בית פורומים ספרים וסופרים

ספר הפליאה - פליאה הוא, מתי ומי חיברו

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-22/6/2009 01:03 לינק ישיר 
ספר הפליאה - פליאה הוא, מתי ומי חיברו

 

עיינתי בספר הפליאה שיצא לאור מחדש בש' תשנ"ז. והנה פליאת הדורות נפתרה בנקל ע"י המו"ל. מחבר הפליאה הוא "הקנה" אביו של ר' נחוניא בן הקנה, הספר נגנז ונתגלה לסירוגין, עד שבא רבי אביגדור קרא מפראג [מיהו?] והעתיקו וסידרו. אם כן, זה כל כך פשוט! מי שטען שהספר מתקופת התנאים, צדק. מי שטען לאחרו לתקופת הגאונים, צדק. והאחרונים, אלו הטביעו הוספותיהם משך השנים. למה בלשון המחבר?  כי הם נצמדו למקור ובדא קא עסקינן.

ועתה למלומדי ספר, האם ישכם יודעים אודות הספר. מה הם כתבי היד הקדומים יותר שנדע מקיומם? האם ישנם הוכחות חדשות השופכות אור על הספר או מחברו כמו תקופתו?

נתגלגל לידי כתב יד חלקי של החיבור שנעתק באיטליה בכתיבה איטלקית-אשכנזית קדומה. ובספר הוספות רבות על הנד"מ, וגליונותיו גם הם מלאים בהגהות והוספות, מהם ניתן ליישבם שנשמטו ממעתיק גוף הטופס, אך מהם תוספת כאילו הם של מחבר.  הכיצד?
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/6/2009 01:11 לינק ישיר 

יש מאמר מפרופ' ת"ש ע"ה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 01:16 לינק ישיר 

האם יכול אתה לצרף סריקה של עמוד מתוך כתב היד, עמוד גדוש הערות והוספות?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/6/2009 01:32 לינק ישיר 

על שלילת יחסו לדור התנאים כבר כתב הרמ"ק בחריפות:
 
' ומספר הקנה שרצו להקדימו דע לך כי הוא אחרון מאד מאד ואל תתפתה אחר המתפתים אומרים שהיה בזמן ר'  נחוניא בן הקנה שהוא עצמו לא אמר אלא שהיה אחר הגאונים אם תראה הקדמתו לטעמי המצות ואם תבדוק לשונו תמצא שמעתיק דברי הרמב"ם ממש כדי לפרש המצות והולך ע"ד הגמ' ודברי הרמב"ם ותמצא שהוא מחמיר בעניינים דלאו דסמכא כלל ובענינים רבים אין רצוני לחפש אחר מומי בני אדם  ח"ו רק להרחיקך שתדע שאינו בקי בכינויים והוא מכנה אל הספירות כינויים זרים ואין דרכו ישרה בפירוש הברכות וכו'  וגם בספר הקנה תמצא שמקלל עמי הארץ ומתפלל עליהם לרעה וכבר ידעת כי אין ללמד קטיגוריא על ישראל ורוב אמונתו אינה אלא על הדרך הזה וכו'  וכיוצא בזה דברי תועה ואין בהם ממש וכל חכמתו הוא חוץ מדברי רשב"י  וכו'  לא הרביתי עתה אלא כדי שלא ידמה שום אחד להחזיק בזה כדבריו ויאמר תנא הוא ופליג לכבוד ה' אשר בראנו והנחילנו  תורתו אנו חייבים שלא לשאת פני איש אלא לכבוד האמת כי אחרון הוא ואם אחרונים נמנה האיש הזה וספריו ועתה יש לנו להרוס דבריו מן הגמ' ומן הסברה והרוצה להחזיק לא יחזיק ברא בגברא אלא בהא תיובתא ועתה הנני קולע אל דעתם זו אבן על אבן עד להרוס כל הבנין וכו' (או"י הקדמת שיעור קומה ח"א עמ' קעח- קעט)

'נקדים להמעיין שאל ישתומם במה שימצא בהם מבואר בספר הקנה כי הוא מעותק מספר רבי יוסף הארוך בעל ביאור ספר יצירה (פרדס רמונים ס"ה - ד) 'הנה אלו הם ל"ב נתיבות שבפ' בראשית וכן מנה אותם הרשב"י בתיקונים שוב הגאונים שמו להם שמות כפי אשר קבלו בפעולתם והעתיקם רבי יוסף הארוך בספר פירוש ספר יצירה שחבר וכן העתיקם בעל ספר הקנה עם שנתחכם לכותבם בשם מגידים והם נמצאים לגאונים בבירור (פרדס רמונים סו ב).

[דברי הרמ"ק נאספו בשבחי הרמ"ק של יודייקין ומשם העתקתי]
 
לפני עשור בערך התפרסם בקובץ מקבציאל (כ"ח) הגהות מכת"י הרב המני"ח רבי משה חאגיז ע"ס ילקוט ראובני  ובהם לשון חריפה על ספר הפליאה עד כדי ביקורת על עצם הדפסתו. [גם הרמ"מ כשר בתורה שלימה תמה שאין שם על לב על הדברים הזרים שבו, ובעיקר בספר הקנה שיש בו התקפות על חז"ל].

אודות מחבר ספר הפליאה כתב פרו' תא שמע המנוח והוכיח מכ"מ שמחברו היה ביזנטיוני (בעיקר לפי נוסחאות התפילה שבוועוד כמה מנהגים). מחקרו כונס לספרו כנסת מחקרים בחלק יוון ביזנטיון. ישנם מאמרים נוספים שתוכל למוצא רישומם ברמב"י.

    דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 01:48 לינק ישיר 

כמדומני שענין ההתקפות על חז"ל המיוחסות לו אינו מוצדק.
הוא טוען שדברי חז"ל מיוסדים על סודות התורה, דאלה"כ ע"פ פשט יש בהם דברים זרים ואין הם עומדים בפני ביקורת ההגיון. כך שהקורא כדרכו רואה בדבריו מעין לגלוג על דברי חכמים, בה בשעה שהוא רוצה להצביע על הזרות שבפשט הדברים.
ענין זה יכול להוות סיבה מוצדקת לדעתו של המני"ח שהובאה לעיל, שלא טוב עשו אלו שהביאו את הספר לדפוס.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 07:35 לינק ישיר 

כפי שנרמז כבר חלקים גדולים מפר הקנה וספר הפליאה נדפסו בספר ילקוט ראובני קטן וגדול, מכיון שבאופן יחסי הספרים האלו נדפסו מאוחר, בסוף המאה ה-17 ובתחילת ה-18. גם בספר מדרש תלפיות נדפסו כמה וכמה חלקים ממנו, והדבר מורה שכנראה היה קיים גם בהעתקה ספרדית. ודוק. יש טשטוש ועירבוב בין ספר הקנה וספר הפליאה, פעמים הרבה מציינים לזה והכונה לזה. וכבר בדפוס קארעץ בשער: "ספר הקנה והוא ספר הפליאה". ועיין בספר שם הגדולים. באיזה מקומות החיד"א מזכיר הנדפס: "בספר הקדוש קנה".
באמת נראה שהנדפס הוא די שלם, אולי קצת משובש, אך קרוב לשלימות. גם פרופ' זוסמן נ"י במאמר שיפרסם בקרוב נזקק לדבריו בספר הפליאה.
כאן המקום להעיר על האופן הטיפשי בו מופיע הספר בתכנת די בי אס - התקליטור התורני.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2009 16:35 לינק ישיר 

ומי ליקט וחיבר את ספר "מדרש פליאה"?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2009 17:48 לינק ישיר 

"פרופ' אברהם גרוסמן". כן יש להגיה בדברי דלעיל.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/8/2009 02:31 לינק ישיר 

עדיין לא הוברר מידת אמינות נוסחאות הדפוס, והאם ישנם כתבי יד שיש בהם נוסחאות מחולפים?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > ספר הפליאה - פליאה הוא, מתי ומי חיברו
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר