בית פורומים בחדרי חרדים

טלזסטון -שוברים את השיטה.

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-6/1/2019 23:00 לינק ישיר 
טלזסטון -שוברים את השיטה.

קיבלתי באימייל
.
שוברים את השיטה. עושים סוף לשחיתות
הסיפור האמיתי שלא יאמן
שכל תושב טלזסטון חייב לקרוא
מוגש כחומר למחשבה על ידי תושבים מודאגים
נכתב על ידי אחד האברכים

לא תעמוד על דם רעך!
פתחי תשובה או"ח סי קנו: "יש עון גדול יותר מלשון הרע... וזהו מי שמונע עצמו מלגלות אוזן חבירו במקום שיש צורך
להצילו מעושק כי חושש מלשון הרע ... הנוהג כן גדול עונו מנשוא, ועובר על 'לא תעמוד על דם רעך', והוא הדין גם לענין
ממון, כי מה לי חותר מחתרת או שרואה את משרתי חברו שגונבים ממנו, או שותפו שגונב מהעסק שלו, או שחבירו מטעהו
ומאנה אותו...... ואם כוונתו לטובה להזהיר את חבירו ולהצילו מפח יקוש, מצוה רבה היא ותבוא עליו ברכה". )וכך פסק
בחפץ חיים הלכות רכילות ט' סעי' א-ב (

בימים אלה נערכות בחירות בטלזסטון בה הוצנח מועמד שלא מתושבי המקום. על המקום הקטן מתנהלת מלחמת חורמה
משונה למענה גויסו בתי גדולי ישראל ומערכת ענקית כאשר לא ברור בכלל מה פתאום הגיע ליישוב, מדוע העניין כה חשוב
לכל מיני גורמים חיצוניים ומדוע הם מוכנים לשפוך על העניין כספים כה רבים.
יצחק רביץ כידוע הודח בבחירות פנימיות בדגל התורה שהתקיימו בביתר עילית ואיש לא חשב שיש סיבה להתגייס כדי
שתושבי ביתר יבחרו בו. והחוברת נועדה להסביר על מה הבחירות, ומדוע הן נערכות. חובה על כל תושב הקריה לקרוא
ולברר את הדברים מסמרי השיער. מצווה להעביר את החוברת לחברך להציל את הקריה ואת תושביה וכפי שיפורט.

מי מחליט בטלזסטון?
מי שהחליט תמיד מי יהיה ראש המועצה בטלזסטון הוא רב היישוב הגר"א שולמן שליט"א. המקדיש זמן רב למען
הפוליטיקה של היישוב. הרב שולמן מעורב בכל ההחלטות ביישוב ואפילו בענייני תכנון ופיתוח ובנייה, כאשר משווקי
הפרויקטים השונים הם ברובם אנשיו.

ראש המועצה המנוח הרב רוזנטל ז"ל מעולם לא היה פוליטיקאי, לא העסיק יחצני"ם ודוברים, הוא האמין רק בעשייה.
מעולם לא שאף לכבוש מקום אחר, או להגיע לכנסת, היה טוב לו בטלזסטון, היה טוב לו שהיה טוב לתושבים. רוב מתנגדיו
כעסו עליו בעיקר על ציותו המלא לרב שולמן. כך למשל הסכים הרב רוזנטל לוועדת אף שאינה חוקית ונאלץ לעכב מיזמי
בנייה עד שהיזם ניאות להקים ועדת קבלה לפי דרישת הרב. הוא גם מנע אירועי תרבות, חוגים, בתי ספר, מרכזי קניות ועוד,
ושימש כמגן אנושי של הרב וחטף במקומו בנאמנות את כל החיצים.

הקבלן
שנים ארוכות שהרב שולמן מנע בנייה במגרש הקרוי "היער" מסיבות שונות, עד שבן משפחתו צבי רענן, תיווך בינו לבין
יזם מיליונר המתגורר בגבעת שאול ושמו ישראל הרצברג. בתמורה לגיוס הרב, רענן מונה למשווק הפרויקט של הרצברג
ומאז השניים יחד. כך גם, הרצברג מעסיק בתשלום את אברהם יצחק שולמן, בנו של הרב שולמן, האחראי על ועדת הקבלה,
והמתגורר בפרויקט שנבנה על ידי הרצברג.
רוזנטל פעל למען הרצברג לפי בקשות הרב והיו ביניהם קשרים תקינים, עד שהתחולל ביניהם קרע.
עימות ראשון: גובה היטלים
כל מי שמקבל היתר בנייה צריך לשלם היטלי השבחה לרשות המקומית, עבור עבודות פיתוח ותשתיות. הרצברג דרש
הנחה בהיטלים, רוזנטל אישר הנחה של 4 מיליון שקל להרצברג אך הדבר התגלה והיועץ המשפטי והגזבר של המועצה
תבעו מהרצברג להחזיר את ההנחה שניתנה לו שלא כדין והרצברג דרש מרוזנטל שיפטר אותם.
עובדי המועצה מספרים על מופעי אימה של הרצברג שצעק ואיים על העובדים. הרצברג איים על רוזנטל ואמר לו שאם לא
יפטרם "אתה לא תשב עוד על הכסא הזה", פעם אחת נזרק הרצברג מהמועצה בכוח ומאז לא שב אליו, עד לפטירתו של
הרב רוזנטל ז"ל. הדיון המשפטי עבר לבוררות משפטית אצל השופטת בדימוס הילה גרסטל.
עימות שני: הרצברג נגד מחיר למשתכן
שטח גדול מול ביתו של הרב שולמן המגיע עד כביש 1 שייך למנהל מקרקעי ישראל ויועד לבניית יחידות דיור מוזלות
לזוגות צעירים, במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן". הרצברג, שבונה מול השטח המדובר, חשש שהתוכנית תפגע במכירות
הדירות שלו והחליט שיש למנוע את התוכנית הזו. הוא הלך לרב שולמן שהסכים עמו משום וטען שאין אפשרות לכפות
ועדת קבלה במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" דבר שיגרום שחילוניים יבואו לגור כאן. רוזנטל התייעץ עם משה מונטג
לשעבר יו"ר הוועדה לתכנון ובניה בבית שמש, שם משווקים פרויקטים לחרדים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, שהרגיע
את החששות והסביר שדי להוסיף סעיף בחוזה המחייב שיווק וייעוד לחרדים כדי לוודא שלא יכנסו גורמים שאינם רצויים,
ומה שטוב לרבני בית שמש טוב גם לטלז סטון. אך הרב שולמן סירב לפתרון המוצע.
רוזנטל סבר שאם יש הזדמנות לאברכים לקנות דירה בהנחה של 30 אחוז, אסור לוותר. כך גם בניה בחסות המדינה צופנת
בחובה הטבות רבות בדמות מבני ציבור, גינות ועוד. וכך פרץ העימות.
בשבוע האחרון לפני פטירתו עוד ישב רוזנטל עם פקידי מנהל מקרקעי ישראל ע"מ להניע את התוכניות שיצאו לדרך בהקדם
האפשרי. הוא חשש כי אם יצטרך לפנות את כסאו, אזי מחליפו, המציית להרצברג, יבלום את התוכנית. העימותים גרמו
להרצברג ולרב שולמן להחליט להדיח את רוזנטל ולמצוא מועמד אחר.

ההדחה
באמצע חורף תשע"ח, רוזנטל עלה לבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א להזמינו לחתונת נכדו ובהזדמנות זו שטח בפני מרן
הגר"ח את השאלה, האם לפרוש מחמת בעיות בריאות? מרן הגר"ח שליט"א השיב לו בזה"ל: "תמשיך" ושהוא הוסיף
לשאול שהוא לא כ"כ בריא השיב לו מרן הגר"ח : "תמשיך ואתה תהיה בריא" ואז רוזנטל שאל "אבל יש צעירים ממני
שרוצים ואולי יכולים יותר"? השיב מרן הגר"ח: "הצעירים, יש להם עוד מה ללמוד"!. )האירוע הנ"ל כולו, תועד על ידי
אחד מבני ביתו של מרן הגר"ח שמסרב לתת את התיעוד(.
רוזנטל סיפר לרב שולמן על דברי הגר"ח. הרב שולמן זעם עליו וטען "מדוע עלית לבד ולא איתי"? הרב רוזנטל לא הבין
על מה הזעם. עד שבמוצאי יו"ט ראשון של פסח תשע"ח זימן הרב שולמן בבהילות את הרב רוזנטל ז"ל והודיע לו שעליו
לפנות את מקומו וכי מצא מועמד אחר. הרב רוזנטל ז"ל סיפר שכאשר הרב שולמן התקשר אליו שיבוא לביתו בעיצומו של
חול המועד הוא כבר חשש, אולי יש חמץ במים של היישוב, וכאשר הרב שולמן אמר לו את הדברים, הוא היה בהלם. הוא
רק אמר בכאב לרב שולמן: "האם זה היה כה דחוף לקרוא לי בבהילות כזו באמצע חול המועד בשביל להודיע לי את זה?"
הוא סיפר שהיו לו הרבה דברים להגיד, הוא ידע שהרב שולמן יודע שקיבל את ברכת הגר"ח אבל הוא שתק הסתובב והלך-
ולא דיבר יותר עם הרב שולמן עד יום מותו. בני משפחתו של הרב רוזנטל מספרים שבמשך כל ימי חול המועד לא יצא
מביתו ולא סלח לרב שולמן עד יום מותו. הרגשת הכאב והעלבון והנבגדות ממי שהיה האיש שקיבל ממנו טובות אין קץ
ושהיו עמו בידידות טובה מעל שלושים שנה ליוו אותו, למרות שניסה לשדר "עסקים כרגיל".
כפי שהתבטא, יותר כאב לו מ"מה" שהרב שולמן אמר לו, הייתה ה"איך". הצורה המשפילה והדרך שבה הדבר נעשה. וכי
מה היה קורה אם הרב שולמן היה בא הוא בעצמו לביתו של הרב רוזנטל ומשוחח עמו גלויות, מתייעץ עמו? מודה לו
תחילה על שנותיו בראשות המועצה?".
למעשה כבר במהלך חורף תשע"ח עלה הרב שולמן לבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א וסיפר לו שהרב רוזנטל אין לו
שום סיכוי להיבחר שוב ויש חשש ח"ו שינצח "המיזרוחניק" )כוונתו הייתה להרב דוב בקשט שהיה יו"ר האופוזיציה(
שיהרוס את כל צביון היישוב. ומרן הגר"ח הורה שאם הדברים נכונים אכן יש לפייסו שיפרוש. מאז, לא ניתנה לרב רוזנטל
הזדמנות להיכנס לבית הגר"ח.
במהלך אותה תקופה כבר חיפש הרב שולמן מועמדים אחרים, הרב שולמן סירב תחילה שיבוא ליישוב מועמד מטעם "דגל
התורה", הוא רצה מועמד שהוא בן משפחתו שהנאמנות שלו אליו מוחלטת. לכן תחילה הציע את בן משפחתו שלמה
קרילנשטיין. בחשאי הרב שולמן סידר שיכניסו אותו אל מרן הגר"ח לקבל ברכה ואכן הוא נכנס והתברך. בכך חשבו הרב
שולמן והרצברג לסגור את העניין בלי שיתוף התושבים. אך הניסיון לא צלח.
כל אותה העת הרב רוזנטל ממשיך בשגרה כאשר הוא לא יודע כי מאחורי גבו מנהלים בני ביתו של הרב שולמן מהלכים
להחלפתו, בלי לשתף אותו וגרוע מכך בלי לשתף את הציבור, בהתנהלות שכל כולה אומרת כוחניות ותחושה שמדובר
בעסק הפרטי שלהם.

העסקן
יצחק רביץ הודח בבחירות פנימיות בדגל התורה בביתר עילית משום שהם לא היו מרוצים ממנו. הוא פתח רשת של כוללים
בביתר שקרסה ונותר עם חובות. דגל התורה בביתר עילית תחת רביץ הביאה 2 מנדטים כאשר הסתלק הביאה 4 מנדטים.

רביץ טען נגד יריבו שהוא "שפך את דמו" ורביץ השתמש בשיטות של הבטחות שווא ואמירות גזעניות כמו "איך נותנים
ל"ספרדי" הזה )שטרית( להיות יו"ר דגל התורה בביתר.
הרצברג ורענן, שכנעו את הרב שולמן להביא את רביץ שכן בשל תבוסתו השליטה בו תהיה אבסולוטית. בכלל לא היה
אכפת להם שמדובר באדם זר שאינו מכיר את צרכי המקום ואדם שבוחרי ביתר סילקו. לא הפריע להם לרגע שהם סוחרים
בתושבים, הרי זה עסק הפרטי שלהם.
רביץ במטרה להרחיק את עצמו מכל קשר עם הרב שולמן, מספר שהוא "נכפה" על הרב. מה שמגוחך, שכן מי בדיוק כפה?
ברור שהרב היה מעדיף שבנו או חתנו יהיו ראשי המועצה, אבל בסופו של דבר שוכנע שרביץ הוא פתרון טוב והוא נלחם
למענו עד היום.
רביץ התקשר אל חתן הרב רוזנטל יבלט"א הרב עמירם ולדנברג אותו הכיר מישיבת חברון ושאל אותו בתמימות מעושה
שמציעים לו להתמודד. ולדנברג ענה לו שאם חמיו יחליט להתמודד אזי "אני אהיה האויב מספר אחד שלך"! רביץ מיהר
להגיב שחס ושלום הוא בשום אופן לא יתמודד כנגד הרב רוזנטל.
אבל לאחר ההבטחה, רביץ והרצברג החלו במסע הסתה מכפיש ומכוערנגד הרב רוזנטל כשהם מספרים כל חקירות שנפתחו
נגדו וכדומה. במקביל הם מגייסים את חבר הכנסת אורי מקלב. הוא מכניס את רביץ למרן הגר"ח קנייבסקי, תוך שהוא
מציג מצג שקרי שרוב הציבור רוצה את רביץ. הגר"ח מברך אותו בברכת "ברכה והצלחה". בהקלטה סודית נשמע היזם
הרצברג כועס וצועק: "מה זה בו"ה בו"ה? בו"ה לא מספיק לנו".
עם זאת, רוזנטל פוגש את ח"כ גפני יחד עם הרב מנחם שפירא מנהל המחלקה המוניציפאלית של "דגל התורה" ושומע
מהם באופן חד משמעי שהמפלגה מכירה ומוקירה את פועלו ותומכת בו אם יתמודד.
רוזנטל מזמן את רביץ ששוב מתחייב שלא יתמודד נגדו. כאשר הרב שולמן ומקורביו מבינים שרוזנטל נחוש, הם מתחילים
להחתים בכפייה רבנים בטלזסטון שמתחייבים לציות מלא לרב שולמן. בין החותמים הרב משה מנדלסוןראש ישיבת מאור
אליהו ידידו של הרב רוזנטל. אבל אחרי שהבין מה מטרת החתימה, ביקש הרב מנדלסון למשוך את חתימתו.
מי שתמך ברוזנטל היה מרן ראש הישיבה הגאון ר' גרשון אידלשטיין שליט"א שסירב לתמוך ברביץ ואף הורה ל"יתד
נאמן", לא לכתוב על רביץ שזה בברכת "מרנן ורבנן גדולי ישראל" )כמו שנעשה במקומות אחרים( מרן הגרי"ג התבטא
באופן חריג ואמר: "כי יש אנשים שחושבים שאני מגדולי ישראל ולכן אני לא מוכן שיכתבו כך בעיתון". מחמת כך התעכבה
הכתבה על רביץ עד ממש לערב יום כיפור. ואכן התפרסמה בעיתון רק תמונה של רביץ עם מרן הגר"ח ולא עם מרן ראש
הישיבה שליט"א וללא הכיתוב "בברכת ובהוראת גדולי ישראל". על פטירתו הפתאומית של הרב רוזנטל הגיב בכאב: "אני
שמח שלא הצליחו להכשיל אותי בזה". מרןרה"י שליט"א גם טרח לשלוח מכתב ניחומים אישי למשפחתו של הרב רוזנטל.
האם רביץ התעניין בדעתם של גדולי ישראל שהוא כה מבקש שנציית להם? או שעשה עוול נגד דעת תורה תוך שימוש
בשקרים גסים ושפיכת דמם של אנשים יקרים שלא עשו לו כל רע?
הפרת תקיעת כף
רביץ ואנשיו מתחילים לזהות את התסיסה בקריה והם מבינים שהם הולכים להפסיד את הבחירות. בהסכמת הרב שולמן,
רביץ מנהל מו"מ לריצה משותפת עם הרב בקשט, עם הסכם לתועלת התושבים. רביץ אף נותן לרב בקשט תקיעת כף
בשבועה שההסכם יחתום וסגור. בשלב זה נכנס לתמונה מיכאל סורוצקין ומציע לתווך. אבל פטרוניו של רביץ סירבו
לפשרה. הרצברג לא היה מוכן שרוזנטל ישאר יותר מששה חודשים.

בעיצומו של חול המועד סוכות, יום הגשת הרשימות, עוזב הרצברג את כל עיסוקיו ולמשך יום שלם שוהה בביתו של מיכאל
סורוצקין כדי לפקח מקרוב על המו"מ כאשר הוא לא סומך על נעריו )רענן, פאלק וישראלי( שיגנו על האינטרסים שלו.
וכפי שנראה בסרטון שהתפרסם מאותו ערב. הרצברג, שחושש מאד מתשלום אגרות והיטלים על פרויקטי הבנייה שלו,
זקוק נואשות בתוך שנה לראש מועצה שיפטור אותו מאגרות והיטלים. וכך הגיעו הצדדים להסכמה של רשימה אחת
והשארת הרב רוזנטל לשנה בראשות המועצה. לפי ההסכם שבישלו, הרב שולמן והרב הרצברג, ארבעה מחברי המועצה
הם אנשיהם השולטים במועצה.
למען מימוש ההסכם, מפר רביץ את תקיעת הכף שנתן לבקשט, שאף חמורה לדעת הפוסקים משבועה, הוא מחלל שם
שמים וזורק את ההסכם לפח. קשה להאמין שאדם שמחשיב את עצמו חרדי וירא שמים יכול להפר "תקיעת כף" שחמורה
כשבועה, בשביל רווח פוליטי כזה או אחר.

פרק ה': הרדיפה ממשיכה
ביקש הרב רוזנטל לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של רביץ. זה התחיל באירוע "פרס החיבור התורני". שהרב רוזנטל השיג
עבורו תקציב גדול. הרב רוזנטל שלח הזמנת כבוד לכל חברי המועצה וגם לרביץ. אבל רביץ דרש שיתנו לו לנאום בפתיחה
ולשבת במזרח ומשלא נענה ניסה לחבל באירוע והחרים אותו.
במקביל לאירוע, דאג להוציא בהפגנתיות ידיעה אינטרנטית מלווה בתמונה בה הוא נראה סועד במסעדה יוקרתית בגבעת
שאול, יחד עם "ראשי קהילות" בטלזסטון, מי שמימן את הסעודה היה הרצברג, וראשי הקהילות היו, עובדיו ושותפיו:
רענן, פרקש, פאלק, ישראלי ווינטרוב. שהם, נכון להיום מנהלי המועצה.
בשבועות שלאחר מכן, רביץ לא נח ודורש מרוזנטל ערבויות לקיום ההסכם ביניהם. ביום האחרון לחייו ניהל שיחה קשה
מאד עם אדם שנשלח לאיים עליו. אנשים שהיו עדים לשיחה ראו את רוזנטל אחרי השיחה חיוור כולו. כעבור כמה שעות
קיבלו כל תושבי קריית יערים את הבשורה המרה על הסתלקותו מדום לב פתאומי.
המוני המנחמים שזרמו אל הבית הביעו את כאבם וכעסם על המקרה אבל תוך כדי ה"שבעה" עסוק רביץ בלדאוג שיקבל
את המינוי הזמני של ראשות המועצה, הוא מפעיל לחצים על חברי המועצה וגדולי ישראל.
בתוך השבעה מפיצים אנשיו השמצות פרועות. כולל סיפורי אלף לילה ולילה על כל מיני"חקירות" שהיו אמורות להיפתח
על רוזנטל. האלמנה הגב' לאה רוזנטל תחיה ששמועות אלה הגיעו לאוזניה, לא יכלה להחריש, היא הרגישה כי מעשיו של
רביץ חוצים כל גבול וכתבה מכתב מרגש ומחריד לחברי המועצה ע"מ לדחות את מינויו של רביץ לראשות המועצה.
רביץ נלחץ והפעיל לחצים עצומים בביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי ע"מ להוציא עבורו מכתב תמיכה. המכתב שנוסח על
ידי אחד מאנשיו, נחתם ונשלח למרן הגרי"ג אידלשטיין לחתימה. בתחילה לא חפץ הגרי"ג לחתום, ורק אחרי שהובהר לו
שאין כל מועמד אחר וגם שהדבר יראה כפגיעה במרן הגר"ח הסכים.
בשעות הצהרים של אותו יום - טרם שנחתם המכתב שניים מחברי המועצה הרב משה מילר והרב יהושע דויטש ירדו לבני
ברק כדי להראות למרן רה"י את מכתב האלמנה ולשאול אותו כדת מה לעשות. אולם כניסתם נמנעה על ידי בני הבית
בעקבות חששם שאם רה"י יראה את המכתב, יתכן מאד שיסרב לחתום. רק אחרי שחתם על המכתב הם הורשו להיכנס.

יצחק רביץ עצמו מתחיל מאותה שעה את קמפיין הבחירות כאשר הסיפור המרכזי שיככב בו הוא, על כך ש"רוזנטל עצמו
ביקש ממני לבוא להיות ראש המועצה", הוא גם ממציא מדמיונו הקודח שיחה שנעשתה בינו לרוזנטל ביום האחרון לחייו
של הרב רוזנטל דבר שלא היה ולא נברא.

השיטה שולטת
כך הצליחו הרב שולמן והרצברג להשתלט על הבחירות, להלך אימים, ולגרום להכתרתו של רביץ על טלזסטון. האם על
התושבים להסכים לשיטה? כיום הרצברג והרב שולמן מחזיקים בארבעה חברי מועצה: רביץ, רענן )שמשמש כמשווק
הדירות של הרצברג(, אברהם וינטרוב )חסידו של הרב שולמן(, פרומר )שמנהל את חנות הציינג' – מעין בנק בו מפקיד
הרצברג את כספו(. בנוסף להסכם עם ש"ס המקנה להרצברג שליטה על שניים נוספים.
כדי לדעת איך תתנהל המועצה לעתיד אין צורך ללכת רחוק. די לראות איך המועצה מתנהלת היום. היא מתנהלת על ידי
שני שותפים: אנשי הרב והיזם השולטים על רביץ רביץ מתייעץ בכל עניין מרכזי עם הרב שולמן וחושש להמרות את פיו.
הרצברג מתקשר ישירות לתת הוראות לעובדים.
כך למשל, רביץ דאג להעביר את המעונות לחבר המועצה והמשווק שלו צבי רענן, שהחליט לפתוח "במקרה" רשת מעונות.
פירושה של התנהלות זו היא שהאמהות ישלמו יותר למען כיס אנשי הרצברג.
בינתיים רביץ מנהל מסע בחירות גדוש הבטחות וכבר "מינה" באבירות למעלה מעשרה ראשי לשכה ועוד עשרים יועצים,
כאשר הוא מבטיח לכל אחד את הכל. שטחים והקצאות שאין לו מושג איפה הם ואיך עושים זאת. אך מי שמפר תקיעת כף
אפשר לסמוך עליו?
וכך גם בעתיד: הרב שולמן והרצברג ימשיכו לשלוט על טלזסטון. ועדת הקבלה תחזור לפעול ביתר שאת, הבנייה תהיה
מאסיבית ללא פארקים וגינות וללא דאגה לתושבים. הכל למען רווחי הקבלנים וחברי המועצה. תוכנית מחיר למשתכן
תבוטל, והיועץ המשפטי של המועצה - היחיד העומד בפני השחיתות יפוטר.
הארנונה עלתה בטלזסטון בשנים האחרונות בגלל אי גביית ההיטלים מקבלנים. שירותים שונים התייקרו כי הם חולקו
למקורבים ללא מכרז. אין די פארקים ביישוב כי איש לא לחץ על הקבלנים, אין בתי כנסת בנויים כפי הצורך, וזה הולך
להיות גרוע אף יותר: מי ידאג שתהיה תחרות של מכולות בטלזסטון? האם מי שנתון ללחץ של הרב ששנים ארוכות מנע
זאת? מי ידאג לתקציב לקהילות הרחוקות מהצלחת של הרצברג או מטעמו של הרב שולמן?
אתה יכול לבחור בין שחיתות, שתפגע בך ובמשפחה שלך. תשלם יותר, ותקבל פחות שירותים כאשר המאפיה המנהלת את
הקריה תחגוג.
נכון, יש מכתבים של גדולי ישראל בעד רביץ. אבל נניח והיה בא אליך מישהו ומכתב בידו לפיו הבית שלך שייך לו ועליך
לפנות אותו. האם היית מסתפק במכתב או שהיית עולה למרן הגר"ח לשטוח לפניו את הדבר לוודא שזו אכן דעתו? עתה
עומדים לגזול ממך את ביתך. אם אכן יש מכתב עליך לעלות אישית לגדולי ישראל ולפרט הכל, מכתבים אין בהם כלום ויש
ללכת אישית להסביר את העניין כולו ולשאול.

טלזסטון יוצאת למלחמה, מלחמה על הדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/1/2019 23:22 לינק ישיר 

אתה כנראה מתכוון לשיטת 'ועשית ככל אשר יורוך' הרווחת בציבורנו זה כמה עשורים, אותה אתה מעוניין לשבור כפי שכתבתי כאן

להזכירך, השיטה מתבססת על דברי הרמב"ן עה"ת (דברים יז, יא): "אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל או על שמאל שהוא ימין, לשון רש"י וענינו, אפילו תחשוב בלבך שהם טועים, והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, תעשה כמצותם, ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה או אהרוג האיש הנקי הזה, אבל תאמר כך צוה אותי האדון המצוה על המצות שאעשה בכל מצותיו ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו, וזה כענין רבי יהושע עם ר"ג ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו (ר"ה כה)"

ועל דברי החינוך (מצוה תצ"ו): 


"ובכל דור ודור גם כן שנשמע אל החכמים הנמצאים שקבלו דבריהם ושתו מים מספריהם ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מליהם ופליאות דעותיהם, ועם ההסכמה הזאת נכוין אל דרך האמת בידיעת התורה, וזולת זה אם נתפתה אחר מחשבותינו ועניות דעתנו לא נצלח לכל. ועל דרך האמת והשבח הגדול בזאת המצוה אמרו זכרונם לברכה [ספרי כאן] לא תסור ממנו ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין לא תסור ממצותם, כלומר שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים אין ראוי לנו לחלוק עליהם אבל נעשה כטעותם, וטוב לסבול טעות אחד ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו שבזה יהיה חורבן הדת וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי"

לאור הדברים הנ"ל, אם אתה אכן דוגל בשיטה אז גם כל הסיפורים שלך נכונים מא' ועד ת' הם לא אמורים לשנות לך כלום. אלא אם כן אתה מעוניין לשבור את השיטה כמאמר הכותרת. במקרה כזה אני מצפה שתאמר את זה בקול רם וברור.

נ.ב. אין באמור לעיל כדי להביע את דעתי אף לא ברמז, לא על השיטה ולא על רביץ.


תוקן על ידי אפיקטוזין ב- 06/01/2019 21:28:47
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/1/2019 23:24 לינק ישיר 

מי זה ישראלי? והאם רענן זה חתדב"נ ר' בנימין? גם הוא חבר מועצה שם??


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/1/2019 23:33 לינק ישיר 

לא מדובר כאן על רבנים (אף שלא חסרים רבנים לכל השיטות לכל הצדדים) מדובר על חברי כנסת המסתובבים עם חותמת של הרבנים בכיסם ושולפים אותם לפי צורכי המפלגה - לא חשוב אם המועמד הוא גם חרדי טהור - אם הוא לא מהמפלגה הנכונה הרי הוא מיד פסול - במקרה המועמד שלא  מהמפלגה  של מקלב ניסה כמה וכמה פעמים לדבר עם הרבנים ולא נתנו לו לגשת אליהם דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/1/2019 23:37 לינק ישיר 

סיפורים יש לך בשביל לכתוב ספר, את דוגלי השיטה אמור לעניין רק דבר אחד: הרבנים חתמו או לא ? מוטעים או לא זה ממש לא משנהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/1/2019 23:43 לינק ישיר 

האם תקנה דירה על סמך חתימה מהרבנים האלו בלי שתקבל רשות לדבר אתםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/1/2019 23:54 לינק ישיר 

אל תענה לי בשאלה, השאלה שאני שאלתי אותך היא האם לדעתך הטיעונים שלך תקפים רק למערכונת הבחירות אצלכם, או שהם תקפים למפרע גם על הבחירות לעיריית ירושלים ולכנסת ? 
בלי לדעת אני מרשה לעצמי להניח שבמקרה של טלזסטון הרבה יותר קל לרבנים להקיף את צדדי הנושא מאשר בבחירות לעיריית ירושלים או לכנסת למשל, האם אתה רוצה לשכנע אותנו שרק הפעם הצליחו לעבוד עליהם ולא נתנו לצד השני להיכנס וכו' אבל תמיד זה כן עובד כמו שצריך ? האם זה מה שאתה מספר לילדים שלך ?

תוקן על ידי אפיקטוזין ב- 06/01/2019 21:54:07
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2019 02:03 לינק ישיר 

שוברים את השיטה בכל הכוח!!!

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2019 07:43 לינק ישיר 

כי_הוא_זה כתב:

שוברים את השיטה בכל הכוח!!!
במקרה הנ"ל אני לא בטוח שאתה עצמך לא היית שמח שאדם כמוהו ישבור את שיטת הסחטנות הזו באותה דרך לו היית מבעלי הקרקע ונסמך על פסקיו של אחד מפוסקי הדור שלא הסכימו עם אותם סיקריקים.

אמנם לא נעים לראות אלימות כזאת ודאי לא נגד אנשים מכובדים יותר או פחות (אין לי מושג מי זה הרב אייזיק וייס), אבל אם זה כל מה שיכולים לשלוף נגדו, אז סבבה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2019 10:53 לינק ישיר 

לפותח האשכול, התנהגת ברשעות!!!

לא יכולת לפחות למחוק את השמות של האנשים שלא באמת קשורים לליבת הדיון???דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2019 11:42 לינק ישיר 

כי_הוא_זה כתב:

שוברים את השיטה בכל הכוח!!!
ארור מכה רעהו בסתר


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2019 12:28 לינק ישיר 

גינגישראלי כתב:
כי_הוא_זה כתב:

שוברים את השיטה בכל הכוח!!!
במקרה הנ"ל אני לא בטוח שאתה עצמך לא היית שמח שאדם כמוהו ישבור את שיטת הסחטנות הזו באותה דרך לו היית מבעלי הקרקע ונסמך על פסקיו של אחד מפוסקי הדור שלא הסכימו עם אותם סיקריקים.

אמנם לא נעים לראות אלימות כזאת ודאי לא נגד אנשים מכובדים יותר או פחות (אין לי מושג מי זה הרב אייזיק וייס), אבל אם זה כל מה שיכולים לשלוף נגדו, אז סבבה.


נשלח מהאנדרואיד שלי


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2019 13:04 לינק ישיר 

אתה בדרך כלל מקבל כאלו מיילים ארוכים? דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2019 13:32 לינק ישיר 

גינגישראלי כתב:
כי_הוא_זה כתב:

שוברים את השיטה בכל הכוח!!!

אין מה לומר מדובר ב'בולדוזר'דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2019 13:33 לינק ישיר 
אפיקטוזין

רודףסמלים כתב:
כי_הוא_זה כתב:

שוברים את השיטה בכל הכוח!!!
ארור מכה רעהו בסתרלמה בסתר ? הוא בועט בגלוידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2019 13:38 לינק ישיר 

נאלדייק כתב:
האם תקנה דירה על סמך חתימה מהרבנים האלו בלי שתקבל רשות לדבר אתם


אפרופו הסרטון, לא הייתי קונה ממנו מכונית משומשת, "רון קובי החרדי"

נכון שזה לכאורה לא נושא האשכול אבל כשמישהו בא בטענה שהוא רק רוצה לשרת ציבור ולהילחם בשחיתות, צריך להכיר את הנפשות הפועלות, ואולי כשאלו שהחליטו באו להכריע בשאלה מי יותר ראוי הם חשבו שהסרטון הזה כן רלוונטידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > טלזסטון -שוברים את השיטה.
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.