בית פורומים בחדרי חרדים

אשכול - תקציר לימוד התניא היומי

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-14/6/2019 17:19 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"א סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ג'.

משל למה שהוסבר אתמול, שהנבראים, למרות שהם נראים בעינינו כ'יש' וכ'מציאות', לאמיתו של דבר אינם מציאות אמיתית, מאחר שכל מציאותם הוא הכוח האלוקי שבהם -
ניתן ללמוד מקרני השמש, הנראים בחלל העולם כדבר ממשי וכמציאות, מה שאין כן כאשר הם נמצאים בגוף השמש, אזי הם בטלים שם במציאות, ואינם יכולים להחשב כ'יש' ומה שמאיר שם היא השמש עצמה בלבד.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/6/2019 22:29 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ב סיון - שבת קודש
שער היחוד והאמונה, פרק ג'.

כמו במשל (שהוסבר אתמול) על קרני השמש הנראים כ'יש' כשהם אינם במקורם, כך גם הנבראים נראים כמציאות וכ'יש' בעיני בשר.
וכל מה שבעיני בשר נראים הנבראים כמציאות, זאת מפני שאנו לא רואים את מקור חיותם של הנבראים.
רק שיש הבדל בין המשל לנמשל, בכך שהשמש עצמה לא נמצאת בחלל העולם בשעה שקרני השמש מאירים על הארץ. אך בנמשל, דבר ה' (מקור הנבראים) נמצא תמיד בתוך הנבראים ובורא אותם.
ואם כך נשאלת השאלה: מדוע למעשה איננו בטלים במציאות?
על שאלה זו יענה רבינו הזקן בהמשך.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/6/2019 10:09 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ג סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ד'.

כדי להבין איך הנבראים אינם בטלים למקורם, אם הנברא נמצא תמיד במקורו, מסביר רבנו הזקן:
כמו שלשמש יש נרתיק המגן עלינו, כדי שנוכל לקלוט את אור השמש, כך שם 'אלוקים' משמש כמגן שהודות לו יוכלו הנבראים לקבל את האור המאיר משם 'הוי'ה' (שלמעלה משם אלוקים), שממנו (וממדת חסדו של הקב"ה) מתהווים כל הנבראים כל רגע ורגע 'מאין ליש', ואם היה אור זה מאיר ללא צמצום אכן היו הנבראים בטלים במציאות.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-17/6/2019 12:38 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ד סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ד'.

מידת החסד של הקב"ה לברוא 'יש' מ'אין' היא למעלה מהכוח (היכולת לברוא 'יש' מ'אין') ומהשכל (להבין מידה זו) של הנבראים.
זאת מפני שהקב"ה ומידותיו הם דבר אחד ואי אפשר להשיגו.
כך הדבר גם בנוגע למידת הגבורה והצמצום, המסתירה על הכוח האלוקי שלא יתגלה בנברא, זאת כדי שהנברא לא יתבטל במציאות.
לכן הנברא נראה כדבר בפני עצמו למרות שלא כך הדבר.
וענין זה, שכשם שיש לקב"ה את היכולת להאיר ולגלות את החיות כך יש לו את היכולת להסתיר את החיות, אין לשום נברא את היכולת להבין.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/6/2019 14:21 לינק ישיר תקציר תניא :
| ט"ו סיון -

בחינת הצמצום נקראת בלשון הקבלה 'כלים', והתגלות החיות נקראת 'אור'.
כמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו כך בחינת הצמצום מכסה על האור והחיות.
הכלים הם האותיות של עשרה מאמרות (שבהן נבראו העולמות).
שורש אותיות אלו, הן ה' גבורות (אותיות מנצפ"ך) היוצרות את כ"ב האותיות העליונות.
שורש ה' הגבורות, הוא פנימיות הכתר ('עתיק יומין').
גם שורש בחינת החסד הוא מפנימיות הכתר, זאת מכיוון שצמצום של אותיות וגילוי החיות האלוקית שורשם אחד.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/6/2019 13:16 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| ט"ז סיון -
פרק ה'.

בהמשך למה שדובר על כך שהנבראים נראים למציאות מכוח הצמצום של הקב"ה, מסביר רבנו הזקן, שבתחילה עלה במחשבתו של הקב"ה לברוא את העולם במידת הדין (צמצום).
אך כיוון שראה שבדין בלבד החיות האלוקית תהיה מכוסה לגמרי ולא יהיה קיום לעולם, שיתף בעולם את מידת הרחמים כדי שתהיה התגלות של אלוקות בעולם.
התגלות זו בעולם מתבטאת ע"י הצדיקים והאותות ומופתים שבתורה.
מדת החסד ומדת הגבורה הן לא רק למעלה משכל הנבראים, אלא הן למעלה גם מהשגת הנשמות שמעולם האצילות, שגם נשמת משה רבנו (שהייתה מעולם האצילות) לא יכלה להשיג מידות עליונות אלו, שהן דבר אחד עם הקב"ה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/6/2019 13:39 לינק ישיר תקציר תניא :
| ט"ז סיון -
פרק ה'.

בהמשך למה שדובר על כך שהנבראים נראים למציאות מכוח הצמצום של הקב"ה, מסביר רבנו הזקן, שבתחילה עלה במחשבתו של הקב"ה לברוא את העולם במידת הדין (צמצום).
אך כיוון שראה שבדין בלבד החיות האלוקית תהיה מכוסה לגמרי ולא יהיה קיום לעולם, שיתף בעולם את מידת הרחמים כדי שתהיה התגלות של אלוקות בעולם.
התגלות זו בעולם מתבטאת ע"י הצדיקים והאותות ומופתים שבתורה.
מדת החסד ומדת הגבורה הן לא רק למעלה משכל הנבראים, אלא הן למעלה גם מהשגת הנשמות שמעולם האצילות, שגם נשמת משה רבנו (שהייתה מעולם האצילות) לא יכלה להשיג מידות עליונות אלו, שהן דבר אחד עם הקב"ה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/6/2019 13:41 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ז סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ו'.

שם 'אלוקים', הוא מידת הגבורה והצמצום ('א-להים' בגימטריא 'הטבע').
שם זה למעשה מסתיר את האור המהווה את העולם, עד שהעולם נראה כאילו שהוא מתנהל בדרך הטבע.
תכליתה של מידת הצמצום המסתירה על האלוקות, הוא חסד, שהרי ע"י מידת הצמצום יכולה להיות מציאות של עולם (שרק כך הנבראים אינם מתבטלים במציאות כלפי אור ה' המלובש בהם).
אופן כזה של גבורה, שעל ידו מתבצעת תכלית החסד, נקרא גבורה הכלולה בחסד.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/6/2019 17:20 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| י"ח סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ו'.

על האדם להתבונן:
ששם 'הוי'ה' (מידת החסד) ושם 'אלוקים' (מידת הגבורה), מצד עצמם הם אכן שני הפכים.
אך עם זאת הינם דבר אחד, וזאת מפני שהקב"ה וכל מידותיו מאוחדים כדבר אחד.
ומזה מובן שההסתר הנובע משם 'אלוקים', איננו הסתר כלל (שהרי מידות חסד וגבורה הם דבר אחד ואין דבר מסתיר על עצמו).
אלא ההסתרה (הניכרת מכך שהנבראים נראים ל'יש') הינה רק לגבי הנבראים, ולגבי הקב"ה שם אלוקים אינו מסתיר כלל והנבראים אינם נחשבים לגביו, אפילו לא למציאות של דבר 'טפל', אלא לאין ואפס ממש.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/6/2019 22:50 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ט סיון - מעוברת

(שער היחוד והאמונה פרק ו)
ממה שהוסבר מובן ההכרח שהתורה תצווה, "וידעת היום והשבות אל לבבך... שבשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד".
שלא יטעה האדם ויחשוב שהשמים והארץ הם דבר נפרד מהקב"ה.
שכמו שהנשמה מחיה את כל הגוף, כך בדרך משל, הקב"ה ממלא את העולם להחיותו.
רק שהשוני בין המשל לנמשל,
שלגוף ולנשמה ישנם שורשים נפרדים, (הגוף נוצר מאביו ואימו וגדל גם ע"י אכילה ושתיה). ואילו השמים והארץ נבראו מ'אין' ל'יש', והם נמצאים תמיד במקורם, שהכח האלוקי מהווה אותם תמיד.
וזה שהנבראים מרגישים את עצמם למציאות, זה ממדת הגבורה המסתירה, שהנברא לא ירגיש את המקור הנמצא בו תמיד ומהווה אותו. אך לגבי הקב"ה הכל כאינו נחשב, שההסתר ממדת הגבורה הוא דבר אחד עם הקב"ה וממילא אין בכך הסתר לגבי הקב"ה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/6/2019 09:15 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| כ' סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ז'.

'יחודו' של הקב"ה משמעותו היא שמבלעדי הקב"ה אין שום דבר וכל הנבראים בטלים ומאוחדים בו יתברך.
הסיבה לכך שלמרות זאת, העולם נראה כ'יש' ומציאות נפרדת לכאורה, היא מפני שתכלית הבריאה היא שמלכותו של הקב"ה תתגלה כאן בעולם הזה.
ולשם כך הנבראים התחתונים הנראים כדבר נפרד מאלוקות צריכים להמליך את הקב"ה למלך ע"י התבטלותם אליו.
הרגשת העולם ל'יש' באה משם 'אדנות' (מידת המלכות), ואם היתה מידה זו מסתלקת מהעולם ח"ו, היה העולם חוזר למקורו.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2019 14:35 לינק ישיר 

תניא ליום שני כ"א סיון ה'תשע"ט

והנה גדר ובחי' שם עולם נופל על בחי' מקום ובחי' זמן דוקא בחי' מקום הוא מזרח ומערב צפון דרום מעלה ומטה בחי' זמן עבר הוה ועתיד. והנה כל בחי' אלו אין להן שייכות במדות הקדושות העליונות כי אם במדת מלכותו ית' לבדה שייך לומר שהוא ית' מלך למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית וכן לד' סטרין וכן בבחי' זמן ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך ונמצא שחיות המקום וכן חיות הזמן והתהוותם מאין ליש וקיומם כל זמן קיומם הוא ממדת מלכותו ית' ושם אדנות ב"ה ולפי שמדת מלכותו ית' מיוחדת במהותו ועצמותו ית' בתכלית היחוד כמו שיתבאר הלכך גם בחי' המקום והזמן בטילים במציאות ממש לגבי מהותו ועצמותו ית' כביטול אור השמש בשמש וזהו שילוב שם אדנות בשם הוי"ה כי שם הוי"ה מורה שהוא למעלה מן הזמן שהוא היה הוה ויהיה ברגע א' כמ"ש [בר"מ פרשת פנחס] וכן למעלה מבחי' מקום כי הוא מהוה תמיד את כל בחי' המקום כולו מלמעלה עד למטה ולד' סטרין.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/6/2019 13:16 לינק ישיר 

תקציר תניא כ"ב סיון:
שער היחוד והאמונה פרק ז'

להלן יסביר רבינו הזקן על אופן נמוך יותר של יחוד בין הקב"ה לנבראים הנקרא 'יחוד תחתון'.
למרות שהקב"ה הינו למעלה מזמן ומקום, הרי הוא נמצא גם בזמן ובמקום.
בכך שהספירות העליונות (המאוחדות עם הקב"ה) מתלבשות בספירת המלכות ודרכה מתלבשות בעולמות.
כלומר הקב"ה נמצא בכל מקום בשוה ממש.
אך כיוון שבחינת מלכות מסתירה על האור אין סוף, יכול להיות בחינת הזמן והמקום שאינם מתבטלים במציאות.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/6/2019 15:36 לינק ישיר תקציר תניא :
| כ"ג סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ז'.

לפי מה שהוסבר בענין ה'יחוד', שהעולם בטל במציאות ומאוחד עם הקב"ה, מובן שלגבי הקב"ה העולם אינו נחשב למציאות כלל ולא חל בקב"ה שום שינוי בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה.
ולא רק שבעצמותו לא נפעל שום שינוי, אלא גם בדעתו (את העולם) לא נפעל שינוי, זאת מפני שהוא ודעתו אחד ויודע את הנבראים בידיעת עצמו.
אצל הקב"ה, בשונה מבני אדם, היודע, מה שיודעים אותו וכוח הדעת להבין, הם דבר אחד ואין לנברא יכולת להבין דבר זה, אלא רק ע"י אמונה שענין זה למעלה מהשכל.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/6/2019 10:59 לינק ישיר תקציר תניא :
| כ"ד סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ז'.

ממה שהוסבר שידיעתו של הקב"ה היא דבר אחד עם הקב"ה, מובנת טעותם של החכמים שסברו שענין הצמצום וההסתלקות הוא כפשוטו, כלומר שענין הצמצום הוא שהקב"ה סילק את עצמו מהעולם הזה ח"ו ומשגיח בהשגחה פרטית על הנבראים מלמעלה.
אי אפשר לומר זאת על הקב"ה, שאין לו גוף, והמושג צמצום כפשוטו הוא 'ממקרי הגוף' (למשל-שעבר ממקום אחד לאחר), וכיוון שיודע את הנבראים בידיעת עצמו, מכאן שהוא עצמו נמצא בעולם הזה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > אשכול - תקציר לימוד התניא היומי
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 94 95 96 ... 107 108 109 לדף הבא סך הכל 109 דפים.