בית פורומים ספרים וסופרים

הנצי"ב והחפץ חיים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-24/11/2009 12:53 לינק ישיר 
הנצי"ב והחפץ חיים

שמועה שמעתי ובאתי, שהח"ח אחר שקרא את קדמת העמק להנצי"ב הורה להוציא את הספר מהבית. האם כנים הם הדברים? ומה היה היחס בכלל ביניהם?דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/2/2010 22:34 לינק ישיר 

יש לציין ששתי התשובות הראשונות בשו"ת משיב דבר לנצי"ב ממוענות לחפץ חיים.

תוקן על ידי ניחא ב- 21/02/2010 22:50:58
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/2/2010 18:36 לינק ישיר 

אלייעזר כתב:

במוסף לעיתון המודיע משבת שעברה (פרשת וארא כט טבת תש"ע) כתב הרב חנוך רינגל כתבה בשם 'כשראש ממשלת פולין הבין אידיש'* בתוך הכתבה הובא ציטוט משיחה בין החפץ חיים לבנו הצעיר של הנצי"ב, ר"מ ברלין: 'אביך היה יהודי טוב. חיבר ספרים יפים על תושב"כ ותושבע"פ ...' (כמקור ניתנה הפניה לעיתון דאס אידישע טאגבלאט מכט חשון תר"ץ)בעיתון 'המבשר' מוסף 'שבועי' משבת שעברה (פרשת תרומה ה' באדר תש"ע) במדור השבוע לפני 80 שנה מתוך עיתון 'קול ישראל' מובאת ידיעה משם שאמורה להיות מועתקת כלשונה, וכך נאמר בה :" כידוע בטח לקוראינו נתפרסמה בעתוני אר"י תלגרמה כי הגה"צ בעל החפץ חיים שליט"א מסר ד"ש ליהודי ארץ ישראל ע"י הרב מאיר ברלין מנהיג המזרחי. והננו למסור כאן את פרטי הראיון כפי שמוסרים לנו ממקור נאמן. תיכף כאשר הרב ברלין נכנס לחדרו של הגה"צ בעל חפץ חיים שליט"א, נתן לו שלום והציג א"ע לפניו, פנה אליו הגה"צ ואמר לו: אביו היה יהודי טוב, חיבר ספרים טובים על תורה שבכתב ובע"פ אבל כבודו לא הכיר אותו..." ע"כ השייך לענייננו. 

השינויים הם: ספרים טובים במקום ספרים יפים, ואביו בלשון נסתר, ולא אביך.
 
מסתבר גם שלא רק התרגום משחק כאן מקום, אלא צריך גם לדעת באיזו נימה נאמרו וכן להכיר את משמעות הביטוי במקומותיהם. לשם דוגמה, גוטער יוד (יהודי טוב) היה בעבר תואר נעלה בקרב החסידים ובו כינו אדמו"רים קדושים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/1/2010 15:35 לינק ישיר 

שמועה זו הובאה כאן בעבר. וראה שם באותו אשכול שמועות שונות בעניין זה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/1/2010 10:13 לינק ישיר 


מדבריו של הח"ח על ספרי הנצי"ב נתגלגלה בזכרוני שמועה שהאו"ש אמר פעם לח"ח [באסיפה אודות לימודי החול] "אתה רב קטן, מעיירה קטנה, וחיברת ספרים קטנים".

יש מישהו שיכול לאשר או להכחיש?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/1/2010 10:09 לינק ישיר 

במוסף לעיתון המודיע משבת שעברה (פרשת וארא כט טבת תש"ע) כתב הרב חנוך רינגל כתבה בשם 'כשראש ממשלת פולין הבין אידיש'* בתוך הכתבה הובא ציטוט משיחה בין החפץ חיים לבנו הצעיר של הנצי"ב, ר"מ ברלין: 'אביך היה יהודי טוב. חיבר ספרים יפים על תושב"כ ותושבע"פ ...' (כמקור ניתנה הפניה לעיתון דאס אידישע טאגבלאט מכט חשון תר"ץ)

מחד ניתן לומר שיש כאן הסכמה מהח"ח על חיבורי הנצי"ב, וחבורו על תושב"כ בכללם. ומאידך הלשון יהודי טוב שחיבר ספרים יפים נראית תמוהה ביחס לגאון כנצי"ב. (אולי יד התרגום מן היידיש באמצע?) וצ"ע.

 

·         כפי שמוכח מלשון כותרת הכתבה, מסופר בה על המעשה הידוע עם הח"ח שבמלחמתו כנגד גזירת המלמדים דיבר עם ראש ממשלת פולין ביידיש ולמרבה הפליאה ראש הממשלה הפולני לא נזקק למתורגמן כי הח"ח דיבר מהלב ושפת הלב מובנת לכל. מוטיב זה בחילוף דמויות מופיע בזיכרונות ר' משה פורטמן שהתפרסמו השבוע במוסף שבת קודש של העיתון יתד נאמן.תוקן על ידי אלייעזר ב- 24/01/2010 10:10:40
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/12/2009 12:53 לינק ישיר 

"תכלת". הוויכוח הוא האם הסיפור יכול היה להיות. לא אם הוא היה או לא {גם אחרי ההסברים של "אתנחתא" אני לא הבנתי למה לא. אבל שיהיה}

בכלופן מש"כ "ספרן" שבקדמת העמק יש היבטים מחקריים סתם ולא פירש. לדעתי הכללים הדקדוקים שבקדמת העמק אינם זכאים לתואר זה. אולי ההקדמה לחומש ויקרא שם הוא כותב שהרבה דרשות חז"ל הם סומכות ולא יוצרות {תרגום חופשי כמובן למילים של הנצי"ב}

לעומת זאת הדברים שכתב הנצי"ב על בית שני נראים מתאימים הרבה יותר להחריד את שלוותו של הח"ח. ומש"כ "מתפעל" שהנצי"ב התכון רק לעם ולא לגדוליו לא מתפרש בכללות דברי הנצי"ב שהרי אם כך נשווה גם את דורו של אברהם לדור של בית שני. ובכלל הנצי"ב הביא שם מב"ר עה שאמרו קפדנותן של אבות ולא ענוותנותן של בנים. ושם ההשוואה היא יעקב מול דוד.

ואידי דאתינן לפרשת הח"ח ודעתו על רשעי ישראל, נזכיר מעשה ניסים. בספר חוט השני שבת ח"ב פרק מ כתב בשם הח"ח באהבת חסד שבימינו יש מצווה לאהוב את הרשעים!!!!!!!!!!

אבל כמובן שהאמת מרשימה הרבה פחות. הח"ח מעתיק שם קונטרס מרגניתא טבא של ר' יהונתן ואלינער ובאות ז כתב שצריך להזהר מלאו דלא תשנא אפילו ברשע גמור. הא ותו לא.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2009 12:23 לינק ישיר 

ולמה להסתכל בהודעה השלישית באשכול ולראות שהוזכר, הרבה יותר מעניין להשמיץ בלי בסיס.


(יש אנשים שבדלי ראיות הסטריות מבני בלי שם מהווים אצלם ראיות מכריעות יותר מעדות של ראש ישיבה מכובד [ובעל חוש ביקורת מפותח] בנו של בעל המעשה) דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2009 08:33 לינק ישיר 

ולמה שיזכירו פרטים כאלה, הלא עינינו הרואות, הרבה יותר מעניין להתווכח על שמועות בעל פה מכלי רביעי...

(והלא את העובדות המוצקות תמיד אפשר להסביר בכל מיני הסברים, כדוגמת מה ש"כידוע" הזכיר המשנ"ב את האור שמח בגלל שראה ברוה"ק שיתווכחו אח"כ בפטרבורג, א"כ בוודאי גם הזכיר את העמק שאלה כתשובת המשקל למה שיאמר אח"כ לחתנו לגנוז את העמק דבר. וכבר נפוצה השמועה בשטיבלך דילן שכן לחש הח"ח באישון ליל לאחד מצאצאי בנו החורג, כדברים האלו ממש או להפך מהם. יש מקומות שמחזיקים מאד מהסברים וסיפורים שכאלה, ודאי יותר מאשר אי אלה עובדות היסטוריות)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2009 01:29 לינק ישיר 

ואין איש מזכיר שהח"ח נטל הסכמה מרבינו הנצי"ב לספרו הקדוש אהבת חסד?
ומופלגת היא הערכתו של הנצי"ב לח"ח הבאה לידי ביטוי בדבריו שם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2009 00:04 לינק ישיר 

שוב ראיתי שמביא בביאור הלכה סימן שב ד"ה זה, פעמיים את דברי הנצי"ב בהעמק שאלה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/12/2009 18:48 לינק ישיר 

ועד שאנו דנים בשמועות לא מבוססות על הח"ח מענין לענין: האם דנו כאן פעם בשמועות על זלזול של רמ"ש מדווינסק בח"ח?
על רמ"ש מול הרוגוצ'ובער זוכרני שדנו כאן בהרחבה ולאחרונה אף ראיתי סיקור מקרוב בספר הזכרונות החשוב "עלי חלדי" של הדרשן הציוני ר' יצחק ניסנבוים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/12/2009 13:32 לינק ישיר 

אליהו כאן יש לך ציונים מפורטים
http://www.yeshiva.org.il/midrash/Shiur.asp?id=11645#63b
ממה שחיפשתי נראה שבדיוק הגליונות הרלוונטים של מחזיקי הדת לא נסרקו בהיברובוקס

באתר אחר מצאתי שהמאמר גם נדפס במאסף כנסת ישראל של שפ"ר אבל באוצה"ח לא מצאתי את זה.
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=16852דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/12/2009 12:41 לינק ישיר 

אתנחתא. תיסרך רעתך, לו היית מכניס את הודעתך האחרונה מתחילה לא היית מותקף בצורה כזאת, אלא שלא יכולת להתאפק מלנסות להרגיז, ולכן אל תפגע אם תתוקף [גם אם בצורה מוגזמת].

ולעצם הדברים.
א. זה שאצלך גניזת ספר היא פעולה חריגה, אי"ז אומר שכך היה אצל הח"ח, אתה הרי מחזיק בספריתך גם מחברים שאינם שלומי אמוני ישראל, [ואפילו "מתנגדים" רח"ל], שאיני יודע אם הח"ח היה מחזיק.
ב.צריך להבין שהח"ח בזמן הנצי"ב לא היה לו מעמד רם [הרשכבהגיו"ת שלו היתה רק בעשורים האחרונים לחייו כידוע], ואם היה שולח מכתב לנצי"ב מן הסתם לא היתה לכך התיחסות רצינית.
ג. שנית כמדומה שאת עיקר הביקורת שלו הפנה הח"ח כלפי חוץ, וכך למרות שמן הסתם היתה לו ביקורת על הרב קוק לא יצא נגדו בפומבי, וזאת משנאת המחלוקת שלו, ויתכן גם שלא העיז בנפשו לצאת נגד גדול בתורה כהנצי"ב.

מלח.היכן נדפס מאמרו של הרב קוק? דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/12/2009 12:40 לינק ישיר 

אתנחתא היקר אני מקווה שאני לא נמנה אצלך בין היהירים והשחצניים ובכל אופן אני הקטנטן סובר שעוררת מהומה על לא מאומה.
נניח שהח"ח לא אהב את הספר של הנצי"ב, אז מה הוא צריך לצאת נגדו במלחמת עולם? הביאו לו את הספר לא מצא חן בעיניו והוא פלט איזו אמירה חריפה (אולי זה הקטע המוזר בסיפור. הח"ח וחריפות...)
 ישנה אגדה לפיה החזו"א התבטא על ר"ש שקופ שצריך לגנוז את הספר שלו ומשמיע האגדה חש לקמחיה והוסיף באוזניי כי לגירסא אחרת (נראה לי שאמר כי מקורה במשפ' שטיינברג) החזו"א אמר שצריך לשורפו.
אין סיבה מיוחדת להאמין לסיפורים כאלו אבל האם הם מזוייפים מתוכם? האם כל אמירה של פלוני שלא מצא חן בעיני אלמוני גררה מלחמת עולם?

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/12/2009 09:33 לינק ישיר 

מענין לענין. הרב מ"מ ישר מביא בספרו החפץ חיים עמ' רמח, שר' אברהם בנו של הח"ח מזיווג ראשון למד בוואלוזין אצל הגאון הנצי"ב: "הגאון הנצי"ב היה משתעשע בו רבות. במשך הזמן הקצר שר' אברהם למד בישיבתו לא גרע כמעט הנצי"ב את עינו ממנו. סיפר פעם ר' אברהם עצמו, כי הנצי"ב הוכיחו פעם בשעת קידוש לבנה, עת הבחין שרגליו לא היו מיושרות כפי שדורש השו"ע. 'בנו של החפץ חיים חייב להיות חרד יותר'! הטעים בתוכחתו".
גם חתנו של הח"ח ר' צבי לוינסון למד בוואלוזין והחשיב עצמו לתלמידו של הנצי"ב (שם עמ' שלו).
ר' משה לנדינסקי המשגיח, החשיב עצמו לתלמידו המובהק של הנצי"ב, והערצתו אליו היתה גדולה מאוד (עי' שם עמ' תרסד)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > הנצי"ב והחפץ חיים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 לדף הבא סך הכל 3 דפים.