בית פורומים ספרים וסופרים

ולעומתו ברוך יאמר הספרדי

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-27/6/2010 19:23 לינק ישיר 
ולעומתו ברוך יאמר הספרדי

עתה שסערת עמנואל ככה"נ כבר מאחורינו מעניין אותי ללקט ביטויים של עליונות שבטית מפי חכמים ספרדים כנגד בני אשכנז. אשמח לכל עזרה ותוספת.

א. מוכרים מאד דברים המיוחסים לרמב"ם בצוואתו לבנו "ושמור נפשך מדברי רוב חיבורי אנשי צרפת היא פרנצ"ה אשר לא 
יראה להם שהם מכירים הבורא יתברך אלא בעת אכילת בשר השור שלוק מטובל בחומץ ובשומים... וכל אחד הם על הרוב יקח שתי נשים עד שלא יהיה קבע מחשבתם אלא בתשמיש ובאכילה ובשתייה ובשאר הנאות הגוף...: אלא שכידוע עוררים רבים יש לצוואה הזאת.

ב. בראש הספר מעשה רקח הביא כמה חידושים מבית מדרשו של הרמב"ם ושם בעניין ברכת כהנים כתב בשם הרמב"ם "והשמר פן תטעה במה ששמענו בשם חכמי צרפת... וזה יורה אם על מיעוט ידיעה..."

ג. במאסף "ביכורים" שנה שניהו וויען תרכ"ה פרסם אהרן יעללינעק ח"ב מהמאמר "האשכנזים והפולנים" ושם (עמ' 2) הביא כמה מחכמי ספרד שזלזלו ברבני אשכנז שאינם יודעים לשון הקודש על בוריה. (אגב. למובאה מן הספר כסאות לבית דוד יש להוסיף את מש"כ שם בפרק שלשי סוף שער יד על אותו חכם פלוני שלא היה בקי כלל במלאכת הכתיבה ולכן לא נשתייר מתורתו כלום)

ד. הפילוסוף וולטייר התפלמס עם כמה מחכמי היהודים על דעותיו האנטישמיות. אחד מהם, יצחק דה פינטו התעקש לבודד את יהודי ספרד ופורטוגל מיהודי אשכנז ופולין. נניח שאכן כדבריו כן הוא ושאין הרצאתם לפני גוי זר מעין התחנפות אבל ודאי שנאמנים דבריו בציור המחיצה המבדלת בין היהודים "אם ישא לו יהודי פרטוגלי תושב הולנד או אנגליה אישה יהודיה אשכנזית יאבד מיד את כל זכויותיו המיוחדות: לא יחשב עוד חבר בבית הכסת שלהם ... ולא יקבר אפילו בין אחיו הפורטוגלים. מקובלת עליהם הדעה שמוצאם משבט יהודה שמשפחותיו הנכבדות גורשו לארץ ספרד בימי גלות בבל ודעה זו מוליכה אותם אל ההתבדלות ומטפחת בהם רגשי התנשאות שהכל רואים אותם"
(וולטייר: היהודים הוצ' האוניברסיטה עברית החוג להיסטוריה ירושלים תשל"ו. עמ' 23-32 הקטע המצוטט בעמ' 26. הדגשה שלי)

ה. לכל אלו יש להוסיף את היחס הקשה בו נתקלו ראוני המתיישבים האשכנזים בעלייתם לארץ (ביניהם גם אבותיהם הרוחניים של הסלוני מרס ביישוב הטברינאי) וכפי שידוע ומפורסם.

 

אז מי המציא את ההתנשאות והפילוג?
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/7/2010 00:12 לינק ישיר 

האשכנזים לא "פראיירים"...

מהרחא"ש ממונקאטש (חמשה מאמרות מאמר משיב מפני הכבוד):
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/6/2010 19:13 לינק ישיר 

הזקנים שהתעללו בירושלים היו מוסתערבים והתעללו גם בספרדים כידוע.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/6/2010 06:36 לינק ישיר 

עוד בעניין האשכנזים והספרדים מספר ישוב ארץ ישראל (מינצברג)
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/6/2010 17:39 לינק ישיר 

שואל_מדעת כתב:


א. מוכרים מאד דברים המיוחסים לרמב"ם בצוואתו לבנו "ושמור נפשך מדברי רוב חיבורי אנשי צרפת היא פרנצ"ה אשר לא 
יראה להם שהם מכירים הבורא יתברך אלא בעת אכילת בשר השור שלוק מטובל בחומץ ובשומים... וכל אחד הם על הרוב יקח שתי נשים עד שלא יהיה קבע מחשבתם אלא בתשמיש ובאכילה ובשתייה ובשאר הנאות הגוף...: אלא שכידוע עוררים רבים יש לצוואה הזאת.

ב. בראש הספר מעשה רקח הביא כמה חידושים מבית מדרשו של הרמב"ם ושם בעניין ברכת כהנים כתב בשם הרמב"ם "והשמר פן תטעה במה ששמענו בשם חכמי צרפת... וזה יורה אם על מיעוט ידיעה..."

ג. במאסף "ביכורים" שנה שניהו וויען תרכ"ה פרסם אהרן יעללינעק ח"ב מהמאמר "האשכנזים והפולנים" ושם (עמ' 2) הביא כמה מחכמי ספרד שזלזלו ברבני אשכנז שאינם יודעים לשון הקודש על בוריה. (אגב. למובאה מן הספר כסאות לבית דוד יש להוסיף את מש"כ שם בפרק שלשי סוף שער יד על אותו חכם פלוני שלא היה בקי כלל במלאכת הכתיבה ולכן לא נשתייר מתורתו כלום)א. על מקוריות הצוואה דנו כאן באריכות. (אלא שלנידון כאן אי"ז משנה כ"כ אם אכן כתב כך הרמב"ם או שהיה זה רק אחד ממעריציו. ברור שהיו מבני ספרד שהתייחסו בזלזול לצרפתים ולתורתם.)

ב. דברי הרמב"ם על חומרתם של חכמי צרפת בנטילה לברכת כהנים מצויים גם בספר המספיק לראב"ם (פרק כח) אלא ששם הלשון היא "חכמי יון" (ואצ"ל חכמי רומי?).
[אגב על המקבילה ביחס לחכמי צרפת בין הצוואה לבין דברי הרמב"ם כפי שהובאו במעש"ר עמד כבר יה"ש בהחלוץ ואכ"מ]

ג. הקטעים הרלנבטים מדברי חכמי ספרד כנגד אי ידיעת הלשון אצל האשכנזים הובאו ע"י הרב שמחה אסף במבואו לספר מקורות לתולדות החינוך בישראל עמ' xll 
תוקן על ידי אלייעזר ב- 29/06/2010 17:41:39
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/6/2010 16:45 לינק ישיר 

במאמר מרדכי (ר' מוטל סלונימר) בסיפוריו על חסיד סלונימאי וותיק ר' לייז'ע שמו, סיפר, שבערוב ימיו שלח קוויטל להאדמור ר' שמואל מסלונים זצ"ל בבקשה בזה"ל : שיפטר מן העולם מתוך תשובה "און נישט ווי אן אלטן פריינק".... (כמובן שהשנאה נובעת מהרדיפות שסבלו בעת בואם ארצה)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/6/2010 12:23 לינק ישיר 


רץ במיילדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/6/2010 00:50 לינק ישיר 

חשבתי שהפורום הזה יהיה נקי מעימנואל.

אם זה היה עולה בתור דיון כאן בפורום בזמן אחר, היה כדאי להתייחס ולדון בזה, וכן במקומות שהם להיפך.

אך בהיות ואין מטרת הכותב נראית אלא בשביל לגנות את א' הצדדים ולהוציא עליו דיבתו רעה, לא כדאי להצטרף לזה, ובפרט בתוך 3 ימי השלום שהוכרזו ע"י הראשל"צ שליט"א.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/6/2010 15:25 לינק ישיר 

אציגה הנה מובאות מספר המדברים בעדם, לשיפוט הקוראים:

"יש לי הסיפוק להודיע להוד מעלתך, כי בהתערבות משותפת מצדי ומצד חברי הפרוסי והאוסטרי סולק מכשול מושרש ליהודי אשכנז או האירופיים, הקשור באספקת מזון מן החי לעדה זו.
השחיטה ומכירת בשר ליהודי ירושלים היו עד עתה מונופולין של רבני הספרדים, היהודים המקומיים, אשר בדרכים שונות השתמשו לרעה בזכותם זו והפלו את אחיהם האירופיים.
בשנת 1852 ו1863 נעשו נסיונות נמרצים מצד האחרונים להשיג הקלה, אולם ללא הצלחה (ראה הודעת הקונסול פין מס' 14 מיום 22/5-1862). לפני שבועיים בערך פנו האשכנזים אלי ואל חברי הפרוסי והאוסטרי, כאל קונסולים המגנים עליהם, בתזכירים כוללים והתלוננו על תוספת התשלום הכבדה שבמחיר הבשר הנמכר להם ע"י בני דתם ילידי המקום (הספרדים - שבח) (דבר זה) הפקיע מזון חשוב זה מהישג ידם של עניי עדתם המונה כמה אלפי נפשות, ואשר רובם הגדול שייכים לסוג זה (של עניים). הם בקשו אותנו להביא לידי תקון המצב בכך שנשיג להם את הזכות לשחוט ולמכור בשר משלהם בנפרד.
צעדנו הראשון היה כינוס אסיפה בביתו של הקונסול הפרוסי, בתור זקן (הקונסולים), אשר אליה הזמנו נציגים מכל אחת מן העדות, כדי לנסות ולהביא ליישוב הסכסוך בדרך ידידותית. דבר נכשל מחמת סרובים של נציגי הספרדים לבוא למועד. הדבר גרם להתרגזות רבה ולהתמרמרות. למחרת בבוקר היה לנו ראיון על נושא זה עם איצט-פחה, מושל ירושלים, והצלחנו לקבל את הסכמתו של הוד מעלתו לדבר ובאמצעותו גם של השלטונות הדתיים המוסלמיים, הדרושה לסידור שחיטה נפרדת וחנות למכירת בשר של האשכנזים, ואלה הסכימו רצון לתת את הערובה שיבצעו את שחיטת בעלי החיים על פי תורת משה.
יש צורך במלים מספר בכדי להסביר לשם מה היתה דרושה הסכמה זו, בעוד שאין שום חוק האוסר על אדם או עדה כל-שהם לשחוט בשר ולמכרו. - חלקים מסוימים של בעלי-חי שנשחט, הם לפי החוק היהודי טרפה ואסורים באכילה. אלה נמכרים למוסלמים, בכדי ע"י בזבוז למנוע הפסדים גדולים שהיו נגרמים עילולי היה הדבר כך. בין אלה האחרונים (המוסלמים) הופצה הדעה, כנראה ע"י הספרדים, שהאשכנזים אינם יהודים אמיתיים ולכן אין שחיטתם מותרת למחמדיים, אשר לא היו קונים את בשרם ואולי אף היו יוצאים במחאה נגד שחיטה זו באמתלה שאחדים מהם עלולים לקנות ולזלול שלא מדעת בשר אסור. דעה זו נעקרה כעת, כפי שצוין לעיל.
תודה רבה מגיעה לפחה בעד התענינותו המיידית ופעולתו הנמרצת בענין זה.
האשכנזים שלחו אלי מכתב תודה בגרמנית ועברית שאת תרגומו אני מצרף
(מר אל לורד ליונס, קושטא, חיימסון הקונסוליה הבריטית בירושלים, מס. 252)
(הועתק מ"מן המקור" - ה)

ספר "יהושע" לד"ר נתן ברינקר עמוד מו:
"הפרק השביעי במסכת חולין - פרק גיד הנשה למרות זה שהוא נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ, הוא אחד הפרקים אשר בישיבות רבות בחו"ל ביחוד, נהגו לדלג עליו משום שהוא עוסק בעיקר בהלכות הנוגעות לניקור הגידים והחלב מהחלק האחורי של הבהמה, אשר בו גיד הנשה אשר לא יאכלו בני ישראל, הלכות שבחוץ לארץ ביחוד לא עסקו בהם למעשה, משום שלא היה בהם צורך רב. שם בחוץ לארץ נהגו שהגוי היה מקבל את החלק האחורי של הבהמה והיהודי היה מקבל את החלק הקדמי, שאין בו הרבה ממלאכת הניקור.   כאן בירושלים היה הפרק הזה לאחד מפרקי החיים של העדה האשכנזית ואפשרות קיומה בתור עדה. כידוע נלחמה העדה האשכנזית בראשותו של רבי שמואל סלאנט מלחמה קשה עד שזכתה לקבל רשות "הורמנא דמלכא" לשחוט בקר וצאן על ידי שוחטים אשכנזים, ששחיטתם הותרה גם לישמעאלים. לפי דת הישמעאלים, דת מוחמד, אסור לאכול משחיטתו של 'כופר'. הכופר הוא הנוצרי, שאינו מבניו של אברהם אבינו ע"ה, ואילו היהודי אינו נחשב ל'כופר'. אבל מי הוא יהודי? - היהודי הספרדי, טענו ראשי עדת הספרדים - היהודי האשכנזי נחשב ל'כופר' ושחיטתו אסורה. וכו'.

ומי אשר היו עסוקים במחלוקת עד למעלה ראשם? - הנה קטע מספר בטוב ירושלים עמוד שמד-שמה:
"ולא רק על זאת היתה נטושה מלחמת הרב (מהרי"ל מבריסק), אלא גם נגד כל מיני החברות שצצו ועלו בימים ההם, ולפעמים היו ביניהן חברות שלכאורה היתה כל כוונתם לחיזוק הדת, אך הרב מבריסק היה רואה את הנולד וכו' במשך כל השנים היו עדת הספרדים ועדת אשכנזים נפרדות בכל הענינים: שחיטה, תלמוד תורה, הן בדברי רוחניות הן בדברי גשמיות, הן במוסדות צבוריים, והדבר היה למרות רוח הדור הצעיר, שהיו רוצים דוקא הכל באחוד, על כן ארגנו "ועד האחדות ספרדים ואשכנזים", כיון ששמע זאת הרב מבריסק, טען שהוועד נוצר להפריע את קדושת החינוך של עדת האשכנזים, שכן הספרדים או רובם ככולם, שולחים את בניהם ובנותיהם לבתי ספר (שקאלעס - שבח), ואנחנו רואים מה שעלתה בידם, שכמעט חדלו גדולי תורה מבניהם, לזה אנחנו מחוייבים להרוס את "ועד האחדות". הוא שלח איפוא אותנו, היינו לומדי הישיבות, אצל הממונים, ולהזהיר אותם בשמו שאסור לעשות "ועד האחדות". והוא ילחום נגד זה בכל כוחו.
הממונים פחדו מדבריו, וכולם חזרו ובטלו את "ועד האחדות". וכך היתה דעתו בכל הענינים שלא לעשות שום חדשות".

הבה ונראה איכה נהגו גדולי ישראל אחרים?

ילקוט יוסף ס"א - הלכות שחיטה סעיף ו' הע' ו:
"בספר אגרות הראי"ה (סימן תריא) כתב להזהיר שלא לקנות בשר כשר מאיטליזי הספרדים, מפני חילוקי ההוראות המנהגים שבין חכמי הספרדים לרבני האשכנזים, ואין זה דבר חדש, שכשם שבכל מקום בחוץ לארץ שהספרדים והאשכנזים דרים יחד, מחולקים האיטליזים שלהם מפני זה, והוא הדין בארץ הקודש. אלא שכעת באו איזה יחידים ובקשו לפרוץ גדרות עולם הללו, לכן הוכרחתי לעמוד כנגדם, ואין בזה דבר נגד אחדות האומה ונגד דרכי שלום, כי הכל יודעים שכל אחד חייב להזהר ולנהוג כמנהג אבותיו, משום אל תטוש תורת עמך. ע"כ ובספר הצבי ישראל בקונטרס משואה לדור (עמוד פו) כתב, שבישיבת מועצת הרבנות הראשית דנו בענין השחיטה, והראש"ל הגרב"צ עוזיאל הציע לוותר על השחיטה הספרדית, מרוב אהבתו לאחדות האומה, והסכים שגם הספרדים יקבלו עליהם את השחיטה האשכנזית, וקם כנגד הגרצ"פ פראנק זצ"ל, והתנגד לכך בתוקף, ואמר, כי אף אם הרבנים הספרדים יסכימו לביטול שחיטתם, אקום אני ואארגן שחיטה ספרדית בירושלים. שעל כל עדה להמשיך כמסורת אבותיה, ובמנהגיהם המקובלים מדור דור. ע"ש" וכו'.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/6/2010 20:27 לינק ישיר 

את הקדמת היש"ש אני מכיר כמובן (ומשם לקחתי את הכותרת לאשכול. אגב מפני מה הוסיף המהרש"ל גרשיים בתיבת ספרד"י?) אבל לא מצאתי שם ביקורת על המגזר הספרדי כדוגמת אלו שהזכרתי מהצד הספרדי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/6/2010 19:57 לינק ישיר 

התקוממות מנגד אי אלו התנשאויות הספרדים (וכמובן שכשמדובר ברבותינו הראשונים וגדולי הדור צריך לדעת את פרופורציות הדברים וכולם צדיקים קדושים וטהורים) אפשר למצוא בים של שלמה בהקדמתו (יש שניים) השניה מופיע בד"כ בהקדמה למסכת חולין.. דברים נוקבים נגד הרבה מרבותינו הראשונים הספרדים.. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > ולעומתו ברוך יאמר הספרדי
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר