בית פורומים עצור כאן חושבים

חטיפת האפיקומן???

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-2/4/2003 05:07 לינק ישיר 
חטיפת האפיקומן???

אני מחפש מקורות למנהג התימהוני של חטיפת האפיקומן בידי ילדים, מישהו יכול לעזור לי?תוקן על ידי - צמח - 4/2/2003 5:34:43 AMדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/2/2009 14:45 לינק ישיר 

גניבת האפיקומן מקורה בדרישה העולה לשוויון, בכל מובן שהוא, הילדים רוצים גם הם לקיים את מצוות האפיקומן (וגם "ושמרתם את המצות"), לא פחות מבעל הבית, והואיל ואתי לידם, הם מבקשים זכות נוספת, הזכות לרכוש דברים כבחירתם, מבלי התערבות רצונו של בעל הממון.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/2/2009 10:13 לינק ישיר 

לענ"ד המנהג לגנוב את האפיקומן שורשו במה שכתוב בתורה- ושמרתם את המצות, אדם המניח את האפיקומן וחושש שיגנבו אותו, מקיים את הושמרתם ביתר תוקף.

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/2/2009 09:49 לינק ישיר 

ראה עכשיו בהגדת נירנברג השנייה, הגדה אשכנזית מן המאה החמש-עשרה:
http://jnul.huji.ac.il/dl/mss-pr/mss_d_0076/.html
דף 6ב: "הנערים פושטי ידיהם, לקבל האפיקומן מאביהם"
דף 26א: "אחר יאכלו ישאל האפיקומן, אשר הנער טמן"
הוראות חרוזות אלה מופיעות גם בהגדה אחרת שאוירה בידי מאייר זהה, "הגדת יהודה", במוזיאון ישראל, דף 6א; 25ב.


תוקן על ידי ממדבש ב- 01/02/2009 10:08:13
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/4/2003 05:31 לינק ישיר 

מעניין מה שמצאתי בהגדה "תיקון חג הפסח" לתלמידי רבינו יונה וחכמי קטלוניה ההדיר וביאר פרופ' יעק בשמואל שפיגל הוצאת אופק. בתוך רשימות של סידרת סימנים בעמ' נט- ס(כמה מהם שאין מופיעים בשום מקור אחר) מופיעה גם גירסא אחרת ל"צפון". במקום צפון יש שם "נוטל"! האם זה רמז שקוף למנהג נטילת אפיקומן?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/4/2003 06:55 לינק ישיר 

אגב, הייחוס בשם שד"ל, הובא גם בהגדתו של האדמו"ר מליבביץ', ראה על כך:
http://www.hydepark.co.il/hydepark/topicarc.asp?topic_id=235731דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/4/2003 06:41 לינק ישיר 

בשל כך כתבתי שהדבר לא ברור!דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/4/2003 06:33 לינק ישיר 

כבר ציין הר' כשר שיש מייחסים הדבר לרש"י, אך כידוע ספרי דברי רש"י הם עירבוב גדול. והכל צריך בדיקה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/4/2003 06:25 לינק ישיר 

לא ברור מי מחברם של הסימנים השגורים. אכן שד"ל, בפניני שד"ל, פרזמישל תרמ"ח, עמ' קמט, מצא כתב-יד מתלמידי מהרי"ל, משנת 1457, המייחס את הסימנים לר' שמואל מפלייזא. וכן ג' צינר, אוצר פסקי הראשונים על הלכות פסח, ניו-יורק תשמ"ה, עמ' קמט, פרסם קטע מכתב-יד הותיקן, הכולל גם את פירושו של ר' שמואל לפיוט אלהי הרוחות, המייחס את הסימנים אליו: "סימני הסדר של רבינו שמואל מפלייזא".

אבל במחזור ויטרי, עמ' 281-282, הסימנים הנ"ל מופיעים בתוך: "סדר ערוך שסידר רבינו שלמה בר יצחק"!

וראה: לקט יושר, מהדורת י' פריימן, ברלין תרס"ג, עמ' 95: "...זה הסדר הזקן".

תוקן על ידי - ממדבש - 4/4/2003 6:26:59 AMדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/4/2003 05:15 לינק ישיר 

לא ברור שיש כאן דוחק, כדבריך. מחברם של סימנים השגורים בכל העדות (ראה הגדת שלימה של הרב כשר על רשימה של סימנים פיוטיים שונים לליל הסדר שלא התפשטו. וכל הזמן נחשפים והולכים כת"י של סימנים חדשים) הוא - לפי דברי כשר, עפ"י כת"י שבידי שד"ל - רבינו שמואל מפלייזא שבצרפת, והוא עצמו בפירושו לפיוט הידוע א-ל א-לקי הרוחות של רבינו יוסף טוב עלם (נדפס בספר אור זרוע ח"ב עמ' 119) - כותב "ובטעם שמצניעין לפי שלא תהא מצויה לפניו לאכלה קודם זמנה תוך הסעודה", ובוודאי שחיבר סימניו על פי דבריו עצמו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/4/2003 00:03 לינק ישיר 


אכן מסתברא מבין ריסי דבריך ניכר שלמדן הנך.

ממדבש הוסיף מקורות נפלאים אך הרשב"ם במקור שציינתי כבר כותב כי חטיפה היינו "גזילה" אך כפי שהמשכת וביארת יפה בראשונים היינו אחד מהשניים:
1. מנהג גניבת מצה מהתינוקות (ריטב"א ר"ן וכו')
2. מנהג גניבת מצה של המבוגרים זה מזה (רמב"ם מאירי)
עכ"פ לפי הראשונים המצה "נגנבה" ע"י מנהלי הסדר עצמם.

מנהגינו היום אינו לא זה ולא זה.
בהנחה שמנהגינו הוא פיתוח מאוחר של מנהג הראשונים, ייתכן ש(כדבריך) האפיקומן הוא זה שנגנב מהסועדים ע"י מנהל הסדר והוסתר. הדבר מסביר את המנהג להסתיר את האפיקומן מתחת למפה אשר המפרשים נתנו בו פירושים מעט דחוקים (כגון מצוות ושמרתם את המצות וכו') וכך יובן מדוע נקראה בהגדה שבידך "גנובת".דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/4/2003 07:17 לינק ישיר 

בטח מדובר במקור ספרותי קדום וחשוב, אולי תוכל למסור פרטים נוספים על ההגדה שבידך?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/4/2003 06:40 לינק ישיר 

אני לא דן על כאן צורת המלה, השאלה היא האם הוא מתכוון על מנהג זה, וא"כ יש לפנינו מקור מהמאה הט"ו על מנהג זה שהוא מקור קדום הרבה מן ה'נהג כצאןיוסף' ובעל 'חק יעקב' שניהם בני אותו דור (זה בפרנפורט וזה בוורמייזא).

כי כמובן המקורות שציינת, כמוהם כמקורות מ"ג, אינם מדברים על מנהג זה -של גניבת האפיקומן -במיוחד.

ויש לשער שאולי העובדה שהאפיקומן הוצנע ונכלל בסימן "צפון", גרמה לכך שדוקא בחתיכה זו ביצעו את הגניבה, בכדי להחביאה ולהטמינה, הטמנה בתר הטמנה. או שמא להיפוך: משום שמצה זו היתה מילא מוחבאת, לכן בקל יכלו לגנוב אותה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/4/2003 06:06 לינק ישיר 

מסתברא
"...ששמה גניבת...".
אולי הכוונה: שיקח את המצה ששמ(ה)[א] (=שאולי) גניב(ת)[ה] (=גנובה).
ההוראות הן יצירתו של המדפיס ומאופיינות על פי רוב בשפה מעולגת!

תוקן על ידי - ממדבש - 4/3/2003 6:26:22 AMדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/4/2003 03:04 לינק ישיר 

רב תודות לכולכם, ממש גאונים מופלגים!!!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/4/2003 02:36 לינק ישיר 

ראה עוד: פירוש ר' יהונתן מלוניל, פסחים, מהדורת ש"א שטרן, בני-ברק תשמ"ב, עמ' רמא: "חטפי מצה בלילי פסחים. יש לפרש גדול לגדול בדרך שחוק, ואיכא קצת חיבוב מצוה בעבור התינוקות, שלא ישנו וישאלו בלילה ההוא. ויש לפרש שחוטפין אותה מיד התינוקות ונשחק עמהן".

וכך משמע מניסוח המקור, בתוספתא, פסחא, מהדורת ש' ליברמן, ניו-יורק, פ"י ה"ט, עמ' 197: "ר' לעזר אמ' חוטפין מצה לתינוקות, בשביל שלא ישנו".

ובייחוד מנוסח התוספתא שהובא בידי ר' מנוח בפירושו לרמב"ם, שם: "חוטפין מצה מתינוקות...", ראה על כך: הגר"ש ליברמן, תוספתא כפשוטה, ד, ניו יורק תשכ"ב, עמ' 653.

פרשנות זהה נמצאת בתוך: מהר"ם חלאווה, פסחים, שם; ספר המכתם, מהדורת מ"י בלוי, ניו-יורק תשכ"ב, עמ' צו; נימוקי יוסף, פסחים, מהדורת מ"י בלוי, ניו-יורק תש"מ, עמ' קמד; תלמיד הרשב"א, פסחים, מהדורת ש"א שטרן, בני-ברק תשמ"ב עמ' קכא.

ר' יוסף יוזפא קאשמן סג"ל מפרקפורט, כותב בספרו: נוהג כצאן יוסף, שהודפס בידי המחבר בשנת תע"ח, מהדורת תל-אביב תשכ"ט, עמ' רכב: "אין לבטל המנהג שנערים גונבים האפיקומן כדי ליקח איזו חפץ מאביהם שיחזרו להם האפיקומן, כי מתוך כך הנערים ינערו משינתם ויספרו ביציאת מצרים...".

תוקן על ידי - ממדבש - 4/3/2003 2:54:47 AMדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > חטיפת האפיקומן???
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.