביחס לפירוש ריה"ח עה"ת אכן צדקו דברי רמ"פ והמו"ל לנגה פירש מדעתו ושינה מכתה"י.
אבל בגליון קכג כותב רב"ד תחת הכותרת "מעוות לתקון" כי הראו לו שכפי הנמצא בכת"י כך יצא מתח"י לנגה.

כתב ת"ח אחד כי הטענה [אחר מחילת כ"ת] על רמ"פ שדן את הספר כזיוף מכח האמונה שנשתרשה [בעקבות הרמב"ם והרמב"ן]  שסה"ת לא נערך בתקופה מאוחרת, ולא שת לבו שיתכן ובתקופות קדומות היו חכמים שסברו אחרת.
[בקישור שהובא לעיל הזכירו כי פרופסור י. תא שמע ציין למקורות נוספים בפרשנות האשכנזית הקדומה המקבלים אפשרות של עריכה בסה"ת. האם ידוע היכן דברי תא שמע אלו?]

אגב היחס של מ"פ לציוני "ולא ידוע לנו בברור מי הוא ר' מנחם ציוני וכנראה שהעתיק מה שנמצא באיזה ספר על שם ריה"ח" נשמע שגם הוא הבין כידידינו חזקואמץ שמדובר בחכם מאוחר.תוקן על ידי אלייעזר ב- 08/07/2008 1:53:29
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > פירוש התורה המיוחס לר"י החסיד
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.