בית פורומים בחדרי חרדים

אשכול - תקציר לימוד התניא היומי

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-22/5/2015 17:56 לינק ישיר 
אשכול - תקציר לימוד התניא היומי

תקציר תניא :
| ד' סיון -

(שער היחוד והאמונה)
ישנם שני אופני באחדות ה' המתבטאים ב"שמע ישראל" וב"ברוך שם כבוד מלכותו וכו..".
השורשים והיסודות של עבודת ה', הן אהבת ה' ויראת ה'.
היראה - פועלת שיהודי ישמר לא לעשות מה שאסור.
והאהבה- פועלת שיקיים את כל מצות עשה מתוך רגש פנימי.
נאמר על אהבת ה': "אשר אנוכי מצוה אתכם לעשותה, לאהבה את ה'.."
שואל אדמור הזקן, כיצד מתאים להשתמש בלשון 'עשיה' לגבי אהבה, שהיא רגש שבלב?
ומסביר שישנם שני בחינות של אהבה:
בחינה ראשונה - שקיימת בנפש האלוקית, הנקראת "כלות הנפש", האדם לא יוצר אותה אך עליו לגלות אותה, ע"י שנפשו השכלית מבינה עניני אלוקות ובכך משפילה ומכניעה את חומר הגוף המסתיר על אהבה זו.
לא כל אחד יכול להגיע לגלות אהבה זו, שדורשת זיכוך חומר הגוף והרבה מעשים טובים ולימוד תורה.
בחינה שניה של אהבה- כל אדם יכול להגיע אליה, כאשר יערוך התבוננות מעמיקה, איך שהקב"ה הוא הנפש והחיות של נפשו והוא חייו האמיתיים. התעמקות זו תעורר בו אהבה לקב"ה, כאהבת האדם לנפשו וחייו.
ועוד יתבונן איך שהקב"ה ממלא את כל העולמות וסובב את כל העולמות והכל נחשב לגביו לכלום ואיך שהקב"ה אוהב את בני ישראל. התבוננות זו תשפיע "כמים הפנים לפנים", שתתעורר בליבו אהבה בעומק הלב לקב"ה.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/5/2015 21:54 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ה' סיון -

(שער היחוד והאמונה)
כפי שהוסבר, המדרגה השניה של אהבה, באה כתוצאה מהתבוננות בדברים המעוררים אהבה לה', ולכן מתאים לומר עליה "לעשותה".
ועל פי זה מובן מה שכתוב בפרשה הראשונה בקריאת שמע , " והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך", שלגבי אהבה זו מתאים להשתמש בלשון של ציווי שכוונתו, ציווי להתבונן בדברים המעוררים את אהבת ה'.
אך לגבי האהבה במדרגה הראשונה, שאי אפשר ליצור אותה ע"י התבוננות, לא מתאים לשון ציווי, מפני שהיא ניתנת כמתנה מלמעלה.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/5/2015 12:23 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ז' סיון -

(שער היחוד והאמונה -פרק א)
תוכן שער היחוד והאמונה הוא להבין ולו במעט מה שכתוב בזהר ש"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", הוא האופן העליון ביותר בהבנת אחדות ה', ו"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", הוא האופן התחתון יותר בהבנת אחדות ה'.
כתוב - " וידעת היום והשבות אל לבבך, כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד".
מקשה האדמור הזקן ושואל, וכי יעלה על הדעת שיש מלבד הקב"ה עוד אלוקים במעמקי הים?
ומסביר, אותיות הדיבור האלוקי - " יהי רקיע בתוך המים", נמצאות ומלובשות תמיד בתוך השמים בכדי ל"החיותם".
דיבורו של הקב"ה הוא נצחי וקיים לעולם, שאם הדיבור האלוקי יסתלק לרגע מתוך רקיע השמים, מציאות השמים תתבטל, כאילו מעולם הם לא היו במציאות.
ענין זה נכון גם לגבי שאר הנבראים, העולם הזה הגשמי ואפילו בדומם .
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/5/2015 12:43 לינק ישיר 

איך ההסבר מתרץ את השאלה?
הרי גם אם אותיות הדיבור האלוקי נמצאות כל הזמן בשמים כדי להחיותם, עדיין לא יעלה על הדעת "שיש אלוקים נשרה במים מתחת לארץ" שצריך להזהיר כל כך "והשבות אל לבבך".דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/5/2015 12:49 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ח' סיון -
עד כאן הסביר שכל הנבראים מתחדשים כל הזמן מעשרה מאמרות המהווים אותם תמיד מאין ליש.
למרות שהמילה "אבן" לא הוזכרה בעשרה מאמרות, מכל מקום
ע"י הצירופים וחילופי אותיות, מצטמטמת החיות האלוקית שבמאמרות, ונמשכת בצירוף חדש כדוגמת "אבן" וכך גם בנוגע לכל שאר הנבראים.
בנבראים הגדולים כמו השמים, הארץ וכו.. מתלבשת החיות כפי שהיא בעשרה מאמרות, מה שאין כן הנבראים הפרטיים שהם בדרגה נמוכה יותר, שאין בהם כוח לקבל חיות אלוקית גדולה כל כך ולכן יש צורך בצירופים, חילופים וגימטריאות המצמצמים את החיות בהתאם למהות הנברא.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/5/2015 13:48 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ט' סיון -

(שער היחוד והאמונה -פרק ב)
עד כאן הסביר, שהכוח האלוקי חייב להתקיים תמיד בנברא, לבראו ולהחיותו מחדש.
וזה התשובה לכופרים בכך שהקב"ה משגיח בהשגחה פרטית על כל נברא ומכאן גם כופרים בניסים, מפני שהם משווים את מעשיו של הקב"ה למעשה אדם.
שלדעתם כמו שלאחר שאדם יוצר כלי והכלי לא נזקק לאדם כדי להתקיים, כך אחרי שהקב"ה ברא את העולמות, הם אינם זקוקים לו יותר ח"ו.
ומסביר, שאין להשוות מעשה אדם למעשיו של הקב"ה, שמעשה אדם הוא מדבר שכבר קיים ('יש' מ'יש') ורק משנה את צורתו ואילו מעשיו של הקב"ה הם 'יש' מ'אין', שנברא דבר חדש שלא היה קיים כלל.

התהוות 'יש' מ'אין' היא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף. שהחידוש שנעשה בקריעת ים סוף, שהמים עמדו כחומה, היה שינוי רק בטבע המים, (שניגרים בטבעם) ובריאת השמים והארץ היא חידוש גמור בעצם מציאות ה'יש'.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/5/2015 13:19 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י' סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ב)
כיוון שהכוח האלוקי מוכרח לברוא ולחיות תמיד את הנברא מ'אין' ל'יש', אפשר להבין שהכוח האלוקי הוא המציאות האמיתית של הנברא וממילא הנברא הוא כאין ואפס לגבי הכוח האלוקי המהווה אותו כל רגע.

ואם היינו מסוגלים לראות את הכוח האלוקי (דבר ה'), גשמיות הנברא לא הייתה נראית לנו כלל, זאת מפני שרק החיות הרוחנית היא המציאות האמיתית.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/5/2015 14:59 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"א סיון -

שער היחוד והאמונה,
פרק ג'.
משל לדבר (שלמרות שהנבראים נראים כמציאות, אין הדבר כך),
הוא קרני השמש הנראים כדבר ממשי וכמציאות בחלל העולם.
מה שאין כן כאשר קרני השמש נמצאים בגוף השמש, אז הם בטלים במציאות, ואינם יכולים להחשב כ'יש' ומה שמאיר שם היא השמש עצמה בלבד.
כמו במשל על קרני השמש הנראים כ'יש' כשהם אינם במקורם, כך גם הנבראים נראים כמציאות וכ'יש' בעיני בשר.
וכל מה שבעיני בשר נראים הנבראים כמציאות, זאת מפני שאנו לא רואים את מקור חיותם של הנבראים.
ישנו הבדל בין המשל לנמשל בכך, שהשמש עצמה לא נמצאת בחלל העולם בשעה שקרני השמש מאירים על ארץ, ואילו בנמשל, דבר ה' (מקור הנבראים) נמצא תמיד בתוך הנבראים ובורא אותם.
ואם כן, מדוע אנחנו לא בטלים במציאות?
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/5/2015 21:27 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ב סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ד)
כדי להבין כיצד הנבראים אינם בטלים למקורם, (שהרי הנברא נמצא תמיד במקורו).
מסביר, שכמו שלשמש יש נרתיק המגן עלינו, כדי שנוכל לקלוט את אור השמש, כך שם "אלוקים" מגן שיוכלו הנבראים לקבל את האור המאיר משם "הוי'ה" (שלמעלה משם אלוקים), שממנו וממדת חסדו של הקב"ה מתהווים כל הנבראים כל רגע ורגע 'מאין' ל'יש'.
שאם היה אור זה מאיר ללא צמצום היו הנבראים בטלים במציאות.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/5/2015 15:42 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ג סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ד)
אין ביכולת הנבראים להבין ולהשיג את יכולת הקב"ה לברוא 'יש' מ'אין', שהקב"ה ומידותיו הם דבר אחד, והרי אי אפשר להשיג את הקב"ה.
כך אין ביכולת הנבראים להשיג את מידת הגבורה והצמצום של הקב"ה, אשר מסתירה על הכוח האלוקי שלא יתגלה בנברא, כדי שהנברא לא יתבטל במציאות, ולכן הנברא נראה כדבר בפני עצמו למרות שלא כך הדבר.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2015 07:43 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ד סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ד)
בחינת הצמצום נקראת בלשון הקבלה 'כלים', והתגלות החיות נקראת 'אור'.
כמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו כך בחינת הצמצום מכסה על האור והחיות.
הכלים הם האותיות של עשרה מאמרות (שבהן נבראו העולמות).
שורש אותיות אלו, הן ה' גבורות (אותיות מנצפ"ך) היוצרות את כ"ב האותיות העליונות.
שורש ה' הגבורות, הוא פנימיות הכתר ('עתיק יומין').
גם שורש בחינת החסד הוא מפנימיות הכתר, זאת מכיוון שצמצום של אותיות וגילוי החיות האלוקית שורשם אחד.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/6/2015 14:16 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ט"ו סיון -

(שער היחוד והאמונה פרק ה)
בהמשך למה שדובר על כך שהנבראים נראים למציאות מכוח הצמצום של הקב"ה, מסביר רבנו הזקן, שבתחילה עלה במחשבתו של הקב"ה לברוא את העולם במידת הדין (צמצום).
אך כיוון שראה שבדין בלבד החיות האלוקית תהיה מכוסה לגמרי ולא יהיה קיום לעולם, שיתף בעולם את מידת הרחמים כדי שתהיה התגלות של אלוקות בעולם.
התגלות זו בעולם מתבטאת ע"י הצדיקים והאותות ומופתים שבתורה.

מדת החסד ומדת הגבורה הן לא רק למעלה משכל הנבראים, אלא הן למעלה גם מהשגת הנשמות שמעולם האצילות, שגם נשמת משה רבנו (שהייתה מעולם האצילות) לא יכלה להשיג מידות עליונות אלו, שהן דבר אחד עם הקב"ה.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/6/2015 14:57 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ט"ז סיון -

(שער היחוד והאמונה פרק ו)
שם 'אלוקים' , הוא מידת הגבורה והצמצום, והוא מסתיר את האור המהווה את העולם, עד שהעולם נראה כאילו שהוא מתנהל בדרך הטבע.

תכלית מידת הצמצום המסתירה על האלוקות הוא חסד, שהרי ע"י מידת הצמצום הנבראים אינם מתבטלים במציאות ויכולה להיות מציאות של עולם .
לכן אופן כזה של גבורה נקרא גבורה הכלולה בחסד.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/6/2015 07:21 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ז סיון -

(שער יחוד והאמונה, פרק ו)
על האדם לדעת שאין דבר הנפרד מהקב"ה, ואל יטעה ויחשוב שהקב"ה ממלא את העולם כמו שהנשמה מחיה את הגוף.
הנבראים אינם כמו הגוף שהוא טפל לגבי הנשמה, אלא הם 'אין ואפס' ממש לגבי הקב"ה המהווה אותם כל רגע ורגע.
ומה שהנבראים מרגישים את עצמם כ'יש', בא מההסתר מצד שם אלוקים (מידת הגבורה) המסתיר רק לגבי הנבראים.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/6/2015 15:06 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ח סיון -

(שער היחוד והאמונה פרק ו)
ממה שהוסבר מובן ההכרח שהתורה תצווה, "וידעת היום והשבות אל לבבך... שבשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד".
שלא יטעה האדם ויחשוב שהשמים והארץ הם דבר נפרד מהקב"ה.
שכמו שהנשמה מחיה את כל הגוף, כך בדרך משל, הקב"ה ממלא את העולם להחיותו.
רק שהשוני בין המשל לנמשל,
שלגוף ולנשמה ישנם שורשים נפרדים, (הגוף נוצר מאביו ואימו וגדל גם ע"י אכילה ושתיה). ואילו השמים והארץ נבראו מ'אין' ל'יש', והם נמצאים תמיד במקורם, שהכח האלוקי מהווה אותם תמיד.
וזה שהנבראים מרגישים את עצמם למציאות, זה ממדת הגבורה המסתירה, שהנברא לא ירגיש את המקור הנמצא בו תמיד ומהווה אותו. אך לגבי הקב"ה הכל כאינו נחשב, שההסתר ממדת הגבורה הוא דבר אחד עם הקב"ה וממילא אין בכך הסתר לגבי הקב"ה.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/6/2015 22:48 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ט סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ז)
לפי מה שהוסבר, שהקב"ה הוא המציאות היחידה וכל הנבראים בטלים ומאוחדים בו.
יובן מה שכתוב בזהר, ש"שמע ישראל" הוא אופן נעלה יותר של יחוד, ו"ברוך שם כבוד מלכותו" הוא האופן הנמוך יותר של יחוד.
הסיבה לכך שהעולם נראה כ'יש' ומציאות, היא מפני שתכלית הבריאה היא שמלכותו של הקב"ה תתגלה כאן בעולם הזה.
ולשם כך הנבראים התחתונים הנראים כדבר נפרד מאלוקות צריכים להמליך את הקב"ה למלך ע"י התבטלותם אליו.
הרגשת העולם ל'יש' באה משם 'אדנות' (מידת המלכות), ואם היתה מידה זו מסתלקת מהעולם ח"ו, היה העולם חוזר למקורו.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > אשכול - תקציר לימוד התניא היומי
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 ... 118 119 120 לדף הבא סך הכל 120 דפים.