בית פורומים עצור כאן חושבים

שיחה דמיונית - משה, מוחמד, ומצוות בני נוח

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-28/7/2006 11:26 לינק ישיר 

אראל.
אתה כותב.
הגויים היו רשעים, סאתם התמלאה, והגיע זמנם להיענש ולצאת לגלות;
והיום ב"ה השכנים שלנו צדיקים יסודי עולם. מה אנחנו לעומתם!
ב. ה' נשבע לאבות שייתן לנו את הארץ.
ישעיהו פרק מט
   טו)    הֲתִשְׁכַּח   אִשָּׁה  עוּלָהּ מֵרַחֵם בֶּן בִּטְנָהּ גַּם אֵלֶּה תִשְׁכַּחְנָה וְאָנֹכִי לֹא אֶשְׁכָּחֵךְ: (טז)   הֵן עַל כַּפַּיִם חַקֹּתִיךְ חוֹמֹתַיִךְ נֶגְדִּי תָּמִיד

בעוד כמה שבתות אתה לא לא תפטיר את זה.יש לך ספקות בנבואה?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/7/2006 12:40 לינק ישיר 

ירוחם

שאלת
<איך לפרש את מה שכתבת?
אלא שיש ויש לדון על אודות זכותו הטבעית של עם ישראל במצבו היום על הארץ במצבה היום >

אכן ישנם כמה הבדלים מהותיים בין אותו דור להיום.

א) הם באו מתוך הצהרה לשמור את התורה.
ב) הם עדיין היו לפני ההיסטוריה המלאה הפרת אמונים ובגידה או לפחות בתחילתה.
ג) העולם היה עולם של התנחלות שבטים תוך גירוש שבטים אחרים.
ד) העמים המגורשים היו בתחתית המוסר (גילוי עריות) והאמונה (שפיכות דמים).
ה) הם באו בהוראה מפורשת על פי אבי הנביאים ותלמידו כולל תאריך כניסה וכן המלחמה נערכה על פי נביא.

איני ממעיט מערך ישיבתינו בארץ, אך כדי לגרש אתה צריך להיות צודק גם כלפי המגורש.

אראל

יתכן שמי שקובע עובדות יש להתחשב בו, המציאות ודאי מתחשבת בו, ועוד שכאן הוא עשה זאת שלא כנגד אף אחד, בעלי הקרקע ההיסטוריים לא באו לעמוד נגדו, גם יפתח טען משהו כזה נגד מלך בני עמון.
אני חלקתי מראש אך ורק על הצגת דרישתו של משה כאבסורדית מעיקרה, ולא היא, אזרח אינו נדרש למה שנדרש הזר.
לגבי הסיטואציה יש בהחלט מה להרהר, וכמו שכתבתי לירוחם, ולך בעמוד קודם. 
מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/7/2006 13:56 לינק ישיר 

מאיר.

א) הם באו מתוך הצהרה לשמור את התורה.
מאיפה בדיוק אתה לומד את זה. ממה שתגיד הערב:ארבעי שנה אקוט בדור?

ב) הם עדיין היו לפני ההיסטוריה המלאה הפרת אמונים ובגידה או לפחות בתחילתה.
העגל המרגלים המתאוננים בעל פעור קברות התאוה היו בדור הרבה יות מאוחר.

ג) העולם היה עולם של התנחלות שבטים תוך גירוש שבטים אחרים.
ד) העמים המגורשים היו בתחתית המוסר (גילוי עריות) והאמונה (שפיכות דמים
).
וזימרי היה אתמול. פילגש בגבעה היה שלשום.  בני עלי היו רק בכנסת. פסל מיכה
זה הציונים. פתח! בחייך ספר שופטים קשה עלי הסריקה.
ה) הם באו בהוראה מפורשת על פי אבי הנביאים ותלמידו כולל תאריך כניסה וכן המלחמה נערכה על פי נביא.
ואנחנו באנו גם לפי כל הנביאים שהתנבאו  אני לא בטוח שיהושע היהעל תקן של נביא או יפתח או שמשון.
צורבא דרבנן כמוך. ודאי מכיר את כל הגמראות שדנות בבר כוזיבה, דרומה, וכינוים אחרים. מעשיו המלאות יראת שמיים ומוסר היו למפורסמות.
ראה בירשולמי איך הוא הרג את רבי אליעזר המודעי בבעיטה. ובכל זאת קרא עליו רבי עקיבא דרך כוכב מיעקב. הוא לא הכיר את האיש ומעשיו ואמירותיו. נניח.
אבל הרמב"ם רק בגלל מותו של בר כוכבא החליט שהוא לא מלך המשיח.
 את הדוגמא למלך המשיח הוא לוקח ממנו .
מודה ועוזבדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/7/2006 14:10 לינק ישיר 

ירוחם

א) מאיפה אני לומד את זה ?
מספר יהושע, עיין שם בדברי יהושע בעמדם בירדן, ובסוף הספר הצהרת בני ראובן ובני גד ונאומי יהושע.

ארבעים שנה אקוט בדור אינו מתייחס להצהרה אלא לכשלונות גם אם במזיד, יש הבדל גדול.

ב) מה אורך ההיסטוריה לטעמך ? כתבתי 'או בתחילתה' כלומר אכן גם הם נכשלו אך אינו דומה הנכשל ארבעים שנה לנכשל שלשת אלפים שנה.

ד) ההשואה המתבקשת היא בין הכנענים לערבים, מצבו המוסרי של עם ישראל שייך לשאלה א וב, ואכן הם הואשמו בעשייתם כתועבות הגויים עד שלבסוף הפסידו את הארץ, אתה טוען שאין כשלונות ואין עליהם מחיר? תמיד אפשר להחזיר את ההיסטוריה לאחור? אולי.

ה) אתה לא בטוח שיהושע היה על תקן של נביא? איך נקבע 'תקן' לנביא? כמה שעות שבועיות? ספר דברים וספר יהושע יוכלו להכריע בענין?  

ההערצה לבר כוכבא היתה על שחרור העם ולא על גירוש הגוים,

הבסיס המוסרי שלך לגרש את הערבים הוא בר כוכבא?

כתוב באיזה מקום שהמשיח יגרש את הערבים? מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/7/2006 00:15 לינק ישיר 

מאיר.
מי מדבר או דיבר פה על גירוש הגויים הערבים? למרות שאתה מכיר ודאי את כל המקורות בתנ"ך ובבית שני. שזה בוצע בצורה מאד איטנסיבית. לאו דווקא על ידי  הנביאים.
 כל מי שמאיים על המדינה ועל קיומה. ומתחבר על הצר הצורר אותנו דינו במקרה הקל גירוש. זו היא מלחמת קיום.ובמלחמה כמו במלחמה. וזה לא נעשה בגלל שהוא ערבי. אם הוא יהיה אנגלי וצרפתי וכו אותו דין יחול עליו.

אני דברתי על צדקתנו מבחינה דתית והסטורית על הארץ  הזאת. לעומת צידקותם של דור המדנר. זה לא ארבעים שנה לעומת שלשת אלפים שנה.כדבריך
זה שלשת אלפים וארבעים שנה.
על הצהרתם המילולית והמעשית של העולים ארצה בכל העליות, חשבת?
על הצהרתם של עולי הגרדום לוחמי המחתרות וחללי צה"ל, קראת?
לסיום אני מרשה לעצמי להגיד לך פשט על המילה אקוט שהשתמשת בו גם
אקוט= אתקוטט. ומי שמסביר את זה אחרת לא יודע פשט בעברית.
מודה ועוזבדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-31/7/2006 01:58 לינק ישיר 

מה הוא צריך להגיד? יהרג או יגלה ועל יקבל תנאים כאלה
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/7/2006 02:09 לינק ישיר 

זה אולי לא סתם שאלה היפותתית
מישהו חשב פעם שאולי המלחמה בינינו לבין שכינינו היא בעצם ביטוי של המאבק בין האיסלם והמערב,
ושאנחנו מייצגים את המערב?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/7/2006 15:28 לינק ישיר 

מאימתי תמה זכות אבות אמר רב מימות הושע בן בארי שנא' (הושע ב) אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי ושמואל אמר מימי חזאל שנאמר (מלכים ב יג) וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל כל ימי יהואחז וכתיב (מלכים ב יג) ויחן ה' אותם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא השליכם מעל פניו עד עתה ר' יהושע בן לוי אמר מימי אליהו שנאמר (מלכים א יח) ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלקי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלקים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי [את] כל הדברים האלה וגו' ורבי יוחנן אמר מימי חזקיהו שנאמר (ישעיהו ט) למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה' צבקות תעשה זאת וגו' (שבת נה א)

מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-31/7/2006 16:34 לינק ישיר 

למדתי מתוך דבריכם כי  בנין הבית השני היה בלי זכות.
סאנבלט צדק לאורך כל הדרך.
כנופיות של עירקים ופרסים, השתלטו על הארץ בכח הזרוע וגירשו את יושביה. ואלו שלא רצו לברוח נטבחו. אנשים נשים וטף.
מנהיגי כנופית הנוודים  בשם עזרא  ונחמיה בחוצפתם הרבה אמרו שהם פועלים על פי זכויות היסטורית, ומילים משונות ומתמיהות כמו
זכות אבות הבטחה אלוקית ועוד כל מיני אמירות שקריות מאין אלו. כי
הרי מנהיגיהם ומוריהם הרוחניים יודעים את האמת. כי דברי הבל דבריהם. והם בעצם שודדים גזלנים ורוצחים. איך שכתוב בספריהם
רוממות קאל בגרונם וחרב פיפיות בידם.
ומה שמרגיז ובצדק את יושבי תבל. כי נוודים אלו החלו שוב לפני כשישים שנה לרצוח ולגרש את יושבי ארץ פלסטין. ועושים מעשים  שנחשבים לרצח עם. לפי כל מידה הומני ומוראלי.
ומזל גדול שמספר חכמים מעצכ"ח חשף את ערוותם ההיסטורית ברבים. ואת טענותיהם השקריות. וזאת בשעה שדם שכניהם נשפך כמים וחלליהם מתגלגלים בחוצות .
מודה ועוזבדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-31/7/2006 20:42 לינק ישיר 

ירוחם

אם הבנתי את דברייך, נראה שהפעם אנו מסכימים.

הרי גם לא"י הגיע עמ"י בדור האחרון כשרוב העולים אינם שומרי תו"מ.
מסתבר שהחשבונות של הקב"ה אינם כשלנו.
אמנם אפשר שקיבלנו מקדמה על החשבון, או על החשבון של סאת הגויים.
אך לכשלעצמי, איני עוסק בפינקסאות של מי שאמר והיה העולם.

הנני מחזיק בתביעתו הגדולה של משה כשנאמר לו 'הרף ממני' - אך אל תרף, והחזר להם תשובה!
למה יאמרו הגויים מבלי יכולת ה' להעמיד עמו בארצו, ואין לך חילול שמים גדול משעמו גולה מארצו, והעמים אשר נלחמו על ה' ועל משיחו ח"ו ששים על עמו.

אכן, לא נעלמו מעיני החובה המוטלת על עמ"י - מה ה' שואל מעמך, כי אם עשות משפט צדקה וחסד.
אך חלק מהמשפט צדקה וחסד הוא לא לעמוד כנביא זעם, שהרי מ"ח נביאים עמדו להם לישראל...
אלא לשאול את עצמי במה היטבתי מעשי ובמה היטבתי לחברה שסביבי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/8/2006 23:08 לינק ישיר 

דומני שיש כאן ערבוב בין מישורים:
זכות אבות קשורה לשיקוליו של הקב"ה. התביעה שלנו אינה מכוח צידקות שלנו או של אבותינו, ולכן היא גם לא בטלה בגלל התנהגותנו. זוהי תביעה משפטית שצריכה לעמוד בבי"ד של מטה. התביעה הזו שרירה וקיימת גם אם אבותינו היו כולם פושעי ישראל בגופם ובממונם. עצם העובדה שהם היו הבעלים של הארץ נותנת לנו את הזכות לדרוש אותה כיום, ובפרט שבזמן שחלף לא היתה קיימת כאן אף יישות אלטרנטיבית.
כלפי פנים אפשר לטעון שאם מעשינו לא יהיו ראויים אז הקב"ה לא יותיר את הארץ בידינו, אבל זה אינו קשור למו"מ המשפטי כנגד ובפני האומות.
מיכידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > שיחה דמיונית - משה, מוחמד, ומצוות בני נוח
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 סך הכל 2 דפים.