בית פורומים בית שטפנשט

בית שטפנשט - גליון 16, הכתבות והמאמרים שנדפסו בעלון

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-14/12/2006 02:43 לינק ישיר 
בית שטפנשט - גליון 16, הכתבות והמאמרים שנדפסו בעלון

שלהבת הישועות

160 שנה מאז אותה נבואה שניתנה בעת לדתו של הצדיק משטפנשט (בשנת תר"ז) בידי הסבא קדישא על כוחו הנצחי של מתתיהו בן דורנו הוא הצדיק משטפנשט, והניסים והישועות זורמות מחצרו של הצדיק להמוני מבקשי ישועות.

           

חג האורים וחודש כסלו משתלבים בתולדותיה של שטפנשט מאז היותה כשלובים זרוע.

בי"ד בו הסתלק מיסד השושלת הוא ניהו רבינו מנחם נחום משטפנשט בנו הרביעי של קדוש ישראל מרוז'ין ואבי הצדיק קודש הקודשים פועל ישועות בקרב הארץ משטפנשט. ובא' דחנוכה (וי"א בשמיני בו) נולד מושיען של ישראל בדורות האחרונים רבינו אברהם מתתיהו אשר שמו כבר מעיד על מהותו, וכפי שהתבטא על כך הסבא קדישא מרוז'ין בעת נתינת השם "ויקרא מתתיהו אשר שמו כשם מתתיהו בן יוחנן כהן גדול ואבי החשמונאים, ויהיה בעל כוח כמו מתתיהו לברך ולהושיע את עם ישראל מכל צרותיו".

 

כוחו הנצחי של מתתיהו

חג החנוכה ומסכת נפלאותיו כבר הובטחו לאהרן הכהן, בשעה שחלשה דעתו, על שלא היה בעת חנוכת המשכן בעת הקרבת קרבנות הנשיאים, "חייך, אמר לו הקב"ה, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות". ובמדרש רבה הוסיף: "הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים היו נוהגין, אבל הנרות לעולם קיימין" ע"כ. והרי בשעה שבית המקדש חרב, הקרבנות כמו גם הדלקת והטבת הנרות אינם קיימים?. אלא אומר הרמב"ן: "מצאתי במגילת סתרים לרבנו ניסים, אמר לו הקב"ה למשה דבר אל אהרן... יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות, ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה וחנוכה שקרויה על שמם, והיא חנוכת בית חשמונאי". חג החנוכה הוא איפה חג של נצחיות הישועות המועברת מדור לדור ומסמנות את התקוה היומיומית של כולנו שהניסים והנפלאות שעשה הקב"ה לאבותינו יהיו גם נחלתנו בזמן הזה.

 

כוחה הנצחי של שטפנשט

בעלון זה מובאים מקצת מהנפלאות שארעו למבקשי הישועות בזכותו של בעל הישועות מרנא ורבנא משטפנשט, ובמיוחד בזכות תפילת ה"ארבעים יום" שרבים נושעו על ידה, דרכם ניתן לחוש במקצת את אותה ברכה נדירה שהתברך בה הצדיק משטפנשט על ידי זקינו מרוז'ין זיע"א.

ואכן 160 שנה מאז אותה נבואה שמימית שניתנה בעת לדתו של הצדיק משטפנשט (בשנת תר"ז) בידי הסבא קדישא על כוחו הנצחי של מתתיהו בן דורנו הוא הצדיק משטפנשט, ניתן לחזות בהתגשמותה הפלאית של אותה ברכה, והניסים והישועות זורמות מחצרו של הצדיק להמוני מבקשי ישועות.

חלקת הציון בנחלת יצחק הומה המוני אדם בכל ימות השבוע ובמיוחד בתפילת רבים הנערכת בכל יום חמישי (בין השעות 21:00 ועד 22:00), כמו גם הרבבות הפוקדים את קברו בהילולא דצדיקיא.

בתקופה האחרונה התוסף מימד חדש לקשר של המוני בית ישראל עם זכרו של הצדיק משטפנשט עם רכישת השטח במרכז גוש דן והתוכניות להקמת "מרכז הישועות העולמי" על כל שלוחותיו ואגפיו, כשהקהל הרחב מבוני ותומכי "מוסדות שטפנשט" וכל אלו הנותנים ידם להקמתו, יכולים לציין בסיפוק כי ההזדמנות ההיסטורית והחד פעמית שניתנה להם לרכוש ולו מטר אחד במרכז מיוחד זה, ובכך להיות שותפים להנצחת זכר הצדיק, לבטח הביאו להם ישועות ורפואות עד בלי די.

כל ההתעוררות הרוחנית הפלאית הזו מעידים כאלף עדים כי אכן רב כוחו של אותו צדיק פועל ישועות להיות למליץ יושר לפני כסא הכבוד, להחיש את הגאולה הפרטית של כולנו עד שיקויים בנו הפסוק "בהעלותך את הנרות" וכדברי רש"י על פי הגמרא במסכת שבת "עד שתהיה שלהבת עולה מאליה", ואותה שלהבת של ישועות תהא עולה מאליה ומאירה לכולנו, באור חדש שיאיר על ציון במהרה בימנו אמן. 

 

צוה ישועות יעקב

מתוך דברי קודש של כ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן שליט"א

 

במוצש"ק המנהג אצל חסידים לספר סיפורי צדיקים. הרה"ק רבי מנחם נחום משטפנשט ביקר פעם בסדיגורה אצל אחיו האדמו"ר הזקן מסדיגורה זי"ע, והאכסניה היתה בבית בנו של האדמו"ר מסדיגורה הרה"ק ר' שלמה'ניו. באחת ההזדמנויות הם הלכו יחדיו לביקור אצל אחיו האדמו"ר מסדיגורה, ישבו האחים יחדיו סגורים בחדר לפרק זמן. כעבור איזה זמן נפתחה הדלת והרה"ק משטפנשט יצא את החדר, הסובבים הבחינו שהעינים היו דומעות. בדרך חזרה לאכסניה נענה האדמו"ר משטפנשט ואמר, מה ששוחחתי עם אחי מסדיגורה איני יכול לספר הכל, אבל דבר אחד אני יכול לומר, שכשהאח האדמו"ר מסדיגורה היה כבן שש או שבע שנים, ציוה אבא הרה"ק מרוז'ין זי"ע ועכ"י את הגבאי שיקרא לו לבנו הסדיגורער לחדרו, זה היה מאוחר בלילה והגבאי הלך לחדרו של הנער וראה שהוא ישן. חזר הגבאי להרה"ק מרוזי'ן ואמר שהילד ישן. אמר לו הרה"ק מרוז'ין למרות זאת הבא אותו לכאן. הביא הגבאי את הילד הישן לחדר אבא, והרה"ק מרוז'ין הושיבו על ברכיו, ושאלו "האם אתה יודע לשיר"? ענה הילד שאינו יודע, אמר לו הרה"ק מרוז'ין, אני אשיר ואתה תשיר עמי, התחיל הרה"ק מרוז'ין לשורר "אמר ה' ליעקב" את כל הניגון בשלמותו, וכשהגיע ל"פדה ה' את יעקב" התחיל הרה"ק מרוז'ין לבכות מאין הפוגות, והניח את הילד מברכיו, והורה לגבאי שיחזירו לחדר השינה שלו.

עד כאן סיפר הרה"ק משטפנשט אודות שיחתו עם אחיו מסדיגורה באותו ערב.

המעשה הזה היה עוד לפני שהרה"ק מסדיגורה נלקח למאסר, בו ישב כחמש עשרה חודשים, והרה"ק משטפנשט הרגיש ברוח קדשו את שעתיד לקרות לאחיו .

והרה"ק מרוז'ין פעל ישועה לבנו בבחינת רפואה קודם למכה, כששנים לפני המאסר כבר פעל עם הניגון "צוה ישועת יעקב, שהרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה ישוחרר מכלאו. בבחינת "פדה ה' את יעקב".

אנחנו יהודים נמצאים בגלות מאות בשנים, תכף כאלפיים שנה, עברנו כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה יסורים בגלות זו, ואנו אוחזים כבר קרוב קרוב לעת הגאולה.

קיימנו כעת מצות פדיון הבן, שהקב"ה יעזור שזה יעורר למעלה מעכשיו פדיון לכלל ישראל, יהודים יגאלו בקרוב מהגלות, מתוך שמחה וברחמים גדולים, יבוא אליהו לבשרנו בשורה טובה, בביאת משיח צדקנו שיבוא במהרה בימנו.

(מתוך דברי קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן שליט"א,

בשמחת פדיון הבן לנכדו, מוצש"ק תולדות, ה' כסלו תשס"ז)

 

מצמיח ישועות 

מתוך תכריך כתב היד "מילין סתימין" לגבאי האדמו"ר משטפנשט ונאמן ביתו הרה"ג ר' משה יוסף קלארפעלד ז"ל, שנמצא ונגאל לאחרונה ע"י "מכון מוסדות שטפנשט" ועתיד לראות אור בעז"ה בקרוב, על מחבר כתב היד הזה ומהות חיבורו על שלל התגליות המענינות הנחשפות בין השורות של תכריך כתב היד, הרחבנו בגליונות 14, 15. לפנינו גרגיר אחד מתוך אותו כת"י המסומן שם באות פ'.

 

 

...פעם אחת באתי לאדמו"ר ז"ל (הרה"ק רבי מנחם נחום משטפנשט זיע"א) על שבת שלפני שבת שקלים, ובבואי מצאתי אשר אדמו"ר ז"ל שוכב בחוליו, ולא יכולתי לקבל שלום. והיו עוד אורחים שלא קבלו שלום. חלפו כמה ימים עד יום רביעי של שבת שקלים, ואז הוקל לאדמו"ר ז"ל, ונכנסו ברשותו וקבלנו שלום, ומהם עם בקשות נחוצות, קבל  מהם גם הבקשות. וכאשר נכנסנו אמר לנו אדמו"ר ז"ל: מדוע אינכם מתפללים בעדי שאבריא ממכאובי, לכם כשכואב חלילה ציפורן אתם מגיעים אלי, כדי שאעתיר בעדכם, ואני מתפלל בשבילכם, מדוע איפה אתם לא עושים גם כך ומתפללים בעדי לפני בורא עולם שאהיה בריא. עכלה"ק זי"ע.

זאת היתה ביום רביעי, ואח"ז ביום השישי הלכתי להגאניק (המרפסת) ועמדתי אצל הפתח בחוץ, עד שראה אותי אדמו"ר ז"ל, ויגש אדמו"ר ז"ל אל הפתח וישאל אותי מה שאני רוצה, ואמרתי לו שנמצא אצלי שלושה עשר קוויטליך עם שלושה עשר רו"כ שנתנו לי אנשים בעת נסיעתי לאדמו"ר, וחסידים אומרים שאינו נכון לעכב מעות של צדיק הנשלח אליו, ואם רצון אדמו"ר אכנס ואמסור אותם לאדמו"ר, זאת היתה בצהרים, ויפתח אדמו"ר ז"ל את הפתח ונכנסתי, וראיתי שפניו הקדושות האירו כשמש בגבורתו, עד היום זכורני אשר ממש היה כלהב אש, עד שכמעט נחמתי על אשר נכנסתי, כי יראתי. אך כבר נכנסתי, ויאמר אלי: אינך רוצה להחזיק במעות שאינם שלך, הנח אותם על שולחן ואחר שבת אתן לך אי"ה סכום מעות להוצאות ותסע למקום מסויים שם מתגורר א'גוט יודל (יהודי טוב), ותמסור לו את פתקי הבקשות, והוא יתפלל בעדם לכל הצטרכויותיהם.

אחר זה נגש אל השולחן בהפירעדנע (המבוא הראשי של הבית) וישב על הספסל באמת בלהבת אש, ויאמר אלי: נא ווילסט איבער גיבען די קוויטלך. (נו, התרצה כעת למסור לי הקוויטלך) ויראתי לעמוד סמוך, ועמדתי לנוכח בקצה האחר מהשולחן, והושטתי את הקוויטלך בזה אחר זה, ולא היה לי מה לדבר מהם רק למסור. ואדמו"ר ז"ל קבל כל קוויטל והביט והניח מידו על השולחן, ובתוך כך נתתי לו קוויטל אחת, והביט בהקוויטל והניח מידו וחזר וקבל הקוויטיל לידו והביט פעם שנית ואמר אלי: ווער איז דאס קוויטל, (מי הוא הקוויטל הזה) ונגשתי סמוך וראיתי אשר היה מדודתה של אשתי, אשר קודם נסיעתי חשבה להיות בקרוב יושבת על המשבר, נתנה לי קוויטל עם אלף רו"כ, וכן אמרתי לאדמו"ר ז"ל, והביט הרבה בהקוויטל ויאנח ויאמר: דער אייבערשטער זאל איר העלפין זי זאל גרינג איבער קימען מיט א זרע של קיימא. (הרבש"ע יעזור לה שתלד בניקל זרע של קיימא), וגמרתי כל הקוויטלך והלכתי לדרכי, והייתי אצל אדמו"ר ז"ל עד אחר פסח. ואחר פסח בבואי לביתי נודע לי, אשר ביום רביעי משבת שקלים, התחילה לישב על המשבר והיתה מקשה לילד, עד אשר ביום ו' עש"ק הביאו דאקטור מבוטשאן. ושעה אחת קודם הדלקת נרות ילדה בת קיימא, וראיתי אשר היה ממש מכוון באותו רגע שקרא אדמו"ר ז"ל את הקוויטל והשפיע ברכתו, זי"ע.

 

 

קטיושה בחצר "קלויז שטפנשט" בצפת

חשפה ממצאים הסטורים מתולדות שטפנשט בעיר

 

מתקפת הקטיושות של לוחמי החיזבולה בקיץ האחרון, לא פסחה על חצר ביהכ"נ שטפנשט שהיה קיים ברחוב בר יוחאי 49 בעיר העתיקה צפת. חצר הבית המוכר יותר כביתו של ר' יצחק גייגר ז"ל, מי שהיה גבאי ביהכ"נ טשורטקוב בצפת, (שאף הוא חטף טיל בפגיעה ישירה), שימש כמקום בית הכנסת של עדת חסידי שטפנשט בצפת, ביכ"נ שהוקם עוד בחיי כ"ק מרן אדמו"ר הראשון משטפנשט זיע"א שרד את שתי מלחמות העולם עד שנחרב בשנת תשט"ו לערך.

 

תולדות הקלויז

עדות כתובה ראשונה ל"קלויז שטפנשט" בעיר צפת, אנו מוצאים בארכיון העם היהודי בירושלים, בתוך תיק משפחת הרבנים זילברמן מרבני צפת ומחסידי שטפנשט המובהקים, בתאריך 11.12.21 הוא קיץ תרפ"ב, אז מוציא ראש העיר צפת שכנראה לא היה יהודי, צו הריסה, על פיו יש להרוס את מבנה הקלויז עקב מצבו הרעוע. סופו של דבר נחלצו חסידי שטפנשט לשפץ את ביהכ"נ ולהצילו מהרס. בשנת תשט"ו לערך, אחרי שחסידי שטפנשט בעיר התדלדלו והתמעטו, והמקום היה עזוב ונטוש שנים רבות, הוחזק המקום בחזקת "ועד ההקדשות דצפת", ור' יצחק גייגר ז"ל קיבל את המקום למשמורת. יש לציין כי לאחר שנהרס בית הכנסת, מקום בית הכנסת עצמו גודר, ושימש רק כחצר לבית הסמוך, בכדי שלא ייעשה חלילה שימוש לא הולם במקום קדוש.

יצוין כי רבה של צפת בימים מקדם, הלא הוא הגאון רבי אברהם לייב זילברמן זצ"ל שעוד היה מהיושבים בחצר שטפנשט היה מבאי המקום הקדוש הזה, וכעדות נכדו רבי פנחס זילברמן שיחי' איש צפת וגבאי ביהכ"נ האר"י האשכנזי בעיר העתיקה, המרבה לספר בשמו זכרונות היסטוריים ממולאים. בידי ארכיון "מוסדות שטפנשט" נמצאים ספרי קודש רבים, בחתימת "חותם ביהמ"ד ממרן אדמו"ר הקדוש כקש"ת מוהר"ר אברהם מתתי' שליט"א משטעפנשעט בעיה"ק צפת"ו", כשבאמצע החותמת חרוטה תמונת ציון הרשב"י במירון, וכתוב מסביב "ויקרא שם אברהם בשם ה', (כנראה רמז לשם הצדיק רבי אברהם מתתיהו)

ציון התנא האלוקי רשב"י ובנו ר"א זי"ע".

 

התגלית

עם נחיתת הקטיושה על מקום בית הכנסת, בחצר דירת רחוב בר יוחאי 49-51, שם בין שני חצרות אלו שהיה בית כנסת שטפנשט, נזרע הרס וחורבן, ונעקר מהמקום עץ עתיק יומין, כשמתחת לו הייתה קבורה מצבת האבן האמורה.

התגלית האחרונה שאנו חושפים כאן בפרסום ראשון היא חריטת אבן, שבצוק העיתים לא נשארה בשלמותה, וכפי הנראה נשאר רק הצד השמאלי שלה, האבן בגודל כחצי מטר אורך, וכ-30 ס"מ רוחב, שכנראה שימשה כעיטור לדלת הכניסה לתוככי הקלויז, על האבן נכתב בחריטה פנימית בצורת קשת עגולה: "מה נורא המקום הזה", בשורה השניה, נראים האותיות "...משטעפנעשט שליט"א", ובשורה שלישית, כנראה כחלק מציון התומכים ובוני המקום, ובהם שם התורם "...והעניך ע"ה, תנצב"ה".

מלבד הערך ההיסטורי הנחשף מבין שורות אבן גיר זו, הרי זו הוכחה לכך כי אכן, זהו המקום המדוייק בו איוו להם חסידי ונאמני הרבי משטפנשט להתכנס לתורה ולתפילה במשך עשרות שנים, ואכן זהו המקום לשם שלח הרבי "מעות ארץ ישראל" לתמוך באחזקת המקום וכן לתמוק בעניי ארץ הקודש. המקום שכאמור נמצא בעיר העתיקה דצפת ברחוב בר יוחאי 49, יש לציין כי מצידו הימני של המבנה נמצא כיום מה שמוכר יותר כ"סמטת משיח" סימטה בגודל כ 40 ס"מ לערך, הסמטה קרויה ע"ש מי שהיה דר בסוף הסמטה הזו, איש תמים וישר דרך שכל ימיו ציפה בכליון עינים לבוא המשיח בכל רגע ובכל עת.

כעשרים שנה לאחמ"כ, בשנת תשל"ו לערך, נעשה נסיון לחדש את הקהילה השטפנשטאית והקלויז בצפת ע"י חסידים שהיו מקושרים לצדיקי שטפנשט. במסגרת הנסיונות לחדש את העבר המפואר של חצר שטפנשט בעיר צפת, אף הועלו עצמותיו של המשב"ק המפורסם הגה"ח ר' שרגא פייבוש גולדנברג זצ"ל, שהיה משמש בקודש אצל הצדיק משטפנשט, ארונו הועלה ארצה ונטמן בין רגבי אדמת צפת, בבית העלמין העתיק דשם. אולם הנסיונות הרבים לא הבשילו לכדי הקמת בית כנסת של קיימא.

יש לקוות כי מקום קדוש זה אכן יחדש כנשר נעוריו, וישוב לשמש מקום תורה ותפילה, ובית החסידים זה שהיה קרוי על שם הצדיקים משטפנשט, ויסודתו בחיי חיותן של הצדיקים משטפנשט, שיסדו והחזיקו את המקום הקדוש הזה, יגאל ויבנה וישופץ בע"ה מחדש, כדי שאכן תקויים אותה נבואה הכתובה על מצבת האבן שהתגלתה זה עתה "מה נורא המקום הזה" במהרה בימנו.

 

 

מרכז הישועות העולמי – שטפנשט

 

התרגשות ושמחה רבה אופפת את אוהבי ונאמני בית שטפנשט, למשמע הבשורה המרנינה על רכישת מקום קבע למרכז הישועות העולמי שטפנשט שיוקם בעז"ה במרכז הארץ. על אם הדרך בין בני ברק לתל אביב.

הבנין ישתרע על שטח של כ-2,000 מ"ר, הממוקם בקרן שלושת הרחובות, ז'בוטינסקי 135, פינת רחוב החלוצים 2, פינת רחוב השר חיים לנדאו.

בתכנית המרכז החדש לרכז בתוכו מקומת המסד ועד הטפחות, אולם שמחות רחב ידים, שישמש את עמך בית ישראל בשמחותיהם ללא מטרות רווח, ובכך להנציח את זכרו הטהור של מושיען של ישראל משטפנשט, ולהקל מעט על משפחות רבות בעת בואם להשיא את צאצאיהם בשעטו"מ. מקוה טהרה, ומעליו קומת בית הכנסת וגלריה לעזרת נשים. קומה נוספת תשמש למדרשיה תורנית, להמוני מבקשי ה', הבאים להתחמם לאורה הרוחני של שטפנשט.

כן יוקצה אולם מיוחד בקומת הקרקע לאכסון מצרכי המזון המיועדים לחלוקה ע"י אגודות החסד "יד מתתיהו" ו"כתף לזולת", הפועלים במשך כל ימות השנה, להבאת מעט מזור ומרפא למעוטי יכולת וחסרי אמצעים.

"מרכז הישועות העולמי" ירכז אל תוכו את כל ענפי הפעילות המבורכת של "מוסדות שטפנשט", המפוזרים כיום בכמה מוקדים ברחבי הארץ, ועתה יאוחדו בעז"ה ממקום אחד ומיוחד, שממנו תצא תורה, גמילות חסדים וישועות בכלל ובפרט.

 

תבנית הבנין

תבנית הבנין נערכה כמעשי אומן ביד אדריכל מומחה, והיא מלאכת מחשבת המשלבת מוטיבים מרכזיים מצורת ה"קלויז", הוא בית מדרשו ומארמון מגוריו של הצדיק משטפנשט, כשזקני החסידות וכן תצלומים שונים מוסיפים לתאר את הפאר וההדר והיופי של חצר הצדיק שהיה בנוי כארמון לתלפיות.

במרכז הבנין היה ממוקם ה"משיח'ס צימער" – חדר המשיח, אותו הועיד הצדיק משטפנשט לשעת קבלת פני משיח צדקנו במהרה בימינו. חסידים מספרים כי החדר שהיה בנוי בהוד והדר פנימי וחיצוני, היה סגור כמעט כל ימות השנה, והיה נפתח רק לזמנים ולאישים מיוחדים. החדר המיוחד הכיל חפצי נוי וירושה עתיקים, מאבותיו וזקניו של הצדיק משטפנשט, כשגולת הכותרת היה הכתר המפורסם, זה שזכינו לאחרונה לחשוף את תמונתו ואת מקום המצאו, בבנין העומד לקום בעז"ה יוקצה אגף מבקרים מיוחד שיקרא גם "משיח'ס צימער", ויהיה תעתיק מדויק לחדר המשיח שהיה בחצר שטפנשט. לשם גם ירוכזו הארכיון ובית הגנזים המרכזי לאוצרות בית שטפנשט, ההולכים ונחשפים אט אט בשנים האחרונות ומרוכזים לעת עתה במקום מיוחד, וממתינים לחשיפתם המלאה לציבור הרחב בקרוב ובמהרה בימנו. 

 

יחד שבטי ישראל

בחזית הבנין ניבטים לכל עבר "י"ב השבטים" בסמליהם ובדגליהם, לרמז על יחודיותו של בנין רב פארות זה, העומד ומתוכנן לקום בעזרת השם בנדבתם המוני עמך בית ישראל, כשהמוטיב המרכזי הוא מורשתו הרוחנית הטהורה של הצדיק משטפנשט, שהיה מאציל מברכותיו להושיע לכל באי חצרו, המסתופפים בצילו, באשר הם. גדולים כקטנים, שועים ופשוטים, למדנים ותלמידי חכמים לצד עמך בית ישראל, כולם כאחד - יחד שבטי ישראל.

 

מתוך תחושה עילאית, של שותפות בהקמת שם ושארית, לחצר חסידית מרכזית זו, שפרחה ולבלבלה בתקופה של לפני השואה האיומה, וכמעט שנכחדה כליל. והנה עתה עולה כפורחת, מלבלבת וגם עושה פרי. הקהל הרחב נוטל חלק במצוה ובמשימה מיוחדת וחד פעמית זו, שלא בכל יום מזדמן לקיימה, מתוך תפילה ותקוה איתנה, כי יזכו כל המסייעים לשמוח גם בעת חנוכת הבית של המרכז המתוכנן בעז"ה.

 

ותן מטר לברכה

יוזמה יחודית ומבורכת מבית שטפנשט, להיות שותפים בהקמת מפעל ההנצחה הענק על שמו של פועל הישועות בקרב הארץ משטפנשט זיע"א.

מ"ועד קרן הבנין שע"י מוסדות שטפנשט" נמסר על מבצע "רכישת מטר" –ב"מרכז הישועות העולמי", שיקום במחלף גהה ברחוב ז'בוטינסקי 135 בבני ברק.

הרוכש מטר בבנין המוסדות, יזכה ששמו ופתק בקשותיו יוטמן עם הנחת יסוד אבן הפינה. כך שכל זכות התורה ולומדיה, התפילה וגמ"ח – יזקפו לזכות המתנדבים בעם, הנחשונים המסייעים בהקמת בנין מיוחד זה.

בנוסף יזכו הרוכשים לקבל "קמיע הישועות" המורכב מסט קמיעות מיוחד (מצופה זהב 24 קראט), הכולל: מפתח הפרנסה, מנורת השפע, ידי כהן נגד עין הרע, קמיע דוד המלך בו היה מנצח את כל אויביו ומלחמותיו, וברכת הבית עם תמונת הצדיק משטפנשט.

 

מחיר המטר נקבע למחיר השוה לכל נפש בשני מסלולים:

1800 ₪ מטר בבנין המוסדות (אפשרי ב-18 תשלומים)

2600 ₪ מטר בהיכל התפילות

 

זכויות המטר בישיבת הצדיק משטפנשט יזקפו עולמית לזכות התורמים הנכבדים, שהופכים לשותפים רוחניים בהקמת מפעל אדירים זה.

 

 

תנופת בניה במוסדות שטפנשט באלעד

מוסדות שטפנשט בעיר אלעד יחגגו בקרוב חמש שנים להתיסדותן, וזהו הזמן לציין את ההתפתחות המרשימה של הקהילה באלעד המצטרפת לשורת המוסדות המנציחות את זכרו של הצדיק פועל הישועות משטפנשט זצוק"ל.

מבנה חדש בגודל כ-400 מ"ר נרכש לאחרונה, והוא ישמש את באי הקהילה לתורה לתפילה ולגמילות חסדים, המבנה מתוכנן עם מספר בתי תפילה ולימוד, אשר בו יתקיימו בעז"ה מנינים לרוב ושיעורי תורה לאורך כל שעות היממה, אשר עם ההתפתחות המהירה של העיר ואיכלוסה הכמעט מלא של כל חלקי העיר מורגש הצורך במקום מעין זה בעיר.

כן מתוכנן בעז"ה להערך מעמד הכנסת ספר תורה חדש ומהודר שנרכש בנדבת מנציחי זכר הצדיקים משטפנשט, הכנסת ספר התורה תשתלב עם חגיגות חנוכת בית המדרש החדש.

לתכניות הרבות המתוכננות להתגשם בע"ה בין כתלי מוסדות שטפנשט באלעד, מצטרף גם ארגון החסד "כתף לזולת" אשר בשיתוף עם "מוסדות שטפנשט" מסייעים רבות למשפחת מתושבי העיר במתן בסתר, ע"י משלוח מוצרי מזון בסיסיים וקפואים מדי ערבי ראש חודש וערבי חגים.

תקותנו שבקרוב אכן תחזינה עינינו בהתגשמות מירב התוכניות, לרווחת כל תושבי האזור וחברי הקהילה.

 

שרשרת כינוסי תורה ברחבי הארץ

הכנסת ס"ת לביכ"נ שטפנשט בקרית גת

במסגרת כינוסי התורה להפצת אור היהדות והדלקת הניצוץ היהודי המתקיימים ברחבי הארץ, הגיעו שליחי מוסדות הצדיק משטפנשט בשנה האחרונה לעשרות מקומות רבים ומגוונים ברחבי הארץ, כמו דימונה ושדרות בדרום, ובית שאן וקרית שמונה בצפון.

אחד הכינוסים המרגשים והמיוחדים התקיים בבית הכנסת "מגן אברהם" על שמו של הצדיק משטפנשט בקרית גת, בית הכנסת נמצא בשכונת גליקסון רחוב הר סיני 6, והוא מהותיקים בעיר.  האירוע התקיים במעמד רב העיר הגאון הרב משה הבלין שליט"א, וראש העיר מר אבירם דהרי אשר לו קשר חם עם המוסדות, ובמהלך דבריו ציין כי זכה פעמים רבות לפקוד את ציון הצדיק משטפנשט ואף לראות ניסים גלויים בזכות התפילות במקום קדוש זה. המרא דאתרא הרב משה הבלין שליט"א העלה זיכרונות מחסידי שטפנשט שהיו מראשוני קרית גת, וממקימי בית כנסת זה. הרב הודה למארגני הכינוס על ההזדמנות להמשיך את רוח מקימי המקום לתורה ולתפילה. הרב אברהם יעקב סלומון שליט"א ראש מוסדות שטפנשט, העניק למקום שלט חדש ומאיר עינים המציין את שם המקום ועל שם מי נוסד בית מדרש זה, ובמהלך דברי ברכתו ציין לשבח את הגבאים והמתפללים, שטרחו ויגעו להדר ולפאר בית תפילה זה, בשיפוץ כללי המשווה למקום את הפירוש ההולם של הפסוק "זה א-לי ואנוהו", עוד לפני האירוע צוינה חנוכת הבית של המקום המשופץ גם בהכנסת ספר תורה מפוארת ומרוממת לבית הכנסת על שמו של הצדיק משטפנשט בקרית גת, כשהכול אומרים כי "תורה מחזרת אחר האכסניה שלה", וזכות המייסדים של המקום הקדוש הזה במסירות נפש, עמדה להם שעד היום ימשיך מקום זה לשקוק חיי תורה ותפילה.  

 

ותן מֶטֵר לברכה - והדירה נמכרה

לסיפור הבא היו עדים רבים, שליוו את בעל המעשה במשך תקופה ארוכה, והדבר ריגש במיוחד את כל מי ששמע אותו אישית מפיו של ר' יצחק ו. מהמתפללים הקבועים של "תפילת יום חמישי" בציון הצדיק משטפנשט, בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים.

מזה שנים שבקשה אחת בפיו של ר' יצחק, היות שהוא מתגורר בקומה חמישית וכי קשתה עליו ההליכה, הוא רצה למכור את דירתו ולעבור לדירה אחרת בקומה נמוכה יותר. בקשה צנועה, אך מסתבר שמבחינתו היתה קשה לביצוע. לא הועילו כל ההתגמשויות במחירים מצידו, לבית לא נמצא קונה, למרות שה"חסרון" היחיד של הדירה היו "המעלות" (-המדרגות).

והנה עתה כשנרכש השטח להקמת מרכז הישועות על שם הצדיק משטפנשט, ומשניתנה ההזדמנות הראשונה להיות שותף לדבר מצוה על ידי רכישת מטר, לא היסס ר' יצחק ומיד רכש לעצמו מטר בבנין שיוקם בעז"ה, ר' יצחק ו, קיבל את התשורה הניתנת לרוכשי המטר – הקמע המחומש – עם חמשת הקמעות המאוגדים בציפוי זהב במסגרת אחת.

ר' יצחק מגיע הביתה, נוטל פטיש ומסמר ומבקש לתלות את המסגרת של הקמעות בסלון הבית, עד שלפתע נשמעה נקישה בדלת. עוד לפני שהספיק לתלות את התמונה עמד בדלת קונה פוטנציאלי, ר' יצחק מיודענו לא ייחס לו חשיבות רבה, הן עשרות אם לא מאות כאלו הוא ראה בשלוש עשרה השנים האחרונות בהם הוא מנסה למכור את דירתו. אולם לא, הפעם זה היה שונה. הקונה היה זריז במעשיו, אחרי שהציץ בחדרים, נפגע. ועל אתר ביקש לערוך חוזה לרכישת הדירה במחיר אשר השית עליו בעל הדירה. ר' יצחק לא האמין כי חלום בן שלוש עשרה שנים מתגשם לנגד עיניו. "קניתי מטר, במוסדות הצדיק" אמר ר' יצחק לעצמו באותו רגע בהתרגשות, "והצדיק השיב לי מיד ע"י קנית דירתי בידי שליח נאמן" מלמל ר' יצחק ההמום.

 

תאומים בלונדון

גם ללונדון הרחוקה הגיע שמעו של מקום הישועות, הוא קברו של פועל הישועות משטפנטש, ואחד ממבקשי הבקשות היה אברך משכונת הענדון, האברך שזה שנים שעדיין לא נפקד בזש"ק, והשמחה בבית היתה ממנו והלאה, האברך וזוגתו ביקשו לערוך את תפילת הארבעים יום שסגולתה נודעה במיוחד, אולם הזוג ביקשו לשמור על סודיות גם בינם לבין עצמם עד שאפילו לעצמם הם לא גילו את דבר הסגולה אותה החלו לעשות. מלונדון נשלחו השמות לגבעתיים ואברכי המוסדות החלו בתפילות הארבעים יום לישועה ולזש"ק. במשך התקופה הבאה הם שמרו בסוד את דבר הסגולה, ואיש לא גילה לרעהו, ואכן למועד נפקדו הזוג המאושר בתאומים, שמלאו את הבית באורה ושמחה.

מה מאד רבתה הפליאה כשהתברר לזוג המאושר ששניהם כאחד הזמינו את "סגולת הארבעים יום", שבעקבותיהם הגיעה להם הברכה הכפולה, כשנולדו להם התאומים במזל טוב.

 

מן השמים מסייעים לעמוד בהתחייבות

 

להלן עדות אחת מני רבים, אודות הנס שהתחולל אצלהם בעקבות ההצטרפות למבצע "ותן מטר לברכה"

 

לכבוד מוסדות שטפנשט

ברצוני לפרסם את הנס שקרה לי בזכות התרומה להקמת הבניין של הצדיק משטפנשט.

בתחילת שנת הלימודים הנוכחית פוטרתי מעבודתי (עקב קיצוצים) בתור מורה. באותו שבוע הגעתי ביום חמישי לתפילת רבים בקברו של הצדיק משטפנשט, וחתמתי הוראת קבע של 120 ₪ כל חודש עבור מטר בבניין. מתוך אמונה שבעזרת ה' בזכות הצדיק הקב"ה ישלח לי פרנסה ובעזרת השם אצליח לעמוד בהתחייבויות, כמו שנאמר (במלאכי ג'): "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר (הוא בית המקדש) ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די". ברוך ה', עוד לא עברו חודשיים מאז. כל פעם לפני התאריך שההוראת קבע יורדת הגיע לי בצורה כל שהיא סכום כסף זהה – לתרומה.

כיום ברוך ה' חזרתי לעבודה באותו מקום, ואף שובצתי בעבודה בבית ספר נוסף, והמשכורת ברוך ה' גדלה. הנני מצרף בזאת תרומה נוספת להודות על הנס.

תזכו למצוות

ח.פ. ר"ג

 

קבוע בכל שבוע!

תחבורה לציון מבני ברק ירושלים

תחבורה בכל יום חמישי לציון הצדיק משטפנשט:

מירושלים: מול ישיבת פורת יוסף מרחוב מלכי ישראל בשעה 19,45

מבני ברק: בתחנות – רחוב רבי עקיבא, וליד מגדל המים בשעה 20.00

הרשמה חובה במשרדי המוסדות!

 

סעודת הישועות

ניתן להשתתף בדמי סעודת הישועות, ואמירת נשמת במנין, שידועה סגולתה הנפלאה, הסעודה נערכת בכל ראש חודש או בזמנים מיוחדים, בבית המדרש שטפנשט, וידועה סגולתה לפעול ישועות בכל הענינים בזכותו של הצדיק משטפנשט שעל שמו ולזכרו הוקמו מוסדות התורה והחסד, דמי סעודת הישועות 260 ש"ח.

 

תיקון ותפילה מדי יום חמישי בערב

מדי יום חמישי בשעה 21.00 מתקבצים ובאים, חסידים ומתפללים, לצד מבקשי ישועות רבים, מכל רחבי הארץ, ועורכים תיקון מיוחד עד השעה 22.00 בערב, לאחר אמירת סדר תפילות מיוחד, נזכרים ונקראים כל פתקי הבקשות – הקוויטלאך שהגיעו למוקד הבקשות עד לשעה 19.30.

 

סגולה נפלאה 40 יום בציון הצדיק

סגולה נפלאה אותה ניתן לקיים בעזרת מוסדות שטפנשט, היא סגולת 40 יום בציון הצדיק, 40 תפילות הנערכות ע"י אברכי מוסדות שטפנשט, וכוחה ידוע כמסוגלת לפעול ניסים ונפלאות ורבים נושעו בזכות זה.

המעוניינים בסגולה נפלאה זו יפנו למוסדות שטפנשט בצירוף תרומה בסך 360 ש"ח המיועדת להחזקת לומדי התורה בישיבת כולל האברכים שבביהמ"ד שטפנשט.

 

קופת הצדיק

ידועה הסגולה ליתן צדקה לפני שיוצאים מהבית להינצל מכל רע, לפני הדלקת נרות שבת, או בכל עת צרה וצוקה, למעוניינים לקבל את קופת הצדקה של הצדיק משטפנשט, נא ליצור קשר עם מוסדות שטפנשט לשם קבלתה (גם דרך הדואר).

כמו כן לאלו שיש להם קופה, נא להודיע על כך בכדי שנוכל לבוא לרוקנה בעת הצורך.

 

תרומות להחזקת מוסדות שטפנשט ניתן

להעביר באפשרויות דלהלן:

1.       לת"ד 460 בני ברק

2.       בנק הדואר מס' ח-ן 2299956

3.       בנק פאג"י מס' ח-ן 325554- 105 – 188

4.       מזרחי סניף חזו"א 066, מס' ח-ן 129831

5.       בכל סוגי כרטיסי האשראי.

6.       מוקד הבקשות 03-5790303

התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

 
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/12/2006 14:32 לינק ישיר 

מי זה פרסום בני שמופיע בגליון?דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
נשלח ב-16/7/2007 00:44 לינק ישיר 

זה הרב בני וולקן מכירי העסקנים בבית שטפינשטדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בית שטפנשט > בית שטפנשט - גליון 16, הכתבות והמאמרים שנדפסו בעלון
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר