בית פורומים בחדרי חרדים

ביאור עמדת הרס"ג על גלגולי נשמות

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-5/7/2006 04:25 לינק ישיר 
ביאור עמדת הרס"ג על גלגולי נשמות

באשכול סמוך הוזכר הרס"ג כדוחה את אמונת הגלגול.נוהגים לסמנו כמתנגד עקרוני לאמונה זו.גם להיתלות בו לצורך ניגוח פה ושם.כיון שלעניות דעתי אין הדבר נכון ומדוקדק בהכרח, אני מעתיק ביאור בדבריו.המבאר,כי אילו אמונה זו מגיעה אל האדם כמסורת,אין בה כל פגם עקרוני.ואף הרס"ג לא יטען נגדה מאומה.

 


להלן דברי הרס"ג:

ספר האמונות והדעות מאמר ו: 


"אבל אומר שאנשים ממי שנקראים יהודים, מצאתים אומרים בהשנות, וקוראים אותו ההעתקה, וענינו אצלם שרוח ראובן תשוב אל שמעון, ואחר כן בלוי, ואחד כן ביהודה, ויש מהם רבים שאומרים, יש פעמים שתהיה רוח האדם בבהמה, ורוח הבהמה באדם, ודברים רבים מזה השגעון והערבוב,


והסתכלתי במה שחושבים שהביאם אל המאמר הזה, ומצאתים ארבעה שבושים, ואני רואה לזכרם, ולהשיב עליהם, ותחלת זה שהוא מחזיק בדעת הרוחניים, והשלשה דעות האחרים,ומי שאינו יודע כי אנשי דעת ההשנות, לקחוהו מדעת השניים והרוחניים, וכבר גליתי מה שיש על כלם מן התשובות וזכרתי אותו. והשני, שראו מדות רבים מבני אדם, ומצאום דומות למדות הבהמות. כמי שרואים אותו ענו כמדת הצאן, ורע כמדת החיות, ורעבתן ככלב, וקל כעוף, והדומה לזה. והסכימו בעבור אלה הענינים, שאלה המדות לא היו בבני אדם, עד שהיה בהם מרוחות הבהמות וזה ירחמך האלהים מורה על רוב סכלותם, כי הם חושבים שגוף האדם מהפך הנפש מעצמותה, עד שישימנה נפש אדם אחר שהיתה נפש בהמה. ועוד שהיא מהפכת אותו מעצמותו, עד שתשים מדותיו כבהמות, אף על פי שצורתו כבני אדם. ולא די להם ששמו עצם הנפש מתהפך, ולא קיימו לה עצם אמתי, עד שסתרו דבריהם ושמוה מהפכת הגוף ומשנה אותו, והגוף מהפך אותה ומשנה אותה, וזאת היא היציאה מן המושכל.  והשלישי שמביאים דבריהם על דרך הטענה, ואומרים כיון שהבורא שופט צדק, לא היה מביא יסורין על העוללים, כי אם על חטא שחטאו נפשותם, בעת שהיו בגוף אשר קודם גופם, ויש על זה תשובות רבות תחלתם שהם שכחו שער הגמול אשר זכרנו. ועוד כי אנחנו נשאל אותם על ענין הראשון, רוצה לומר תחלת בריאת הנפש, אם צוה אותה בוראה בעבודה מן העבודות, אם לא? ואם יאמרו לא צוה אותה, בטלו הענשים כלם, מפני שלא היתה מצווה מתחלה. ואם יודו במצוה, הנפש בעת ההיא לא קבלה ולא מרתה, וכבר הודו שהאדם יצווה לעתיד לא לחולף בלבד, וישובו אל מאמרינו בתמורה ויעזבו הסכמתם, על שאין יסורין אלא על מה שחלף. והרביעי שהם נתלים בספקות מן המקרא, ראיתי לזכור מהם קצתם ואומר שמהם דברי משה (דברים כ"ט י"ד) כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום. ואמרו זה מורה על שרוחות האחרונים הם רוחות הראשונים ועל כן הם הנמצאים והם שאינם נמצאים. ופשט הפסוק מבטל מה שסברוהו, כי הוא אומר שהנמצא זולת שאיננו נמצא, ופרושו איננו כי אם שחייב מי שיגיעו אליו דברי משה, שיקבלם כקבול הנמצאים אתו. ומהם (תהלים א' א') אשר האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ואמרו כי מפני שאמר לא הלך ולא אמר לא ילך, למדנו שהענש על דבר שעשתה נפשו בגוף הראשון. וזה מהם תכלית הטעות, כי הכתוב לא חייב לנזכר אשרי כי אם אחרי שלא הלך, ולא חייבו לו קודם שלא הלך. והנראה מהכתוב תשובה עליהם, ואלו היה כמו שאמרו היה הגמול על הזכיות הבאות, לא על החולפות, מפני אמרו אחריו ובתורתו יהגה, ולא אמר הגה, כאשר חייבו הענש על העונות החולפות ולא על הבאות מאמרו לא הלך ולא אמר לא ילך, ומהם אמרו (איוב ל"ח י"ד) תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש, וסברו כי אמרו תתהפך על הנפש, ואמרו זה מורה שהיא מתהפכת באדם ובבהמה תמיד, ולא הבינו הפתאים שהוא לא אמר כי אם על הארץ, מפני שהקדים לפניו לאחוז בכנפות הארץ, ועליה אמר שהיא מתהפכת ברשעים כחמר חותם, והם שוקדים כאלו היא לבושם, לא יוכלו להעתיק ממנה עד שתשלם גזרת האל בהם.ומהם דברי הנביא (תהלי' כ"ג ג') נפשי ישובב. וחשבו זאת השבה מגוף אל גוף, ולא הבינו הפתאים כי היא מנוחה ומרגוע והשקט מצער שהיתה בו, ואיננה השבה אחרי יציאה, וזה בלשון אבותינו מבואר גלוי, שאמרו על שמשון בעת שצמא והשקהו בוראו מים, ותשב רוחו ויחי (שופטים ט"ו י"ט) ולא יצאה כבר. ואמרו על המצרי כאשר רעב והאכילו דוד, ותשב רוחו (שמואל א' ל' י"ב). ואמרו על הציר נאמן, ציר נאמן לשולחיו ונפש אדוניו ישיב (משלי כ"ה י"ג). ואמרו בחכמה, תורת יי' תמימ' משיבת נפש (תהלים י"ט ח').


ואני מנשא דברי מקלות דעתם, וארוממם מפחותותם, לולי יראתי מן ההשאה.


ובסוף דבריהם אומרים, מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו (יחזקאל ל"ז ט'). ואומר ואי זו דבר נכרי יש בזה? כי לא אמר זה כי אם מפני שהרוחות להם שקט למעלה ולמטה, ובאי זה מקום שתהיה משני הצדדין ומארבע רוחותם תבא, שבוראה קורא לה, כמו שאמר החסיד (איוב י"ג כ"ב) וקרא ואנכי אענה: "


תוקן על ידי - OMEK04 - 05/07/2006 4:28:30


תוקן על ידי - OMEK04 - 05/07/2006 4:35:48דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/7/2006 17:59 לינק ישיר 

האם לדעת מי שכתב שאמנם היו דעות שונות אבל לאחר שהאריז"ל קבע דעתו, מי שאינו סבור כן לכופר ייחשב,
הייתה בימי האריז"ל קבלת התורה מחדש? והאם כיום מי שלא יאמין באמונת הגלגול, ובכל פרטיה, יהיה אסור לשתות מיינו, לאכול מפתו ולשאת את בתו? [תורתן כשרה ובנתן אסירא???]
האם אמנם הכול יודעים את כל פרטי אמונת הגלגול שחייבים להאמין בה, למשל, היש גלגול מאדם לבהמה, לדגים, לצומח, לדומם. מה היקפה של אמונת העיבור [התעברות נשמה ישנה באדם, תוך כדי חייו]? האם אכן כל יהודי שקומץ יהודים מכנים אותו אדמו"ר, או שהוא ממנה את עצמו, הופך בבת אחת ולפתע להיות 'נשמה דאצילות'? דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/7/2006 18:48 לינק ישיר 

עומק

אנסה לסכם כדי לראות אם הבנתי מה אתה טוען.

הרס"ג לדבריך אומר כך: אין לי מסורת בעד או נגד הגלגול. אלו שמאמינים בזה מאמינים שלא מכוח דברי חז"ל. אבל אם היה כזה חז"ל, הייתי מקבלו. וכיון שאיני מכיר כזה, אני תוקף אותם.

ומכאן שהרס"ג מודה שאם יש מסורת היא אמיתית.
הרשה לי לחלוק עליך.
אם זה הדיוק שלך, ואם הבנתיך נכון, חוששני שאתה טועה בכוונת דברי הרס"ג.

אפילו איני סבור שניתן להציג את הטיעון שלך באופן טכני.

הרס"ג עסוק כאן, כמו בכל ספרו, לברר את האמונות הנכונות משאינן נכונות.

אמונת הגלגול הופיעה בזמנו, והיא נראתה לו שקר. הוא כותב עליה דברים חמורים ביותר, כפי שציטטת בעצמך.

אני משער כי אילו היינו שואלים אותו אם יתכן שתהיה מסורת שזה חלק מהתורה, היה עונה כי בוודאי שלא. (יש סוגיה שבה מבואר כי יש שתי דרכים לענות על שאלה. האחת היא "לא" והשניה היא "בוודאי שלא", אבל איני זוכר מקומה במחילה מכבודך).

שאלה מאד מעניינת היא מה היה קורה אילו מישהו היה מופיע בימות הרס"ג עם הזוהר ומנסה לטעון שזו מסורת עתיקה מימי רשב"י.

יתכן שרס"ג היה דוחה את המסורת הזו. אבל אילו היה מקבלה, בהחלט היתה לו בעיה להסביר כיצד אמונת הגלגול תיתכן.

כל זה משמע מדבריו.

נראה לי שאתה מנסה, מכוח מה שמכנים "פלפול" (וסליחה שאני אומר זאת, כי זה לא לחיוב), לאנוס את הרס"ג להודות שהגלגול הוא אפשרי אם לא אמיתי ממש. ולא זה מה שהוא אומר. הוא אומר ברור מאד להיפוך. שזו אמונת הבל ומלים קשות עוד יותר.

כמובן, ניתן לטעון שהוא טעה. וזה מה שטוענים מאמיני הגלגול.

אציין גם כי אחד ממאמיני הגלגול בן זמננו, כמדומה ר' יצחק איזיק חבר, טען כי הרס"ג בא לשלול רק את הגלגול באבנים ובעלי חיים, ולא גלגול מבן אדם לבן אדם...

וגם זה כמובן אינו מתאים לדבריו.

***

אדרבא

כתבת כי מאז הוסכם כי האר"י צודק מי שלא מאמין בזה הריהו כופר.

א. מי הסכים?
ב. כיצד הסכמה זו מחייבת?

אשמח אם תציג מקורות.

וכדי לקצר דיון שכבר היה וכנראה יהיה, זה שרב פלוני כתב שזה מחייב, זה עדיין לא מספיק. צריך לראות על מה הוא [אדום]מסתמך[סאדום].דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/7/2006 06:20 לינק ישיר 

מימוני,

סיכמת את דבריי,לצערי הרב,בצורה מוטעית.גם אינני מבין מה הצורך לסכם את דבריי אחרי שכבר סיכמתי אותם כמה וכמה פעמים.

גם אינני מבין מדוע לספח לדבריי טענות שלא טענתי שהן מופרכות,ואז ליצור אשליה כאילו אני שותף אליהן,ולטעת מצג שווא בעיני הקורא.

אם לדעתך,ראיית דברי הרס"ג מתוך הקונטקסט הנכון,וההיבט ההיסטורי המתאים,זהו מה שנקרא "פלפול" אז כנראה אחד משנינו אינו יודע מהו פלפול.

בעמוד הקודם דבריי מבוארים היטב,וכן שוב בעמוד זה.אין כאן לא פלפול ולא דוחק.דברים פשוטים וברורים.

נסה להתמודד עניינית.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/7/2006 07:31 לינק ישיר 

אמתער

ספר הזהר לא הגיע אלינו במסורת בזה כ"ע מודו, אפשר הגיע ברוח הקודש או באיזה גלגול שתרצה, אבל לא במסורת.
והנשק הזה "כפירה" שאתה מנופף בו, הוא הנשק של כל עובדי ע"ז למינם, גם הנוצרים טוענים שמי שלא מאמין בתפלותם הוא כופר.

עומק 04

כתבת "מי שיימצא ראיות לאמונה זו במסגרת היהדות הפרושית המקובלת, מתוך מאמרי חז"ל וכדומה. רשאי הוא להאמין". הרס"ג בעצמו לא מצא ראיות מתוך המקרא או חז"ל, ומי יבוא אחר המלך ?

עוד כתבת
"מכאן שמי שיטען שיש בידו מסורת בעניין זה, לא נוכל להכחישו, אף אם לא נוכל לחייב להאמין לדבריו".

מי יכול לטעון שיש לו מסורת ? אם המסורת לא עברה דרך הרס"ג, היכן היא עברה.
ואם אתה מדבר על מסורת חדשה ? גם לנוצרים יש מסורת חדשה, האין אתה יכול להכחישם ?

ועוד בדברך "
אם הכרע דעת תורה יימצא בכוונת חז"ל שהאמינו בגלגול", הכרע דעת תורה של הרס"ג מן דברי חז"ל שאי אפשר לדעת דעת חז"ל בנדון.

הסך הכל, נראה שעל ידי ניתוח טכני הינך מוציא דברי רס"ג מהקשרם, רס"ג תקף דעה זו, התנגד לה וביזה אותה.
וכל נסיון להוכיח אחרת הוא חטא לאמת.

שאלה פשוטה יש לי אע"פ שהיא חורגת מן נושא האשכול.
ספר איוב בא לענות על שאלת השאלות צדיק ורע לו רשע וטוב לו. בספר אין תשובה מדוע באמת צדיק ורע לו. איוב נצח את רעיו שניסו להשיבו. ואז הופיע השם הכל יכול ואמר לאיוב, בום אני כאן. אתה חושב שאתה מבין הכל, אתה אינך מבין  כלום, אבל אני כאן. ונסתתמו טענותיו של איוב.
דעת הגלגול באה באה להשיב על שאלת צדיק ורע לו, (ואפי' אם לא באה זו בודאי תשובה מספקת) מדוע לא מוזכרת דעה זו בספר איוב, מדוע רעיו של איוב שניסו להשיב איוב בק"נ טעמים לא מצאו לנכון לטעון טענה זו ? שבודאי שהיתה אמונה זו ידועה גם בזמנם אפי' אם איוב היה בזמן משה רבינו. (שהרי ההינדים מאמינים בדעה זו אלפי שנים). 
בלדד השוחי היה יכול להשיב את איוב שבגלגול הקודם הוא התחנן להגיע למצב הזה, כמו הסיפורים הידועים.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/7/2006 08:02 לינק ישיר 

הרשבא היקר,

דבריך יובאו להלן מודגשים.

כתבת "מי שיימצא ראיות לאמונה זו במסגרת היהדות הפרושית המקובלת, מתוך מאמרי חז"ל וכדומה. רשאי הוא להאמין". הרס"ג בעצמו לא מצא ראיות מתוך המקרא או חז"ל, ומי יבוא אחר המלך ?

הרס"ג כפי שכתבתי לעיל,לא בא להוכיח או להפריך מתוך דברי חז"ל.ראה בשלושת הודעותיי הראשונות באשכול.


עוד כתבת "מכאן שמי שיטען שיש בידו מסורת בעניין זה, לא נוכל להכחישו, אף אם לא נוכל לחייב להאמין לדבריו".
מי יכול לטעון שיש לו מסורת ? אם המסורת לא עברה דרך הרס"ג, היכן היא עברה
.

מניין לך שהיא לא עברה אצל הרס"ג? הרי הוא לא בא לטעון מתוך מסורת חז"ל אלא מתוך הכרחים שכליים ופשט המקרא.די לנו שלא טען שחז"ל שוללים אמונה זו,וכן היא האמת כמו שתראה .גם מעבר לזאת,אם נניח כי אין לרס"ג מסורת ,ממילא מי שיטען שיש בידו מסורת אחרת בשם חז"ל נצטרך מסורת נגדית כדי להפריכו.ואין לנו כזו.< ואינני נכנס כלל לטענה שייתכן שהיו מסורות אחרות שהרס"ג לא קיבל ואחרים כן קיבלו,כפי שרמזתי לעיל באחת מהודעותיי.אבל קח זאת גם בחשבון שהיו עוד גאונים מלבדו ,כדאי לזכור זאת.אם כי במה שכתבתי לעיל,אין צורך להנחה זו כדי ליישב.>

ואם אתה מדבר על מסורת חדשה ? גם לנוצרים יש מסורת חדשה, האין אתה יכול להכחישם ?

כדי להכחישם עליי למצוא מסורת אחרת מנוגדת מפי בעל השמועה.לנו היהודים ישנה מסורת נגדית ולכן הם מוכחשים.אמנם אין צריך לזה,כיון שאינני מדבר על מסורת מחודשת.אלא או מסורת עתיקה,או דבר תורה מחז"ל ומכלל דבריהם.כמו כל הלכה.

ועוד בדברך "אם הכרע דעת תורה יימצא בכוונת חז"ל שהאמינו בגלגול", הכרע דעת תורה של הרס"ג מן דברי חז"ל שאי אפשר לדעת דעת חז"ל בנדון.

היכן ראית הכרע דעת תורה "מן דברי חז"ל" הנוגד את אמונת הגלגול,או שאין בו הכרע, בדברי הרס"ג? הרס"ג בא בטענות שכליות ומחקריות גרידא.מהטבע ומפשט הפסוקים.


הסך הכל, נראה שעל ידי ניתוח טכני הינך מוציא דברי רס"ג מהקשרם, רס"ג תקף דעה זו, התנגד לה וביזה אותה.
וכל נסיון להוכיח אחרת הוא חטא לאמת.

הסך הכל נראה שעל ידי ניתוח טכני ענייני אני מכניס דברי הרס"ג להקשרם,רס"ג תקף דעה זו ,התנגד לה וביזה אותה,כאשר היא אילוץ שכלי ולא מתוך קבלת תושבע"פ.בדיוק כשם שפילוסוף יכול לדחות ולבזות עד למאד הוכחה לקיום האל מהכרחים שכליים שונים,הגם שיאמין בקיום האל מראיה אחרת.דחיית ההוכחה הפרטית איננה עדות לדחיית המסקנא מכיוון אחר.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/7/2006 12:56 לינק ישיר 

משום מה איני מצליח לשלוח את ההודעה. זה נסיון, בינתים.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/7/2006 12:57 לינק ישיר 

 

עומק היקר

 

בוודאי לא תקפיד אם גם מישהו שלא נחן בכשרונותיך יביע דעה. ואפילו אם הדעה הזו חולקת על זו שלך.

 

הצגת כמה שאלות וכמה תשובות, בין בדבריך הראשונים, בין באחרונים.

 

ולצערי אני מוצא שאני חולק עליך בדברים רבים. ולא רק משיקול הדעת, אלא גם מתוך הכרות עם רס"ג ועם ההיסטוריה.

 

כמדומה שאתה מבסס דבריך על דיוקים ועל השערות לגבי כוונתו של רס"ג, וגם מסקנתך היא "זה אפשרי" ומ"אפשרי" הגעת לידי מסקנה שבוודאי רס"ג יסכים לכל מה שמקובל היום.

 

אבל ההשערות שהעלית, גם אם הן חריפות מאד, לדעתי אינן מדוייקות והן הפך דעתו של רס"ג, בין במקום זה ובין בכלל בספרו וגישתו.

 

ואבאר מדוע אני מעז לחלוק על דבריך.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/7/2006 21:21 לינק ישיר 

א, ערבבת כאן מין בשאינו מינו, כי מה ענין "אסטרונומי'ה" לדיונינו.

ב, עוד טעות אופיינית שלך, מה בדיוק מאלץ אותך להפוך את המדרש לשקר, האם מישהו דן בעצם הסיפור? האם מישהו דן במשמעות של הדיבור עם הנפטר איך בדיוק זה התקיים ואיך זה בכלל מתבצע? מישהו דן בכלל על איך נראה נפטר האם שחור ומחורך או אחרת? סך הכל כל מי שמצטט את המדרש מביא אותו בגלל הלימוד ממנו, דבר שהוא היום ידוע לכל מי שראה או חוה סיאנס, שאין לנשמה מנוחה בעולם העליון עד שלא אומרים עליו קדיש ובעיקר בנו במידה ויש לו, זה הלימוד מהסיפור ובהקשר זה הוא מובא.

אילו היה ל"קב הישר" או ל"מנורת המאור" פרק על הקשר בין החיים למתים, ואיך הם נראים ואיך מתקשרים אתם, והיו מביאים את המדרש הזה  כ"הוכחה" שהם נראים, ושאפשר לדבר איתם כדבר איש אל רעהו, ואיך בדיוק הם נראים כשרואים אותם בכדי שנדע מי חי ומי מת, והיית בא להקשות על זה, אז הייתי דן אתך על זה, אבל כאן ברור "שדיברה תורה בלשון בני אדם" שבאמצעותם הועבר המסר, ועל כל השאר אף אחד לא דן כלל.

אז הנה המדרש אמת לאמיתו, ואף אחד לא ניסה להעמיס עליו את מה שאין בו, והמסר אמת לאמיתו, ושלום על ישראל, האם זה לא יותר מתקבל על הדעת מאשר לכפור במדרש, ולהפוך גדולי ומאורי הדור לאינפטנטילים (עפ"ל), שהם מלאים טעויות כרימון?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/7/2006 21:47 לינק ישיר 

שעפסל
 
א. כנראה לא ביארתי עצמי היטב. הבאתי את האסטרונומיה בתור דוגמא למדע שחז"ל טעו בו, ולמעשה כבר בגמרא עצמה אמרו שחכמים נחלקו עם אומות העולם, והצדק עם הגויים (ומעניין שראשונים התקשו להשלים עם המסקנה העולה מגמרא זו ופירשוה אחרת...).
 
ועל פי דרכנו למדנו שבתחום המדע וכיו"ב אין לחז"ל חזקה שלא יטעו.
 
זה לא אומר שלא היו חכמים חלילה, ולא ניסו להגיע לאמת. אבל הם עצמם היו שמחים על כל מי שיברר אם טעו ובמה טעו, כי האמת יקרה היתה להם מכל דבר אחר.
 
ב. לא ודאי לי שהבנתי את טענתך. אתה בא לומר שהסיפור הזה חלקו מדוייק היסטורית וחלקו לא? והחלק שמדבר על סבל הנשמה ללא קדיש הוא אותנטי והשאר הוא רק קישוט?
 
אם כן, זה מעניין מאד. איך נוצר כזה סיפור? האם באמת היה מעשה כזה בר"ע, או שזה גם כן חלק מהמשל?
 
על כל פנים, המסר מהסיפור אינו שדרוש קדיש למנוחת הנשמה, אלא רק מעשה שיש בו זיכוי הרבים ומסתבר בדבר שאינם יכולים לעשות בעצמם. זה ולא קדיש. ובמיוחד בזמננו שבו רבים אומרים יחד ומבלבלים את הציבור.
 
ג. כתבת שזה דבר "הידוע לכל מי שראה או חוה סיאנס". זה מעניין. האם ערכת מחקר בין עושי סיאנסים, יהודים ושאינם יהודים, בו התגלה כי מה שהנשמות זקוקות לו הוא קדיש?
 
אני עצמי איני בקיא בזה, אך זה מתמיה שזו המסקנה והיא לא התפרסמה עד היום הזה. ואמנם ידעתי כי למדן אתה אבל לא ידעתי כי בקיא אתה בסטטיסטיקה של סיאנסים. ובוודאי תרצה לציין את מקורותיך בחכמה זו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/7/2006 23:42 לינק ישיר 

א, דברי חכמים על אסטרונומי'ה היתה מדוייקת למה שהיה ידוע בזמנם, אגב, האם אתה מכיר את נושא האימבריולוגי'ה, ששם דברי חז"ל מדוייקים עד לפסיק האחרון? האם ידוע לך שחישוב המולד בחז"ל מדויק עד לאלפית השני'ה? כך שדברים שהיו צריכים חזות והכלים הפרימיטיביים לא אפשרו לראות יותר היתה ראיתם מדויקת לאז, וכאשר התאפשר ראי'ה יותר מדוייקת אז זה הנכון, ובכל זאת שום דבר הלכה לא משתנה עקב זה.

ב, אל תכניס לפי דברים שלא אמרתי, אני אמרתי שהעובדא שר' עקיבה דיבר עם נפטר והנפטר אמר לו מה שאמר (תיכף נדבר גם אנחנו על זה) הוא אמת מדוייקת, איך בדיוק אדם חי רואה, ומדבר, עם אדם מת, זה שאלה אחרת שלא נידונה ולא משנה לאף אחד בכדי להגיע לאיזה שהוא מסקנה.

ג, מה שהנפטר אמר אינני זיכוי הרבים לפי המדרש הזה, אלא שיאמר ברכו ואמן יהא שמיה רבה שהוא בעצם הקדיש המקורי.

ד, האם אמירה ביחד או בנפרד זה שאלה שנידונה להלכה ולא קשור לנידון דידן.

ה, אני לא עוסק בסיאנסים ואינני צריך לשכמותם בכדי לאמת שום דבר מחז"ל הבאתי את זה רק לשכנע את מי שכופר בדברי חז"ל וסיאנס בשבילו הוא מקור יותר מוסמך מחז"ל (עפ"ל), וזאת בהשפעת סרט שלינק שלו הובא כאן לאחרונה בו רואים ושומעי סיפור משני חוזרים בתשובה שחזרו בעקבות סיאנסים שהם עשו, ובתוך דבריהם הם סיפרו על אחד הנשמות שביקש שבנו יגיד עליו קדיש ולמחרת אחרי שהבן אמר קדיש לא הצליחו להעלותו שוב בסיאנס, ונשמה אחרת אמר להם שבעקבות הקדיש הוא עלה לדרגה גבוה יותר שמשם אי אפשר יותר להוריד נשמות.

אגב, זה דבר ידוע ומפורסם והרבה חומר יש בנט על זה שבשבת ויום טוב אי אפשר לעשות סיאנסים, ועוד דברים מעניינים ביותר, שלמרות האיסור שבעשייתם, אבל אחרי שעשו ומספרים מה ראו ושמעו וזה תואם את חז"ל והמספרים הרי לא יודעים מה חז"ל אומרים, ניתן להאמין להם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/7/2006 14:41 לינק ישיר 

תודהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/7/2006 14:54 לינק ישיר 

יבוסי

היית צריך להבהיר יותר את הסרקאזם בו כתבת את דבריך.

בפורום זה, עוד יהיו כאלה שיקחו את דבריך כפשוטם.
 
אל תופתע אם תגלה שמצטטים אותך ומביאים אסמכתא מדבריך, בבחינת מלאך רע עונה אמן בע"כ...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/7/2006 16:09 לינק ישיר 

בר_בי_רב, כבודו חושב אותי לפראייר?
ששעפסעל יבהיר את הסרקאזם שלו ראשון. הקטע עם "האימבריולוגי'ה" וחז"ל היה נפלא. חסר כאן רק חברנו דורש_אמת, שייתן שיעור בתורת היחסות.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/7/2006 17:05 לינק ישיר 

שעפסל

חוששני שגנדי יצא לחופשה. אולי תביא אתה את הלינק למקום שבו רשום הכל. כי לי אין. וחבל.
אלי ו

לא הבנתי את שאלתך.

מה קשה להבין בתחיית המתים?

תסתכל על עצמך בראי.

אתה יודע שהגוף הזה לא יכול לשרוד, בדרך הטבע, יותר מ120 שנה. ומן הסתם פחות מזה.

אבל האם לא יתכן לחדש אותו באמצעים שיתגלו בעתיד?

ואם זה יתכן על ידי המדע, מדוע שזה לא ייעשה על ידי הקב"ה בדרך נס?

אם יש מקום להסתפק הרי זה בשתים:

א. מהיכן לומדים זאת? המשנה קובעת כי מי שלא מאמין בתחית המתים גם לא יזכה לתחית המתים. והטעם לא ברור. רש"י אמנם מסביר: מידה כנגד מידה. אבל האם אמונה היא שאלה של רצון? ויש עוד קשיים. וכי כל העונשים הם מידה כנגד מידה.

והגמרא עצמה שואלת: מנלן. משמע שמותר לשאול. כלומר כדי ללמוד.

והתשובות שהגמרא נותנת הן מוקשות מאד. וכי בגלל שאפשר לקרוא פסוק בשתי צורות, עלינו לקבל את הצורה הפחות טריביאלית ופשוטה. וכי גם רבי ישמעאל, שסובר שדיברה תורה בלשון בני אדם, מודה ללימודים אלו (הנך שוכב עם אבותיך - וקם העם הזה וזנה. האם נקרא זאת דווקא "הנך שוכב עם אבותיך וקם"? וכן על הדרך הזו שם).

ב. כפי שהקשו על הרמב"ם, האם זה הטוב ביותר שניתן להציע כפרס לאנושות על מאמציה? האם זה השכר שאין שני לו.

כך שהשאלות הן גדולות. אבל אם יש לנו מסורת על זה, מדוע לשלול אותה.

ואם הצדוקים התכחשו לאמונה הזו - ואיני מכיר את הסוגיה של הצדוקים די הצורך - אז מה זה בדיוק מעיד? האם זה נועד להראות שהדרך הצדוקית היא עתיקה או מחודשת?

נכון שהוא שיש חוקרים שטענו שדרך הצדוקים קדומה, אך האם זה מחייב אותנו, או מפריע לנו?

אז כנראה לא זכיתי להבין מה קשה לך.

ואולי הנקודה היא כזו: יש אמונות שנראה שהשכל, או אור התבונה, או הרגש הטבעי, מחייבים. אמונה בה' בורא שמים וארץ. אמונה בשכר ועונש. אמונה בהשגחה פרטית. נראה שכל האמונות האלו מגיעות בחבילה אחת. יתכן כמובן להתווכח עליהן מבחינה פילוסופית, אך נראה שהן אינטואיטיביות (גם אם יש מי שחולק על זה ומייחס זאת להשפעות תרבותיות).

לעומת זאת, יש אמונות שהן פחות אינטואיטיביות. ונראה שתחית המתים היא אחת מהן. אבל אם אנו מקבלים זאת בגלל מסורת חז"ל ולא בגלל שהשכל הישר מחייב זאת, האם זה גורע מאמונתנו?

למה הדבר דומה, למי שאומר שלא היה יודע היכן ניתנה תורה אילולא היתה לנו מסורת שהיה זה בהר סיני.

)ולמעשה הרי איננו יודעים היכן הר סיני המקורי, ויש רק השערות...).
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/7/2006 19:04 לינק ישיר 

אני לא מתמצא בלינקים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > ביאור עמדת הרס"ג על גלגולי נשמות
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.