בית פורומים עצור כאן חושבים

מי באמת הגה את רעיון הדף היומי ?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-8/3/2005 23:01 לינק ישיר 
מי באמת הגה את רעיון הדף היומי ?

במכתב למערכת בעיתון "הארץ" מצאתי את הדברים הבאים:

אבי רעיון לימוד הדף היומי

בתגובה על "לומדים 2,711 'דפים יומיים', ומתחילים מהתחלה" מאת יאיר שלג.

בכתבה צוין, כי אבי רעיון "לימוד הדף היומי של הגמרא" היה הרב מאיר שפירא, רבה של ישיבת חכמי לובלין. על פי ידיעתי, אבי הרעיון היה הרב משה מנחם שפיבק אב בית הדין של דאלשיץ מחבר הספר "מטה משה".

בשנת תרפ"א (1921) בחודש כסלו (כשנתיים וחצי לפני "הכנסייה הגדולה") הוציא לאור הרב אלכסנדר זושא פרידמן חוברת של עיתון חרדי חדש: "דגלנו" (ביטאון צעירי אגודת ישראל). פורסם בו מאמר ושמו "הצעה נכבדה" מאת הרב מנחם שפיבק, שהתגורר בעיירה דאלשיץ, ובו כתב, כי לנוכח העובדה "שנהרסו ונחרבו בתי מקדש... שנתרוקנו כל המקומות שרבצו ולמדו בהם תורה לרבים וכל הישיבות והקבוצות, חברות קניין ספרים, תיקון ספרים, ש"ס וכו' חדלו ופסקו לגמרי... יהיה מי שיהיה סוחר, פועל, אומן או שכיר יום, וסתם מוטרד בעסקיו, ובאיזה מקום שיהיה יקבעו זמן בין תפילת מנחה למעריב ללמוד בחבורה דף גמרא... וכל חבר מחויב לקבל על עצמו שילמוד בכל יום דף גמרא...".

בעת כינוס "הכנסייה הגדולה" העלה הרב מאיר שפירא את רעיון "הדף היומי", שהתקבל בכל הקהילות. הוא לא הזכיר את הרב שפיבק ולו במלה אחת. הרב שפיבק שלח לו מכתבים בעניין.

בעת חגיגת הנחת אבן הפינה של ישיבת חכמי לובלין השתתף גם הרב שפיבק, שהיה רב העיר קראסניבראד הקרובה ללובלין. הוא נפגש עם הרב שפירא והעלה את הנושא לפניו. הרב שפירא ביקש ממנו שיירד מהעניין. הוא שלח לו מכתב התנצלות, ובו הביע צער על הפגיעה בו, אבל מעולם לא פירסם את הדברים. הרב שפיבק נרתע מלפרסם את העובדות הללו בשל חשש מפגיעה ברב.

הרב שפיבק ומשפחתו נספו באושוויץ.

ידוע לי, כי בנו, ישראל אריה שפיבק, נלחם כל השנים לתבוע אל עלבון אביו. את הדברים הללו למדתי מנכדתו של הרב שפיבק.

יוסי נינווה

ועכשיו עדות אישית:

אף לי הקטן הזדמן בנדודי להתפלל יחד עם ר' אריה שפיבק, איש יקר מאד ושיחתנו בין גברא לגברא הניבה לארוני את ספרו של אביו "מטה משה". ספר מעניין שמעיד על בקיאות (אפשר, פולנית) בלתי רגילה.
הספר זכה להסכמותיהם של ה"אור שמח" (הסכמה נדירה, כעדותו), ה"ערוך השלחן", ר' איצעלע פונוביז'ר ועוד.

הדברים הנ"ל מובאים בהקדמת הספר בצורה מרוככת יותר. אין שם זכר לכך שהרב שפירא שלח מכתב התנצלות ולא נכתב שם שהרב שפירא ביקש ממנו שירד מהעניין, אלא דחה את השיחה לפעם אחרת.

ע"כ.

יהיו הדברים לזכותו של הר"ר משה מנחם הי"ד בן ר' אליעזר ז"ל.

ומי שיוסיף על אלו הדברים יוסיפו לו מן השמים.
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/3/2005 23:12 לינק ישיר 

.

הנ"ל התפרסם בעתון הצופה לפני כשבועיים, על ידי הרב יהודה שביב מישיבת הגוש:


הדף היומי –זכות היוצרים למי?

השאלה שהוצבה בכותרת המאמר יש בה כדי להתמיה: זכות יוצרים למי? והלא הכל יודעים כי הרב מאיר שפירא, מייסד וראש ישיבת חכמי לובלין הוא שהגה את הרעיון והעלה אותו בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל בשלהי שנת תרפ"ג. רעיון שקסם ליהודים רבים בעולם כולו ומאז ממשיך לעורר גלים רבים של היענות והצטרפות לחוגי לימוד קבועים.
אולם חרף זכויותיו הרבות של הרב שפירא יש מקום לעשות צדק היסטורי ולעטר בעטרת ראשונים דמות אחרת, כמעט אלמונית בתודעתנו, הלוא הוא הרב משה מנחם שפיוואק, מחסידי גור ששימש כרב בכמה עיירות בפולין (ספרו 'מטה משה' על תנ"ך ושו"ע נדפס לראשונה בורשה תרצ"ה; ובמהדורה מתוקנת בירושלים תש"מ).
שהנה אותו רב העלה בגיליון הראשון של 'דגלנו' שיצא לאור בכסלו תרפ"א (למעלה משנתיים לפני אותה כנסייה גדולה הנ"ל!) את רעיון הדף היומי. וזו הצעתו שם:

הצעה נכבדה!
אחרי כי בצוק העתים האלה ומסבת המהפכות הנוראות שעברו עלינו, בעו"ה [=בעוונותינו הרבים] נהרסו ונחרבו בתי מקדש, וד' אמות של הלכה, זהו בתי מדרש, שלמדו במו תמיד ברבים, בלי הפסק, ואין איש שם על לב, וביחוד בערי השדה, ובבני עניים שמעולם יצאה מהם תורה. ולב מי לא יתפלץ בהביטו בעין פקוחה, איך שנתרוקנו כל המקומות שרבצו ולמדו בהם תורה לרבים, וכל הישיבות והקבוצות, חברות קנין ספרים, תקון ספרים, ש"ס וכו', חדלו ופסקו לגמרי בעוה"ר ואין קול וקשב! ואפילו אותם יחידי סגולה, שהי' נמצאים מעולם בכל מקומות ומושבות אחב"י המפוזרים, וקיימו בעצם קבעתם עתים לתורה, איזהו שעות במעל"ע [=במעת לעת], עתה מחמת גודל טרדות הפרנסה וכלכלה, ומסיבת האי-סדרים בחיי היום, השערוריות, וביחוד היוקר הנורא, שיאמיר מדי יום ביומו כל ראש לחולי וכל לבב דוי, ההכרח יאלצם מלפסוק לקבוע עתים לתורה, ותורה חוגרת שק, ואנחנו מחשים בעת כזאת? הלא טרם כל מוטל עלינו לאזור חיל להחזיר עטרה ליושנה להעמיד את יסודי ת"ת על בסיס נאמן וחזק.
לפ"ד [=לפי דעתי] מהנכון שנייסד חברה ש"ס כללית, וכל חברינו בדעה החרדים בכל מקומות פזוריהם, יהי' מי שיהי', סוחר, פועל, אומן או שכיר יום וסתם מוטרד בעסקיו, ובאיזה מקום שיהי', יקבעו זמן בין תפילת מנחה למעריב ללמוד בחבורה דף גמרא תמידין כסדרן, וכמובן בהגבלה מוקדמת ומדויקת על יום מיוחד, וכל חבר מחויב לקבל ע"י שילמוד בכל יום דף גמרא בעת הזאת, בלי שום וסת הפלגה, ומאליו מובן שיועילו תשלומים ביומו.
כנים הדברים, כי כמה מפריעים ומשטינים ישנם לו לאדם בכל דבר טוב, ביחוד לסוחר בטלטולא דגברי דקשה, או למי שהנו בדרך רחוקה, אבל עכ"פ בעת ועונה שיבוא לשפוך שיחו בין הערבים, בביהמ"ד או ביהכנ"ס, ימצא שם מקום שנזדמנה חבורה שילמדו אותו דף הגמרא הקבוע, וממילא יהי' נקל לו להתאחד עמהם גם עתה בדף שפסק אתמול בביתו ואל יחסר המזג.
ומה נהדר ויפה הי' לקבוע שכל המכתבים וחלופי דברים השונים, שנשלחים מעיר לעיר, וממקום למקום, יוכנסו בדף גמרא של יומו הקבוע לו, ובזה תהא הבקורת, שחברינו לדעה, לומדים כסדר בלי העלמה ואחור.
מהנכון ש"צעירי אמוני ישראל" שיחי' יקבלו עליהם טכוס והתארגנות דבר זה בסדר ובמשטר, ולפרסם מקודם במ"ע [=במכתב עת, היינו עיתון] "דער יוד" באיזה יום נחוג התחלה וכדומה, ואולי נכון בלימוד משניות, כדי שגם הצעירים הפועלים החרדים שלא כרעו לבעל [רמיזה כלפי אותם שעם יציאתם למעגלי החיים פרקו עול מצוות 'וכרעו לבעל', היינו לתורות החברתיות ששלטו אז ברחוב], ולא הגיעו ג"כ למעלת לימוד ש"ס, יוכלו להשתתף עמנו ולקחת חבל במצוות לימוד תורה ברבים.
או אפשר לייסד שניהם. יהי' איך שיה' עת לעשות לד', וכל ההתחלות קשות, אבל נקל הוא בעזרהי"ת.
משה מנחם שפיוואק
החופק"ק דאלעשיץ

אמור מעתה: זכות היוצרים שמורה לרב שפיוואק. אכן אלמלא הרב שפירא שהלהיב את משתתפי אותה כנסייה גדולה ופעל במרץ וללא ליאות בכתב ובעל פה ועשה נפשות אפשר שהיו הדברים נשארים בגדר רעיון ומשאלת לב כדרך שאכן נותרו כל אותם חודשים עד לכנסייה הגדולה. אולם עם סיום המחזור האחד עשר של לימוד הדף היומי ותחילת המחזור החדש, ראוי להציב בכותל המזרח גם את הוגה הרעיון.

הרב יהודה שביב
http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=30787&Word=&gilayon=2289&mador=
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/3/2005 03:53 לינק ישיר 

הי' דוקא אשכול מאד ממצה בנידון בח"ח. תחפש שם ותמצא.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > מי באמת הגה את רעיון הדף היומי ?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר