בית פורומים בחדרי חרדים אלעד

קוראים תורה - פרשת השבוע: אשכול מתעדכן בדברי תורה!

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-12/7/2019 16:34 לינק ישיר 
ממה פחד בלק?

לדבר התורה המלא
"וירא בלק בן ציפור" 
(כ"ב, ב)
משל למלך שהושיב שומרים לשמרו מן הגייס – מצבאות זרים והיה בטוח עליהם שהיו גיבורים. עבר הגייס והרגם והיה המלך מרתת – רעד מפחד על עצמו. וכן בלק ראה מה עשו ישראל לסיחון ולעוג שהיה מעלה להם שכר לשמרו ונתיירא לעצמו". 

"הנה עם יצא ממצרים הנה כיסה את עין הארץ" (כ"ד, ה')
מצינו במדרש שבלעם היה בין יועציו של פרעה, אשר אמרו: "הבה נתחכמה לו", והוא אשר יעץ להעביד את בני ישראל בפרך, שלא להוציאם מן הארץ ולהשליך את בניהם הנולדים היאורה לבל יפרו וירבו.
לפיכך טען עכשיו בלק בין ציפור כלפי בלעם: הבט וראה כי עצותיך שיעצת בשעתו לא נשאו פרי, שכן "הינה עם יצא ממצרים" ,יצוא יצא ממצרים ולא אלא פרו ורבו במאוד – "הנה כיסה את עין הארץ", על כן עליך להתאמץ ולהפעיל נגדם אמצעי חדש של קללה – "לכה נא ארה לי" (אור החיים הקדוש, מתוך מעינה של תורה)

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/8/2019 16:56 לינק ישיר 
נפוליאון ובית המקדש?!

לדבר התורה המלא
"ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות" (ל"ג, י"ז)

הרב הקדוש מוורקה, רבי יצחק זצ"ל, היה דורש על פסוק זה, שאם אדם מעוניין באמת להתרחק מהתאוות האורבות לפתחו ולמלט את נפשו מדרך החטא ישתמש במרומז בתורה "ויחנו בחצרות" – עליו להתהלך כל הימים בהבנה מוחלטת שהעולם הזה שבו אנו חיים הוא למעשה "חצר" ופרוזדור לעומת חיי העולם הבא, החיים הנצחיים המזומנים לו שם.

מעשה שהיה...
מסופר על נפוליאון שליט צרפת, שבאחד הימים כשעשה סיור בארצו, נקלע לבית כנסת, באותו הזמן היה זמן קריאת קינות לזכר חורבן בית המקדש בצום תשעה באב. כאשר נכנס לבית הכנסת התפלא מאוד כשראה את נכבדי העם היהודי שבארצו יושב את הרצפה ומקונן. שאל אותם נפוליאון על פשר מעשיהם, ענו לו המתפללים שהם בוכים את חורבן המקדש שנחבר לפני כאלפיים שנה בירושלים. נפוליאון התפלא, מדוע הם בוכים על דבר שארע לפני אלפיים שנה ואמר עם שיש לו עבר, יש לו עתיד!
לדבר התורה המלא
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/8/2019 17:50 לינק ישיר 
הילדים ורבי חיים זוננפלד

שואב המים
באותו הבוקר צינה עזה עטפה את הילדים הקטנים ובוקשי רב הצליחו לחמם את גופם הצעיר. אך באותו הבוקר שני ילדים אשר לא היה בידי אימם די כסף לשלם למחלק המים נאצלו ללכת ולשאוב מים בעצמם. הם הזיעו והתעייפו עד מאוד ממלאכה קשה זו.  בעודם שואבים מים, התקרב לפתע אדם ממרחק רב שתחילה לא זיהו שזה היה רבה של ירושלים- רבי יוסף  חיים זוננפלד כשכולו אדרת קודש, מעוטר בתפילין ובטליתו כשהוא חוזר בדרכו מתפילת השחרית. ומרגע שזיהו אותו חיל ורעד אחז בהם, וכל שכן כאשר שאל "מה מעשיכם כאן ילדים צעירים כל כך?". הילדים סיפרו לו על מעשיהם ומדוע הם נאלצים לשאוב מים לביתם. ומאותו הרגע רבי חיים זוננפלד לא חס על כבודו והחל לשאוב מים בעצמו בעבור הילדים המתקשים במלאכתם. לאחר שסיים ביקש מהילדים שבכל בוקר יגיעו באותה השעה לבאר המים והוא יוכל לעזור להם במלאכת השאיבה שקשה עליהם עד מאוד. וכך במשך שנים רבות רבי יוסף חיים זוננפלד שאב מים עבור המשפחה הענייה.
לדבר התורה המלא לשבת קודש...דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/8/2019 16:55 לינק ישיר 
דרכו של עולם

דרכו של עולם שכאשר רוצים לקרב ילד קטן מראים לו אגורה ושוט, ואומרים לו שאם ילמד יקבל האגורה ואם לא ילמד יקבל השוט...
וכל זה משום שכלו הקטן של הילד שעדיין לא מבין שעצם לימוד התורה ברכה הוא, אבל משמתבגר וקונה דעת מבין הוא ואין שוב צורך להראות לו את האגורה והשוט, כי מבין הוא מעצמו שעליו לחפוץ ללמוד תורה, לפי שעצם הלימוד ברכה הוא ואי הלימוד קללה היא.
לפיכך אומר משה לעם ישראל ראו והיכלמו עד לאן הגעתם בעולמכם, שעכשיו לאחר ארבעים שנות עמל, נסיונות וניסים במדבר אני נותן לפניכם ברכה וקללה, עדיין אני צריך להציע לכם אגורה ושוט. הרי כבר הגיעה השעה שתבינו לבד...

לדבר התורה המלאדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/9/2019 17:06 לינק ישיר 
שופטים....

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/10/2019 15:02 לינק ישיר 
מה עדיף תמים או גדול?

"נח איש צדיק, תמים היה בדורותיו" (ו', ט')

תלמידי החוזה מלובלין שאלו פעם את רבם: ילמדנו רבנו מי גדול ממי? האם התמים עולה בערכו על פני האיש הגדול (בתורה) או שמא יפה כוחו של אדם הגדול מן התמים? השיב להם החוזה מלובלין לתלמידיו: צאו וראו כיצד נוהג אדם הבא לבצוע על כיכר לחם ברכת המוציא – בשעה שמונחות לפניו שתי ככרות לחם, אחת גדולה ואינה שלימה שכבר פרסו ממנה פרוסה ולצידה אחת קטנה ושלימה. על איזו כיכר עליו לברך את ברכתו? האם יעלה בדעתו לברך המוציא על הכיכר הפרוסה רק מפני שהיא גדולה?! מכאן שהתמים עדיף מהגדול.
לדבר התורה המלא באתר
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/11/2019 19:25 לינק ישיר 
מדוע מברכים את בעל ברית המילה שיגדל את בנו לחופה ולמעשים טובים?

מדוע מברכים את בעל ברית המילה שיגדל את בנו לחופה ולמעשים טובים?
לדבר התורה באתר

הגאון רבי בצלאל הכהן שימש רוב ימיו כרב וכמורה הוראה בוילנה, עיר של חכמים. לומדים מובהקים כרבי בצלאל חוכמתם ניכרת כבר מראשית דרכם. עוד בהיותו ילד הפליא את חכמי עירו בבקיאות ובחריפות בש"ס ובפוסקים, טבעי היה שלא יעברו ימים רבים ושדכנים החלו לדבר בו  נכבדות. ובהיות כבין שתים עשרה השתדך עם אחת המשפחות הנכבדות בוילנא.

בשעה שהסבו הקרואים לסעודת ה"תנאים" אמר אחד מחכמי וילנא, כידוע מברכים את אבי הבן בשעת הברית שיזכה לגדל את הרך הנימול לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ולכאורה היה צריך לנסח את הברכה: שיזכה לגדלו לתורה, למעשים טובים ולחופה" שהרי במעשים טובים צתחייב הבן כשהוא בן שלוש עשרה – בהגיעו למצוות ואילו לחופה הוא מגיע רק כשהוא בן שמונה עשרה, אלא השיבו לו שכאשר הבן הנולד יהיה מוצלח כל כך עש שימהרו להשתדך עימו ויוליכו אותו לחופה עוד לפני שהגיע למצוות ולמעשים טובים כפי שקורה בחתונה דנן...
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/11/2019 22:12 לינק ישיר 
גדולה הכנסת אורחים?

"וירא וירץ לקראתם" (י"ח,ב')

מכאן למדו חכמים שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. שהרי הקב"ה נגלה לאברהם אבינו והוא רץ לקראת האורחים ויש להבין מהיכן למד זאת אברהם אבינו בעצמו? וכתב בעל "תולדות אברהם" זצ"ל בשם רבינו הבבא סאלי זצ"ל, שאברהם למד זאת מעצמו שכאשר השכינה באה לבקרו היה תש כוחו וישב ואילו כאשר ראה אורחים אזר כח ורץ לקראתם, מכאן למד שהכנסת אורחים גדולה יותר...
לדבר התורה המלא
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/12/2019 15:08 לינק ישיר 
דבר תורה לשבת וישלח

מדוע סיבב הקב"ה שיצטרך יעקב לשלוח לעשו מתנות, הלא הוא בחיר האבות, ומדוע לא בא הקב"ה בחלום כפי שבא אל האבימלך וכפי שבא אל פרעה. וגם ידוע שהקב"ה חס על ממונם של ישראל ובטח על ממונו של יעקב, הלא זה תמוה, ואם תאמר שעשו הוא הרשע שברשעים ולא היה שאפילו אם הקב"ה היה בא איליו הוא לא היה שומע איליו, אז מדוע לא נתן בו הקב"ה נגעים, לדוגמה? ומדוע יעקב נותר לבדו ולפתע הפסיקו מלאכים ללוות אותו? (יידוע שתמיד היו מלאכים מלווים את יעקב) אלא אמרו המפרשים שענייני אברהם אבינו - סימן לגלות מצרים, ענייני יצחק – סימן לגלות בבל, וענייני יעקב – סימן לגלות אדום בה אנו נמצאים עד היום. והאוייב המר מכולם הוא עשו מהיום שרבקה נתעברה ועד ביאת משיח צדקנו. וכיוון שנרמז על ההסתרה הגדולה, לא בה הקב"ה לעשו להזהירו – ועל כן נותר יעקב לבדו (ההסתרה) מחמת שרצה הקב"ה להראות גדלו של יעקב וטעם נוסף הוא – שהקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים.

לדבר התורה המלאדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/12/2019 09:06 לינק ישיר 
איך בודקים את זה באמת ..."לשם שמיים"?? - מתבוננים בסיפורו של יוסף הצדיק

"ותשא אשת אדוניו את עינה אל יוסף" (ט"ל, ז')

יש כאלו מחז"ל שדרשו שכוונתה של אשת פוטיפר הייתה לשם שמים להעמיד זרע מיוסף, וצריך להבים מה שכתוב בתמר שכיוון שעשתה לשם שמין שמה נשאר לשם ולתהילה מה שאין כן אשת פוטיפר נשאר שמה לדראון עולם. הביאור בזה בכד לבחון את אמיתת הכוונה לשם שמיים בכל מעשה שנעשה צריכים להתבונן איך להתנהג ברגע שלכאורה נראה מכשול. אצל תמר מצינו שהייתה מוכנה להשרף כשתאומים בבטנה ובלבד לא להלבין את פני יהודה והיינו שאמרה אני עשיתי את שלי וכשמעכבים מהשמיים את מעשי כנראה שאין מעשי רצויים בעיני ה', מה שאין כן אשת פוטיפר שראתה שיוסף ממאן, מה עשתה? "צדקת" זו הוציאה דיבה בזויה על צדיק זה ומסרה אותו לבעלה החשוד על שפיכות דמים ונכנס לבית הסוהר על ידו. וזו דרך לבחון כל המתנשא לאמר מעשי הם לשם שמים
לדבר התורה המלא
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/1/2020 14:28 לינק ישיר 
ממתק לפרשת ויגש

ובעצם, מה היו טענותיו של יהודה כעת? הלא הוא עצמו הוציא את פסק הדין "הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו" (פסוק טז).

ועתה כאשר הקל יוסף על פסק זה ואמר: "האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי לעבד ואתם עלו לשלום אל אביכם" פתאום נמלך יהודה בדעתו והתנגד לכך?!

אלא, שבתחילה היה יהודה סבור כי עתה הגיעה שעתם להענש על חטא מכירת יוסף. הואיל והם לקחו את יוסף לעבד - הם כולם נלקחים לעבדים. לפיכך אמר: מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך". כלומר, עוון מכירת יוסף. אבל משראה שהוא משחרר את כולם ועוצר דווקא אצל בנימין להיות לו לעבד מבין הוא כי אין זה עונש על מכירת יוסף שהרי בנימין כלל לא השתתף במכירת יוסף. כי זו סתם עלילת שוא - על כן יצא כנגדו מיד בדברים חריפים.לדבר התורה המלאדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/1/2020 14:44 לינק ישיר 
תהילים לכל צרה

"ואלא שמות..." (א', א')

סופי תיבות של "ואלה שמות בני ישראל הבאים: הם "תהילים" – של נעים זמירות ישראל לרמוז לנו שכל הצרות והמצקות שקרו לעם ישראל במצרים, יש להשתמש בספר תהילים ועל ידי כך תבוא הישועה (הרב הצדיק מבנזון זצ"ל)
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/1/2020 15:50 לינק ישיר 
דבר תורה לפרשת בא

כי אני הכבדתי את ליבו (י, א)
כיוון שמכות מצרים היו עשיות לרכך את ליבו ולהניעו למוטב, ואז הרי לא הייתה בחירתו שוות משקל, לפיכך הכביד ה' את ליבו, כדי לשמור על שיווי המשקל של בחירתו.

משום כך מפרש המדרש: הכבדתי – מלשון כבד – שעשיתי את ליבו מן כבד, שכן טבעו של הכבד שאינו בולע מאומה בשעת הבישול ויתרה מזו שככל שמבשלים אותו יותר כך הוא הולך ומתקשה יותר ויותר.

משה רבנו נצטער כאשר ראה עמידה איתנה ועיקשת כזו מצדו של פרעה, ניחמו ה' ואמר לו כי עיקשות זו אינה מצד פרעה, אלא "כי אני הכבדתי את ליבו", ואין זה מכח עצמו. (הצדיק מגוסטנין ז"ל)

ה' יתברך מתפאר בכך שהוא נותן כוח לרשע לעשות נגד רצונו. כי זה הוא הרי פלא הפליאה של הבריאה וסודותיה, שניתנת לאדם בחירה לנצל את הכוחות שהוא מקבל מאת ההשגחה – נגד ההשגחה. סבלנות כזו תיתכן רק אצל הבורא ואין השכל האנושי יכול להשיגה (השפת אמת)לדבר התורה המלא

"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך...וידעתם כי אני ה'" (י', ב')
אם תהיו עוסקים בנטיעת גדלות ה' יתברך בליבות בניכם ובני בניכם, תעלו אתם עצמכם מעלה מעלה במעלות ותוסיפו לכם יותר ויותר דעת ה' – "וידעתם כי אני ה'" (תולדות אדם מאוסטרטבה ז"ל)
שבת שלום
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/3/2020 14:51 לינק ישיר 
דבר תורה לפרשת כי תשא

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים אלעד > קוראים תורה - פרשת השבוע: אשכול מתעדכן בדברי תורה!
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 18 19 20 סך הכל 20 דפים.