בית פורומים ספרים וסופרים

רמב"ם פרנקל וספר המפתח

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-13/5/2008 02:57 לינק ישיר 
רמב"ם פרנקל וספר המפתח

ספר המפתח אינו שלם, מכמה וכמה סיבות חלקן מוזכרות להלן.

איני מבין, האם מי שעוסק בתחום כזה מסוגל לוותר על חלק מן המובאות רק בגלל שיקולים צדדיים? הרי זה הופך את כל המלאכה לבלתי שלימה.
מדוע אני לא אקנה רמב''ם פרנקל

הלל גרשוני

 

לא לקנות רמב''ם פרנקל? למה? הלא ידוע לכול שמהדורה זו היא מהמפעלים החשובים שנעשו בדורנו – אם נזכיר רק את שינויי הנוסחאות והגרסות המדוייקות, אוסף המפרשים המרשים והמדוייק, וכמובן, פאר היצירה, שיא הפסגה, הדובדבן שבקצפת, ספר המפתח, המכיל בתוכו ציונים לכ-2000 ספרי ראשונים ואחרונים, עד לאחרוני זמננו ממש?
וכאן הכל מתחיל. האם ראיתם פעם בספר המפתח של רמב''ם פרנקל המהולל ציון, למשל, לשו''ת 'משפט כהן'? מובן שלא; אך כיון שאין לכם 'סדר' בספר המפתח, אולי אך מקרה הוא. אך אולי נסתכל בספר המפתח על הלכות שמיטה ויובל? הלא לצערנו לא נכתבו על הלכות אלו ספרים רבים, וודאי שספרו החשוב של מרן הרב קוק, הלוא הוא 'שבת הארץ', הוא מן המרכזיים בתחום. נעבור ברפרוף בספר המפתח – לא. אין זכר. נסתכל ביתר עיון – נישט.
אגלה לכם רז: במקור, תלמיד החכמים שהכין את ספר המפתח להלכות שמיטה ויובל, אכן כלל בתוכו מובאות רבות לספר 'שבת הארץ'. אך באחד משלבי ההכנה לדפוס, עברו רבותינו בעלי הרמב''ם פרנקל, והשמיטו כל מובאה כזו .

זה הכול? לא. לא רק את הרב קוק אפשר להחרים. מה דעתכם על הרב קאלישר? מן הבודדים באחרונים שכתבו ספר שלם על הלכות קרבנות, 'דרישת ציון'; האם הוא מוזכר במקום כלשהו במהדורת פרנקל? שוב, התשובה היא לא. ובאמת, מה לנו, שלומי אמוני ישראל, ולציוֹיְנים, גם אם הם גדולי ישראל? [אגב, באופן מפתיע, שני ספרים שכן הוכללו בספר המפתח הם לא יותר מאשר תגובה לספרו של הרב קאלישר. השנים הם 'שאילת דוד', והספר 'עבודה תמה', שהוא פשוט השגות על כל ספר 'דרישת ציון' – כולל השגות על הכותרת והתאריך .]

הבה ונפתח עכשיו את הכרך החדש של מהדורת פרנקל, ספר המדע. לא, לא ציפיתי למובאות מאורות הקודש או לאיש ההלכה, וחסרונן אף יכול להתקבל על דעתי מבחינה מסויימת. אך כאן דוקא היה הקש ששבר את גב הגמל, מבחינתי האישית.
קח בידך רמב''ם פרנקל כרך המדע; פתח אותו בהלכה הראשונה בספר, בהלכות יסודי התורה פרק א'. לנוחות הקורא, אציין שמדובר בעמ' לד.


כעת, קרא את דברי הרמב''ם שם: ''יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון...''. נעיין במדור ''מקורות וציונים'' של מהדורת פרנקל, על הלכה א': ''לידע בסה''מ מ''ע א בנוסח הערבי 'עתקד' ותרגמוהו כל מתרגמי סה''מ ופיה''מ פ' חלק שם (והמו''נ) בלשון אמונה...'' . אם כן, ברורות דיבר הפרנקל: כל המתרגמים תרגמוהו בלשון 'אמונה'. כולם? הבה נפתח את תרגומו של אחד מגדולי דורנו, בתרגומים ובכלל, הגר''י קאפח זצ''ל: ''המצוה הראשונה, הוא הצווי שנצטוינו בידיעת האלהות, והוא שנדע שיש שם עלה וסבה...''; ובהערה שם: '' ''אעתקד'' כבר העירותי פעמים רבות כאן ובמורה ובפיהמ''ש שאין נכון לתרגמה ''אמונה'' אלא ''ידיעה'' וכך תרגמה רבנו בהלכות יסודי התורה פ''א הל' א ''לידע שיש שם מצוי ראשון''. וכך במנין המצות שבתחלת חבורו ''לידע שיש שם אלוה''. ובהרחבה הגדיר מונח זה במו''נ ח''א פרק נ. וכך הגדירו היטב גם רס''ג בהקדמתו לספרו אמונות ודעות פרק ד, ראה שם מהדורתי עמ' יא''.
אם כן, שפתי הרב קאפח ברור מיללו; וגם אם אין הוצאת פרנקל מחוייבת לקבל את דבריו כאמת מוחלטת, הרי שלפחות אל לה לכתוב שקר מוחלט כמו ''ותרגמוהו כל מתרגמי סה''מ בלשון אמונה'', ולהתעלם מהרב קאפח התעלמות כה בוטה. וברור שלא ייתכן שנעלם מעיניהם של אותה הוצאה מכובדת כל עותק של ספר המצוות במהדורת הרב קאפח .
מה היה 'חטאו' של הרב קאפח, שבעטיו לא אוזכר באותה מהדורה מהוללה ? זאת לא אדע. אולי עקב כך שהוא היה 'מזרוחניק' שתמך במפד''ל בזמנו; אולי עקב ההתלחשויות בבני-ברק על כך שהרב קאפח כפר בספר הזוהר (אם כי אני אישית לא ראיתי התייחסות מפורשת של הרב קאפח לכך, ואף שמעתי עדויות על כך שלמד זוהר והיה בקי בו). כך או כך, הרב קאפח זצ''ל לא מובא על ידי כבוד האדונים בעלי רמב''ם פרנקל, והסיבה ודאי אינה אי-ידיעה סתם. מי שמגיע ל-2000 ספרים ושו''תים נדחים, ודאי גם יכול להגיע לספריו של הרב קאפח.
אם כן, על שלושה חטאי רמב''ם פרנקל: על ביזוי גדולי ישראל, על פגיעה בציבור הלומדים, על כתיבת דברים אשר אינם אמת; ועל ארבעה לא אשיבנו: על פגיעה באמיתה של תורה ובכבודה. יעויין בספר המפתח שם (עמ' שס), פלפול רחב בשאלה על הסתירה בין ספר המצוות לספר המדע. האם יש פגיעה חמורה מזה באמיתה של תורה?


בצירוף כל הידיעות האלה, התקבלה החלטתי שלא לקנות רמב''ם במהדורת פרנקל. כן, אני יודע שאני לא 'אשבור' את ההוצאה, ומובן שאיני יכול להנהיג חרם אפקטיבי (גם בגלל קוטנו היחסי של הציבור שלנו, וגם בגלל העובדה המצערת שלא ממש אכפת לו שגדוליו נרמסים בראש כל חוצות). אין זה משנה; אני לא אתן ידי לכל אותם חטאים שהזכרתי, ולא יהיה לבי שלם כאשר אחזיק ברשותי את אותה המהדורה. ובכל אופן, האם יש חלופות לרמב''ם פרנקל? יש ויש; אמנם לא מושלמות, אך בחלקן טובות יותר. לגבי הנוסח – נוסח מדוייק אפשר למצוא כמובן במהדורת הרב קאפח (כן, זה יקר, אני יודע), במהדורת 'יד פשוטה' של הרב רבינוביץ' (דא עקא, שעדיין לא יצאו כל הכרכים), או ב-
MTR, שאני מקוה שיוציאו בקרוב (שנה-שנתיים) את הספר בנוסח המדוייק שלהם, אך בינתיים יש אותו במחשב , וניתן להדפיס ממנו אם צריכים (טוב, הכתיב והפיסוק איומים. מה אפשר לעשות). למען האמת, ניתן ללמוד במהדורת רמב''ם רגילה (רחמנא ליצלן) ורק כאשר לומדים בעיון משהו, לפתוח רמב''ם בנוסח מדויק.


לגבי נושאי כלים, אפשר להסתפק לענ''ד במהדורות הרגילות; ולגבי ספר המפתח ומקורות וציונים, ישנו את ספר המפתח של מכון הלכה ברורה, המקיף הרבה יותר ספרים (ואשר יצא לאור בעיקר בעקבות ההשמטה של רמב''ם פרנקל את ספרי הרב קוק ), ויש את ספר מראי מקומות למשנה תורה בהוצאת 'קה''ת' (של חב''ד). שוב, שום פתרון אינו מושלם, ויש יתרונות וחסרונות לכל מהדורה; אני גם לא אזיר את עצמי מלהשתמש ברמב''ם פרנקל בספריות או דברים דומים, במקרי הצורך; אך לקנות בעצמי, ולתמוך בעוונות שהוזכרו למעלה – לזאת לא אתן ידי.

http://www.chayas.com/frankel.htm


http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?whichpage=1&topic_id=2157560&forum_id=771

http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?whichpage=1&topic_id=112858&forum_id=771


דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/5/2008 07:34 לינק ישיר 

מכתב ידוע, וידועה גם תגובתו הבוטה של רד"צ הילמן, מראשי מערכת רמב"ם פרנקל. התשובה לשאלתך היא חיובית, כנראה, ככל שמעורבים בעניין שיקולי קנאות למיניהם.

ראה כאן: (באמצע הדף, מכתבים סרוקים)
http://seforim.blogspot.com/2008/01/forgery-and-halakhic-process-part-3-by.html

וכאן:
http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=1125977&whichpage=#R_12
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/5/2008 16:36 לינק ישיר 

רד"צ הילמן יושב בביתו בבני ברק עמנו לאוי"ט כל הרוצה לשאלו בנושא זה, דלתו של הנ"ל פתוחה בפניו.
[אני לכשעצמי תמהתי באזניו על השמטת 'שבת הארץ' של הרב קוק, תירוצו הי' שכל מה שראה שם נחוץ להביא כבר ראה בספרים קדמונים והעדיף את הישן על החדש].
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/5/2008 16:54 לינק ישיר 

שוואך שוואך
אולי תשאל אותו על השמטת הרב קאלישר והרב קפאח ?
מסתמא גם לא מביא מהרב מוהליבר ומהרב משולם ראטה והרב הרצוג ואונטרמן וכל מי שמזוהה עם המזרחי.

אגב, האם בספר המפתח מביא משהו מאדמורי החב"ד ?
נראה לי שגם הם בחזקת בל יראה ובל ימצא.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/5/2008 19:13 לינק ישיר 


תוקן על ידי לומדמכלאדם ב- 13/05/2008 20:11:42
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/5/2008 19:55 לינק ישיר 
תוקן על ידי ספרות ב- 27/02/2009 0:51:49
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/5/2008 20:10 לינק ישיר 

אילפא, במחילה, אתה קיבלת את תשובת-הבל זו?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/5/2008 20:27 לינק ישיר 

תכלת, מה קבלתי ומה לא - אני שומר לעצמי. רק רציתי להעיר את תשומת לב החברים שלא מדובר פה בפיענוח פרשה הסטורית, הבן אדם נמצא עימנו כיום וביתו פתוח לכל דורש.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/5/2008 01:03 לינק ישיר 

מתפעל, "אדמורי החבד" המובאים שם הם בעל התניא והצ"צ. האדמו"ר האחרון לא יזכר ולא יפקד שם כמובן.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/6/2008 10:53 לינק ישיר 

בס"ד

לענ"ד אין לסמוך על תרגום קאפח מכמה טעמים הוא משנה מתרגום הר"ש אבן תיבון ז"ל שרבנו הרמב"ם סמך ידו עליו ובזה למעשה הוא חולק על הרמב"ם  :"הגיעו לי אני משה בר מיימון הספרדי ז"ל כל כתבי התלמיד החשוב היקר המשכיל כבוד החכם הרב שמואל בן החכם ה"ר יהודה אבן תבון הספרדי ז"ל ומקודם שנים שמענו שמע השר הנכבד החכם ה"ר יהודה אביך זצ"ל וכו' ולא ידעתי שהניח בן,וכיון שהגיעו אלי כתביך בלשון העברי ולשון הערבי ,והבנתי עניניך ויופי ציוריך וראיתי המקומות שנסתפקו לך במאמרנו הנכבד ספר מורה הנבוכים והמקומות אשר הרגשת  בהם בשיבוש הסופר.אמרתי אז כאשר אמר בעל השיר הקדמוני ,לו את אבותיו ידעו אז אמרו היא מעלת האב לבו נוסעת ,ברוך מי ששילם משכורת החכם אביך זצ"ל ונתן לו בן כזה, ולא לו בלבד אלא לכל החכמים.כי יולד לנו בן נתן לנו.ובאמת כי הוא פרי צדיק עץ חיים וטוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל.וכבר הובא לנו מפריו תשורה ואוכלה ותהי בפי כדבש למתוק וכו' לך בוודאי ראוי והגון להעתיק מלשון אל לשון ,לפי שלב נבון נתן לך הבורא ית' להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם,והכרתי מדבריך שלבך ירד עד עומק הענין ונגלה לך מצפוניו וכו',תן לחכם ויחכם עוד.חכם בני ישמח להי גם אני.חייך שבשעה ששמעתי כל דבריך.וראיתי יופי מאמריך והבנתי עומק ציוריך ודעת שפתיך ברור מללו מאוד שמחתי ,ותמהתי האיך יהיה טבע בן שיולד בין עלגים כך,וירדוף אחר החכמות,ויהיה מהיר כל כך בלשון ערבי שהיא ודאי לשון עברית 
שנשתבשה מעט.ועוד האיך יבין דידוקי הלשון בענינים עמוקים וכו'.האל יאיר עיניך במאור תורתו,עד אשר תהיה מאוהבו כצאת השמש בגבורתו אמן כן יאמר ה' "עכ"ל הרי במפורש שנתן להר"ש אבן תיבון ז"ל רשות לתרגם את הספר "מורה הנבוכים".דבר נוסף ק' טוען נגד כת"י אוקספורד הנושא את חתימת ידו של רבנו "הוגה מכתב ידי אני משה בן מיימון הספרדי זצ"ל" ואומר שאין לו עדיפות על כתב יד אחר וכנגדו טען הר"י שילת שליט"א כי זו גוזמא והמגיה עשה עבודתו נאמנה אמנם אין זו ערובה על אמינות הנוסח ע"כ.
ויש מקומות ששולח לעיין בכתבי הברית החדשה בכוזרי הוצאת מכון מש"ה עמ' לט הערה 93 מפנה ראה מתי ויש מקומות שמפנה לקראן המוסלמי מדוע מפנה לרעות בשדות זרים של ספרים חיצונים וממתי מביאים ראיה מספרים חיצוניים אלו .ואת אני אומר אחרי בדיקה מעמיקה בכתבים שהוציא מכון מש"ה .    
http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2407226&whichpage=1&forum_id=13043

תוקן על ידי shay98 ב- 18/06/2008 11:07:09
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/6/2008 11:06 לינק ישיר 

בס"ד
אני קניתי חוברת "שיחת דקלים" שבה דוחה ק' את מציאות העשר ספירות וטוען שם כי הזהר חיבר ר' משה די ליאון ז"ל ושהרמב"ן לא ראה את הזהר וחלק על דברי רבנו סעדיה גאון ז"ל בענין הגלגלים וכן על הרמב"ם ז"ל והמציא דעה שלישית מדעתו ויש שם טענות קשות נגד הרב שד"ל הטיח כנגדו האשמות של כפירה וזלזול בראב"ע ז"ל "שהוא חסיד לפנים" ויש דו שיח בין סביו וזה שהוא מביא בכמה מקומות לעיין בזוהר זה רק איפה שהתאים להשקפת עולמו . ובספר "נור אלצ'אלם" מאור האפלה לרבי נתנאל בן ישעיה ז"ל מחכמי תימן משמיט את הציורים של הרב המחבר שהיו בכת"י ומציין "כאן היה ציור בכתב יד" .מדוע להשמיט דברים שהמחבר כתב להבנת הענין ואני שואל איך אפשר להסתמך על תרגום מגמתי ,כאשר התחלתי לתרגם מחדש את הספר הנ"ל ראיתי שאין הקשר בין המשפטים ומשמעות הענין ובתרגום הר"ש אבן תיבון ז"ל תמצא חדות רעיון ורצף מחשבתי נלע"ד שהוא יותר נכון להבנת הדברים מאשר התרגומים החדשים ,התרגום שעשה פרופ' מיכאל שורץ נחמד מאד ומקל למעיין בדורנו אבל חסר שם את רוח הבנת הפילוסופיא של ימי בינים שישנה בתרגום הנפלא של הר"ש אבן תיבון ז"ל. 

http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2407226&whichpage=1&forum_id=13043

תוקן על ידי shay98 ב- 18/06/2008 11:08:38
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/7/2008 21:23 לינק ישיר 

מ"ש רדצ"ה "ובשגגה נשמט שם שדברים אלו לוקחו מן הגאון ר"ח העלר ז"ל בהערותיו לסה"מ ונבקש מכל מי שבידו סה"מ שלנו לרשום ד"ז בגליון הספר."
למותר לציין שכבר עבר עידן עידנים ואין שום תיקון במהדורות הבאות של רמב"ם פרנקל - לא בגוף הספר ולא מצורף לוח תיקונים -  ולכאורה ניתן לומר כל הפוסל במומו פוסל.
עוד מ"ש "וגם על הר"ב משנת יוסף (עמ"ס שביעית) שכתב ב"מפתח הספרים" שלו אצל כל אחד ממחברי זמננו הג"מ [הגאון מורנו] חוץ מ"אחד מגדולי 'שראל" הלז שכ' רק מהר"י קאפח. גם לא ברך אותו בברכת שליט"א שבירך בה את שאר חכמי דורנו."
אם הוא לא היה מסתפק להסתכל בסוף חלק ג' של ס' משנת יוסף אלא גם היה טורח את עצמו להסתכל בסוף חלק ד', היה מוצא שחור על לבן: "עם תרגום והערות הג"מ יוסף קאפח שליט"א" ככתוב על כל שארי גדולי ישראל! כנראה אותו "בחור" "שחיסר...(אם בזדון או בשגגה איני יודע) את המלים ועיין ציוני" וכו', גם השמיט "הג"מ" ו"שליט"א" אצל שמו של הר"י קאפח ז"ל במפתחות של ח"ג.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 00:51 לינק ישיר 

במילים פשוטות ניתן לומר התנזרותך מפרנקל פוגעת רק בך.
דרך אגב אם אתה דורש מהציבור הבני ברקי שיכבד ת"ח אשר חשבו שיש צורך גם לרעות בשדות זרים, וללקוט גם מחכמת האוניברסיטאות, כדוגמת הרב קוק הרי"ק הנ"ל חב"ד. והנך דורש למרות שהם סבורים שזה מעשה אסור עליהם לכבד דעה אחרת. מן הראוי שקודם תכבד את דעתם של ת"ח שכל חטאם הוא שאינם רוצים לרעות בשדות זרים, לא בכלי ראשון ולא בכלי שני. גם אם לדעתך אותם ת"ח 'חטאו' בכך, והתעלמו בשב ואל תעשה מיהודים שלדעתך הם חכמי התורה.
ואם אתה משוכנע שת"ח שטעה אינו ת"ח, ולכן חובה לבזות את הת"ח שערכו את פרנקל, ואת רבותיהם שהורו להם לצנזר, [בעל הקה"י היה האחראי מה יכנס ומה לא], אני מאד מבין את הבני ברקים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 01:19 לינק ישיר 

<בעל הקה"י היה האחראי מה יכנס ומה לא>
אמת?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 01:53 לינק ישיר 

איך אפשר לדעת אם זה אמת אם לאו?
הרי אפילו אצל בנו א"א לברר על דברים הנאמרים בשמו (של בנו) האם הם נכונים!
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 01:57 לינק ישיר 

אפשר לברר, רק שהתשובה יכולה להיות:
אולי.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > רמב"ם פרנקל וספר המפתח
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 ... 7 8 9 לדף הבא סך הכל 9 דפים.