בית פורומים עצור כאן חושבים

אמור

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-30/4/2007 20:08 לינק ישיר 
אמור

 (אשכול זה נפתח בהתאם לנכתב כאן ובהודעה הפותחת שם)

תוקן על ידי מנהלי_משנה ב- 04/05/2008 2:55:46
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/5/2019 18:39 לינק ישיר 

נאמר בפרשה: "ואל בני ישראל תדבר לאמור איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו... ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו. ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומתמשפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני ה' אלוקיכם..."

וידוע מדרש חז"ל: עין תחת עין - ממון, והוא לדעתי הפשט, הא כיצד, הרי נאמר ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, הרי שתשלומין בעלמא יכולים להיקרא גם כן "נפש תחת נפש", וזה שנאמר " כאשר עשה כן יעשה לו", לפרש זאת אקדים ואזכיר דברי חז"ל, בארבעה תשלומין בב"ק פרק החובל, "בנזק כיצד, סימא את עינו, קטע את ידו, שיבר את רגלו, רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק, ושמין כמה היה יפה וכמה הוא יפה" וכך היה בימיהם שהיה "מחיר" לעבד, ואין זה שמשלמין עליו כעל עבד, רק חייב גם כן בצער ובבושת, וכמובן בריפוי ובשבת, כלומר התשלום הוא כפי מלוא המשמעות שיש בנזק שהוא עשה, ובשלון התורה זה נקרא "עין תחת עין", וזהו ביטוי שכנראה בזמנם היה מתפרש כ"המזיק ישא במלוא האחריות על כל המשמעויות", ובעצם המזיק משלם תשלום כמו זה שהיה משלם אילו בעצמו איבד עין או יד או רגל, ולכן זה נקרא "עין תחת עין", "כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו", כלומר שהתשלומין הם במידת אדם חי, ולא במידת תשלומי נזק רגילים, שמכה אדם פגע בצלם אלוקים, ולכן נסמך דינו לנוקב שם ה', אבל המכה בהמה רק "ישלמנה", ולכן סמך וכפל "ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת". וגם זה שנאמר בתחילה "כאשר עשה כן יעשה לו" כהקדמה לדין, יכול להיות פירושו: כפי שגרם נזק החמור, כך ישלם תשלומין חמורין, והמשיך ופירש "עין תחת עין" כלומר במידה ובערך נזקו ממש, ולא קנס בעלמא, וסיים ופירש "כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו", שאכן זה במידת היזקו. ונמצא שזה ממש הפשט, כי אכן אצל חז"ל מדדו הדברים "כאילו הוא עבד נמכר בשוק", וכן באומר "דמיי עלי" שמין אותו כנמכר, הרי שזה הדרך הכללית בכל מקום, ובלשון המקרא ע"פ חז"ל זה נאמר באופן המדגיש את האחריות החמורה.

תוקן על ידי אליקים7241 ב- 10/05/2019 16:40:54
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/5/2017 08:08 לינק ישיר 

פרשת אמור מכילה כמה וכמה מצוות "בהמיות" – כאלו המתייחסות לבהמה כמו אל אדם – ועל כך ועוד, כאן:
על המצוות הבהמיות שבתורה
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/5/2016 11:36 לינק ישיר 

בעל
יחזקאל
מילים: חיים חפר
* content="חיים חפר" itemprop="lyricist" /> * content="שמוליק קראוס" itemprop="composer" />לחן: שמוליק קראוסאנו בעד הנביא יחזקאל
נלך אחריו עם תרמיל ומקל
אל כל מקום שאותנו יביא
הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא

אל אל אל יחזקאל

אח, איזה גבר אח, איזה איש
שתי העיניים כאבן תרשיש
עם מלאכים הוא אכל ושתה
הוא ואלוהים כמו אני ואתה!

אל אל אל יחזקאל

איך הוא דיבר על מיני תועבות
איך הוא הרביץ נאומים ברחובות
איזה מילים ואיזה ביטויים
אך העם צחק לו ורץ לבילויים!

אל אל אל יחזקאל

הוא אז חלם שהוא טס על גלגל
בין עננים בוערים כחשמל
שני מלאכים הוא חיבק וליטף
הנביא יחזקאל ידע איך לכייף!

אל אל אל יחזקאל

לילה אחד כשעיניו עצומות
בא אל בקעה מלאה עצמות
עצם אל עצם חיבר ואסף
אלף חתיכות אז הלכו אחריו!

אל אל אל יחזקאל
 דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/5/2016 11:15 לינק ישיר 

ירוחם
תקבע הפטרה חדשה לשנה הבאה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/5/2016 11:12 לינק ישיר 

בישיבות לא למדו תנ"ך את ההפטרות קראו בחטף. הציבור הרחב ממילא לא הבין ולא התעמק במה שהוא קורא או שומע.
הבעיות החלו בימנו כשכולנו חכמים כולנו מבינים וכולנו יודעים ומעמיקים.
ולא בכדי אומרת הגמרא במס' חגיגה  רצו חכמנו לגנוז את ספר יחזקאל, הם ידעו למה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/5/2016 09:18 לינק ישיר 

כיצד חכמים תקנו לנו את ההפטרה של פרשת אמור? הלא יש פסוקים שאינם נקראים ואינם מיתרגמים כי עלולים לטעות בהבנתם.
מההפטרה משמע שכהן אינו מטמא לאשתו, שרק כהנים חייבים בשמירת שבת ואסורים בנבלה. האם חכמים לא חששו לטעות?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/5/2016 23:53 לינק ישיר 

ויקרא פרק כא 

א) ויאמר יקוק אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו:
(ב) כי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו:

שארו זו אשתו- לימוד גדול מלמדת אותנו התורה. אשתו של האדם חשובה  וקרובה יותר לאדם יותר מאמו ןאביו.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/5/2015 19:18 לינק ישיר 

אנציקלופדיה תלמודית כרך יד, [חיבי מיתות בידי שמים] טור תקפא

חייבי מיתות בידי שמים שיש בהם לא תעשה, נמנו בין חיבי-מלקיות*14, שאם התרו בהם למלקות, לוקים15. ואין זה בכלל מה שאמרו: משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות16, שהרי אם עשו תשובה*, בית דין של מעלה מוחלים להם17. וכן אותה ששנינו: כל חיבי- כריתות* שלקו נפטרו מידי כריתותם, שנאמר: ונקלה אחיך לעיניך18, כיון שלקה הרי הוא כאחיך19, כתבו ראשונים שאף חייבי מיתות בידי שמים בכלל זה20, וכל שכן הוא, שהרי עונש כרת חמור ממיתה
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/5/2015 16:32 לינק ישיר 

כרת וכל חייבי כריתות בית דין מלקין אותן דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/5/2015 16:08 לינק ישיר 

אריאל הבא על אחותו בכרת (ומלקות) ולא במיתה בידי אדם.


כרת  או מלקותדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/5/2015 16:03 לינק ישיר 

אריאל הבא על אחותו בכרת (ומלקות) ולא במיתה בידי אדם.

בעל בעמיו

1 כל הפרשה אינה הלשון שיאמר לכהנים אלא התוכן כמשתמע מהלשון "לנפש לא יטמא" ולא "לא תטמאו"

2  לא נאמרה הפרשה לומר לאהרן אלא לבניו (כנראה כי אי אפשר להורות דינים לאדם מסוים לא יתכנו כגון שלא היו לאהרן באותה שעה אב ואם וכדו').

3 הפסוקים לכאורה כפולים אלא שמסודרים בסדר הפוךדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/5/2015 13:25 לינק ישיר 

משנה מי יותר ת"ח? אתה יודע כמה היה יותר (לא בנבואה...)
חוץ מזה כוונתי המקורית היתה למשה התיאורטי המסמל את כלל ישראלדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/5/2015 12:27 לינק ישיר 

ביחס למשה?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/5/2015 12:23 לינק ישיר 

בעל
לניחושי גם אהרן ובניו היו ת"חדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/5/2015 08:43 לינק ישיר 

בער
לא הבנתי את העולה ואת היורד.

ת"ט
ת"ח אינו קודם לכהן? ואלוי לכן פירש"י וקדשתו בע"כדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > אמור
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 ... 10 11 12 לדף הבא סך הכל 12 דפים.