בית פורומים בחדרי חרדים

מעשה רב מהרב אלישיב: מותר לשלב את האצבעות

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-6/1/2008 10:21 לינק ישיר 
מעשה רב מהרב אלישיב: מותר לשלב את האצבעות

דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/1/2010 17:47 לינק ישיר 

ראיתי הרבה ת"ח וראשי ישיבות שלא הקפידו בזה...דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/1/2010 16:29 לינק ישיר 

וכעת, 'מעשה רב' ממשפיע חסידי:

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/3/2009 10:53 לינק ישיר 

יתכן והגרי"ש אלישיב סובר כמו הפוסקים המכריעים הלכה למעשה כנגד חכמת הנסתר ולא מקבלים את הזוהר ואת רשב"י כמכריע אפילו במקום של מחלוקת הקדמונים.   דוגמאות:
 

     א
. הנודע ביהודה (מהדו"ק, יו"ד, עד) העיד באופן מוחלט כי "עכ"פ אין מורין הלכה מן הזוהר" אף שאיירי במחלוקת הפוסקים. העיקרון מובא גם בחת"ס בכמה מקומות.


     ב
. בשו"ת מהרש"ל סי' צח, בהסבירו מדוע אין הלכה כשיטת הזוהר כנגד הפוסקים גם במקום שאין תלמוד מפורש, מבאר כי גם "אם היה רשב"י עומד לפנינו וצווח לשנות מנהג הקדמונים, לא אשגחינן בהו, כי ברוב דבריו אין הלכה כמותו". וראה בראשית רבה, פ' י, ט, שלדעת ר' שמעון בר יוחאי כל דין תוספת שבת הוא רק בזמן הספק – בבין השמשות וכדעת ר"ח (סוכה כח, ב) והרמב"ם וסיעתו (ראה שו"ת יביע אומר ח"ה, או"ח כא; "דין מוסיפין מחול על קודש בט' באב וביום הכיפורים", מוריה, יא ז-ח, נד-נח; מוריה, קובץ המועדים ר"ה ויוה"כ, תכג-תכז). אע"פ כן כמעט כל הפוסקים האשכנזים, ראשונים ואחרונים, פסקו להלכה שלא כרשב"י, ולדעתם זמן תוספת שבת קודם לבין השמשות.


     ג
. נחלקו הגאונים והראשונים אם לברך ברכה נפרדת על מצוות תפילין של ראש. על אף הכרעת הזוהר שלא לברך (האגור, הל' תפילין לו; ז"ח קיט, ד), מנהג אשכנז לברך, כדאיתא ברמ"א או"ח, כה, ט.


     ד
. בירושלמי כלאים פ"ט, ה"ג, נחלקו חכמים אם ראוי או אסור להעלות נפטרים מחו"ל לארץ ישראל. בזוהר (אחרי מות דף עב) נקט כדעת האוסרים. ואע"פ כן, גם אמוראי בבל (מו"ק כה) העלו, וגם רוב הפוסקים מתירים לכתחילה להעלות (שו"ת יחוה דעת ח"ד, נז).


     ה
. בשאלה ההלכתית אם גופות צדיקים מטמאים במותם, רבו החולקים במדרשים ובדברי הראשונים (ראה בספר טהרת שדה המכפלה, 303-343). ואף שהזוהר (חיי שרה, קכה; וישלח, קסח) מבאר שאין גופם של צדיקים מטמא וכדעת הרמב"ן (במדבר יט, ב), ובשבחי האר"י מבואר שהאר"י הורה למעשה לר' יצחק הכהן שישתטח על קבר ר' יהודה בן אלעי, אע"פ כן רבו הפוסקים האחרונים הפוסקים להלכה כדעת הראשונים החולקים על הזוהר. ביניהם פאת השולחן; בעל החיי אדם, קיצור שו"ע; גשר החיים; יביע אומר ועוד, (הובאו ע"י הרב אלישע לנגנאור, בנועם כא, טומאת כהנים בקברי צדיקים, קפד-רלב).


     ו
. מנהג אשכנז, שלא כדעת המחבר או"ח תכו ד, לברך ברכת הלבנה בחלוף שלשה ימים מהמולד האמצעי, למרות דעת המקובלים שהובאו בב"י שם. גם המשנה ברורה שם פסק כדעת רוב האחרונים החולקים על השו"ע.

    
יש עוד הרבה דוגמאות.  אם גם הגריש"א שליט"א סובר כמותם, בטלה טענת פותח האשכול.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-17/3/2009 10:42 לינק ישיר 

אם שמתם לב, מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א אינו משלב את אצבעותיו עד הסוף, ומשאיר אותם רופפות, וזה פשוט שמותר, כי זה לא נקרא משולב. דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/3/2009 10:06 לינק ישיר 

ללא קשר אל הרב אליישיב
כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז זי"ע השפע חיים, הקפיד על כך מאוד, ואף היה מעיר במידה וראה משהו משלב אצבעותיו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2008 10:36 לינק ישיר 

הביאו כאן משמו של הגרי"ש ""תורת הנסתר? הלוואי שקודם נקיים את הנגלה...",

בהנחה שהוא באמת אמר, ואני שמעתי משמו כמה וכמה פעמים על דרך זה, יש מקום לעיין מה הכוונה. מה הקשר בין מה שאנו לא מקיימים את הנגלה לזה שלא נקיים את הנסתר, אדרבה אולי מתוך מה שנקפיד דווקא על הנסתר יעזור לנו לקיים את הנגלה ?

אלא רואים מכאן, שאין זה כך. אלא קיום הנסתר (מה שלא מפורש בנגלה עכ"פ) ללא קיום הנגלה אין לו ערך, וכל מהותו הוא רק בתור שכבה שנייה של רובד עמוק יותר. ואחרת הוא סתם חיצוניות בעלמא ומעשה קוף.

כך משמע לי מדבריו, וכך שמעתי מפורשות מאחד מגדולי הרבנים שבדור, ושאלתיו , הרי חזינן שעמ"י משתדלים לקיים כל מיני דברי קבלה שאין להם מקור.
וענה שלא גרע ממנהג שנהגו שלא מבטלים אם אין סיבה אבל מי שלא נהגו בזה בביתו אין שום עניין להקפיד בדברים אלו. ע"כ דבריו.

כמובן שאשמח לשמוע הבנות אחרות בדברי הגרי"ש, ואולי כמובן כלל לא אמר את הדברים, אפילו שאפשר לברר בקל.

_________________תוקן על ידי צולניק ב- 07/01/2008 10:37:01
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2008 10:24 לינק ישיר 

ראיתי פעם תמונה מגרא"ז מעלצער זצ"ל בשילוב אצבעות, איני זוכר כעת איפה ראיתי התמונה, אם מישהו זוכר, נא להעלותו כאן. כנראה לא הקפידו גדולי ליטא על זה.

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2008 10:04 לינק ישיר 

התנועה הזו מאד אופינית לרב אלישיב, וכך גם המענה שהביא דוס מחמד בשמו:
"תורת הנסתר? הלוואי שקודם נקיים את הנגלה..." 
אני באופן אישי מאד שמח שעדין יש לנו מנהיג כזה שיודע להבחין בין עיקר לטפל ולא עושה עסק ממנהגים קבליים שגם רבותינו הראשונים לא נהגו בהם.
מי שההנהגה הזו מאד מפריעה לו (כגון סים וחבריו) לא יתקשה למצוא המון המון מנהיגים אחרים חסידים וליטאים שמקפידים על כל קוצו של זוהר וכף החיים ויערב לו.
 דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2008 09:43 לינק ישיר 

לאחר כל הדיון הארוך,
היו צריכים לשלוח מכתב להגר"ח קנייבסקי שליט"א,
"האם מותר לשלב אצבעות יד ימין ביד שמאל, כי ראינו למרן הגריש"א שמשלב אצבעותיו "

ומיד לאחר מכן תגיע תשובתו הקצרהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2008 09:00 לינק ישיר 

אמתער,

יש כמה כיוונים להסביר את הנהגת הגריש"א שליט"א ושאר חכמים. אם מפאת שיטתם בהלכה באופן כללי , אם מפאת ההבנה הפרטית בעניין זה.

בכל אופן, לפי דברי הגר"ז ושכן שיטת הט"ז , אין ספק שלא לשילוב אצבעות כפי שעושה הגרי"ש אליישיב שליט"א היתה כוונתם. גם אם ישלב כל עשרת אצבעותיו.
 
דייק בדבריהם ובלשונם היטב  ותראה.וכן בדברי רש"י בפ"ק דשבת .< וזה המקור לחילוק בדברי הט"ז בין שעת שלום לשעת דין, מפני שמתאם דברי הזוה"ק עם הגמרא >דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2008 07:11 לינק ישיר הצלה 2006,

זייער גוט!

עומק,

אם נסכם את הכל פלוס דבריך אז כך.

הזוהר והקבלה הקפידו דווקא על חמש בחמש, היינו עשרת אצבעותיו כולם!
הט"ז לא כתב על אצבעות אלא על  ידיו, וזה פירוש אפשרי בט"ז ולא מוכרח.
הסברא נותנת שזה רק בשעת התפלה כמו שכתבו, כי כל ה"מעורר דינים" שייך אז.

ובאמת, הרבה לא הקפידו על כך, וגדולי תורה ומוסר רבים (ליטאיים) לא הקפידו בכך אפי' בעשרה אצבעות!
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2008 04:32 לינק ישיר 

הרב אלישיב רצה לרמז  שכשחסיד יושב עם ליטאי זה מעורר דינים כמו שילוב האצבאות
ואעפ"כ מפני השלום לא מקפידיםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2008 02:43 לינק ישיר 

גם הזהירני עוד לזה .... ושלא לחבר ולשלב עשר אצבעות יד ימין ושמאל אלו עם אלו.

< שער הגלגולים הקדמה לט >


*

אסור לאדם לחבר ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו כמו שנוהגים בני אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה, והטעם הוא לפי שהם כוחות עליונים ימינים ושמאלים ואין לערבם. ואמנם טוב הוא אל האדם שיסתכל בכל שעה ויביט באצבעותיו וכו'. (שער הכוונת, ענין יוצר וק''ש)

http://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=7501**

שילוב אצבעות הידיים

בקובץ 'דבר מלך'1 נדפס מענה לאדם ששלח לרבי קטע מעיתון שבו נראים אשתו ובנו הקטן,
והשיב הרבי:


בהפוטו ניכר שמשלבת האצבעות באופן שכדאי לבטלו.


נשאלתי מה המקור להימנעות משילוב אצבעות הידיים, והוא בשולחן-ערוך אדמו"ר הזקן2
לעניין הנחת ידיו בתפילת שמונה-עשרה: "מנהג חכמים הראשונים . . ובעת הזעם היו
עומדים כעבד לפני רבו . . וחובק את ידיו באצבעותיו מאימת רבו ויראתו, דהיינו שחובק
אצבעותיו של ידיו זה בשל זה, כאדם ששובר אצבעותיו כשמצטער. ויש מהחכמים שהיו עושים
כן אף בעת שלום. ומכל מקום טוב ליזהר שלא לחבוק אצבעותיו בעת שלום, כי בזה מוריד
דין על עצמו . .". ומקורו, כמצויין על הגיליון, מדברי הט"ז3.

והנה הט"ז לא ציין מקורו, והוא על-פי האמור בזוהר פרשת ויקרא4, שכאשר נגזר דין
מלמעלה על האדם החוטא, אזי בלא כוונתו, משלב האדם פה למטה את אצבעות יד ימינו בתוך
אצבעות יד שמאלו וזאת להראות שגם החסדים שביד ימין הסכימו לגזירה שבאה מהגבורות
שביד שמאל567, שכתב דיש להיזהר שלא לחבר ולשלב עשר ציין לשער רוח-הקודש. ובכף-החיים
אצבעות ימין ושמאל זה עם זה, ע"ש.

ובספר מעבר-יבוק8 כתב: "ואין לבריא, וכל-שכן לחולה, לשלב האצבעות של ימין בשל
שמאל, כי הם כוחות עליונים ימניים ושמאליים ואין לערבם".

ובס' שמירת-הגוף-והנפש91011 שהחשש הוא רק לשלב אצבעות דייק הביא שבספר שולחן-חי
ימין בשמאל ולא איפכא, כי כשמשלב שמאל בימין מגביר הימין על השמאל, אך ציין שהעולם
נזהרים מזה בכל אופן. ובהשמטות שבראש ספרו חזר בו מדיוק זה לגמרי, ממשמעות חלק
מהמקורות12 [וכן ברור מלשון שו"ע אדה"ז], שבכל אופן אין לשלבם.

http://chabad-il.org/hit/hit355.htm


*** 

שילוב אצבעות זו בזו בזמן שלום

בסי' צ"א ס"ו כותב רבינו "ומכל מקום טוב ליזהר שלא לחבוק אצבעותיו בעת שלום כי בזה מוריד דין על עצמו". ורבינו מציין מקורו בעצמו שהוא מט"ז סי' צ"ה סק"ג "וחלילה לפכר ידיו בעת שלום, כי הוא מוריד דין על עצמו בזה ח"ו כידוע". והן ב'ט"ז' מהדורת מכון ירושלים, והן במהדורה החדשה של שו"ע לא ציינו המקור לדבר בספרי הקבלה. ואציין איפוא לכמה מספרי חן שמביאים ענין זה.

א. ובכן המקור הראשון הוא ב'זהר' ויקרא (כד, א) "וכד דינא אשתלים ושריא עליה דב"נ כדין אסתיים ואתתקנו אצבען חמש בגו חמש ימינא בשמאלא לאחזאה דהא כולא אסתכמו עליה בההוא דינא". ומדברי הזה"ק משמע שאם יש לאדם דינים אז ממילא עושה אדם כך בלי שיחוש בכך.

ב. וב'שער המצות' פרשת עקב: "אסור לאדם לחבר ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו כמו שנוהגים בני אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה, והטעם הוא לפי שהם כחות עליונים ימיניים ושמאליים ואין לערבם".

ג. ודבריו הובאו בספר 'מעבר יבק' (שפתי צדק פט"ו) "ואין לבריא וכל שכן לחולה לשלב האצבעות של ימין בשל שמאל". (ודרך ה'מעבר יבק' הגיע הדבר לכאורה להט"ז ואדה"ז, כי לא ראו שער המצות משמונה שערים).

ד. וב'ספר זכירה' (מהדורת תשנ"ט עמ' עד"ר) יש הדגשה מיוחדת שאינה במקורות: "יזהר שלא לשלב אצבעות זו בזו, דזה מביא לידי דאגה" (ועיי"ש בהערת המהדיר).

אולם הדגשת הט"ז ואדה"ז בעקבותיו, להבחין בין זמן שלום או זמן גזירה, לא ראיתי בינתיים.

http://www.haoros.com/Archive/index.asp?kovetz=830&cat=11&haoro=2
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2008 02:17 לינק ישיר 

איזה לשון מיוחדת!!! פססססססססססססס. אוי איזה גדלות. ברוך איאמ"ה שחלק מחכמתו ליראיו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2008 02:15 לינק ישיר 

שכחתי משהו:
אותם חברים קטנים ועלובי-נפש, שניקיהם שגורים על כל חברי הפורום. אלו הנוהגים כאן בקביעות לזלזל בגדולי ישראל - ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב, מרנן הגר"ש אויערבאך והגראי"ל שטינמן - בסה"כ מנסים למצוא מזור לתסכולם, על שאין להם - ולאף אחד - דרך להקטין את גדולי ישראל. הם מנסים לנחם את עצמם בכך שבפורום זה או אחר באינטרנט יהיו כמה מילים שליליות.
אך בתוך תוכם הם יודעים היטב כי זה לא מזיז ולא יזיז בכי הוא זה על רמת השפעתם העוצומה של גדולי ישראל, מנהיגי האומה היהודית.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > מעשה רב מהרב אלישיב: מותר לשלב את האצבעות
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 6 לדף הבא סך הכל 6 דפים.