בית פורומים עצור כאן חושבים

השחזת הסכין

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-20/9/2006 18:58 לינק ישיר 
השחזת הסכין

מביא בלוח "דבר בעתו"
מנהג ותיק לקנות סכין בער"ה סגולה לפרנסה ויש המסתפקים בהידור הסכינים שבבית ורמז לדבר " וידעת כי שלום אהלך, ופקדת נוך ולא תחטא" (איוב ה.כד.) שחז"ל דרשהו על  השחזת הסכין בע"ש ומה גם  היום שהוא סימן יפה לכל השנה.ע"כ
ונראה שהוא סימן יפה לכל השנה הוסיף בעמ"ח הלוח מדעתו שכן לא מצינו רמז לער"ש כלל אלא שהוא כל בו לענין שבת

ספר כלבו סימן לא ד"ה ורחיצת פניו :

ומשחיזין הסכין בכל ערב שבת, דהכי דרשינן בספרי וידעת כי שלום אהליך (איוב ה, כד) זו השחזת הסכין
וכן כתב רבינו יונה בספר היראה: 

וישחיז סכינו כמו שדרשו: "והיה ביום הששי והכינו את" זה השחזת סכין, ועוד דרשו: "וידעת כי שלום אהלך" זה השחזת סכין כי אם קהה הברזל ולא יוכל לחתוך אין זה שלום בית.
וכן פסק מרן הבית יוסף

בית יוסף אורח חיים סימן רנ:

כתוב בכל בו (סי' לא כה ע"ג) ומשחיזין הסכין בכל ערב שבת דהכי תניא בספרי וידעת כי שלום אהלך (איוב ה כד) זו השחזת סכין ומצאתי כתוב בשם ספר חיי עולם (ספר היראה לר"י אות שט) דמוכח לה מדכתיב והכינו את והוא כמו לאתים ולמזמרות (ישעיה ב ד):

וכן פסק הרמ"א בשו"ע

שולחן ערוך אורח חיים סימן רנ סעיף א

* (א) א [א] <א> ישכים בבוקר (ב) ביום ששי להכין צרכי שבת, ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו * ישתדל ב (ג) להכין [ב] בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבדו, כי רב חסדא היה מחתך הירק דק דק; ורבה ורב יוסף היו מבקעין עצים; ור"ז היה מדליק האש; ורב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול; (ד) ומהם ילמד כל אדם, ולא יאמר: לא אפגום כבודי, * (ה) כי זה הוא כבודו שמכבד השבת. הגה: <ב> ויש להשחיז הסכין בערב שבת, כי זהו מכבוד השבת שמכין עצמו לאכילה (כל בו וב"י בשם ספר חיי עולם).

 וכן הביאו המשנ"ב בשם הספרי

משנה ברורה סימן רנ ס"ק ה :

כי זה הוא וכו' - ובספרי מסמיך לה אקרא וידעת כי שלום אהלך זו השחזת הסכין כי אם קהה הסכין יוכל לבוא לפעמים לידי קטטנה ח"ו:

ברם בספרי לא נמצאה דרשה זו ואולי לכך כיוון יפה שולחן ערוך  הרב שכתב שהוא מדעת חכמים

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן רנ סעיף ה:

יש ליזהר להשחיז הסכין בכל ערב שבת כי זהו מכבוד השבת שמכין עצמו לאכילה ורמז לדבר והכינו את אשר יביאו ובתיבת את נרמז הסכין מלשון לאתים ולמזמרות ואומר וידעת כי שלום אהלך ודרשו חכמים זו השחזת סכין כי אם קהה הברזל ולא יוכל לחתוך אין זה שלום בית
מכל האמור אין זכר למנהג ותיק דווקא לענין ער"ש אלא הכל הוא לענין שלום בית בשבת (הלוח מביא מנהג זה גם כאשר ר"ה אינו חל בשבת)
ובענין סגולה לפרנסה לא ראינו ולא שמענו. אפילו לא ברמז מתוך רמז.
והמיישב יבוא על הברכה  שלא יוציאו בנ"י ממונם לשווא.
לשנה טובה תכתבו ותחתמו
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/9/2019 15:20 לינק ישיר 
נישטאיך

http://ads.bhol.co.il/lp/sakinim.pdf

שאלה

האם קניית סכין חדשה בראש השנה היא סגולה לפרנסה טובה?

האם הסכין צריכה להיות משוננת או חלקה?

האם צריך לקנות אותה בערב ראש השנה, או אפשר לפני?

האם צריכים להחביא אותה עד לראש השנה הבא, או שניתן להשתמש בה החל מראש השנה הנוכחית הבא עלינו לטובה?

האם היא אמורה להיות סכין לחם, או אפשר סכין לכל מטרה?


תשובה

יעויין בספר סגולות ישראל )מערכת ר' אות ד( שהביא בשם הגאון הקדוש מהרי"א מזידיטשוב זי"ע, שאמר, שיקנה כל אחד בערב ראש השנה סכין חדש וישחיזנו, ומסוגל לפרנסה על כל השנה. וכיוצא בזה הובא בספר זכרון טוב )עניני חדושי תורתו אות יד( שהגאון הקדוש רבי יצחק מנעסכאיז זצ"ל אמר שהלובלינר )החוזה מלובלין( זצוקלה"ה היה מחלק סכינים בראש השנה להמקורבים לסגולה על פרנסה וכמו שכתוב חותך חיים לכל חי וכו', עיין שם.


תוקן על ידי נישטאיך ב- 24/09/2019 13:22:43
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/3/2019 09:40 לינק ישיר 


Josh

האם ידוע למישהו ,אם הספר : "סגולות ישראל" , קיים ברשת האינטרנט ? לינק

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=34222&st=&pgnum=251&hilite

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/3/2019 20:12 לינק ישיר 

הקפצה לצורך שיחזור תוכן מחוק. (למנהלים: ניתן למחוק הודעה זו, כך שהיא תימחק והתוכן ישאר.) דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/10/2006 21:20 לינק ישיר 

האם ידוע למישהו ,אם הספר : "סגולות ישראל" , קיים ברשת האינטרנט ? לינק ?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/9/2006 16:51 לינק ישיר 

נישטאיך
תש"ח חן על הערותיך והארותיך
לשנה טובה תכתב ותיחתם יחד עם כל חברי עצכ"ח
בתוך שאר כלל ישראל.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/9/2006 12:16 לינק ישיר 

נישטאיך
להסיר מכשול מדרך עמי. -----מפורסם וידוע מפי הבעש"ט.

אסור לתת מתנה סכין או אולר.
שומר נפשו וגופו של חביריו יזהר מאד מאד מלת מתנה סכין.
אלא מה? יהודים בני יהודים אנחנו. קטן עלינו להתגבר על מכשול זה.
נותנים את הסכין בתוספת קופסה או משהו אחר.
 ואז לא את הסכין נותנים מתנה. אלא את הקופסה
והכל אמת שריר וקיים. ולא עוברים ח"ו על דברי חכמים
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/9/2006 11:33 לינק ישיר 

חלמיש.

כתבתי ש
ייתכן שהדברים הם ב"לקוטי מהרי"ח", וכי הם ממקור "הונגרי", אך כשחיפשתי ב"לקוטי מהרי"ח", לא מצאתי את הדבר, ולא מצאתי מקור הונגרי.

מצאתי שהם ממקור חסידי "פולני".

מצאתי בספר "סגולות ישראל" (מערכת ר אות ד (עמוד ק ע"ב):

"שמעתי בשם אדמו"ר הה"ק והטהור לו דומיה תהלה מרן מהרי"א זצ"ל מזידיטשוב שאמר שיקנה לו כל אחד בער"ה סכין חדש וישחיזנו והוא מסוגל לפרנסה על כל השנה. כך שמעתי מפי אנשים נאמנים, ששמעו מפיו הקדוש זי"ע".

מחבר "סגולות ישראל" (שהיה הונגרי!), מסביר ע"י תרגילי התעמלות בגימטריא, שבסופם הוא מגיע לגימטריא של פא"י, שהם ראשי התיבות של "פותח את ידיך". 

גם מצאתי מסופר בספר "טעמי המנהגים", (עמוד קיח), שהרה"ק מלובלין היה מחלק למקורביו סכינים חדשים כל ערה"ש כסגולה לפרנסה, מפני שנאמר "החותך חיים לכל חי".

האם לפי הסבר זה, הסגולה היא גם בהשחזה לבדה, שהרי סכין קהה אינה חותכת?

כשעיינתי
ב"דבר יום ביומו", לא ראיתי שהוא התייחס למנהגסכינים בער"ה, כאל  מנהג שמקורו קדום, כל שנאמר שם הוא:

"מנהג וותיק לקנות בער"ה סגולה לפרנסה, ויש שמסתפקים בחידוד הסכינים שבבית, ורמז לדבר ... ומה גם היום, /ערב ראש השנה.ולא רק בע"ש. הוספה משלי/ והוא סימן יפה לכל השנה כולה".

מחבר הלוח, מעולם לא טען שמנהג ה"סכינים בער"ה"-קניה או השחזה, הוא  מנהג ותיקין עם "מקור"
, אלא טען  שהוא מנהג וותיק.

למחבר זה, גם מנהג חסידי בן מאתיים שנה, הוא מנהג וותיק!

"החוזה מלובלין"  נפטר בשנת ה' תקע"ה, והרבי מזידיטשוב נפטר בשנת  ה' תרל"ג.

על השחזת הסכין בערב שבת כתבתי באשכולי "
מנהגי שבת-להוציא מלבן של קראים".

ראה שם דפים 2-3 .

http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?whichpage=2&topic_id=1364648

תוקן על ידי - נישטאיך - 21/09/2006 12:03:24 עולם הפוך אני רואהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/9/2006 10:14 לינק ישיר 

נישטאיך.
ראיתי בספרים כי השחזת הסכין  סגולה לפרנסה.
 כידוע המבזה  משהו  בסוף הוא מתנקם בו. ראה אצל דוד המלך ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו. אומר הרד"ק דוד ביזה את הבגדים- על ידי שחתך במעילו של שאול. התנקמו בו הבגדים ולא חיממו אותו.
ועכשיו לעניננו החותך לחם עם סכין כהה. גורם לפירורים רבים. הפירורים הם השחתה של הלחם, מה עוד שהם מתפזרים על הקרקע
והאדם מבלי לדעת דורך עליהם, ואין לך ביזוי גדול מזה.
כתוצאה מביזוי זה כמובן שהדבר קשה לפרנסה.
לפי הקבלה המלאך הממונה על הפרנסה שמו חתך
סופי תיבות של --פותח את ידך ומשביע כל חי...
לגילוי נאות אני הונגרי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/9/2006 08:10 לינק ישיר 

בימינו, כשהסכין חדה ואין שלום בית, אז מתחילות הצרות...

 
 
או שכן
או שלא!דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-21/9/2006 05:29 לינק ישיר 

חלמיש.

ממה שהיה כתוב לפני:

לימוד אחר מפסוק זה הוא השחזת הסכין בע"ש, והוא מובא בספר כלבו סימן לא: "ומשחיזין הסכין בכל ערב שבת, דהכי דרשינן בספרי וידעת כי שלום אהליך", המובא גם בדרישה סימן ר"נ, ובמשנה ברורה  מביאו  "ישירות" בשם הסיפרי " ללא הזכרת הכל בו,  לימוד זה מובא גם בבית יוסף אורח חיים סימן רנ, המוסיף: "ומצאתי כתוב בשם ספר חיי עולם (ספר היראה לר"י אות שט) דמוכח לה מדכתיב והכינו את והוא כמו לאתים ולמזמרות (ישעיה ב ד), בעוד שלשונו של ר"י מגירונדי בספר היראה הוא: "ישחיז סכינו כמו שדרשו: "והיה ביום הששי והכינו את" זה השחזת סכין, ועוד דרשו: "וידעת כי שלום אהלך" זה השחזת סכין כי אם קהה הברזל ולא יוכל לחתוך אין זה שלום בית".

הט"ז בראש  ס"ק א מביא בשם המהרש"ל,  (בהגהותיו על הטור כאן): "ויטול צפרניו כל ע"ש וישחוז סכינו כמ"ש רז"ל והיה ביום הששי והכינו זה השחזת הסכין ועוד דרשו וידעת כי שלם אהלך זה השחזת הסכין כי אם כיהה הברזל ולא יחתוך אין זה שלום בית (רוקח), שהם דברי של רבנו יונה בספר היראה, אלא שהדברים אינם בשני המקורות – הספרי והרוקח.

הגדיל לעשות מדפיס השולחן ערוך, אורח חיים סימן רנ סעיף א שעל דברי הרמ"א: "ויש להשחיז הסכין בערב שבת, כי זהו מכבוד השבת שמכין עצמו לאכילה", כתב המדפיס שמקורו  של הרמ"א הוא:  "כל בו וב"י בשם ספר חיי עולם", אלא שהמעיין בדבריהם לא ימצא שם את טעמו של הרמ"א.

כנראה שהסגולה לפרנסה היא ממקורות "הונגריים", נדמה לי שראיתיה ב"ליקוטי מהרי"ח". 

עולם הפוך אני רואהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > השחזת הסכין
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר