בית פורומים בחדרי חרדים

"הקדשתי את יט כסלו כמו יום כיפור שכל מה שיהודי יבקש תתקבל בקשתו"

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-19/12/2016 10:46 לינק ישיר 
"הקדשתי את יט כסלו כמו יום כיפור שכל מה שיהודי יבקש תתקבל בקשתו"

היום ומחר יט וכ כסלו חג הגאולה של אדמו"ר הזקן רבנו שניאור זלמן מלאדי והילולת המגיד רבנו דב בער ממעזריטש.

על יום זה (היום!) אמר אדמו"ר הזקן:

"הקדשתי את יום יט כסלו כמו יום כיפור, שכל מה שיהודי יבקש תתקבל בקשתו!" ו"מי שישמח בשמחתי אוציאנו מן המיצר אל המרחב, מן הגשם אל הרוח ומן הגיהינום!" ו"מי שישתתף וייקח חלק בשמחתי - יזכה לראות נחת מיוצאי חלציו!"

ניגון ארבע בבות (חלקים) של אדמו"ר הזקן בהתוועדות יט כסלו אצל הרבי:

https://youtu.be/xDreibAKu6E

כל חלק מהניגון מקביל לעולם רוחני, לחלקי נפש האדם, לאחת האותיות של שם ה' ולאור האלוקי:
 החלק הראשון של הניגון כנגד עולם העשיה, נפש האדם שנמצאת בדם ובכבד, אות ה"א האחרונה של שם ה' והדרגה התחתונה באור האלוקי שמחיה את העולמות שנקראת "ממלא כל עלמין".
 החלק השני של הניגון כנגד עולם היצירה, הרוח של האדם ששוכנת בלב, אות וא"ו של שם ה' והדרגה הגבוהה יותר באותו אור האלוקי שמחיה את העולמות שנקראת כאמור "ממלא כל עלמין".
 החלק השלישי של הניגון כנגד עולם הבריאה, הנשמה של האדם ששוכנת במוח, אות ה"א הראשונה של שם ה' והאור האלוקי היותר עליון שנקרא "סובב כל עלמין" - אור אין סוף ש"למעלה" מכל העולמות ומשפיע בהם בהעלם.
 והחלק הרביעי של הניגון הקדוש הינו כנגד עולם האצילות ומקביל לחלקים הגבוהים יותר של נשמת האדם שאינם מתלבשים בד"כ בגופו - חלק ה"חיה" שמקיף את האדם והחלק הנעלה יותר - "יחידה" וכמו כן כנגד האות יו"ד - האות הראשונה של שם ה' וכנגד עצמות ומהות הבורא יתברך שנעלה כמובן מכל אור ומכל דבר (אפילו מאור אלוקי ואור אין סוף)

עקב קדושתו של הניגון, שרים אותו רק בזמנים מיוחדים מאד כמו היום ומחר - יט וכ' כסלו, פורים, שלושת הרגלים ובזמן החופה. מקובל בשם אדמו"ר הצמח צדק, שבזמנים אחרים נגינתו עלולה לעורר קיטרוגים חס ושלום.

אדמו"ר המהר"ש אמר ש"בעת שמנגנים את ניגונו של הרבי הזקן זהו זמן המוכשר לתשובה, מפני שאז עת רצון למעלה". אדמו"ר הרש"ב אמר: "כשמנגנים את הניגון בהתעוררות פנימית זהו זמן המוכשר לתשובה והתקשרות; וכשמנגנים את הניגון בטהרת הלב, אחר תרומת הדשן נכונה בתיקון חצות, לאחר קריאת שמע שעל המיטה באמיתיות ואחר תפילה במאמץ עמוק, אפשר לפעול ישועה פרטית בבנים וחיים." אדמו"ר הריי"צ אמר: "בידינו הבטחה שכאשר ינגנו את הניגון מתי שיהיה והיכן שיהיה, ישמע זאת הרבי (אדמו"ר הזקן) וירגיש, באיזה מדריגות גבוהות שרק יהיה. אלא שזה תלוי בהכנות המקבל". 
 כשמנגנים ניגון זה אצל הרבי בהתוועדויות, הרבי מדגיש שינגנוהו במתינות גדולה וברצינות עמוקה. על החלק הרביעי חוזרים שלוש פעמים.

חג שמח!

לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו!דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/12/2016 10:50 לינק ישיר 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/12/2016 13:30 לינק ישיר 

חידוש הוא בשבילי שכל מה שיהודי מבקש ביום כיפור מתקבל. אותי לימדו שזה יום כפרה, עיצומו של יום או עם תשובה, ויום של וידוי ותשובה. הבטחה שיתקבל? ולוואי שיחתם לחיים...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/12/2016 14:00 לינק ישיר 

לך לישון, כפרהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/12/2016 15:51 לינק ישיר 

hhaavv כתב:
חידוש הוא בשבילי שכל מה שיהודי מבקש ביום כיפור מתקבל. אותי לימדו שזה יום כפרה, עיצומו של יום או עם תשובה, ויום של וידוי ותשובה. הבטחה שיתקבל? ולוואי שיחתם לחיים...


תפילת נעילה ביום כיפור נמסרת ישירות מכל יהודי לה' בעצמו - "ישראל ומלכא בלחודוהי" ("אז ננעלים כל השערים וגם נבראים הכי עליונים אין יכולים ליכנס") ללא מלאכים ("פועלי תפילות") שמטפלים בתפילות כמו בכל השנה.

וכבר על סדר העבודה נאמר "וכל אדם לא יהי' באהל מועד בבואו לכפר בקודש" ואומרים על כך בתלמוד הירושלמי: "אפילו אותן שכתב בהן ודמות פניהם פני אדם".

ובכלל על כל השנה כבר נאמר בשם אדמו"ר הזקן, אודות ה"פתקא אשר משמי שמיא נחיתא", שבכחה של התוועדות חסידית לפעול יותר מפעולתו של המלאך מיכאל ("וואָס אַ חסיד'ישע פאַרבריינגען קאָן אויפטאָן, קאָן מלאך מיכאל ניט אויפטאָן") - יש הרבה התוועדויות הערב ומחר בכל העולם, וכמובן ההתוועדות הגדולה הערב בכפר חב"דדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/12/2016 17:20 לינק ישיר 

אדמה10 כתב:


ובכלל על כל השנה כבר נאמר בשם אדמו"ר הזקן, אודות ה"פתקא אשר משמי שמיא נחיתא", שבכחה של התוועדות חסידית לפעול יותר מפעולתו של המלאך מיכאל ("וואָס אַ חסיד'ישע פאַרבריינגען קאָן אויפטאָן, קאָן מלאך מיכאל ניט אויפטאָן")כדאי להבדיל בין מה שכתב האדמו"ר הגר"ז לבין מה ש"נאמר בשמו", הן בציטוט זה, והן בדברים שהבאת בראש האשכול.

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/12/2016 19:23 לינק ישיר 

yeshivish כתב:


ובכלל על כל השנה כבר נאמר בשם אדמו"ר הזקן, אודות ה"פתקא אשר משמי שמיא נחיתא", שבכחה של התוועדות חסידית לפעול יותר מפעולתו של המלאך מיכאל ("וואָס אַ חסיד'ישע פאַרבריינגען קאָן אויפטאָן, קאָן מלאך מיכאל ניט אויפטאָן")כדאי להבדיל בין מה שכתב האדמו"ר הגר"ז לבין מה ש"נאמר בשמו", הן בציטוט זה, והן בדברים שהבאת בראש האשכול.
על פי איזה קריטריונים?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/12/2016 22:38 לינק ישיר 

השאלה ע"פ איזה קריטריונים אפשר להבחין בין דברי אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, היא פשוטה מאד, בניגוד גמור למה שקרה בדורות המאוחרים, בימי רבנו הזקן, היו הדברים מדוייקים, שקולים ומדודים, באמת מידה של אחד מגדולי הדורות ואדירי הפוסקים, ואין צורך אלא להיצמד לדברים שכתב הוא בעצמו בכתביו הלא מעטים, ולא להתייחס לכל מיני אמירות שמקורן לא ברור ולא ידוע וזה מקרוב באו.
יתירה מכך לא מעט מעיקרי דבריו המפורשים בתניא ובליקוטי תורה שלו סולפו ושונו לגמרי בתורת הדורות האחרונים, וכמעט שאפשר לומר שפנים חדשות באו. במיוחד בהתייחסות ללימוד הנגלה ובחובת העבודה העצמית בלא להסתמך על מי שהוא שיוציא אותך עם הפיאות משאול תחתית ושאר מיני אותו ומופתים שבחב"ד לא עסקו בהם והתרחקו מהם. וכן העדפת לימוד חלקי התורה הקרוי פנימיות.
המסקנה פשוטה מאד. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/12/2016 01:30 לינק ישיר 

מסקנה?! ממה?????????? הדברים פשוט אינם נכונים!

בניגוד למה שכתבת אודות היחס השונה "בדורות האחרונים" ללימוד הנגלה, אצטט ממה שטענו כבר בדורו של אדמו"ר הזקן כלפי חסידיו: "והם אלפי אלפים וכמעט מדינה שלמה שאינם מדברים רק רזין דאורייתא וסודות וחכמות בחוץ ובמבואות וכו'...." - זו טענה ישנה שלא היתה נכונה בימי אדמו"ר הזקן ואינה נכונה גם היום ואידך זיל גמור לגבי הנכונות של שאר הדברים שכתבת.

הדברים בראש האשכול הובאו דוקא בשפה ובסגנון מסויימים מתוך מחשבה על יהודים רבים שהיום אולי עושים לייקים וכד' אבל "מחר".... ילמדו שולחן ערוך הרב וליקוטי תורה בחשק רב. זו השפה שלהם כיום, זה עולם המושגים שלהם היום וזו אחת הדרכים להגיע אליהם ולהניע תהליך שבסופו ב"ה יהיו למדנים אפילו יותר מימך.

מאידך, גם מי שכיום אכן לומד ועוסק ברצינות רק ב"דברי אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך", יגיע בסופו של דבר ע"פ הסטטיסטיקה ללימוד "תורת הדורות האחרונים" ביתר שאת וביתר עוז ומי ש(מגיע) [הגיע] ליריד החסידות בבניני האומה יכ(ו)ל לדבר עם האנשים ולראות זאת במו עיניו
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > "הקדשתי את יט כסלו כמו יום כיפור שכל מה שיהודי יבקש תתקבל בקשתו"
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר