בית פורומים ספרים וסופרים

שלא עשני גויה / שפחה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-30/10/2008 10:21 לינק ישיר 
שלא עשני גויה / שפחה


ישנם בתי חינוך לבנות בירושלים שהבנות שם אומרות בברכות השחר "שלא עשני גויה / שפחה" במקום שלא עשני גוי / עבד.

אכן על פי הסברא זה נכון, אבל איפוא המקור לכך ?דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/10/2008 19:22 לינק ישיר 

שמחהלע,
האם אין זה 'משנה ממטבע שטבעו חכמים..
?
השאלה שלי אינו קריטיק,..אני שואל סתם...
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/10/2008 00:09 לינק ישיר 

ואיך מתמודדים שם עם "ועל בריתך שחתמת בבשרנו"?
מדוע קשה כ"כ לעכל שקובעי הנוסח בזמן הקדום כיוונו לשני המינים ורק שכחו לציין כי "האמור בלשון זכר. אף לשון נקבה במשמע" [ספר החוקים חוק הפרשנות התשמ"א סעיף 6]


[לוויכוח בין השובנסטים לפמינסטיות היו שני קורבנות: הלשון העברית ובהירות הביטוי]

 תוקן על ידי אלייעזר ב- 31/10/2008 0:16:13
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-31/10/2008 02:57 לינק ישיר 


האם ישנם בתי חינוך לבנות בירושלים שהבנות שם אומרות בברכות השחר "שלא עשני בהמה"?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-31/10/2008 03:28 לינק ישיר 

בסידור ''דרך שיח השדה'' לר' עזריאל ור' אליה ווילנא, [דפוס שני ברלין תע''ג (מלפני כ-300 שנים)], בהסכמת גדולי הדור ביניהם הג''ר דוד אופנהיים והג''ר נפתלי כ''ץ בעל ''סמיכת חכמים'' שאף הורו למלמדי ישראל ללמד את תלמידיהם ממנו דווקא, הגרסא: 'שלא עשני שפחה'.

בסידור ''עבודת ישראל'' לר' יצחק [בן אריה יוסף דוב] בער, הוצא עם תיקונים עפ''י הוצאת רעדעלהיים משנת תרכ''ח, תל אביב תשי''ז לפ''ק, הגרסא: 'שלא עשני נכריה' (במקום 'נכרי' לאיש)  ו'שלא עשני שפחה' (רק שאני לא יודע אם זה מההוצאה המקורית רעדעלהיים תרכ''ח או מה'תיקונים' תל אביב תשי''ז ).

בסידור ''בית תפלה'' לפי מנהגי הספרדים ועדות המזרח, הוצאת מילר תשנ''ג, עם הסכמת הרב יעקב משה הלל ר''י ח' אהבת שלום [ציטוט: ''... ועם נוסח דווקני ...'' ], הגרסא: 'גויה' ו'שפחה'.

וכן בסידור רינת ישראל.

אולם בסידור ר' שבתי סופר מפרעמישלא, נערך בין השנים שע''ד-שע''ח, תלמיד בעל ה''לבוש'' וזכה להסכמת כל גדולי דורו, הסמ''ע, המהרש''א, השל''ה, הב''ח ועוד, למרות שהיו דברים שחלקו עליו חלק מגדולי דורו, נדפס בבלטימור תשנ''ד, כתב שהנשים אין להם לשנות הנוסח.
 
אז הנה, שמחהלע, יש לך קצת מקורות
ואלייעזר, הנה ראית שכלל לא ברור מה ''קובעי הנוסח בזמן הקדום כיוונו''
''ועל בריתך שחתמת בבשרנו'' נאמר ב'לשון רבים' ומתכוון לעם היהודי בכללותו מה שלא ניתן לתרץ בברכות הנ''ל הנאמרים ב'לשון יחיד'

(המקורות שלי: 'לוח ארש' לרבי יעקב מעמדין, הוצ' אוצרנו, תשס''א; סידור 'אזור אליהו', הוצ' כרם אליהו, ירושלים תשס''ו; סידור עבו''י הנ''ל; סידור בי''ת הנ''ל; סר''י)


תוקן על ידי Shiksse ב- 31/10/2008 3:37:48
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/10/2008 03:42 לינק ישיר 


תודה רבה על המראה מקומות.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/11/2008 23:09 לינק ישיר 

http://aleph518.huji.ac.il/F/DB7IG7KGRM6XQLQ8RNICI7NJP8EGFXQSQ6QSJ8IXXSE271A8D7-19080?func=full-set-set&set_number=006487&set_entry=000015&format=999דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/11/2008 04:00 לינק ישיר 

1.   בחדרי חרדים | איסור "לעג לרש" וברכות "שלא עשני"


________________________ 

האם בירך משה רבנו ''שלא עשני אשה''? 

http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=29988&Word=&gilayon=2261

עיינו במקורות המצויינים שם בהערה 13תוקן על ידי נישטאיך ב- 02/11/2008 4:17:38
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/11/2008 12:04 לינק ישיר 

Shiksse. אין חולק כי הנוסח הקדום הוא שלא עשאני גוי/עבד. כ"ה הנוסח בתוספתא [ברכות פ"ו יח] לכל נוסחאותיה. וכ"ה בגמרא[מנחות מג ב] עד לדפו"א ששינו לשעשאני ישראל.
וכן הגירסא סדר רע"ג ובסדר רס"ג [בשינוי ל"שלא שמתני" גוי/עבד] וכ"ה ברמב"ם [הל' תפילה ז ו].
וצא ולמד מראשון המשנים לשלא עשאני גויה/ שפחה. ה"ה היעב"ץ בסידורו שכתב שמאחר שאין נוסח גויה ושפחה מנוסח מתקני הברכה, אין לברך בשם ומלכות. אלא שהחיד"א [עבוה"ק קשר גודל ה כב] הכריע בשם אחרונים שיכולות לומר בשם ומלכות. ובאשל אברהם מבוטשש [או"ח מו ד] מסיק שהנוסח עבד/גוי מדוקדק יותר. עיין ובשו"ת רבבות אפרים [ח"א לז ב] הביא מהגר"ח קניבסקי שטוב יותר לשנות. ומאידך בספר שיח תפילה מכתב י' מסיק הרב טשענזר שיש גריעותא בשינוי. ולא עת האסף.
תבנא לדינא שאין שאלה מה תיקנו מסדרי הנוסח אלא האם יש מקום לשנות את הנוסח הקדום. וכמה מן התימה יש במה שהנשים מרגישות שלא בנוח לומר שלא עשאני גוי אף שלשון זה יכולה בקל להתפרש אף על נקבה לפי הכלל הדיקדוקי שצורת הזכר היא צורת המגדר הלא ידוע. ואילו  "ועל בריתך שחתמת בבשרנו" נתקבל המנהג לאומרו אף שהוא נגד מנהג אשכנז הקדום שהוזכר בכלבו והביאו הרמ"א [או"ח קפז ג] ומרהיטות הגמרא נראה שנוסח זה לא ניתקן כלל עבור נשים [שהרי איתא בגמרא (ברכות מט ב) לא אמר ברית ותורה יצא. ברית שאינה בנשים. ומוכח שם שלרב אין לאומרם כלל. ומאן ספי במה פלגינן ארב. ואולי לדידן שתי נוסחאות הם]

תוקן על ידי אלייעזר ב- 02/11/2008 12:03:25
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/11/2008 12:31 לינק ישיר 

לעניין שינוי טופס הברכה שתיקנו חכמים, כשהמציאות מתאימה יותר לנוסח אחר. יש להעיר לגבי מחלוקת הפוסקים אם לברך על נקיות ידים, וכן על מצות ציצית. שהגר"א בביאורו באו"ח סי' ח' ס"ו, תולה זאת במחלוקת אחת, האם יש לשנות את נוסח הברכה, כשהמציאות תואמת נוסח אחר.
בעניין זה, אני סבור כידידנו אלייעזר, שגם נקיבה שייך שתברך שלא עשני גוי / עבד. בעיקר מפני שנאמר בלשון שלילה.תוקן על ידי ספרא ב- 02/11/2008 13:26:03
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/11/2008 09:40 לינק ישיר 

ישנם ספרים שכותבים על מקורם של מנהגים, וישנם ספרים שיוצרים מנהגים.

באתר אחר התייחסתי לעורכי ...  שניסו ליצור הלכות, האם גם רבני ... הם כאלה?

לא אחת מצאתי שם בחלק העוסק בהלכות ומנהגים, את התוספת "כך נהגו אנ"ש", מבלי לציין מי הם והיכן הם אותם ה"אנ"ש" שנהגו כן?
 
גדלתי ובגרתי בין אנ"ש, ואני תמה אם ניתן להתייחס לרבים ממנהגיהם, כאל יותר מ"כך עושים כולם", ולא כאל "כך נהגו כולם".

ומנין יודעים עורכי ... ש"כך נהגו כולם"?

כי הם כתבו  ב ... ש"כך נהגו כולם", ואם הציבור לא נהג כך לפני שהם קראו ב ...  שכך נוהגים כולם, גם הם החלו לנהוג כך, אחרי שהם קראו שכולם נוהגים כך.

אנ"ש שבארץ בה אני גר, הם צוגיקומעמע"  חסידים מה"דור ראשון", ללא ידיעה שהיא על מקורו של המנהג אותו הם נוהגים ל"עשות", ולא אחת כששאלתי מי מהם למקורו של המנהג, שמעתי את התשובה: אני לא יודע, אך אני זוכר שב...  היה כתוב שכך הוא המנהג "אצלינו".

מה ערך יש למקור זה?

בימינו שבהם התקשורת מפותחת, וה ...מופץ בבתי הכנסת חינם, הדיווחים על קיומם של המנהגים, די בהם כדי להפוך מנהגים שלא היו, למנהגים שהכל נוהגים בהם.

ס'שטייט בפיירעש!

פרסום אחד עסק במנהג נוסח "מודה אני לנשים".

שאלה:

"האם לפי נוסח ...   אשה המתעוררת בבוקר אומרת "מודֶה אני" כשאות ד' בסגול, או בקמץ כמו הגברים?

[כמובן שכותב השאלה "התבלבל", והשאלה הנכונה היא:

האם לפי נוסח ...  אשה המתעוררת בבוקר אומרת "מודֶה אני", כשהאות ד' בסגול כמו הגברים, או בקמץ?]

תשובה:

"הרבי ענה על שאלה זו, (וכן אם לומר שלא עשני עבד או שפחה): כמנהג המקום בזה". (שערי הלכה ומנהג או"ח סימן נ). הרגיל בין אנ"ש הוא, שהנשים אומרות באותו נוסח כמו הגברים".

שאלתי בוגרת בית רבקה, מה היא התפילה הראשונה שהיא אומרת בקומה משנתה? ותשובתה היתה פשוטה: "מוידע אני, (בסגול).

שאלתי אותה: והרי מודה בד סגולה הוא לשון זכר?

וע"כ היא השיבה: מעולם לא חשבתי ע"כ, אך כך לימדו אותי בבית רבקה.

באותו מקום היתה אשה שהיא מורה בבית רבקה, ושאלתיה: "איך את מלמדת את תלמידותייך?

ותשובתה היתה: כמו שכתוב בסידור.

וכששאלתיה: והרי בסידור הוא בלשון זכר?

היא השיבה: אני מלמדת את תלמידותי להתפלל מתוך סידור נוסח חב"ד, ואיש לא אמר לי לשנות ממה שכתוב בסידור, וחשבתי שכך הוא מנהג חב"ד.

ואני שואל:

האם מנהג נשי חב"ד הוא לומר "מודה אני" (בסגול) כמו הגברים  מפני שכך כתוב בסידור, והרי הסידור נכתב עבור הגברים?

האם למנהג שנוצר ע"י ש"לא אמרו להם לשנות" דינו כמנהג?

שמתי לב שב"סידור החדש", מופיעה ההערה: שנשות חב"ד לא נהגו לברך "שעשני כרצונו".

מה נשאר, שלא עשני בהמה?  ואת זה הן אינן יכולות לברך. 

מסקר שאני עשיתי התברר לי  שהן כן מברכות "שעשני כרצונו". האם זה אומר שהן אינן "חב"דיות".

יש שמברכות "שלא עשני אשה", כי כך כתוב בסידור, וכך הוא מנהג חב"ד, וכך היה מנהגו של הרבי, וכך היה מנהגו של אביהן.תוקן על ידי נישטאיך ב- 11/11/2008 9:41:51
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/11/2008 10:20 לינק ישיר 

נישט דו,
דבר ראשון, אתה חכם.
[- בעצם זה לא אתה...]

דבר שני, מה כואב לך? הרי כפי שבעצמך כתבת, אלו שאינם יודעים מאומה - הם בעיקר בקרב הצוגיקומענער'ס, הבעלי תשובה וכדו' שבאנ"ש, ובהם גופא - חלק גדול בבחי' 'מחוסר זמן' - ומה לנו כי נלין עליהם, אדרבה הם רוצים לדעת; חלק נוסף - בעלי רמת משכל נמוכה שהגיעו אלינו, לא מעודף חכמה בינה ודעת, כי אם מריבוי הרעפת 'אוטנשן' (והם משתייכים לפלג מסויים וכו') - ולגביהם, אין זה בכוחנו וד"ל; והחלק הבעייתי (שתסמינים ממנו חודרים גם לאנ"ש) - הוא בעלי הרצון הבריא להבין ולהשכיל וכו', רק שאת היהדות / החסידות שלהם מקבלים הם מ'שקרנים', אנשים בעלי אינטרסים כאלו או אחרים שרוצים לגדל קבוצה כזו או אחרת, ולשם כך דואגים הם להעלות על נס ענינים מסויימים, ולאידך להשפיל ענינים אחרים.
(ובענינינו - הרמת קרן הפשטות, ולא אותה'פשיטות עצמותית של ימי הבעש"ט הזוהרים, כי אם א גראבע פוסטע פראסטקייט. ודי לחכימא).דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/11/2008 08:50 לינק ישיר 

לויק

עם אלה אי אפשר לבנות מדינה, כנראה לאלה היתה מיועדת המודעה "האדמו"ר מליובאוויטש מברך את מאיר פרוש בברכה והצלחה בשליחותו הציבורית".

http://chabad.info/index.php?url=article_he&id=42104דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/11/2008 15:15 לינק ישיר 

איך אומרות האנ"שיות בשעת פתיחת הארון: שתזכני ואת אשתי ובני ובנותי?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/11/2008 07:50 לינק ישיר 

למה שאלת איך אומרות האנ"שיות בשעת פתיחת הארון  ולא שאלת איך אומרים צעירי התמימים בשעת פתיחת הארון: שתזכני ואת אשתי ובני ובנותי?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > שלא עשני גויה / שפחה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר