בית פורומים ספרים וסופרים

מהדורה חדשה שמירת שבת כהלכתה - שינויים מהקודמת

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-30/5/2010 08:22 לינק ישיר 
מהדורה חדשה שמירת שבת כהלכתה - שינויים מהקודמת

לנוחות הלומדים, אודה אם באשכול זה יובוא שינויים בשש"כ בין המהדורה בחדשה (תש"ע) לבין המהדורה הקודמת. המטרה איננה לדון מדוע שונו/נוספו דברים אלא להביא בפני הלומדים את ההבדלים.

א. במהד' חדשה: פט"ז י"ט: נוסף "ולכן אין לשחק ולבנות באבני לגו או קליקס וכדו' שהרי הם נתקעים החוזקה" (להעיר שהיו שלמדו מהמד' הקודמת להתיר בניה בלגו - עיין ילקוט יוסף שי"ד, ונראה שכוונת המחבר היא ש"אבני פלא" שהוא התיר במהד' הקודמת אינם לגו, ולכן בהם היה מותר משא"כ לגו).

ב. במהרה החדשה פרק כג מ"ו : "גם אסור להצמיד כל דבר מגנטי על גבי גוף מתכתי (כגון מקרר) אם אמנם דעתו להשארי אותו למשך זמן, וה"ה שאסור להסירו משם (ע"פ ההערות יסוד הדין שנוי במחלוקת הרמ"א בסימן שט"ו א' והחזו"א נב יג לגבי העמדת וילון מחובר שאינו מחיצה המתרת, וקצ"ע מדוע כתב בלשון החלטית ואילו בשאר מקומות (ושם בסעיף הקודם) ציין לשתי הדעות.

ג.   פרק כט הערה קלג, בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א שבספר מקרא קודש, להתיר קריאת אורחים מתוך הכתב אפילו לבעל הסעודה כיון שכיום לא מכינית מספר מנות מדוייק  ולא בהול ולא יבוא למחוק.

ד. מהד' חדשה פרק י' סעיף יב: התייחסות למקררים חדשים שלא היו בזמן כתיבת מהד' קודמת.

ה.מהד' חדשה: פרק כד סעיף ב': "מותר לחולה להשתמש בסרגל מד כאב המאפשר לחולה להגדיר את רמת הכאב ממנו הוא סובל (עיין עמ' תרפ"ב, טמנם לא מצאתי התייחסות האם כיון שמותר חובה להשתמש כדי להגדיר את אמת החולי וכו').

ו. מהד' חדשה פרק כ"ט ל : "ראוי להימנע מלהפעיל בערב שבת וחג מכשיר הקלטה (מזכירה אלקטרונית וכדו') לצורך קליטת עניני מסחר, ואף בידוע שהפונים אל המכשיר יהיו גויים, אבל מכשירים כאלה וכן תא קולי הפועלים על ימות השבוע בבית או במשרד אין צורך לנתק אותם מלפני השבת ואפילו כשיש חשש שיכניסו הודעות בשבת, ובתנא שלא ישמעו את ההודעות או את פעולת המכשיר בשבת"

ז. מהד' חדשה פרק מ סעיף פב: התיר נסיעת תומכת לידה ללוות את היולדת (ולא פירט האם גם לבעל מותר).

ח. מהד' חדשה פרק מ' סעיף עא: פרטים בכיבוי מכונית אחד נסיעת פקו"נ שלא היו במהד' הקודמת..

ט. מהד' חדשה פרק כט סעיף ע: נהג השואל בשבת להראות לו את הדרך יאמר לו שאינו יכול להגיד לו ולדעה אחרת יאמר לו אסור לחלל שבת וליסוע, אבל מראה לו הדרך כדי למעט חילול שבת.

י. "החוצה את הכביש גם במקום שמותר לחצות מצד חוקי הרשות, כאשר הוא רואה מכונית עם נהג יהודי מתקרבת אל יחצה... כדי למעט באיסורי תורה הכרוכים בעצירה והמשך נסיעה של הנג"
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/5/2010 14:10 לינק ישיר 

אסתרהדסה כתב:

י. "החוצה את הכביש גם במקום שמותר לחצות מצד חוקי הרשות, כאשר הוא רואה מכונית עם נהג יהודי מתקרבת אל יחצה... כדי למעט באיסורי תורה הכרוכים בעצירה והמשך נסיעה של הנג"
בנושא זה, פורסם בזמנו דעת הגרי"ש אלישיב כי על זה נא' "הלעיטהו לרשע וימות".

והאם המהדורה החדשה שייכת רק לכרך א' שבמהדורה ה'ודמת, או גם הדינים שבכרך ב' צורפו לה?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/5/2010 14:46 לינק ישיר 

המהדורה החדשה כוללת את המבוא להלכות שבת ואת חלק א'.

כל מי שהספיק לעבור ומצא שינויים מוזמן להעלותם לטובת הלומדיםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/5/2010 14:47 לינק ישיר 

המהודה החדשה כוללת מבוא להלכות שבת וחלק א' של השש"כדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/6/2010 18:44 לינק ישיר 

תוספת:
 
 
א. במהד' החדשה: פרק ט' סעיף יד: היתר ללפף חוט ברזל או סרט פסטיק ליום אחד או בדיעבד שבעה ימים וכן לפותחו.

ב. בפרק ב' נוסף דין יו"ט שני של גלויות ובסעיף כה כתב לאסור על בן חו"ל שנמצא בא"י לומר לבן א"י לעשות לו מלאכה אא"כ מדובר באוכ"נ. ובהערה ציין שרבים נוהגים להקל.

ג. שם סעיף כט בן א"י בחו"ל אסור במלאכה אפילו בצינעה

ד. במהד' החדשה בפרק ח' סעיף יט: "אסור להויסף ריבה לגבינה הלבנה ולערבבה" ובמהד' הקודמת: "גבינה רכה". האם מדובר בהבדל מהותי או בניסוח ?

ה. בדין הכנת סלט ביצים עם שמן בפרק ח' סעיף כח נוסף על המדרוה הקודמת "והטוב ביותר להכין סלט זה מערב שבת"

ו. בפרק טו בהמד' החדשה בסעיף פג, חזר על ההיתר שבהמד' הקודמת בסעיף עה להניח עדשות מגע רכות לנוזל כדי שלא תתקלקלנה (ואין בכך משום מעבד), אולם הוסיף שאם נתייבשו אסורל ליתנן בחומר כדי להחזיר להן את רכותן. ויש להעיר לדברי הגרי"ש אלישיב שליט"א בקובץ תשובות חלק א' סימן כ"ו שאסור. אמנם יל"ע האם מדובר על שימור או ניקוי.


כמו כן תוספת של סעיפים רבים בדין בדין הנחת עירובי תחומין שכלל לא היתה במהדורה הקודמתדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/6/2010 08:13 לינק ישיר 

אני חושב שרוב התוספות והשנויים הופיעו כבר בשמירת שבת ח"ג- נכון?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/6/2010 18:37 לינק ישיר 

יוסף100 כתב:
אני חושב שרוב התוספות והשנויים הופיעו כבר בשמירת שבת ח"ג- נכון?


ממש לא,יש מאות הלכות חדשותדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/6/2010 15:09 לינק ישיר 

אסתרהדסה כתב:

ד. במהד' החדשה בפרק ח' סעיף יט: "אסור להויסף ריבה לגבינה הלבנה ולערבבה" ובמהד' הקודמת: "גבינה רכה". האם מדובר בהבדל מהותי או בניסוח ?בטח רק הבדל ניסוח.
ואגב בעניין זה עיינו בספר ארחות שבת פ"ו ח. שהביא דעת המתירים (כמדומה אג"מ ור"נ קרליץ) ונדחק מאד למצוא טעם לאוסרים.

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/6/2010 07:23 לינק ישיר 

שואל מדעת

מה טעמי האוסרים ?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/6/2010 07:44 לינק ישיר 

במהדורה החדשה בפרק כג סעיף סד: כתב שאם מותקת בבית מצלמה במעגל סגור מותר לעבור שם אם דלוק מערב שבת אם התמונה אינה נשמרת "אמנם אם התמונה נשארת ונשמרת בתוך מנגנון המצלמה, ישתדל לא לעבור דרכה אבל אין הוא חייב לחפש אם נמצאת מצלמה כזאת במקום אלא יעבור כרגיל:

שאלות:
א. בהערה עהת שההיתר הוא כיון שרוצה לצרכי בטיחות אין לאסור. ויל"ע האם דוקא בטיחות ממחבלים וכדו' או גם שמירת ממון.

ב. אם הוא יודע שיש מצלמה אבל אינו יודע אם התמונה נשמרת מותר לעבור ? ובמציאות כיום ברוב יש דיסק קשיח לשמירה.

ג. "ישתדל לא לעבור" - איסור גמור או הקפדה לכתחילה ?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/6/2010 07:48 לינק ישיר 

במהדורה החדשה כג סז:
"מקום שמותקן בו שער בטחון שכאשר עוברים עם חפץ מתכתי ישמע צפצוףי יש להקפיד ולא לשאת חפצים שיגרמו לצפצוף..."

שאלות:

א. "להקפיד" - משמע איסור גמור ?
ב. מכאן, שכאשר מותקן מחסון חניה ויש מעבר להולכי רגל, וכאשר עובר רגל הולך, המחסום לא מתרומם אבל נשמע 'קליק' וגם נורית הלד מהבהבת אסור לעבור. ונראה שאנשים לא מודעים לכך.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/6/2010 00:35 לינק ישיר 

שש"כ מהדורה שניה: פרק יג סעיף כט - ל'
נורה חשמלית אשר רגילים להוציאה מזמן לזמן מבית המנורה ושוב להחזירה או להחליפה באחרת המיקל להוציאה בזמן שזרם החשמל מופסק, כך שלא תידלק עם חיבורו המחודש של זרם החשמל - הרי זה אינו מפסיד ובלבד שיעשה כן כלאחר יד.. ובשעת צורך גדול מותר אף להכניסה כלאחר יד על מנת שהאור ידלק עם חיבור זרם החשמל

ובמהד' תש"ע סעיף לד: נורה חשמלית כיון שבדרך כלל היא נשארת בבית המנורה זמן רב, אין כל היתר להכניסה ווגם לא להוציאה אף בשעה שזרם החשמל מופסק.

סעיף לו: אסור לתקן מפסק בטחון להרימו או להחליפו משום איסור מכה בפטיש. ואסור לעשות כן גם אם אין זרם החשמל מחובר מיד.  ובמהדורה שניה לא הזכיר "להרימו" ואולי כי לא היה מצוי אז כל כך.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/6/2010 00:40 לינק ישיר 

מהד' חדשה פרק יג לט: מים הנוטפים מהמזגן הרי הם מוקצה ואסורים בטלטול, וגם אסור לשים.. כלי.. כדי שיפלו לתוכו כי יש בזה משום ביטול כלי מהיכנו, אבל מותר לו להניח כלי תחת המים הנוטפים ובתנאי שקודם נתינת הכלי ייתן בו דבר המותר שלא יתקלקל במים כגון כף או מזלג שכן מותר לטלטל את הכלי עם מי המזגן ביחד עם הדבר המותר בטלטול.
ומל מקום אם הטיפות נוטפות בחדר במקום ששוהים שם בנ"א והמים מלכלכלים את החדר, מותר לשים כלי כדי לקלוט את הטיפות, ואם התמלא הכלי אף מותר לשפוך את המים ולהחזיר את הכלי לקלוט עוד מים
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/6/2010 17:39 לינק ישיר 

לענין נורות, אפשר שאין חזרה מפסקו אלא אינוי מציאות - שהנורות של אז היו נשרפות ביותר תכיפות (יש אזה דינוזארים מאז שיכולים להעיד?).דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/6/2010 22:40 לינק ישיר 

ששכ מהד' חדשה פרק כח הערה קצ"ט תירץ בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א על תמיהת הגרש"ז זצ"ל:

"דצ"ע ביו"ט שחל בע"ש והחשמל כבר דלוק באמצעות שעון שבת והבית מלא אורה, איך מדליקים נרות הרי לא שייך הטעם של הואיל כיון דלגמרי לא שכיח שיתקלקל החשמל באותו הזמן המועט שלפני שבת, וריבוי האור של השמן או הנרות לזמן הסמוך לשקיעה הרי אין בו שום צורך, ולכן אפשא שטוב להדר ולהדליק הנרות לפני שנדלק החשמל וצ"ע בזה עכ"ד. והגרי"ש אלישיב שליט"א תירץ ע"ז כיון שאפשר להשתמש בזה לצורך העברת אש, א"כ יש אפשרות של שימוש בו גם עכשיו.."דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-9/7/2010 00:30 לינק ישיר 

שש"כ מהד' תש"ע פרק יד סעיף נט: "מותר לרסס תכשיר נגד כינים במקום שאין ודאות שיהרוג אותם, אבל אל יוציא את הכינים מתך השער ואפילו לא ביד גזירה שמא יתלוש השיער"דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > מהדורה חדשה שמירת שבת כהלכתה - שינויים מהקודמת
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.