בית פורומים עצור כאן חושבים

ביד אשה ימכור ה' את סיסרא / הפטרת בשלח

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-25/1/2005 22:55 לינק ישיר 
ביד אשה ימכור ה' את סיסרא / הפטרת בשלחעל יעל נאמר בנזיר כג,ב, אבדה מה שבידה נטלוהו ממנה (סוטה ט, ב) זה המחיר הגבוה ששילמה בעשותה 'עבירה לשמה', שבא עליה אותו רשע שבע פעמים מרצונה, ועשתה זאת כדי להחלישו, ובזה נאסרה לבעלה חבר הקיני.וזה שאמרה "מנשים באהל תבורך", שהיא יצאה מ'האהל' ונאסרה לחבר בעלה.

אשת איש שלהצלת הרבים זנתה אף ששפיר עבדה מכל מקום אסורה לבעלה.

גוף דין זה שיהיה מותר לאשת איש לזנות ברצון כדי להציל נפשות מעלה תהיות כיון שרז"ל אמרו: "בכל מתרפאין חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים"

האם אפשר להביא ראיה מיעל?


דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/1/2005 00:42 לינק ישיר 

ריב.
ממתי דברי אגדה מחייבים?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/1/2005 01:18 לינק ישיר 

ריב

זו שאלה מעניינת. אמנם, כיון שלא עיינתי בגמרא זו זמן רב, נדמה לי שיש כאן הנחה לא מדוייקת. לפי פרשנות חז"ל, האמנם נאסרה יעל על בעלה? וכי אין זה דין ביהודים בלבד?

על כל פנים, איני סבור שהגמרא רואה היתר במה שעשתה. הגמרא רואה בכך עבירה, שהרי זו לשון הגמרא, "גדולה עבירה לשמה". אלא שזו עבירה שיש בצידה גם זכות. ותו לא.

***

פרופסור

אני מסכים איתך שמדרשים כגון אלו לא באו להשלים את ידיעותינו בהיסטוריה (אם כי לפעמים הם בהחלט מתבססים על דיוק בפסוקים, או מיישבים קושי שהמעיין יכול להבחין בו, וכיו"ב). אולם, כך נהגו כבר הראשונים, וכמדומה שיש להם מקור בגמרא, לבדוק גם מדרשים, ולו הזרים ביותר, מצד ההלכה.

דוגמא לדבר: עד כמה שאני זוכר, הרא"ש כבר ביקש להביא ראיה ממדרש המספר על שיחה בין המן לאחשוורוש לגבי דין כלשהו, אולי בדיני תערובות. הנושא היה זבוב שנפל לתערובת. אולי מישהו מחכמי הפורום יזכור את המקור.

שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/1/2005 01:23 לינק ישיר 

ומי יביא כבר את תקנת השבים של ר' צדוק לפה...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/1/2005 09:36 לינק ישיר 


פרופיסור,

זו כמובן היתה שאלה ריטורית מבחינתי.

מיימוני,

אין לי כרגע הספר בידי, אבל זכור לי שבתוספות הרא"ש על "מנשים באוהל תבורך" (הוריות)גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה- מאי נשים שבאהל? שרה רבקה רחל ולאה
שהם כוונו להעמיד שנים עשר שבטים, ועל מצוות פריה ורביה לא נזהרו נשים,והם נבעלו להנאתן, ולכן נקראת "מצווה שלא לשמה" אבל יעל משולה כמו בסוף סוטה 'אפילו חתן מחדר וכלה מחופתה', לכן נקראת עבירה לשמה.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/1/2005 15:41 לינק ישיר 

הרב קוק במשפט כהן לומד מכאן שבשביל להציל את כלל ישראל למגדר מילתא מותר לעבור על כל העבירות שבתורה (וכך גם ניתן ללמוד מאסתר)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/1/2005 16:46 לינק ישיר 


בהערות לפסוק "מנשים באהל תבורך" (שופטים ד,ט)ונאסרה לחבר בעלה, מעיר המשך חוכמה

...ואעפ"כ יראה מעלתו מה שכתב הרשב"א עצמו בחידוש למגילה דף טו על מה שכתבו התוס' אסתר אמרה "כאשר אבדתי" - מבית אבא, כך "אבדתי" - ממך, שעכשיו ברצון, הקשו התוס' למה לא גירשה מרדכי ותהיה מותרת לו...נראה לעניות דעתי...דהמהר"ק בתשובה פסק אשת איש שלהצלת הרבים זנתה אף ששפיר עבדה מכל מקום אסורה לבעלה, והביא ראיה מאסתר..ומכל מקום גוף דין זה שיהיה מותר לאשת איש לזנות ברצון כדי להציל נפשות אינו תורה, ולא ישר בעיניי מה שראיתי באיזה תשובה... באנשים ונשים שהלכו בדרך וקם עליהם ליסטים אחד... להרוג את כולם, וקמה אשת איש אחד מהם...שנתאווה לה ונבעלה לו ביער מן הצד ועל ידי כן הצילה את בעלה עם כל הנפשות, ופסק בתשובה ההיא ששפיר עבדה ומצווה רבה עבדה ששדלתו לזה ראיה מאסתר. ואני אומר כיוון שאמרו רז"ל "בכל מתרפאין חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים"..

הרב מעיר איפוא כי בכל הדיון הזה מביאים ראיה רק מאסתר, ואין מביאים ראיה מפרשת יעל.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/1/2005 16:52 לינק ישיר 


צמח, אם תבקש יפה מנשטאיך ידידך הותיק הוא בודאי יאות לך...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/1/2005 00:25 לינק ישיר 

אולי יש בכך ראיה לשיטתי ( http://www.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1249350 ), שכל ענייני "ייהרג ואל יעבור" בעריות הם רק כאשר האישה מתנגדת, אך כאשר האישה מסכימה אין כל הבדל בין עבירה זו לבין שאר העבירות שבתורה.
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-27/1/2005 00:32 לינק ישיר 

אראל,
התוס' בסנהדרין שם ועוד ראשונים שציינתי שם באשכול מזכירים במפורש את יעל (ואסתר) ומיישבים כל אחד לפי דרכו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/1/2005 10:50 לינק ישיר מיימוני,

לשאלתך, האמנם נאסרה יעל על בעלה? וכי אין זה דין ביהודים בלבד?

עד כמה שידוע לי, אמונה אי אפשר לכפות,ולכן אין כופים על ה'אומות' להתגייר אבל שבע מצוות בני נוח כופים אותם , וזה כולל איסורי עריות.


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/1/2005 11:08 לינק ישיר 

.


דיון מושלם לקראת חודש אדר הקרב ובא:


מיימוני: דבריך הם ממסכת מגילה, פרק ראשון. אחת מההלעזות של המן על היהודים היא כשהוא אומר לאחשוורוש כי היהודים הללו מזלזלים בך, שאם נופל זבוב לכוס היין שלהם, הם מוציאים אותו ושותים את היין, אך אם אתה רק תגע ביין, הם שופכים את כל תכולתה.


מי שנבעלה ע"י גוי באונס אינה נאסרת, ומרצון - הרי נאסרת, גם זה מופיע בפרק ראשון ממסכת מגילה אודות אסתר, לפני שהיא יוצאת מרצונה - בעקבות דבריו של מרדכי - אל אחשוורוש.

לגבי דין ביהודים בלבד, דומני שהקיני נתגיירו, וכי אין הם מצאצאי יתרו?

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/1/2005 11:14 לינק ישיר 

השאלה הייתה גם אקטואלית לפני למעלה מ-300 שנה בתור הלכה למעשה.
בשו"ת "שבות יעקב" נשאל שאלה כזאת ואצטט כמה שורות.

מעשה שהיה כך היה סיעה של בני אדם שהלכו בדרך ואחד מהם אשתו עמו ויהי לעת ערב והלכו למלון אחד סמוך ליער ומצאו שם אנשי בליעל רוצחנים שהמה מועדים להרוג נפשות על עסקי ממון וכאשר ראה שצרתן צרה שעמדו עליהם להרוג אותם ולא שמעו בהתחננו עליהם על נפשותם אז הפקירה עצמה האשה ברצון בעלה ישראל וע"י כן הצילה אותם ועכשיו בא בעלה לשאול אי אשתו מותרת לו כיון שנעשת מצד אונס רציחה ברצונה ואשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה או יקבל שכר על הפרישה וכיצד יתנהג עמה.

תשובה : הנה לכאורה דין זה פשוט וערוך לפנינו בתשובת מהרי"ק סי' קס"ח שכתב וז"ל דאפי' היכא שאין כאן נדנוד עבירה בבעילתה כדי להציל כל ישראל כמו יעל אשת חבר הקני ואסתר שהמציאה את עצמה לאחשורוש בשעה שלא הי' תובעה כדי שיתאווה לה ויהא נח להתפתו' לעשות לה בקשתה אפ"ה נאסרה על מרדכי בעלה עכ"ל הרי להדיא דהיא אסורה לבעלה ישראל ...
לכן נ"ל דאשה זו אסורה לבעל' אף שאין כאן נדנוד עבירה שעשתה להצלת רבים מ"מ נאסרה לבעלה כמו יעל ואסתר...

שו"ת שבות יעקב חלק ב סימן קיז

תוקן על ידי - בר_בי_רב - 27/01/2005 11:19:01דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/1/2005 11:33 לינק ישיר 


תודה למואדיב ולבר בידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > ביד אשה ימכור ה' את סיסרא / הפטרת בשלח
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר