בית פורומים בחדרי חרדים

בעקבות גילוי המקוה בעין כרם - "חוק בעלות המדינה בעתיקות"

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-1/7/2015 17:57 לינק ישיר 
בעקבות גילוי המקוה בעין כרם - "חוק בעלות המדינה בעתיקות"

פרק ב': בעלות המדינה בעתיקות


בעלות המדינה בעתיקות


2. (א) עתיקה שנתגלתה או שנמצאה בישראל לאחר תחילתו של חוק זה, יהיו היא והשטח שבו נמצאה או נתגלתה והדרוש לשמירתה לפי הגבולות שיקבע המנהל, לנכס המדינה.


(ב) הטוען שעתיקה נתגלתה או נמצאה לפני תחילתו של חוק זה, עליו הראיה.

הודעה על גילוי עתיקה
3. המגלה או המוצא עתיקה שלא בחפירה על פי רשיון לפי חוק זה, יודיע על כך למנהל תוך 15 ימים מהיום שגילה או מצא את העתיקה.

דרישת מסירה
4. המנהל רשאי לדרוש בכתב מאת מחזיק עתיקה כאמור בסעיף 2(א) שימסור לו את העתיקה, ורשאי הוא לתת פרס למוסר אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.

דרישת השאלה
5. המנהל רשאי לדרוש בכתב מכל מחזיק עתיקה שיתננה לו לשם בדיקה או לכל צורך אחר לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.

הפסקת עבודה לאחר גילוי עתיקה
6. (א) עשה אדם עבודות במקרקעין, בין שלו ובין של זולתו, וגילה בהם עתיקה, יודיע על כך למנהל כאמור בסעיף 3 ויפסיק את העבודות עד תום 15 ימים מיום מסירת ההודעה, זולת אם קיבל תוך זמן זה רשות מאת המנהל להמשיך בעבודה.


(ב) תוך 15 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור רשאי המנהל להודיע בכתב לבעל הקרקע ולמחזיק בה על התנאים להמשך העבודה או להורות על הפסקתה לחלוטין.

פיצויים
7. (א) מי שנפגע מהודעת המנהל לפי סעיף 6(ב) זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו.


(ב) דרישה לפיצויים תוגש למנהל בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות.


(ג) לא נתקבלה דרישת הנפגע, כולה או מקצתה, יכריע בדבר בית-המשפט.

ויתור על זכויות המדינה (תיקון התשמ"ט)
8. המנהל באישור השר רשאי לוותר בכתב על בעלות המדינה בעתיקה, ומשעשה כן - תחדל העתיקה להיות נכס המדינה.
תוקן על ידי alieel ב- 01/07/2015 18:09:04
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/7/2015 13:16 לינק ישיר 

חברה זהירותדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > בעקבות גילוי המקוה בעין כרם - "חוק בעלות המדינה בעתיקות"
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר