בית פורומים אידישע געדאנק

אשרי עין ראתה - כא כסלו תשע"ב - סאטמאר מוהרי"י

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-18/12/2011 08:45 לינק ישיר 
אשרי עין ראתה - כא כסלו תשע"ב - סאטמאר מוהרי"י

איך קען מיך נאכנישט צינויפקלייבן אפצושרייבן א באריכט איבער די געוואלדיגע מעמד כבוד שמים ווי שווערע טויזענטער האבן אנטיילגענומען בראשות כ"ק מרן רבינו שליט"א, 

דער מעמד איז געווען העכער אלע ערווארטונגען ברוחניות מיט די דערהויבענע דברות קודש פונעם רבי'ן, די אינהאלטסרייכע דרשות, די געהויבענע טענץ, און אויך בגשמיות ס'איז געווען הערליך ציגעגרייט און זייער קאארדענירט צום צופרידענהייט פונעם גאנצן ציבור.

כאטש די עסקנים האבן ציגעשטעלט דער זאל צום מאקסימום האבן טויזענטער געמוזט בלייבן שטיין ביי די אריינגענג און נישט געקענט טרעפן א בענקעל אין זאל צוליבן געדרענג, 

עס האבן אויך אויפגעטרעטן הרב הערץ פרענקל, הרב יואל כ"ץ, און דער יו"ר ר' שלום שניצלער, און ר' חיים יצחק מאנדל

א לענגערע באריכט וועט אי"ה נאכפאלגן,

תוקן על ידי הדלקה ב- 18/12/2011 08:48:00תוקן על ידי המהדרין ב- 18/12/2011 17:22:30
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 10:08 לינק ישיר 
כ"א כסליו באותו מקום של רבותינו הקדושים אשרי עין ראתה אלפי אלפים תלמידי רבינו ובראשם כ"ק רבינו שליט"אתוקן על ידי 1satmar ב- 18/12/2011 10:22:56
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/12/2011 10:14 לינק ישיר 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 10:51 לינק ישיר 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 10:52 לינק ישיר 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 10:54 לינק ישיר 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 10:55 לינק ישיר 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 10:57 לינק ישיר 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 11:45 לינק ישיר 

* xcodebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" height="450" width="500" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" > <*

תוקן על ידי המהדרין ב- 18/12/2011 16:04:29
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 11:47 לינק ישיר 


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 11:50 לינק ישיר 

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 12:39 לינק ישיר תוקן על ידי מנהל_ניק ב- 18/12/2011 23:37:26

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 12:43 לינק ישיר 

* xcodebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" height="450" width="700" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" > <*

* xcodebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" height="450" width="700" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" > <*דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 16:39 לינק ישיר 
כ"א כסליו אשרי עין ראתה אלפי אלפים תלמידי רבינו ובראשם כ"ק רבינו שליט"א

http://youtu.be/NnAi2Y0-ylc
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/12/2011 19:39 לינק ישיר 

די ווערטער בוך איז צו ארעם, און דער פעדער איז צו שוואך צו קענען ארויסברענגען די טיפע און געהויבענע הרגשים פון די מעמד אדיר לרגל יום ההצלה אין די ריזיגע ניו יארק סטעיט ארמארי געביידע אין וויליאמסבורג מוצש"ק וישב תשע"ב, די הארץ גיסט איבער מיט שבח והודי' פאר'ן בוכ"ע פאר אונז איבערלאזן רבינו הקדוש והטהור בעל ויואל משה זי"ע וואס איז אונז געבליבן להחיות לפליטה גדולה, געראטעוועט דעם דור פון מינות וכפירה, און אהערגעשטעלט אזא שיין הערליך חסידישע דור, נעכטן נאכט האבן גערינען טרערן פון התרגשות צוזעענדיג וויפיל טויזנטער טויזנטער אידן מרנן ורבנן ותלמידיהון, ראשי ישיבה ומורי הוראה, תלמידי חכמים, חסידים ואנשי מעשה, אברכים ובחורי חמד זענען זיך צוזאמען געקומען תחת קורת גג אחד מיט איין ציל, זיך ווייטער מחזק זיין און פירן אויף דעם הייליגן וועג וואס ער האט אונז געלערנט, להמשיך דרכו הסלולה, און צו חזר'ן משנתו הטהורה.

נישטא קיין ווערטער צו שילדערן די התרגשות ווען אבינו רועינו כ"ק מרן רבינו שליט"א איז אריינגעקומען אין זאל, דער עולם איז ווי פון זיך אויפגעשפרינגען און אריין אין עקסטאז, ווי אן עלעקטרישער שטראם וואלט דורכגעלאפן די מאסן מענטשן וואס האבן איבערגעפולט די ריזיגע ארמארי זאל.. און ווען אלע טאנצן און דאנקן דעם אויבערשטן פאר'ן איבערלאזן דעם גרויסן מתנה רביה"ק זי"ע מיט נסי נסים פון די הענט פון די רשעים די דייטשן ימ"ש, רייסט זיך אויך ארויס א לויב און דאנק פאר'ן באשעפער וואס האט אונז נישט פארלאזט און געשיקט א ממשיך דרכו וואס קעמפט ווי א לייב זיך צו קלאמערן אין דעם גראדן אויסגעטרעטענעם וועג וואס רביה"ק האט אונז געלערנט, נישט נאכלאזן און ח"ו פרובירן געפעלן פאר די גאס, מיט שטאלץ זיך רעפרעזענטירן מיט דעם הייליגן "ויואל משה" זוכן צו געפעלן דעם רבוש"ע, נישט די דרויסנדיגער וועלט, מיר דארפן ווייטער הייבן די הענט און בעטן אויף לעתיד אז השי"ת זאל שיקן דעם רבי'ן שליט"א לאנגע געזונטע יארן, יאריך ימים על ממלכתו עד ביאת הגואל..

יעדע מינוט פון דעם מעמד איז געווען נאך א רינגעלע אינעם קייט פון הנאה ותענוג רוחני, די דרשות, ריקודין ומחולות, און פארשטייט זיך די שפיץ און דער קלימאקס איז געווען ווען רבינו שליט"א דער מנהיג ומורה דרך האט אויפגעטרעטן מיט דברות קודש, א שטילקיייט האט געהערשט אין זאל דורכאויס דעם דרשה ווען יעדער שפיצט אן מויל און אויער נישט צו פארפעלן א ווארט פון די דברות קודש פון דעם פום ממלל רברבן מרן רבינו שליט"א, דער גענעראל וואס שטייט אין שפיץ פון די גרעסטע קהילה אין דער וועלט און איז מטיף דברי מוסר והדרכה, דברי חיזוק ועידוד מיר זאלן וויסן את הדרך נלך בה ואת המעשה אשר יעשון..

דער עולם איז זיך צוגאנגען מיט גאר געהויבענע געפילן און געמיטער, און מסיים געווען מעין ההתחלה:

"חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו....."דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/12/2011 19:57 לינק ישיר 
אשרי עין ראתה כל אלה!!!!!

עס איז פשוט נישט מעגליך צו באשרייבן דעם היסטארישן מעמד פאר איינער וואס האט עס נישט פרעזענליך מיטגעלעבט וועט וועט עס ממילא נישט פארשטיין
אבער איין שרעקליכע דורכפאל איז געווען....
עס איז נישט געווען קיין פלאץ, איך בין אנגעקומען אין זאל בערך א האלבע שעה פאר רבינו שליט''א איז ערשינען אין איך האב נישט געהאט ווי צו זיצן קוים וואס איך האב געהאט ווי צו שטיין...
מען קען אבער נישט האבן קיין טענות צו די עסקנים וועלעכע האבן פרובירט מיט אלע כוחות צוצושטעלן דאס מערסטע וואס שייך מען האט כסדר אריין געברענגט נאך אין נאך בענקלעך אבער עס איז ווייט נישט גענוג געווען בליעה''ר
דער מעכטיגער ארמארי זאל איז געווען שרעקליך ענג   
מען דארף געבן קרעדיט פאר די געטרייע הנהלת הישיבה וועלכע האבן זיכער געמאכט היי יאר צוצושטעלן נאך עטליכע טויזענט זיץ פלעצער אבער עס איז ווייטער נישט געווען גענוג
אין איך האף אז נעקסטע יאר וועט מען צושטעלן גענוג זיצן (אויב עס איז בכלל מעגליך...)
אין מיט א תפלה צום בוכ''ע בעטן מיר אז ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור אז אבינו רועינו כ''ק מרן רבינו שליט''א
זאל קענען פירן די עדה הקדושה על דרך ישראל סבא געזונטערהייט עדי נזכה לקבל פני משיח צדקינו ומלכינו בראשינו בב''א
חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיודדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > אידישע געדאנק > אשרי עין ראתה - כא כסלו תשע"ב - סאטמאר מוהרי"י
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.