בית פורומים ספרים וסופרים

שינויים בנוסח התפילה עקב מגמות חברתיות

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-8/7/2011 16:44 לינק ישיר 
שינויים בנוסח התפילה עקב מגמות חברתיות

1. בנוסח לעולם יהא אדם הבא לאחר פרשת העקידה בשחרית, כתוב כמעט בכל הסידורים הקדומים, לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ומודה על האמת וכו'. בסידורים החדשים הופיע נוסח חדש, לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי ומודה על האמת וכו', מה גרם לתוספת המילה "ובגלוי"?

לדעתי פשר הדבר הוא כך. פעם אנשים ידעו שעיקר עבודת ה' היא בלב, ואדרבה הפומביות היא סתירה לעבודה שבלב. משום כך מצאנו הרבה בחז"ל ובראשונים דינים כמו יוהרא, ולא כל הרוצה ליטול את השם וכדומה, שנועדו לתת לאדם את האפשרות לעבוד את ה' בצנעא. באוירה כזו, אי אפשר לבוא לתבוע את האדם שיהא ירא שמים בגלוי, כי הרי זה סותר את עבודת ה' האמתית. ברם, בדורות האחרונים נהיה יותר מקובל להחצין את עבודת ה', וכמו שמקובל בשם הגר"א שהיום אין לחשוש ליוהרא. את השרשים של השנוי הזה יש למצוא אולי אצל היהודים עצמם ואולי מקורו בשינויים חברתיים של העולם המערבי. יהיו הדברים איך שיהיו, היום שהחיצוניות תפסה מקום חשוב ומרכזי בעבודת ה', אם זה בלבוש ואם זה בהתנהגות דתית מוחצנת, הרי שבמצב זה אכן יש לאדם להתפלל שיהא ירא שמים גם בגלוי.

ב. כפי הידוע, בנוסח משיב הרוח ברוב הסידורים הקדומים מילת הגשם היא בסגול הג' עד שבא יצחק מסטנוב ושינה לקמץ. לפני כמה שנים נלחמו נגד הגשם בקמץ והשתדלו להחזירה לסגול. והנה מלחמה זו גררה פולמוס רבתי, ולדעתי אין ספק שעיקר הפולמוס הוא לא נוסח התפילה, אלא על יצחק סטנוב. וגם כאן יש פה שיקוף של מגמה חברתית, שבמקום להתרכז במה אמר, מתרכזים במי אמר. הרצון הזה לעקור זכרון יצחק סטנוב וכת דיליה מסידורי התפילה הוא מרכיב חשוב בנסיונם של כל מיני גופים להעמיד נוסח תפילה מדויק. ואין ספק שאופי ניסיון זה משקף במידה רבה את אופי הציבור החרדי, בהתגלמותו העכשוית.דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/7/2011 06:37 לינק ישיר 

רש"י התנגד לנוסח הראשון מפני שאין ראוי לומר שצריך לירא מה' רק בסתר, והיה מדלג עליה לגמרי. עיין שבלי הלקט פ"ה. לכאורה הוסיפו "ובגלוי" כדי לקיים הנוסח וליישב טענתו שלרש"י. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/7/2011 10:50 לינק ישיר 

 

נכון הדבר, בכל הסידורים הקדומים מופיע "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר"
כך בסדר רב עמרם גאון, בסידור רבי שלמה ברבי נתן, בנוסח תימן-רמב"ם [שעדיין משתמשים בו] ובנוסח פרס. [שם הוסיף מאן דהוא "ובגלוי" בין השורות].

כפי שכבר צוין, הראשון שערער על נוסח הגאונים היה רש"י, אשר דבריו הובאו בשבלי הלקט [סי' ו] "ורבינו שלמה זצ"ל הרגיל שלא לומר לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר. מפני שתוהין לומר וכי בסתר יהא אדם ירא שמיים ולא בגלוי. ומתחילים לומר רבון כל העולמים". כלומר רש"י ביטל את הקטע עד למילים "וישכם ויאמר", אך המשיכו לומר ריבון וכו'.

אולם שבלי הלקט עצמו קיים הנוסחה בשני הסברים.
1. הכוונה להיות ירא שמיים אפילו בסתר.
2. תפילה זו נתקנה בדורו של שמד, לכן יש להיות ירא שמיים בסתר.

דעתו של רש"י נתקבלה בצרפת ואשכנז. ובמחזור ויטרי, האמירה "לעולם יהא אדם ... וישכם ויאמר" הפכה לכותרת, של הקטע "ריבון העולמים..".
נראה שדעתו של רש"י עשתה רושם, והגיעה אף לספרד, שם כתב ר"ד אבודרהם, כי אין הם אומרים את כל הקטע [כולל ריבון העולמים] כלל ועיקר.

בתקופה שלאחר גירוש ספרד, אנו שומעים על תיקון הנוסח כדי שיתאים גם לדעת רש"י.
בספר סדר היום, הביא שתי הצעות תיקון.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41230&st=&pgnum=47

1. "ירא שמים בסתר ובגלוי" – בה הוא תומך.
2. "ירא שמיים בסתר כבגלוי" – אותה דוחה. [זהו למעשה הסברו הראשון של שבה"ל].

אגב, גם בדבריו ניתן לראות את התופעה, בה מתייחסים לנוסח הקדום כאל טעות חדשה.
בתקופתו [תקופת הב"י], עוד הייתה קיימת יהדות המזרח, שנמוגה ונעלמה במשך השנים. אלה המשיכו לומר כנוסח המקורי "בסתר" בלבד. עליהם כתב בעל סדה"י "והאומר בסתר לבד טועה, כי למה נשנה הנוסחה הטובה והיפה משום דברי האומר וכו'".

כיום הנוסח "ירא שמיים בסתר ובגלוי" התקבל בסידורי עדות האשכנזים.
ואילו הנוסח "ירא שמיים בסתר כבגלוי" התקבל בעדות הספרדים, ונראה שכך היא דעת מהרח"ו בשערי קדושה ח"ב פ"ב.
(מעניין, כי בנוסח חב"ד נמצא הנוסח הקדום, בניגוד לנוסחי הספרדים והאשכנזים. מה פשר הדבר ?)

בהרבה מסידורי האשכנזים, נמצא הפסקה המתוקנת "לעולם ... בסתר ובגלוי ... וישכם ויאמר", כפיסקה העומדת בפני עצמה לפני "רבון העולמים", שריד לשימושה ככותרת בלבד מזמן רש"י.
אולם בסידורי הספרדים הפסקאות מחוברות.

כך שהתוספת "ו/כבגלוי" לא התחילה מתקופתינו, אלא לפחות מזמן גירוש/ ספרד.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/7/2011 12:02 לינק ישיר 

"אמרו לו: רבינו, ברכנו! אמר להם: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו תלמידיו: עד כאן? (כלומר למה רק כבשר ודם, חשבנו שמה' צריך לירא יותר.. ד.ב.) - אמר להם: ולואי! תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר: שלא יראני אדם."

מאחר שבציבור החרדי ה"מה יגידו" הוא המורא הגדול ביותר הרי נוסח התפילה :לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר-מספיק בהחלט.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/7/2011 12:35 לינק ישיר 

טענתי שהנוסח המקובל בכל הסידורים עד לפני 30 שנה, היה לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר, ותמהתי למה הנוסח השתנתה. הצעתי סיבה אפשרית. זה שרש"י כבר פקפק בנוסח זה, לא משנה כלל לעצם התופעה. (הרי רש"י פקפק גם באמירת ישמח משה, ועדיין כולנו אומרים ישמח משה.)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/7/2011 12:53 לינק ישיר 

 

אולי תאמר מי הם כל הסידורים, שלפני 30 שנה בהם היה הנוסח העתיק ? ובאיזה נוסח ?

נוסח ספרדי ?
נוסח ספרד ?
נוסח אשכנז ?
[כנראה בשל כך חב"ד שמרו על הנוסח העתיק, הסידור שם, כמדומני, מעל גיל 30].

האם תוכל לגלות לנו איזה מדפיס החל לשנות ?

סתם כך מעניין, אימתי חזר הנוסח העתיק לאחר שכבר נתבטל ?

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/7/2011 14:08 לינק ישיר 

אם אינני טועה, הנוסח המוסיף תיבת "גלוי" , נמצא בתנא דבי אליהו שבידינו. ( וצ"ע אם ניתן לסמוך על ההוצאות שבידינו לגבי נוסחאות מדוייקות. )

ואחד מגדולי המקובלים בדורות עברו - שאומרים שהיה נחשב לצדיק נסתר - היה מוסיף במקום תיבת " ובגלוי" או "כבגלוי"  את הנוסח "  לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר מבגלוי" , ובזה יצא יד"ח כולם. שאין הוא ירא שמים רק בסתר, ועוד שבסתר הוא ירא יותר מאשר מבגלוי. )דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/7/2011 14:10 לינק ישיר 

עיין ספר 'לוח ארש' מהדורת מוהר"ר דויד יצחקי נר"ו בסופו שיש שם מאמר על כל השינויים בסידור ומי שינם. כדאי השקעת הזמן לדעת עד כמה שיבשו המשכילים נוסח וסדר תפלתנו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/7/2011 11:44 לינק ישיר 

 

בסידור הספרדי העתיק תפילת החדש ליוורנו מופיע הנוסח "כבגלוי".

כנראה, שהשינוי המחודש חל בסידורים אשכנזיים.
אמנם, בסידור יעב"ץ כתב שהגרסה היא בסתר בלבד, ובלוח ארש העיר שזו גרסת כל הסידורים, ומיישב את הגרסה. ומשמע שאמרו זאת.
אך בסידור הוער שם כי כל המשפט "לעולם .... ויאמר" הוא כותרת. וכך הוא מופיע במחז"ו ע"פ רש"י.
נראה שברבות הימים, החלו הציבור לומר את הכותרת.

האם אפשר להצביע על מי שהכניס לסידורים האשכנזיים דהיום את המילה "ובגלוי" ?

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/7/2011 12:26 לינק ישיר 

עזריאל-  עיין ספר 'לוח ארש' מהדורת מוהר"ר דויד יצחקי 
היכן אפשר להשיג? דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/7/2011 19:01 לינק ישיר 

זה ספר די נפוץ. אותו מהדורה כמו הסידור וגם הכריכה דומה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > שינויים בנוסח התפילה עקב מגמות חברתיות
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר