בית פורומים עצור כאן חושבים

"מכתב מאליהו" ב"היכל הבעש"ט"

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-11/4/2003 23:42 לינק ישיר 
"מכתב מאליהו" ב"היכל הבעש"ט"

הופיע כעת גיליון השני של הרבעון 'היכל הבעש"ט' שיוצא לאור על ידי מוסד 'היכל מנחם' בורו פארק. למרות שהביטאון יוצא לאור על ידי מוסד המזוהה רשמית עם חב"ד, הרי למעשה מנסה, ואף מצליח, הבטאון לתת במה לכל החצרות החסידיות.

השגתי הקובץ והנה דיווח על תוכנו. בגליון, שלל של מאמרים בנושאים עיוניים, היסטוריים וספרתיים מטובי הוגי וסופרי החסידות. יש שם מאמר על מהדורות קמאיות של הספר "שפת אמת" מרשימות השומעים; יש שם מאמר המביא מסמכים מקוריים מכתב יד המפיצים אור על אחת הדמיות המעניינות מראשית החסידות, תלמיד המגיד ממזריץ בעל "וצוה הכהן"; יש שם לקט מעניין, מעשה ידי חסיד ביאן, נכד ר' לוי יצחק מבארדיטשוב, על היחסים הידידותיים אך הטעונים, בין בעל התניא מחד ורבי לוי יצחק מבארדיטשוב מאידך. חומר מרתק. מאמר יסודי על היווצרות הליקוט הבעל-שם-טבי הידוע בשם 'בעל שם טוב על התורה'. ועוד מאמרים עיוניים על הגישות השונות בסוגיית ה'צמצום', ומאמרו של ההוגה החבד"י הוותיק הרב יואל כהן במשנת רבו הרבי מליובאוויטש זצ"ל.

כמובן, כביטאון רב חסידי, הרי יתכן שיצא קרח מכאן וקרח מכאן. חסידי חב"ד יטענו, שאינו מספיק חבד"י, שהרי הוא נותן ביטוי לשאר חסידיות, דבר שלא רגילים לכך בחב"ד, ואילו חסידיות אחרות, יטענו שהביטאון יותר מדי חבד"י, שכן הרבה מאמרים, מטבע הדברים, מוקדשים לתורת חב"ד. למרות זאת, הביטאון מנסה ללכת בין הטפות ולהדפיס ביטאון מקצועי עם הרבה חומר מקורי לכלל החסידים.

מכתב צנוע אחד, מהווה לדעתי תגלית מעניינת, ואף, כפי ששמעתי מבעלי העובדה, רבת תככים. בגליון, מכתב של המשגיח הנודע הגאון רבי אלי' דסלר שנכתב להגאון רבי גדלי' הרץ, ראש ישיבת שפת אמת, אודות תכנית פתיחת ישיבה שתשלב "את הלומדות והמוסר של ליטא עם החסידות המצורפת של חסידות הליטאית (חב"ד) עם הפולנית".

מאחורי המכתב מסתתרת סאגה משפחתית שלימה. רבי אלי' דסלר מליטא שבליטא, ואף נשא את נכדתו של הסבא מקלם, הי' דמות מקורית בנוף הליטאי אחרי השואה. מבין הליטאים הוא הי' היחיד (גם הגרי"ד סולוביציק מבוסטון הושפע מחסידות בהגותו, אך הוא מחוץ לקנצזס החרדי) שהושפע מחסידות בכלל ומחסידות חב"ד במיוחד, והרבה להתעמק בתורתה ובמשנתה (דבר שערר זעמם של עמיתיו בעולם המוסר). המעיין במאמריו ב"מכתב מאלי'" יבחין בניקל בשקיעים של רעיונות החסידות במשנתו המוסרית.

משפחתו של ר' אלי' התפצלה, משפחת דסלר האמידה שבקליוולנד בארצות הברית, ומשפחת געלדצעהליר בניו יארק. הר' גלדצעהליר מחברו של חמשה כרכים גדולים "קדשי יהושע" על נושאי קדשים, מטפח ללא הרף את הצד החסידי של חותנו, הוא חשף את הקשרים הקרובים בין הר' דסלר לבין הדמות החבדי"ת הידועה ר' יצחק הורוביץ, הידועה בעגה החבדי"ת בכינויו ר' איצ'ה דער מתמיד (כינוי לא שגרתי בעליל לחבדני"ק!), והמכתבים ביניהם בנושאים העומדים ברומו של עולם המחשבה היהודית, הוא נתן מכתבים אלו לפרסום בספרי מכתב מאלי', והוא נתן החומר לר' אהרן סורסקי לספרו 'מרביצי התורה ומוסר'.

הדסלרים, מאידך, הם מתנגדים מושבעים ומילטנטיים, והם מנסים בכל יכולתם, להדחיק, לצנזר ולטייח את הצד החסידי של הרב דסלר. כאשר פירסם געדלצעהליר את הקשרים החסידיים של הר' דסלר, המשפחה מקליוולנד ניתקה מגע עם המשפחה בניו יארק על חילול כבודו של הר' דסלר! למשפחת דסלר אוצר גדול של כתבי יד מגדולי ליטא ומשאר גדולי ישראל (לא מזמן הדפיסו ספר גדול ומפואר של גנזים שבארכיונם , בדפוס מסורה - ארט סקרול) ובתוכם גם מכתבים של אביהם הר' דסלר בעניני חסידות, אך בכדי "לא לחלל את דמותו"- מסרבים לפרסמו. גם מכתב זה שהי' באוצרם זמן רב, סירבו הדסלרים לפרסם ולהביאו למשפחת גלדצעהליר, כעת עם פירסם המכתב - עדיין תעלומה היאך הגיע המכתב לשלחן המערכת - האמת יוצאת לאור על חזונו של הרב דסלר למזג את עולם הליטאי יחד החסידות החבדי"ת והכללית.

הנה המכתב בשלימותו:

ב"ה יום א' לס' עקב תשי"ג מאנסי
כבוד ידידי עוז הרה"ג המצויין ברב מעלה בתו"י וחסד למכבירי מוהר"ג הרץ הי"ו.
שלו' וברכה ויהי ה' עמו בכל אשר יפנה
תודה עבור מכתבו, אמנם כן הנני עומד בדבורי יש צורך גדול לישיבה גדולה בדרך החסידות והלומדות יחד באיירופא, ושתהי' מסודרת כראוי ברוחניות, עבודה באמת במרץ ולא בבטלנות, תורה באמת ולא בפשטלעך, כת"ר מבין אותי היטב, כי ח"ו איני בא לבקר ולבטל, אבל מגמתי שיהי' דבר שיעשה פירות הרבה מאד לגדל דור דעה ומעשה, פה במאנסי אני רואה ממהלך כזה, ונהנה אני מאד.
ידידי! לדעתי כי יוכל לעשות כזאת ואינני רואה לפי מיעוט ידיעתי אחר במקומו, ח"ו לא אומר לבטל את ישיבתו, אבל הרי ישיבתו קיימת, ואין ספק לי כי בהשתדלות של סידור תוכל להתקיים גם בלעדי מר וכש"כ אם כת"ר נ"י יבא לפרקים לסייע, אבל באנגליא צריך לבנות דבר ... עבור כל איירופא, ולא יבָנה בנין כזה כראוי אם לא יעמוד כת"ר בראש, וידע נא כת"ר אם כי אינני יודע את ישיבתו, אבל עכ"פ היא ישיבה בין מרבית ישיבות אה"ק, משא"כ אם בגולה יעמוד ישיבה גדולה, אשר תאיר לגולה בתורה ובחסידות כדבעי, ובודאי יצליח אם יצרף את הלומדות והמוסר של ליטא עם החסידות המצורפת של חסידות הליטאית (חב"ד) עם הפולנית, לזה עיני נשואות שיתקרבו הדרכים יחד אשר בדור אשר כזה יפעול הרבה מאד.
אקוה לשוב בעהשי"ת לארץ הק' ביום ב' ער"ח אלול הבע"ל בבוקר, ועוד נוכל לדבר ולברר בענין הנ"ל העומד ברומו של עולם לענ"ד.
והי' שלו' מאדון השלו' כנפש ידידו מו"מ מאד, א"א דסלר


דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/1/2004 06:27 לינק ישיר 

וטו

היום עם ריבוי הידע זה לא רק אכשר דרא, עתיד עם ישראל כעם חכם ונבון תלוי בהבנה של יסודות דתו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/1/2004 10:19 לינק ישיר 

חוקר,

ברוך בואך ויישר כוחך!


עיינתי באגרת ובכל זאת איני רואה סתירה לצורה בה נתיישב הענין כאן [בלי להיכנס אם זו היתה כוונת הרב דסלר ז"ל].

ישנם שני אופנים של יישוב מחלוקת:
א. שכל אחד דיבר על נסיבות שונות "מר כי אתריה" ובמחלוקת כזו אם היו שני הצדדים נפגשים היו מסיקים שאינם חולקים אלא שדיברו עלנסיבות שונות,
ב. שכל אחד דיבר לגבי כל הנסיבות אלא לפי רמת הבנה אחרת. במחלוקת כזו ייתכן שאם היו נפגשים גם לא היו מסכימים כי כל אחד חי וחווה את החיים ברמה בה דיבר, אבל גם ייתכן ובעצם יבינו זא"ז אלא יחלקו בשפה בה צריך לנקוט כאשר פונים לציבור הרחב. עוד ייתכן כי אדם שלישי יבין שכל אחד מתבטא ברמה אחרת, בעוד להם קשה לראות את זה.

את המח' הנידונה ניסיתי ליישב לפי הסוג השני ולפי האפשרות שרק חלקו בצורת הגשת הנושא לרבים, שהתניא סבר שכבר אכשר דרא לדבר על עצמותו ית' מעבר לשמו ית' ודו"ק.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/1/2004 06:17 לינק ישיר 

ווטו1:

עיין באגרת הרבי מליובאוויטש ז"ל בלינק זה ששולל את דעת רב דסלר שאין מחלוקת בין בעל התניא והגר"א בענין הצמצום

http://www.chabad-library.org/admur/igroys_koydesh/index.php?kerech=01&mode=display&igeres=0011חוקר ומקובלדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/11/2003 06:20 לינק ישיר 

http://hydepark.co.il/hydepark/topicarc.asp?topic_id=373195

בברכה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2003 15:23 לינק ישיר 

קוני,

אני מכיר את הספר הכשרוני ואת הסימנים שהזכרת. גם יש שם "אחרית דבר" בו הוא מזכיר את פניית הרב דסלר ז"ל לרב הערץ על ייסוד ישיבה בלונדון שהזכיר מסתברא עליה דיבר עם הבית ישראל מגור. כמובן שעבור עיר חסידית כמו לונדון זה אידיאלי ולא ניתן ללמוד מכך על הישיבה האידיאלית בעיני הרב דסלר ז"ל.

אך לא התייחסתי למעלה לכ"ז כי איני מזהה דיון ענייני אלא סבב מילולי ודיון פוליטי סביב הנקודה "מה סבר הרב דסלר" ולא זו מגמתי.

מה שכן ניתן ללמוד מהר"ד שהוזכר שם, הוא שסבר שיש ללמוד מכל אסכולא המביאה ל"והשבות" והוסיף שהיינו לרחוקים מ"והשבות" דלא כבקעלם שהגיעו לכך בטוהר לבבם בלבד.


אגב, שני סיפורים יפים משם:
א. על אשת הר"ד שאמה אמרה לה, שלא ראוי להביט בחלון ראווה של חנות המוכרת חפצים שניטלו כמשכונות מלווים, מאחר ובאו על ידי עגמת נפש!

ב. ר"י קמינצקי ז"ל שלח לשאול עצה רפואית אצל האדמו"ר מסקוויר ז"ל. כששאלוהו, הבהיר שלא מפני שיש לו רוה"ק אלא שמן השמים לא יאכזבוהו!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/5/2003 14:34 לינק ישיר 

ווטו

הזדמן לידי הספר קדשי יהושע ובסוף ח"ה האחרון שני סימנים בהם אריכות על שהזכרת בענין הצמצום מהמכתב מאליהו. יש שם גם סימן הדן בהערה הידועה של הגרי"ס על יחודיו של חנוך תופר מנעלים, בו ענה הרב דסלר ז"ל לחתנו בתחכום וד"ל.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/4/2003 06:56 לינק ישיר 

ערך,

דברים שכתבתי שמעתי איש מפי איש (ע"י בנו) מבעל מחבר קדשי יהושע בעצמו. וכלום מחברו של קדשי יהושע לא הבין מה שכתב בעצמו? אני מסרתי תורה שבעל פה על התורה שבכתב!

כעת בערב שוחחתי עם אחד מבני המשפחה, ואמר לי שיש עוד "גילוי אליהו", מכתב של ר' אליהו שבו מתאר את חוויותיו בעת שנכח בגור בחג השבועות, וכתב שם שחווה בגור את אותה התרגשות שחווה בקלם!

אף מכתב זה כמוס וחתום בגנזי משפחת דסלר! איזה קוים יש כאן? מדוע שלא לפרסמו?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/4/2003 06:03 לינק ישיר 

מסתברא - קרא היטב את הנאמר ב"קודשי יהושע" וראה שיש שם קו ברור של הסתרת ענייני המחשבה לקו שני של החיים. אפילו אם היו הוגים הרבה בדרך החשיבה - הסתירו והעלימו הנהגות חיים אלו.

ראה שעיקר מעיינם היה - כלפי חוץ, קיום השולחן ערוך. ורק בועדים סגורים או בשיחות מצומצמות העבירו הרבה מחשבה.

ולדעתי עיקר התנהגות משפחת דסלר, שיש להשאיר את הכלפי חוץ ולהבדיל את הכלפי פנים. ואין הדבר סותר לכל מבין.

(נכתב אחרי שכבר אין אור הנר יפה לבדיקה)

תוקן על ידי - ערך - 4/15/2003 6:05:21 AMדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/4/2003 18:28 לינק ישיר 

שכתוב ההיסטורי' וצנזורה פנימית בתוך העולם החרדי-ישיבתי אין בהם כל חידוש (בפרט לגולשי פורום זה), ולכן אינני רואה תגלית מרעישה כל כך במכתבו של הרב דסלר.

עובדה היא שלמרות כל זאת, הצליחו האוחזים במושכות העגלה המלאה לנווט אותהלכיוון שהם רצו, כך שההיסטורי' הנפוצה בעולם החרדי היא מגמתית בצורה הגובלת בסטליניזם.

וסיבת הדבר אף היא פשוטה, כי רוב העולם רוצה בשלטון חזק (עיין בספרות הרוסית של המאה התשע עשרה ושם תמצא הסברים לדבר). זה פשוט יותר קל לחיות כשמישהו אחר עושה את כל ההחלטות הגדולות בשבילך.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/4/2003 16:28 לינק ישיר 

1) הסתכלתי בשני הפורומים יחדיו ולא ראיתי התלהבות של חבדניקים. (יכול להיות בעי' בפערי שפה?)

2)לפני שאתה כותב, תטריח ותעיין נא בספר קדשי יהושע של הנ"ל ושם תיאור של על הקשר העמוק.

3)אם באמת חקר האמת מעניין אותך תוכל לבר אצל בני המשפחה.

4)כנראה שלא הבנת הכתוב במכתב, מדובר בחזון על פתיחת ישיבה שלא התגשמה.

5) אצל החזון איש יש בעי' הפוכה, יש שהציגו אותו כאוהד חסידים בזמן שלמעשה הי' מתנגד חריף וטוטאלי (אך שלא כמו אחרים צעקניים וצוחניים, הי' דיפלומט מעולה), אך בספר "הגאון" כבר הביאו בשם ר' חיים שהחזון איש התנגד בתוקף לתנועה (וכנראה שאף סבר שה"חרם" עדיין בתוקף)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/4/2003 12:09 לינק ישיר 

בפורום סמוך כבר התלהבו כמה חבדני"קים על 'גילוי אליהו' הזה...

מזכיר לי את תסמונת זריקת העצם...
בדומה לכך ראיתי פעם ספר שלם של הסברה ברסלבית שפותחה סביב מלה אחת שנשמעה (ואולי לא) מפיו של החזו"א בשבח ליקוטי מוהר"ן.

מתוכן המכתב מסתבר שהישיבה הזו עמדה בפני סגירה, והרב דסלר המליץ על מעבר לאירופה ולשקול שילוב חסידות ולמדנות כאופציה.


תוקן על ידי - אקדמאי - 4/13/2003 12:14:32 PMדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/4/2003 11:49 לינק ישיר 

אני מניח שניתן להשיג בכל ספריית חב"ד
זה מה שאני הולך לעשות עכשיו .

לעניין זה ראוי לציין כי חב"ד הצטיינו בביבליוגרפיה ובדיוק (בכפוף לשינויים מתבקשים..) עוד מאז ומקדם מאז צאת בית רבי ושבחי הבעש"ט .
גם באקדמיה מסתמכים רבות על פרסומים חבדיים שנחשבים לאמינים יחסית .

כל זה למעט "נפילה" (כפי הנראה) בגניזה החרסונית .

אולי יבוא באמת מאן דהוא ויתן סקירה על עוללות הגניזה הזו ....דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/4/2003 03:45 לינק ישיר 

מסתברא היקר,
מידע חשוב, ואשמח אם תציין כיצד משיגים את כתב העת וכמה הוא עולה להדיוטות.
ראה גם דברי הרב דסלר במכתב מאליהו ח"ה על חסידות ומוסר. משם עולה כי המשגיח ז"ל פשוט סבר שברמת היידישקייט של הדורות האחרונים "הכל הולך". תביא חסידות, תביא מוסר, העיקר שתניח תפילין מחר בבוקר.
ואחתום ברכה,

אידך גיסאדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/4/2003 21:32 לינק ישיר 

אכן הרב דסלר ז"ל היה מאלה שקיבלו את האמת ממי שאמרה ובפרט ניסה לאחד בין החסידות וההתנגדות.

במכתב מאלי' ח"ד עמ' 324 משתדל להסביר שבענין הצמצום בעומק אין מחלוקת בין בעל התניא והגר"א.

בהוצאה הראשונה של ח"ד ממכתב מאליהו היתה כתובה שם פיסקא חשובה [שמהוצאתה נודף ריח פוליטיקה] בה כתב:
"ולכאורה בדבר זה אשר יש בו צורך לאיחוד ודיבוק בין החרדים לדבר ה' היק ראוי לפרסם הדבר שאין חילוקי דעות בעצם העניינים אלא איך להשתמש בהם בעבודה".


ושם בעמ' 129 בהערת העורך הסבר בשם המחבר על אופן עבודת השם הראויה לכל אחד לפי מזגו. וז"ל: "הרוסים הם חמי רגש, ואופן עבודת ה' שהתפתח שם היה החסידות; הליטאים הם קרים ומחושבים, ואופן עבודת ה' שהתפתח בארצם היה עיון התורה ולימוד המוסר; הגרמנים מקפידים מאד על משמעת וסדר, ושם התפתחה עבודת ה' של קפדנות בשמירת מסורת ומנהגים; כך שכל גולה השתמשה לצורכי הקדושה בכלים ובמדות של האומה שגרו בקרבה" עכ"ל.

התבאר עוד:
השגחה פרטית
http://hydepark.co.il/hydepark/Topic.asp?whichpage=4&topic_id=331519 הודעה מה 19/5/2003 15:17

חסידות וקבלה - בין מוניזם לדואליזם (מיימוני)
משמעות שתי הגישות הפילוסופיות, ביהדות
http://www.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=455031


תוקן על ידי - עצכח - 05/08/2004 23:05:43דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > "מכתב מאליהו" ב"היכל הבעש"ט"
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר