בית פורומים בחדרי חרדים אלעד

*** כל האמת על המדידות ***

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-22/4/2007 02:34 לינק ישיר 
*** כל האמת על המדידות ***

כצפוי הותקפה המועצה על נושא המדידות,
מכיוון שעסקתי בנושא קצת בשבועיים האחרונים, תוך למידה אינטנסיבית של הנושא רציתי להביא לפניכם את מקצת החומר לעיונכם ולשיקולכם.

את נושא המדידות אפשר לתקוף מכמה כיוונים.
1. למה בעצם צריך את המדידות?
2. חוקיות צורת התשלום (אחוזים מההגדלה).
3. דיוק המדידות.
4. הוספת שטחי ארנונה שלא חוייבו בעבר.

תשובות קצרות לנקודות שהועלו.
1. מכיוון שמליאת המועצה אישרה לפני כשנה את עצם המדידות, עיסוק בשאלה זו מאוחר מדי וחסר תועלת.
2. ראה תשובות בחומר המצורף, הנושא חוקי לחלוטין אם כי ישנה בעיה אתית שהועלתה ע"י כל הגורמים.
3. החברות משתמשות בציוד מתקדם והתשריטים שנבדקו (יש לציין שלא בצורה מקצועית) נמצאו מדוייקים.
   ישנם חברות פרטיות שהחלו לבדוק את התוצאות באלעד וכולנו מחכים לתוצאות בדיקות אלו.
4. מכיוון שזה הנושא היחיד שנשאר לבדוק אותו, בדק צוות "קוראים אלעד" את סעיפי המשנה ואכן כצפוי ראש המועצה
    שמראש הודיע שהוא לא מתכוון להתחיל לחייב שטחים שלא חוייבו עד היום ביטל מידיית חיוב בסעיפים אלו.
    החסכון המוערך לתושבים בעצם בדיקה זו 800,000-1,200,000 ש"ח לשנה.

אשמח להתייחסותכם לנאמר, בצורה רצינית ובוגרת ולא בסגנון מתלהם של "רוצים לקחת ממני יותר כסף" או "זה האוכל של האברכים". נקודות נוספות יתקבלו בברכה.

לעיונכם מקצת החומר שנבדק.

כללי – ארנונה

 

הרשויות המקומיות אמורות לספק לתושביהן שירותים – חינוך ורווחה, ניקיון ותברואה, מים ועוד. תקציב הרשויות למימון שירותים אלו מקורו בהכנסות עצמיות של הרשויות, במענק כללי ממשרד הפנים ובהשתתפות של משרדי הממשלה במימון שירותים ממלכתיים ייעודיים כגון חינוך ורווחה.

 

המקור העיקרי להכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות הוא תשלומי ארנונה. הארנונה היא מס המשולם לרשות המקומית וכלליה מעוגנים בחקיקה ראשית (פקודות מנדטוריות וחוקים) ובחקיקת משנה (תקנות וצווים שהותקנו בידי השרים), וכן באמצעות צווי ארנונה שהמועצות של הרשויות המקומיות מחוקקות מדי שנה.

 

שיעור הארנונה נקבע לפי שטח הדירה ולפי סוג הנכס, שימושו ומיקומו (לפי אזורי מס). בחוקים ובתקנות אין הגדרה של יחידת השטח שיש להביא בחשבון לצורך קביעת הארנונה, ובכל רשות מקומית נהוגה שיטה שונה.

 

נהוגות שלוש שיטות עיקריות לחישוב הארנונה:

  1. שטח ברוטו-ברוטו: כל השטח המקורה, לרבות קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות פתוחות, חדרי מדרגות, מרתפים משותפים, חדרי כניסה, מקלט ומחסן המשמשים את הבניין.
  2. שטח ברוטו: שטח הפנים של הדירה ובכללו חדרי מגורים, פרוזדורים, אולם כניסה, מרפסות מקורות, חדרי שירות ובנייני עזר, קירות פנימיים, מרפסות ושטחים מקורים, למעט קירות חיצוניים ושטחים משותפים (מקלט, חניה, חדר כניסה, חדר מדרגות ומבני עזר).
  3. שטח נטו: שטח הפנים של הדירה ובכללו חדרי שירות ומרפסות סגורות, למעט קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות פתוחות, חדרי מדרגות, מרתפים משותפים, חדרי כניסה, מקלט ומוסך.

 

מבקר המדינה דן בנושא חישוב תשלום הארנונה בדוח מס' 51ב' לשנת 2000. לדעת המבקר, בשל שיטות המדידה השונות, קשה לתושבים להשוות בין חיובי הארנונה ביישוב שלהם לבין חיובי הארנונה ביישובים אחרים, ואין שקיפות בעניין זה כלפי תושבי הרשות.

 

עוד על צורת המדידה מתוך פרוטוקול של ועדת ביקורת המדינה 2001,

דברים מפי ח"כ ליצמן

"ישבתי בראש ועדת משנה לוועדת הכספים בנושא הרשויות. ניסיתי, כפי שנאמר כאן, לעשות משהו בנושא של מדידה אחידה. לדעתי, אף משרד ממשלתי ואף גורם שנוגע לנושא לא מעונין במדידה אחידה, ואסביר למה. יש כ-1,300 סוגי מדידה ואין שום קריטריון, למשל, מה נקרא אזור? למה זה אזור א'? למה זה אזור ב'? למה זה אזור ג'? אף אחד לא יודע. מישהו החליט אזור א' כי בא לו. אולי בגלל שלמי שגר שם יש חליפה לבנה. אני לא יודע, אין סיבה. ניסיתי להגיע לסיבה, מי החליט? לפי איזה קריטריונים נקבעו האזורים, אף אחד לא יודע ואף אחד לא יכול להגיד. שמישהו כאן יגיד לי, מה הקריטריון לאזורים א', ב', ג' ו-ד'?

לגבי מדידה אחידה. מה שבתל אביב הוא 90 ממ"ר, בחיפה זה יכול להיות 110 ממ"ר, בירושלים 60 ממ"ר, וכך הלאה. אתה לא יכול לצאת מזה. כאן יש מרפסת שיוצאת ככה, זה עוד 5 מטר. כאן חדר מדרגות, אפשר להשתגע רק מהסוגים שיש. ניסיתי מאוד להגיע לזה, ביקרתי במשרדי ממשלה, כולל משרד הפנים, כולל משרד האוצר, ביקשתי שיביאו לי הצעה קונקרטית על זה, עד היום לא קיבלתי שום דבר מכל האנשים שפניתי אליהם. "

בכתבה שפורסמה בYNET תוקף ראש המכון לשמאות והנדסה, חיים גלנצר

כל עירייה נוהגת שיטה משלה לחישוב הארנונה. למה? ככה. אין סיבה ממשית. "כל רשות מודדת את שטחי הדירות בשיטתה, וההבדלים יכולים להגיע לכדי הפרשים של 25% בגובה המס".

 

המועצה המקומית אלעד קיבלה על עצמה בעבר את החיוב בשיטת ברוטו/ברוטו.

דיני ההקפאה 1996 קבעו כי אין לשנות את צורת החיוב והקפיאו למעשה את שיטות החיוב שהיו נהוגות באותו יום או שהתקבלו לאחר מכן, כדי למנוע מהעיריות לשחק בתשלומי הארנונה לצרכים פוליטיים.

על פי דיני ההקפאה, המועצה הנבחרת של הרשות המקומית רשאית לחוקק תעריף שונה מהתעריף החוקי על פי הוראות השינוי הגורף, ובכלל זה שינוי בשיטת המדידה של שטח הנכס, שינוי בהגדרת השימוש או שינוי בגבולות של אזור. שינוי כזה טעון אישור של שר הפנים ושר האוצר. (זרקתי כפפה כלפי חברי המועצה)

 

צורת המדידה

סעיף 287 לפקודת העיריות [נוסח חדש], השגת ידיעות, קובע:

לעניין ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך על-ידי ראש העירייה –

(א)   לערוך, בעצמו או על-ידי שליחיו, כל מפקד וחקירה שימצא לנכון;

(ב)    לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל ידיעה שבידו ולהראות לו או לשליחיו כל מסמך שברשותו, הדרוש לו בקשר לתפקידיו;

(ג)     להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על-ידי שליחיו, ולערוך בהם בדיקות ומדידות;

(ד)    להשתמש בכל הידיעות שהושגו כאמור ובכל ידיעה וחומר אחרים.

 

סעיף 288(ב) לפקודת העיריות קובע עונשין למי ש"עיכב או מנע את מי שהוסמך על-ידי ראש העירייה, או כל שליח משליחיו המורשים, מהיכנס לנכס כדי להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך תפקידיהם או כדי לערוך שם בדיקות ומדידות לפי סעיף 287".

 

על-פי החוק, אפשר לערער על סכום הארנונה בתוך 90 יום ממועד קבלת הודעת התשלום. מינהל הארנונה חייב להשיב על הערעור בתוך 60 יום ממועד קבלתו. אם אינו משיב – הערעור נחשב לערעור שהתקבל. כמו כן, אפשר לערער על החלטת מינהל הארנונה לוועדת ערר בתוך 30 יום ממועד קבלת תשובתו על הערעור. נוסף על כך העותר ומינהל הארנונה רשאים לערער על החלטת ועדת הערר לפני בית-המשפט לעניינים מינהליים בתוך 30 יום ממועד מסירת ההחלטה למערער.

 

את מדידת שטח הדירה לצורכי ארנונה עושים עובדי העירייה או חברת מדידה (חברת סקר) שהעירייה שוכרת. על-פי רוב, הרשויות המקומיות משתמשות בשירותי חברות המדידה כאשר הן עושות "סקר נכסים" – סקר מדידות ושימושים לצורכי ארנונה, שמשמעותו מדידה מחדש של כל שטחי הנכסים ברשות המקומית (הרשות מחולקת לאזורים/מנות, ובכל מדידה נמדד מחדש אזור אחר).

יש שתי דרכים לחישוב התשלום של הרשויות המקומיות לחברות המדידה:

* תשלום של אחוז מסוים מתוספת החיוב השנתי הנובעת מהמדידה. תוספת החיוב נובעת מתוספת שטח לחיוב או משינוי סיווג הנכס.

* תשלום המתבסס על גודל השטח הנמדד, על-סמך מחיר קבוע למ"ר מדוד.

 

באלעד, כאמור התקשרה המועצה עם חברת "אורהייטק" על סמך אחוזים מהתוספת שנמצאה בפועל. הסכם בין המועצה לחברה נחתם ואושר כחוק במליאת המועצה ברוב מוחלט של החברים.

 

חוקיות צורת ההתקשרות בין המועצה לחברת המדידות

מרכז השלטון המקומי – לדברי מר רון חן, סמנכ"ל היחידה הכלכלית במרכז השלטון המקומי, סקרי המדידות דרושים לנוכח השינויים הנעשים מפעם לפעם בשטחי הבתים (הרחבה, תוספות בנייה, שינוי יעד ועוד) ובסיווגם. סקרי המדידות נעשים באמצעות חברות שנבחרו במכרז. פעמים רבות המכרז נעשה על-ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, והדבר מבטיח את מקצועיות החברה הנבחרת.

לדבריו, אין כל פסול בכך שחברת המדידה החיצונית מקבלת תשלום מהרשות המקומית על-סמך גודל השטח הנמדד, על-סמך הגדלתו או על-סמך שינוי סיווגו (כמו עו"ד שמקבל אחוזים מסכום הזכייה). לטענתו, משרד הפנים מודע לנוהג ותומך בו, ולתושב שמורה הזכות לערער אם הוא סבור שנפגע ממדידה זו.

 

משרד הפנים

לדברי מר רן אייזנברג מהאגף למנהל מוניציפלי במשרד הפנים, בעקבות הביקורת של מבקר המדינה הקימו משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי ועדה משותפת לקביעת שיטת מדידה אחידה בכל הארץ. במסגרת פעילות הוועדה הוכנה שיטת מדידה חדשה, וכיום הם עומדים בפני יציאה למכרז לצורך בחינתה ובחינת ההשלכות האפשריות של מעבר לשיטה זו בכמה רשויות. לדבריו, ייתכן כי בד בבד עם פתרון נושא שיטת המדידה, יבוא על פתרונו אף עניין ההתקשרות בין רשות מקומית לחברה חיצונית והתשלום לה בהתבסס על שטח מ"ר מדוד או על הגדלתו.

לדברי עו"ד לאה ענתבי, סגן היועץ המשפטי במשרד הפנים, במשרד הפנים סבורים כי אין בעיה בהתקשרות בין רשויות מקומיות לחברות מדידה חיצוניות ובתשלום להם בהתבסס על גודל השטח הנמדד, על הגדלתו או על שינוי סיווגו. בכל רשות נהוגה שיטת מדידה שלפיה המודדים אמורים למדוד, ואם הם אינם עושים מלאכתם נאמנה אפשר להעמידם לדין פלילי. נוסף על כך, יש לתת את הדעת על כך שהמדידות נבדלות זו מזו בגודלן ובמורכבותן (חניות, מדרגות וכו'), וראוי שגורמים אלו יובאו בחשבון בתשלום.

 

מבקר המדינה בדו"ח ביקורת על השלטון המקומי קבע נחרצות ששיטה זו של התקשרות (תשלום כאחוז מהגדלה) יש בה טעם לפגם ופתח לטענות כלפי הרשות והחברה המודדת ולכן המליץ למשרד הפנים לשנות את השיטה ולהורות לעיריות לשלם לחברות לפי המ"ר הנמדד.

 

לצערנו עד היום הערה זו של המבקר נשארה בגדר המלצה בלבד וצורת התשלום הנוכחית חוקית לחלוטין.

 

איך חויב עד היום הדייר?

 

השיטה הנוהגת כיום היא שהקבלן ניגש למחלקת הגביה ונותן פרטים על רוכשי הדירות כולל מספר המטרים לחיוב הן של הדירה והן של הרכוש המשותף.

דיווחים אילו התגלו בכל הארץ כלא מדוייקים וכלא אמינים, בגלל שאין לקבלן חובת הגשת תוכנית מדידות שנעשו בפועל, אין לו שום אינטרס לבצע מדידות שיעלו לו כסף וכן יכולים לסבך אותו במידה וחרג ממספר המטרים שאושרו לו לבניה ולכן קבלנים נוהגים להגיש את תוכנית הדירות כפי שאושרה בועדת תיכנון ובניה בלי לבצע שום מדידה נוספת בשטח.

 

האם החברה המודדת אמינה?

 

המודדים מטעם החברה הם מודדים מקצועיים המשתמשים בציוד אלקטרוני מקצועי ופועלים בכפיפות לפקודת המדידות, מיותר לציין שהגדלה פיקטיבית של בניין במודע היא עברה פלילית לפי חוק העונשים.

בכל מקרה הדייר מקבל תשריט מדויק של דירתו וניתן להשוות בין התשריט למצב בפועל הן לבד והן ע"י שכירת מומחה מטעמו.

 

טיעונים מוסריים לעצם המדידות

 

אין סיבה שאדם ישלם פחות מחברו, נטל הארנונה מוטל על כולנו והוא צריך להיות מחולק בצורה שיוויונית בין כל התושבים. כיום הדיווח במחלקת הגבייה הוא לא נכון, לחלק מהבתים לא דווח בכלל רכוש משותף, דיירים משלמים במסגרת רכוש משותף על מחסנים פרטיים וכד'.

אין סיבה שהבלגן ימשיך לחגוג. סקר המדידות הנוכחי יאפשר לחייב את התושבים בצורה שווה ואמיתית.

 

מקורות:

1.      מדידות לצורך תשלום הארנונה- יפעת שי

מחלקת מחקר ומידע – כנסת ישראל 2003

http://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m00640.rtf

 

  1. אתר מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/serve/default.asp

 

3.       בדיקת שומת הארנונה בשנת 2007- ד"ר הנריק  רוסטוביץ , עו"ד , 2007

http://arnona.co.il/index.asp?Article=784

4.       פרוטוקול ועדת ביקורת המדינה – ישיבה 125 , 2001

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/bikoret/2001-05-21.html

5.       "באלגן" ושמו ארנונה – קרן הראל 2004

http://www.kiedf.org/pdf/arnona.pdf

  1. כל מה שרציתם לדעת על חישוב הארנונה – YNET 2005

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3041044,00.html

 

 

דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 12:38 לינק ישיר 

א. שי תודה . (ולו על המסמכים והמידע)
ב. יפה שיש נושא שמביא לכאן ניקים טובים שהלכו לישון , כמו החצי של הטון , האיש שאוהב שנדע  שהוא רוצה לעזור ... ,ואת הוותיק כמובן.

ג. אני מצטרף לדבריה של הכותבת האחרונה לגבי האין כח של אנשים לגבי הערעורים.
   העיריה התישה אותם , לא מסרה מידע , ובכוחה לעקל אותי אם לא אתן להם את שביקשו.
 
 והמודדים החדשים יועילו ?
כשמקסימוב שהביא את אורהייטק ועסוק בהגנה מטורפת עליהם , אחראי על המודדים האחרים ....
טוב לא ייצא מזה .דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 12:21 לינק ישיר 

צודקת, את לא צריכה

לכן צריך לבטל את כל המדידות הלא חוקיות ולהתחיל מהתחלה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 12:16 לינק ישיר 
יש פה ניצול ציני נקודה

מאוד נחמד לבוא ולספר סיפורים על כך שחשוב למדוד ולעדכן וכל זה נכון. אך כשמראים לגביה שחור על גבי שרטוט שהם חייבו פירי מעלית או מסתור כביסה כשטח מקבלים בתגובה מכתב לקוני שאומר שמודד מוסמך מדד וזהו.
גם שההגייון וההוכחות בשטח נוגדות.

תגיד לי שי למה אני צריכה לשלם 800 ש"ח למדדיה ע"י מודד מוסמך כשמודדי החברה הקיקיונית שבחרה העירייה לא עשו זאת ויתרה מזאת כשמציגים בפניהם הוכחות ע"פ התרשימים שלהם עצמם הם מתעקשים בצורה עיוורת וחסרת הגיון לאחז בקרנות המזבח של המדידות גם אם השטח אומר אחרת...

לי אישית אין כוח להילחם ולעוד רבים וטובים כי אין לנו כסף וגם לא זמן ונבחרי הציבור שלנו מעלימים עין ונותנים לשערוריה להימשך.

אז צדק אין פה רק תאוות בצע מכוערתדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/6/2009 13:15 לינק ישיר 

קוראים אלעד (אטינגר) עשה עבודת שטח טובה, חזק ואמץ !דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/6/2009 17:25 לינק ישיר 

אלעדי,

אני חושב שאתה זכאי לכל קרדיט בפרשה תמוהה זו.

רק בל נשכח שאנו בתחילת הדרך,   ושיטת ההנהגה החדשה      "שב ואל תעשה..עדיף" 

עלולה להוביל לכך שהכל ישאר במתכונתו למרות הכל.

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/6/2009 17:18 לינק ישיר 

ברקוביץ_א כתב:
אאללעעדד, גולשי הפורום הם תמיד קצת יותר אנשים ממה שחושבים, ומעטים שייכים לברנז'ה.
ניתן לומר בביטחה שרובם של הקוראים כאן לא יודעים מי עומד מאחורי הניק.
יותר מזה, רובם לא יכירו את האיש בשמו גם אם יאמרו להם, ויותר מזה, רוב רובם לא יודעים מהו בדיוק תפקידו ומהם האינטרסים שלו.
מבלי להכנס לעצם הדיון (רק זה חסר לי...)

שימו לב להתקדמות העצומה שעשה שי בשנתיים האחרונות:

מאדם שטובי כותבי הפורום לא הכירו אותו אישית לאדם הכי מוכר כיום בכל בית באלעד. כולם יודעים מהו תפקידו (ואולי גם מהם האינטרסים שלו...).

שי - כל הכבוד!דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/6/2009 15:25 לינק ישיר 

בכיר1,
תקרא קצת את האשכול ותראה שדעתי לא השתנתה מעולם.

מדידות בתים הם צורך חיוני בכל הארץ כדי לחייב כל תושב בדיוק מה שיש לו בצורה שיוויונית, לא יותר ולא פחות. בל נשכח שהארנונה חשובה ביותר כדי שנוכל לתת שרות יותר טוב לתושב וזו מטרתה.

כל דבר יכול להיות טוב ורע באחד. רכב הוא טוב עד שמשתוללים בו והורגים אחרים, האינטרנט הוא דבר חיובי עד שמגיעים לאתרים מסויימים וכד'.

גם שלוקחים כלי שאמור להיות טוב ולשרת את התושב בסופו של דבר, כמו סקר נכסים ומשתמשים בו כדי לשלוח יד עמוקה לכיסי התושבים תוך רמיסת כל כללי מנהל תקין ושקיפות ציבורית, הופכים אותו לדבר רע ויש לנו חובה למחות ולתקן.

שים לב למועד פתיחת האשכול, כמה חודשים לפני שבכלל חלמתי להכנס ללשכה וכשהייתי עסוק באותו זמן בתחקירים ביחד עם קוראים אלעד, תחקירים שהצביעו כבר אז על שאלות רבות.

לגבי התקופה שהייתי בלשכה, מעולם לא עסקתי אז במדידות הנושא הובל ע"י צוות מחלקת הגזברות והגביה. הפעם היחידה שנגעתי בדבר היה שהגיעו אלינו המון תלונות על אי דיוקים ובנובמבר 2007 החליט ראש העיר הרב צביקה כהן למנות ועדה לבדיקת השאלות שעלו, הוועדה מעולם לא כונסה וכל השאר היסטוריה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/6/2009 13:55 לינק ישיר 
דברים שרואים מפה ...לא רואים משם

באמת כל הכבוד לשי נתן על פעילותו הברוכה והמקצועית לטובת הכלל....

אבל בא לא שכח שזה אותו שי נתן שבזמנו היה מעורב מעל לראשו בכל הליכי ההתקשרות עם חברת המדידות ואז שמענו זמירות שונות מפיו.

על זה נאמר כנראה "דברים שרואים מפה לא רואים משם"דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/6/2009 13:07 לינק ישיר 

מסתבר שיש חבר מועצה אחד שזה חשוב לו מאוד...

יישר כח, שי.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/12/2008 15:39 לינק ישיר 


חצי- לא צריך כמה תושבים שזה חשוב להם, צריך רק חבר מועצה אחד שזה חשוב לו מאוד........דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/12/2008 14:38 לינק ישיר 

כנ"ל כמובן לגבי השטח הכולל של העסקים שלא נעשתה בהם בניה (שזה כנראה 99% מהעסקים בעיר):
אם המדידות נועדו רק לתקן עיוותים במסגרת השיטה הקיימת - השטח הכולל צריך להישאר זהה פחות או יותר. אם נוצרת תוספת משמעותית לשטח הכולל - אות הוא שהשיטה שונתה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/12/2008 14:30 לינק ישיר 

אלעדי,

קודם כל, תודה על המחמאות.

מדבריך משתמע שאתה מנסה (כמו עוד כמה אנשים שמנסים לטפל בבעיית המדידות) למצוא את השגיאות בשיטה של אורהייטק. לענ"ד זו טעות טקטית. אין שום צורך למצוא, להסביר, ולהוכיח מאיזה סוג של שינוי נובעת ההגדלה, ולהתחיל להתווכח על כל פרט שהשתנה או לא השתנה בנפרד - מחסנים, חניות, מרפסות, פרגולות, חדרי מדרגות, פירי מעליות, ועוד כהנה וכהנה.  העיסוק בפרטים הקטנים האלו מחמיץ את עיקרה של הבעיה.

העובדה הפשוטה היא שמרבית הדירות בעיר הוגדלו, ואין הוכחה טובה מזה לכך שמדובר בשינוי שיטת חישוב. אז מה זה משנה בכלל מה אופיו של השינוי? שינוי שיטת החישוב הוא פסול לפי החוק בכל צורה ואופן.


מה עושים?

לענ"ד חברי המועצה צריכים לדרוש מראש העיר ומאורהייטק לתקן את שיטת החישוב עד לאופן שבו השטח הכולל של כל הדירות שלא נעשתה בהם בניה ישאר זהה לכפי שהיה לפני המדידות (כל עוד הסך הכללי נשאר זהה, גם אם חלק מהדירות יקטנו וחלק יגדלו, ניתן יהיה לטעון שזה תיקון של עיוותים ולא שינוי שיטה).  אם אורהייטק לא תצליח להגיע לתוצאה כזו - המדידות שלה אינן עומדות במבחן החוק וצריכות להיפסל על הסף.

(אם חברי המועצה לא יעשו את זה, ניתן יהיה כמובן להעלות את אותן טענות בעתירה מנהלית. יצטרכו רק להימצא כמה תושבים שזה מספיק חשוב להם.)תוקן על ידי חצי_טון ב- 01/12/2008 14:29:38
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/12/2008 13:09 לינק ישיר 

 חבר שלי בנה על הגג, בצורה חוקית גלויה ומדווחת. עקב הבנייה נוספו לדירתו 85 מ' אך דא עקא לפי אותם רישומים גודלה של הקומה התחתונה 75 מ' בלבד...

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/12/2008 12:48 לינק ישיר 

הדירה שלי גדלה ב- 5 מטר. לא הזזתי אפילו בלוק אחד.
אין לי מושג אם ההגדלה בדירה עצמה או בשטח המשותף ולכן קשה לדעת ממה זה נובע.

יש טעויות במדידות, כבר עלינו על כמה ולכן חשוב שכל אחד יבקש את המפות מהמחלקה (פרטי ומשותף) וינסה לגלות מהיכן הגיע ההגדלה. סביר להניח שיש שינוי שיטה בעיקר ברכוש המשותף. חסרה לנו כרגע ההוכחה !!!

איך אנחנו מורידים את הגביה מהעץ? זו שאלת המיליון דולר.

חצי,
עברתי קצת על האשכול כדי להזכר בעבר, אני חייב להודות שבמבחן הזמן צדקת בהרבה דברים.
האמת חייבת להאמר.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/12/2008 12:36 לינק ישיר 

אין ספק שמי שבנה צריך לשלם, אבל לא מזה נובעת ההגדלה.

קצת קשה לי להאמין שב-6000 מתוך 7000 הדירות בעיר נעשו עבודות בניה (כולל בדירה שלי ובדירה שלך!) ואף אחד מאיתנו לא היה ולא ראה ולא שמע כשזה קרה...

בא נהיה רציניים ונגיד את האמת: תחת המסווה של מדידות הכניסו לנו שינוי משמעותי בשיטת החישוב. וצריך לחזור ולהגיד את זה בקול: שינו את שיטת החישוב. שינו את שיטת החישוב. שינו את שיטת החישוב. אין שום הסבר אחר להגדלה הגורפת הזאת, וכולנו יודעים את זה.


כעת, מאחר ושינוי של שיטת החישוב הוא לא חוקי, השאלה היא רק איך יורדים מהעץ הזה.

נראה מה יש לראש העיר ולחברי המועצה החדשים לומר בענין.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים אלעד > *** כל האמת על המדידות ***
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 6 לדף הבא סך הכל 6 דפים.