בית פורומים ספרים וסופרים

גדר נבואתו של אברהם אבינו

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-14/11/2008 10:41 לינק ישיר 
גדר נבואתו של אברהם אבינו

בשו"ת מהרי"ל דיסקין זצ"ל (כתבים סוף חלק שני) מבאר ענין גדר נבואת מרע"ה באספקלריא המאירה ונבואת שאר הנביאים באספקלריא שאינה מאירה. וכן בגדר כח הנביא עצמו בביאור דברי הנבואה.

וכתב על כך הרב שך זצ"ל:
"והנה אין לי מה להוסיף על הדברים האמיתיים האלו, רק מה שאורו עיני אחרי ראיתי הדברים הנ"ל בזה להבין יותר את גודל הנסיון של העקדה.

שלכאורה הרי ה' דיבר עם אברהם ואמר לו מפורש 'קח את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק', ופירש לו מפורש הכל שאין מקום לטעות, וה' בידו להמית ולהחיות, איך יעלה על הדעת להמרות את פיו? ואם שומעים דברים מפורשין בציווי כך וכך, וכי זה נסיון נקרא?, הלא לא הי' מקום להוראת היתר איך לפרש הציווי 'קח את בנך את יחידך וכו'.

ולפי הדברים האמיתיים הנ"ל מיושב ומובן שפיר. מאחר שגם נבואתו של אברהם הי' באספקלריא שאינה מאירה, וכמו שכתב הרמב"ם (בפ"ז מיסוה"ת ה"ו) בתחילת דבריו, 'כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים' וכו' וכן כתב לעיל (בה"ב) שגם נבואת אברהם אבינו הי' כן. וגם לנבואה של העקידה הי' צריכין לפתרון של הנביא בעצמו שהוא אברהם.

 ונמצא שהי' צריך אברהם לפתור את המשל שהראו לו, באופן זה שה' אמר לו שיעלה את יצחק בנו יחידו אשר אהבו לעולה, וע"י זה שנפשו הי' זכה ובהירה פתר לו כן ולא הי' לו שום נגיעה להורות היתר בק"ן טעמים לפתור בצורה אחרת.

 שהרי באמת אחרי הדברים האלו, מובא ברש"י (כב', יב) המדרש (ב"ר פנ"ו ח) שאברהם אמר: 'עכשיו אפרש שיחתי אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע וחזרת ואמרת קח נא את בנך עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער', וכל זאת לא חשב כלום בשעה שאמר לו הקב"ה והעלהו לעולה, ופתר לעצמו את הנבואה שיעלה לעולה את יצחק, זהו הנסיון אף אחרי הציווי, והדברים מאירים בעז"ה".

אבי-עזרי על הר"מ פ"ז מיסוה"ת ה"זדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > גדר נבואתו של אברהם אבינו
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר