בית פורומים ברסלב שלנו

שיחת חברים והפעם...איזה חלק בתפילה שייך אלי?...

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-8/8/2013 02:20 לינק ישיר 
שיחת חברים והפעם...איזה חלק בתפילה שייך אלי?...

שיחה עה: אמר רבנו זכרונו לברכה שאי אפשר להתפלל כל התפלה בכונה כראוי, רק כל אחד ואחד אינו מתפלל כי~אם קצת מהתפלה בכונה כנראה בחוש שאחד אומר קטרת בכונה ואחד אומר פסוקי דזמרה בכונה וכו' וכיוצא בזה. וראיתי בכתביו תורה על זה, אך לא זכיתי להעתיקה. וקצת מה שאני זוכר משם הוא שזה בחינת מה דאיתא בתקונים (בדף לב:) דאית מארי דידין ואית מארי דרגלין וכו'. זה בחינה הנ"ל, שכל אחד מתעורר וזוכה להתפלל בכונה חלק מהתפלה כפי בחינתו. על~כן אל יפל לב אדם בראותו שזכה להתפלל קצת בכונה איזה חלק מהתפלה ופתאום נפסק ואינו יכול עוד להתפלל כראוי בשום אפן כי זה מכרח כנ"ל. וישתדל להתפלל שאר התפלה בפשיטות גמור. ואפלו אם לפעמים הוא מיגע עצמו ואינו יכול להתפלל כלל, אף~על~פי~כן אל יפל בדעתו מזה כלל כי זה כלל גדול שאסור לפל בדעתו בשום אפן אפלו אם יעבור עליו מה ואפלו אם אינו יכול להתפלל כלל רק יכריח את עצמו על~כל~פנים לדבר דבורי התפלה בפשיטות גמור כמו תינוק בבית~הספר ממש ויאמר כך כמה וכמה דבורים בפשיטות גמור. ועל~פי הרב יזכה ברחמיו יתברך להתעורר מזה עד שיחזר ויתלהב לבו מאד ויתחיל פתאום להתפלל בהתעוררות רק שלא יעמיד זאת לנסיון. כי בודאי כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו פחיתותו ראוי לו לדעת שהוא רחוק מאד מאד מתפלה. כי תפלה גבוה מאד מאד. וגבוה יותר מלמוד התורה. ומהיכן יזכה לעבודה גבוה כזו. על~כן עליו לעשות את שלו: להתחיל דבורי התפלה בפשיטות גמור, אדון עולם אשר מלך וכו', ויטה אזנו מה שהוא אומר ויצמצם את מחשבתו מאד שלא תתפזר מחשבתו לחוץ רק שתהיה כל מחשבתו בתוך דבורי התפלה ויתפלל כך כסדר בפשיטות גמור אפלו בלי התעוררות וחיות והתלהבות וילך כך בתפלתו כמה וכמה מלות או כמה דפין עד שבתוך כך יעזרו ה' ברחמיו להתעוררות וכו' כנ"ל. ואם לפעמים אינו זוכה בכל התפלה להתעוררות, מה לעשות. אם יזכה יוכל לדבר אחר~כך איזה קפיטל תהלים או בקשה ותחנה אחרת בכונה. הכלל שהאדם צריך להכריח עצמו בכל הכחות לכל הדברים שבקדשה מאד בפרט לתפלה ואם אף~על~פי~כן אינו זוכה, אסור לו לפל בדעתו כלל, ויחזק את עצמו ויחיה את עצמו בכל מה דאפשר, וכבר מבאר מזה הרבה בספרים הנדפסים. ויזהר מאד להתפלל בשמחה ולהרגיל עצמו שתהיה התפלה בנגון של שמחה. ויראה לשמח את עצמו קדם התפלה ולהחיות את עצמו בכל מה דאפשר, ולחפש למצא בעצמו איזה נקדה טובה כדי לזכות לשמחה שיוכל להתפלל בשמחה. וכבר מבאר מזה במאמר אזמרה לאלהי בעודי וכו', עין שם היטב. ויש בענין זה של תפלה הרבה הרבה לספר אך אי אפשר לבאר בכתב כי~אם קצת ראשי פרקים. והמשכיל החפץ באמת, יבין היטב את כל דברינו כי הם עצות נפלאות ונוראות, אמתיות ותמימות. גם יעין היטב במאמר תהומות יכסיומו, מה שכתב שם על פסוק: צהר תעשה לתיבה וכו' בסימן ט' ובסימן קי"ב. והטה אזנך ושמע ופקח עינך וראה שם היטב באמת, מה דאיתא שם מענין האמת שעקר הוא האמת. שכשמבלבלין את האדם בתפלתו ובעבודתו מאד מאד בכמה מיני בלבולים, העקר הוא האמת שיראה בתפלתו לדבר על~כל~פנים הדבור באמת בפשיטות באיזה מדרגה שהוא וכו', עין שם היטב. ועל~ידי זה תזכה בודתפלה. אם תרגיל עצמך לקים מה שנאמר שם באמת. גם הוא כלל גדול בכל עבודת ה' כמבאר שם, עין שם:

מצד אחד אדם צריך להכריח עצמו להתפלל בשמחה ובהתלהבות ומצד שני רבינו מגלה שאי אפשר לכוון בכל תפילה, וכל אחד יש לו חלק ששיך אליו  לכן כולנו רואים שכל יום מאיר לנו חלק אחר בתפילה יום אחד אנו יותר מתלהבים מברכות השחר יום אחר משיר של יום יום אחר משהכל. כל יום שונה מחבירו והעיקר לא להישבר משום דבר אלא לחטוף מה שאפשר בלי להיות מתוסכל.

_________________

שרגא-מלמד ומרצה בתורת ר' נחמן מברסלב shrrgaz@gmail.com
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > ברסלב שלנו > שיחת חברים והפעם...איזה חלק בתפילה שייך אלי?...
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר