בית פורומים בחדרי חרדים

אשכול - תקציר לימוד התניא היומי

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-25/3/2020 17:30 לינק ישיר תקציר תניא :
| כט' אדר -
פרק ל"ז.

למרות המעלות שבלימוד התורה - "המעשה הוא העיקר", לכן ההלכה קובעת שאם אדם נמצא באמצע לימוד תורה וישנה מצווה אחרת שרק הוא יכול לעשותה, צריך להפסיק את לימודו ולקיים את המצווה.
מעלה נוספת בלימוד התורה - שהתורה מאוחדת עם הבורא, לכן כאשר אדם קורא ולומד תורה הוא 'קורא' בכך לה'.
כאשר האדם יתבונן בכך שע"י לימוד התורה הוא 'ממשיך' עליו, כביכול, את הקב"ה בעצמו, יגיע ליראה גדולה מן הקב"ה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/3/2020 11:21 לינק ישיר תקציר תניא :
| א' ניסן -
פרק ל"ז.

מסביר עתה מעלה נוספת בלימוד התורה.
אדם הלומד תורה נקרא 'קורא בתורה', כמו שאדם קורא לחברו שיבוא אליו עם כל 'עצמיותו' ויהיה איתו ביחד, כך ע"י לימוד תורה האדם קורא כביכול לעצמותו של הבורא ומתייחד איתו.

זהו הסבר הפסוק "קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת" - הקב"ה קרוב למי שקורא לו באמת, דהיינו על ידי לימוד תורה.
מהבנה זו יגיע האדם ליראה גדולה מהקב"ה בשעה שהוא לומד תורה.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/3/2020 17:57 לינק ישיר תקציר תניא :
| ב' ניסן -
פרק ל"ח.

עד כאן למדנו על המעלה הגדולה בקיום מצוות מעשיות, שעל ידן מתעלה הנפש הבהמית לקדושה ומתבצעת כוונת הקב"ה שתהיה לו דירה בתחתונים.
בזה יובן פסק ההלכה, שמחשבה אינה נחשבת כמו דיבור, שאם בירך או התפלל בליבו לא יצא ידי חובה. אבל אם הוציא בשפתיו את המילים ולא כיוון בלבו, לרוב יצא ידי חובה בדיעבד, ולמרות כל זאת נאמר שתפילה בלי כוונה היא כגוף בלי נשמה.

הקב"ה משפיע לכל נברא אור וחיות בגוף ובנשמה שלו ואין השוואה כלל בין האור המאיר בגוף לבין האור המאיר בנשמה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/3/2020 22:45 לינק ישיר תקציר תניא :
| ג' ניסן -
פרק ל"ח.

הלבושים של האור האלוקי המחיה את הגוף והנשמה - שווים.
לאחר ירידות וצמצומים רבים שעובר האור והחיות האלוקי, הוא גם מתלבש בלבוש של קליפת נוגה, המסתיר על אלוקות.

קליפת נוגה היא המומצע בין הקדושה לבין שלושת הקליפות הטמאות לגמרי, כדי להחיות את כל הענינים המותרים והאסורים של עולם הזה.
בענין זה הגוף והנפש שווים, אך בכל זאת יש הבדל גדול בינהם, הצמצום שיש על האור שמחיה את הגוף גדול יותר מהצמצום שיש על האור שמחיה את הנשמה.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/3/2020 08:14 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| ד' ניסן -
פרק ל"ח.

הנבראים של העולם הזה נחלקים לארבע מדרגות: דומם, צומח, חי ומדבר - כנגד ארבע אותיות שם הויה.
כשם שהחיות וההארה האלוקית שבדומם ובצומח אין להם ערך ודמיון כלל לחיות ולהארה האלוקית שבחי ובמדבר, כך אין ערך ודמיון בין ההארה הנמשכת במצוות המעשיות ובדיבור, לגבי ההארה הנמשכת בכוונת המצוות המעשיות וכוונת התפילה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/3/2020 17:58 לינק ישיר תקציר תניא :
| ה' ניסן -
פרק ל"ח.

הארת הרצון העליון המאירה בכוונת המצוות, היא למעלה בהרבה מאשר הארת הרצון העליון המאירה בקיום המצוות ללא כוונה.
עליונות זו דומה לעליונות הנשמה על הגוף, שמעשה המצווה הוא כמו הגוף והכוונה היא כמו הנשמה.
כשם שבמשל ישנם ארבעה סוגים המחולקים לשני חלקים כלליים: דומם וצומח, חי ומדבר.
כך גם בנמשל של קיום מצוות וכוונת המצוות.
שתי הדרגות במצוות מעשיות, הן כנגד דומם וצומח:
- מצוות מעשיות ממש
- מצוות בדיבור ובמחשבה.
ושתי המדרגות בכוונת המצוות הן כנגד חי ומדבר, כפי שעוד יתבאר.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/3/2020 17:12 לינק ישיר תקציר תניא :
| ו' ניסן
פרק ל"ח.

הדרגה הגבוהה היא כאשר יהודי מתבונן בגדולת ה'. התבוננות זו יוצרת בו צימאון להידבק בקב"ה, מה שנעשה באמצעות קיום תורה ומצוות מתוך כוונה, כאשר כוונה הבאה מתוך התבוננות של מי שדעתו יפה יש לה מעלה גדולה, כמעלת מין המדבר על מין החי, שמעלתו היא בשכלו, כך שכוונת המצוה הבאה מתוך ההתבוננות יש לה ערך גבוה.
לעומת זאת, מי שאינו מסוגל להתבונן בגדולת ה' מפני ששכלו קצר, קיום התורה ומצוות שלו נובע מהאהבה המסותרת שבלב כל אחד מישראל להקב"ה (אהבה ויראה אלו קיימות באופן טבעי בנשמת כל אחד מישראל ואינם תוצר של התבוננות שכלית, זאת ירושה מאבותינו עד עולם) - זה על דרך משל - כנשמה של בעל חי.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/4/2020 06:25 לינק ישיר תקציר תניא :
| ז' ניסן -
פרק ל"ט.

עד כאן הסביר רבינו הזקן, שכוונת המצוות מתחלקת לשתי מדרגות: כוונה הבאה מאהבה טבעית לה', וכוונה הבאה מהתבוננות שכלית, וביאר שההבדל בין כוונות אלו הוא כמו ההבדל בין נשמה מין החי ונשמה מין המדבר.
לכך מובן מדוע המלאכים, שאהבתם ויראתם הן טבעיות ולא נוצרות מהתבוננות שכלית, נקראים בשם חיות והם מגיעים רק עד עולם היצירה, עולם המידות (שהוא גן עדן תחתון).
הצדיקים שעובדים את ה' עם רגשות שכליים הנובעים מהתבוננות, מגיעים לעולם הבריאה (שהוא גן עדן עליון).
ההשגה וההבנה, מקור ושורש המידות.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/4/2020 15:38 לינק ישיר תקציר תניא :
| ח' ניסן -
פרק ל"ט.

הצדיקים שייכים לעולם הבריאה שהוא 'גן עדן עליון' ומה שנשמות אלו משיגות שם, מזה בא התענוג שלהן.
בשבת וראש חודש עולות גם שאר הנשמות ל"גן עדן עליון", למרות שהן עבדו את ה' רק באופן טבעי ולא מתוך התבוננות, זאת מפני שהן יכולות היו לבחור שלא לעבוד את ה' והם בחרו שכן לעבדו. עד כאן לגבי השכר לנשמה בעולם הבא, לפי הכוונה של הנשמה במצוות.
בשונה מהנשמות, התורה והמצוות עצמן מתאחדות עם עשר הספירות שבאותו עולם וע"י כך מתאחדות עם אלוקות.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/4/2020 06:42 לינק ישיר תקציר תניא :
| ט' ניסן -
פרק ל"ט.

בשונה מעולם הבריאה, עולם האצילות הוא עולם בו מאיר אור ה' בדרגה שלמעלה מהשגת הנבראים.
לכן, כאשר האור של חכמה, בינה, ודעת של עולם האצילות יורד לעולם הבריאה הוא עובר צמצומים, כדי שתהיה יכולת לנשמות לקבל ממנו.
נשמות הצדיקים הגדולים שהם בבחינת "מרכבה" (בטלים) לה', כמו האבות מגיעים לעולם האצילות.
ומי שעבד את ה' עם כוונה שכלית ולעיתים היה בביטול במציאות (כמו האבות), כמו בזמן תפילת שמונה עשרה (בפרט כשכורעים), נמצאת עיקר קביעות נשמתו בעולם הבריאה ובעת רצון תעלה נשמתו לעולם האצילות.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/4/2020 22:57 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| י' ניסן -
פרק ל"ט.

כאשר אדם מקיים מצווה בכוונה הנובעת מהתבוננות שכלית (אהבה ויראה גלויות), עולה המצווה ונכללת בעשר הספירות בעולם הבריאה.
כאשר אדם מקיים מצווה בכוונה הנובעת מאהבה ויראה הטבעיות, (שאינן מורגשות בליבו), עולה המצווה ונכללת בעשר ספירות של עולם היצירה.
וכאשר אדם מקיים מצווה ללא כוונה כלל, אלא רק מפני שכך הוא הורגל, המצווה לא עולה לעולמות העליונים ונשארת בעולם הפרוד.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/4/2020 08:02 לינק ישיר פרק ל"ט.

כאשר האדם מקיים מצווה מתוך הרגל, אין זה קיום מצוה לשמה ממש, מפני שכדי לקיים מצווה לשמה, עליו לעורר לכל הפחות את האהבה והיראה הטבעיות שבליבו שיורגשו במוחו וזה יעוררו לעשות מצוות.
כמו שאדם ממלא את רצון חברו מפני שהוא ירא או אוהב אותו, כך אי אפשר למלא את רצון ה' מבלי לפחות לזכור את האהבה והיראה אליו.
אם האדם מעורר בתוכו רק אהבה לה' בלי רגש יראה, אמנם זה "לשמה" אך זו לא "עבודה", שעבודה ה' באה בעיקר מתוך יראת ה'.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/4/2020 13:33 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ב ניסן -
פרק ל"ט.

כאשר אדם מקיים מצווה ממש שלא לשמה, מתוך אינטרס, למשל שלומד רק בכדי להיות תלמיד חכם וכדי לזכות בכבוד, אזי התורה שלמד נמצאת בגלות בתוך אותו אינטרס שמגיע מקליפת נוגה, עד שיעשה תשובה שאז גם התורה שלמד שלא לשמה תחזור לקדושה.
אך אם למד לא מתוך פניה עצמית, אלא שרק הייתה חסרה הכוונה, אזי ברגע שילמד את אותו לימוד בכוונה, יצטרף הלימוד הקודם ללימוד בכוונה הנוכחי וגם הוא יעלה לקדושה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/4/2020 00:40 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ג ניסן -
פרק מ'.

בפרק הקודם הסביר רבינו הזקן, שעלייתם למעלה של לימוד התורה וקיום המצוות של האדם תלויה בכוונה וברצון שקדמו להם;
שכן, אם חסרה הכוונה "לשמה" בלימוד תורה ובקיום המצוות, אזי כל עוד שלא חזר ולמד בכוונה את מה שלמד קודם ללא כוונה - אין לימודו עולה ונכלל בספירות, ובאם הלימוד היה "שלא לשמה סתם", היינו מתוך הרגל בלבד - הוא עולה רק בחיצוניות העולמות, שזו דרגת המלאכים, ואם היה "שלא לשמה ממש", היינו בשל אינטרס כזה או אחר, התורה והמצוות אינם עולים כלל ונשארים למטה בעולם הזה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/4/2020 06:28 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| י"ד ניסן -

פרק מ'.

כאשר הכוונה הרוחנית מעלה את אותיות התורה והתפילה (שמצד עצמן הן אותיות גשמיות), ב-10 הספירות מתגלה אז אור אין סוף המלובש באותיות.
הארת הרצון העליון המאירה בתורה ובמצוות כפי שהן למטה בעולם הזה, אינה דומה כלל ואינה בערך להארת והתגלות הרצון העליון כאשר אותיות התורה התפילה והמצוות עולות למעלה.
לעתיד לבוא, כשיתעלה העולם מגשמיותו, יאיר הרצון העליון בהתגלות.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > אשכול - תקציר לימוד התניא היומי
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 113 114 115 ... 131 132 133 לדף הבא סך הכל 133 דפים.