בית פורומים ספרים וסופרים

מהר"ש סלנט ומהרי"ל דיסקין

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-24/7/2008 22:27 לינק ישיר 
מהר"ש סלנט ומהרי"ל דיסקין

עלה כאן, באשכול סמוך, הנושא של החיכוכים בין מהר"ש סלנט ובין מהרי"ל דיסקין.

זכורה לי פרשה עגומה שהתרחשה בירושלים, ואיני זוכר אם מישהו חקרה ופירשה,
כוונתי לפרשת פרישת ה'כולל האמריקאי' מן הועד הכללי. כמובן לאור הטענה
שכמה וכמה כוללים העלו אותה (וכגון הכולל ההונגרי) שארצות מוצאם תורמים יחסית
יותר מאשר ארצות אחרות, והם מפסידים שהם חלק מהקערה הכללית.
אך ייסוד ה'כולל האמריקאי' הפך למחלוקת קשה בין שני מחנות, ובין
אנשי מהרש"ס, אנשי הועד הכללי, ובין אנשי מהריל"ד שתמכו ב'כולל אמריקה'.
אגב, בלהט המריבה, היה פעם, במוצש"ק, כשהתאסף המנין בבית המהריל"ד,
והמתינו לשעת צאת השבת, הגיע מישהו מן החוץ, וסיפר בבהלה, שראה
צבור אנשים מתאספים ליד בית הרב, ומי יודע אם אינם עומדים לפרוץ ולפגוע וכו' וכו'.
הרגיעם הרב, ואמר אל תחששו. לאחר כמה רגעים בא אדם נוסף בבהלה גדולה,
שראה קבוצה של אנשים, ליד הבית, מסתכלים למעלה, ומי יודע אם לא יתפרצו כל רגע.
שוב הרגיע הרב. שאלו האנשים רבי, בכ"ז למיחש מיבעי, ואולי נזעיק אנשים נוספים.
אמר הרב, אין חשש אין חשש, האנשים למטה התאספו ל'קידוש לבנה', וממתינים ללבנה.
ולמותר לציין שכך היה!

מ"מ בענין זה, ואיני זוכר את מקור הדברים, בשיא המריבה, ביקר מהרש"ס בבית המריל"ד
ובצאתו אמר ששוחח על הענין והמהריל"ד אינו תומך בכולל אמריקה, ואינו סבור שיש להתפלג!
אבל ... בו ביום ביקר גם הקונסול האמריקאי בבית המהרי"ד, ובצאתו הודיע
שהמהריל"ד, תקיף בדעתו, שעל הכולל האמריקאי לקום ולהתפלג מן הועד הכללי.

ראיתי פעם, צילום מכתב בכתב ידו של הגאון ר"י אורינשטיין, מתלמידיו המובהקים
של המהריל"ד, שהיה גם מחסידי חב"ד, ומזכיר כולל חב"ד, ובמכתב היה ציטוט מפי
רבו, שביום שיתבטל ה'ועד הכללי' צריך יהיה לברך 'ברוך שעקר' וכו'... !

ענין המחלוקת הזו אינו פשוט כל עיקר. אלא שלצערנו הרקע הזה
ג"כ לא נחקר עדיין.  נראים הדברים שהיו שתי קבוצות ואולי שני מחנות,
של תלמידי הגר"א שעלו לא"י, וביניהם היו חילוקי דעות אידיאולוגיים וגם פרקטיים.
היה חלק פרקטי יותר שהתרכז מסביב ר' ישראל משקלוב, שקבעו בתחילה
את מרכזם בצפת. והדברים כנראה היו בחלקם אידיאולוגיים, עכ"פ לפי דרשתו
המפורסמת של החת"ס בהספדו על הרוגי הרעש בצפת, שהחת"ס טען שם
שהסיבה לאסון, שבו נהרגו הרבה מבנ"י, הוא בכך שהעליבו את ירושלים והחשיבו
יותר את צפת!
לאחר האסון הזה אכן עקר ר' ישראל עם חבורתו כנ' לירושלים.
הקבוצה השנייה, שהתיישבה מלכתחילה בירושלים, התרכזה מסביב
לר' מענדל משקלוב, והייתה, בלשון זמננו, משיחית, ובעלת רעיונוטת משיחיים
של גאולה קרובה, ושל צורך לפעול למען זירוז הגאולה. קבוצה זו עסקה הרבה
בקבלה, ואפשר לראות זאת, בכתבי ר' מענדל, שהתגלו בשנים האחרונות
(שבו למרבה הפלא, רואים קירבה לתורת ה'נביא' וה'משיח' אבולעפיה).

מהר"ש סלנט והועד הכללי היו ממשיכי קבוצת ר' מענדל, ומנה יצא ר' יאשה
שטעטעלמאכר, המשורר ובל חזיונות גאולה משולבים בפעולות מעשיות.
מהריל"ד היה ממשיך הקבוצה של ר' ישראל (וחתנו ר' ישעי' ברדקי ראש
הקהילה בירושלים).

אלו רק קוים למחקר. אך נראים הדברים מאוד.

אגב, תוספת שנזכרתי בה. בשנים הראשונות לפעולת הת"ת עץ חיים בירושלים,
התנגד הכולל ההונגרי למוסד זה, והמליץ לחברי הכולל לא לשלוח את ילדיהם לת"ת זה.
והגדילו לעשות, הכולל ההונגרי העניק תמיכה כספית מיוחדת לבני הכולל שהיו להם ילדים
בגיל הת"ת, שישכרו להם מלמדים פרטיים, ובלבד שלא ישלחו אותם לעץ חיים.
וכל זה משום מה, מפני שלא לתת לעץ חיים פתחון פה שיוכלו לגייס תרומות בארץ הונגריה!
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/7/2008 22:45 לינק ישיר 

מספר 'על חומותיך' של ר"מ בלויא, עמ' כ"ט. (הגעתי דרך אתנחתא מאשכול סמוך)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/7/2008 22:51 לינק ישיר 

אני לא רואה את הקשר בין ר' ישראל שקלובער לר' יהושע לייב דיסקין.

ר' ישראל עצמו בהקדמה לפאת השולחן נשמע משיחי למדי. (למיטב זכרוני) והמריבות מסביב ל"ועד הכללי". שייכים כמובן לתקופה מאוחרת יותר "תקופת הרש"ס והריל"ד"
 דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/7/2008 23:40 לינק ישיר 

דיסק_קשיח, האם בדקת בספרו של אלעזר הורביץ 'מוסד היסוד'? הספר י"ל בשנות החמישים על ידי שרידי וצאצאי ועד הכללי כנסת ישראל, ויורה לכל הכיוונים במה שנוגע לתולדות היישוב הישן בירושלים ובא"י בכלל, במגמה לקבוע שועד הכללי כנסת ישראל הוא-הוא ולא אחר אחראי לכל תנופת התפתחות היישוב הישן והחדש גם יחד, בירושלים ובמושבות ואיפה לא, ואף את פ"ת הם אלה שהקימו ולא חס ושלום רי"מ סלומון ור"ד גוטמן ור"י שטמפפר, כמו שטוענים זייפני 'ספר היובל לפתח תקוה', וכו' וכו' וכו' (אם כי רוב חיציו מופנים "שמאלה" ולא "ימינה" - רוב ולא כל).

בכל אופן, לגבי התאוריה שלך, לענ"ד המהרי"ל דיסקין לא היה המשך של שום דבר שהיה בירושלים, ונוצרה סביבו תופעה חדשה (ואף שהיו פולמוסים שונים גם בשנות השישים והשבעים של המאה, לפני עליית המהריל"ד, ניתן להבדילם בקלות מהפולמוסים שאחרי עלייתו. ואגב, באחד ממכתביו סביב החרם על בית מדרשו של רי"מ פינס בתרמ"ב, כותב הר"ש סלנט שאחד מראשי המקורבים של המהריל"ד, האחראי על הסתתו נגד רימ"פ, הוא זה ש25 שנה לפני כן היה אחראי לליבוי הסכסוך והפולמוס כנגד הרב ישעיה ברדקי...).

לגבי זכרונותיו של הרב בלוי, יש כאן איזו הטעיה בלתי מכוונת - הוא כותב תחילה על תרס"ח ותרס"ו, ואז כותב ש"בתקופה ההיא" היה האירוע הנ"ל עם הכוללים - והרי האירוע הנ"ל היה עשור לפני כן. והרב בלוי היה בערך בגיל בר מצוה כשהמהריל"ד נפטר.

ומשעשע קמעא לראות בפיסקה האחרונה איך הוא מטשטש את פשר הדברים כדי להסיר ביקורת מחמיו ז"ל. לא מופרך בעיני שהרב אורנשטיין האב היה מפרסם כרוז בוטה בהחלט כנגד הרש"ס, ולא רק כרוז "שנוסחו נתפרש כפגיעה בכבודו". בהקשר זה אזכיר מאמר של רי"ד פרומקין ב'החבצלת' תרמ"ב שמותח ביקורת על שני הסיעות, שמצד אחד המהריל"ד מוקף בחבר קנאים וסכסכנים המעוררים מדון ומהומה, ומצד שני סביב הרש"ס נמצאים ר' יושע ריבלין וחבורתו השולחים ידיהם בכספי הציבור - כך כותב הוא, שבעצמו היה לו עניין אישי\אידיאולוגי נגד ר"י ריבלין, ודבריו אינם אובייקטיביים כמובן.
כמו כן משעשע לראות שהתהפכו היוצרות - הרי כששלושה דיינים ממקורבי המהריל"ד הוציאו חרם על בית מדרשו של רימ"פ, כינס הרש"ס עשרה רבנים להתיר את החרם, ושלחו להמהריל"ד להפציר בו להצטרף אליהם, ולפי הידוע הוא סירב - וכאן נעשה להיפך, שביד"צ הרש"ס הוציאו אזהרה כנגד כמה ממקורבי המהריל"ד שפגעו בכבוד הרש"ס, ואז המהריל"ד הוא שהושיב עשרה חכמים לבטל זאת...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 00:33 לינק ישיר 

תכ"ד.
מתי רש"ס יצא להגנת מיכל פינס?
מנגד. בהאיש על החומה מסופר שכשהגיע מ"פ לירושלים ושמע המהרי"ל שרש"ס מתכונן לקבל פניו שלח לו המהרי"ל שאין זה ראוי. אמר רש"ס לשליח: אם רי"ל אוחז שאין לצאת לקראתו זאת אומרת שצריך לצאת כנגדו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 08:09 לינק ישיר 

הסיפור שהבאת, אם אכן הוא מסופר כך ב'האיש על החומה', הוא שקר מכל כיוון.
ולגבי הרש"ס, יציאתו לעזרת רימ"פ ויחסו למהריל"ד - אחד ממכתביו בעניין התפרסם ב'הצפירה' דאז, והארכתי בזה במקום אחר אשר נמצא בהכנה לדפוס.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 09:37 לינק ישיר 

תכ"ד. אידיש אתה מבין?
כך זה מופיע בהאיש על החומה א' עמ' 190
"כשנודע להרב מבריסק שגם רבי שמואל סלנט מתכוון להקביל את פניו של פינס, שלח אליו את מורנו (-רי"ח זוננפלד- בלשון האע"ח) וביקשו להמנע מכך.
כשבא מורנו  לרבי שמואל ומסר לו על מורת רוחו של הרב מבריסק מהשתתפותו בקבלת פניו של פינס, ענה רבי שמואל בבדיחות הדעת: "אויב דער בריסקער רב האלט אז מען דארף נישט געהן אנטקעגן פינס'ן, איז טאקע דערפון געדרונגען אז מען דארף איהם געהן אנטקעגן".
'האיש על החומה' לכאו' אינו מקור פחות אמין מ'הצפירה' אלא אם כן מוכן אתה לזכותנו במכתב הרבנים שאסף רש"ס לדבריך.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 09:44 לינק ישיר 

תכ"ד. אגב.
יתכן ולא שמת לב. מעוללות האשכול "ספרי היסטוריה סקטו'" שננעל, הוקם כאן אשכול חדש בשם "יחס ר' דוד פרידמן לגיסו מיכל פינס" .דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 10:08 לינק ישיר 

לגבי אמינות, עשה לי טובה. אתה באמת מסה להשוות בין מכתב שהתפרסם בחייו של הרש"ס ומעולם לא הוכחש, ובנוסף ישנן ראיות רבות מאד המאששות את תוכנו ונסיבותיו (אני ממליץ לך ללמוד על התקופה והפרשה, בספרים בעלי נורמות מחקריות מעט יותר מ'האיש על החומה' ודומיו), ומכתבים מקבילים מהרש"ס באותו עניין שנדפסו בבמות נוספות בעצם אותם ימים - לאיזה מייש'עלאך המובא [ללא מקור כלשהו?] בספר שנדפס לפני שלושים שנה?
(ואם יש לך איזו תזה לגבי אמינותם של מכתבים שהתפרסמו בזמן אמת ב'הצפירה' וכיו"ב, ודוגמאות למקרים בהם מכתבים שכאלה התבררו כמזוייפים, הבה ונשמע...)

לגבי האשכול השני - תודה על ההפניה; מ"מ כיוון שהחומר כבר סודר אצלי, אני מעדיף להמתין מס' חודשים עד לפרסומו בע"ה. עמך הסליחה. אבל אז תזכה לקרוא גם את מכתב הרבנים שביקשת.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 10:13 לינק ישיר 

לא היה קשר כלשהוא בין הצפירה לפינס?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 10:26 לינק ישיר 

לא. היה לו קשר ידידותי עם עורך 'המליץ' הרוסי, אבל לא ממש הכיר את עורך 'הצפירה' הפולני. מה גם שהמכתב עליו אני מדבר לא התפרסם ע"י רימ"פ או מישהו מירושלים, אלא נשלח ע"י הרש"ס לרב אחד דשם, וממנו הגיע המכתב לח"ד סלונימסקי העורך. 
(ואגב, גם אם היה קשר, שאר דברי הנ"ל בעינם עומדים, מה גם שרימ"פ לא היה חשוד מעולם במעשי זיוף. ועד כדי כך נודע כאדם ישר, שאפילו גרליץ [!] סמך עליו את ידיו בצטטו מלֹא חופניים מכרוזו 'שמעו הרים ריבי'... אלא שגרליץ עצמו אדם ישר פחות, כפי המתברר, והרשה לעצמו לשכתב ולהשמיט ולסלף כאוות נפשו בתוך לשונו של רימ"פ, כדי להתאים את תיאורו לצרכיו. ואגב, דבריו של רימ"פ בכרוז זה, שהתפרסם בירושלים, ובו מתואר באריכות כיצד דחה הרש"ס בשתי ידיים את מקורבי המהריל"ד שחפצו לצרפו אל החרם - מעולם לא הוכחשו, אפילו על ידי הקנאים, שטענו בתגובה רק שגם הרש"ס חתם בזמנו על איסור ה'שקאלעס' - אם כי לא על הגרסה הקיצונית יותר שיצאה מבית מדרשו של המהריל"ד - ולא טענו שהוא הצטרף למהריל"ד והיה מעורב בצורה כלשהי בחרם. אכ"מ, ויבואו רוב העניינים המוזכרים כאן במאמרי הנ"ל בע"ה, ורק תשאל את עצמך בינתיים איפה ובאיזה צד היו רוב גדולי ירושלים - אשכנזים וספרדים - באותה פרשה, ואקל עליך בהזכרת חלק מהשמות: הרש"ס, הרב משה נחמיה כהנוב, הראשל"צ הרב פאניז'יל, מחותנו הר"י אלישר, הרע"י שלזינגר בעל 'לב העברי', הרב אלכסנדר זיסקינד שחור, ועוד ועוד).
תוקן על ידי תכלת_דומה ב- 25/07/2008 10:27:34
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 12:08 לינק ישיר 

האם תוכל לציין במה הם תמכו בו?
מי שודאי דרש את טובתו היה הנצי"ב שבמכתבו אל קרובו ר' זיסקינד שחור המתפרסם בהאע"ח עמ' 193 הוא כותב שע"ד החכם פינס והחוברת שמעו הרים ריבי ששלח לגדולי הדור. "גם ההרים אשר קרא להם לא נודע כי שמעו והאזינו" ובהמשך הוא מפציר ברז"ש שיבאר לפינס שירושלים לא מתאימה לרעיונות כאלו. וכו'. המכתב כתוב בצורה רחימאית וחבל שצר כאן המקום מלהביאו.
ובוודאי יראה אור בחיבורך הערוך ונעול וכו'.

את הידיעה על יסוד בתי מלאכה בי-ם פרסם פינס בהצפירה שנת תר"מ גליון כ"ד. והצפירה הרי בכלל היה עיתון נאור ושוחר קידמה.
אם תוכל לתת לנו קצה קצהו של מקום נייטרלי כלשהוא בו התפרסמה עמדת רש"ס לגבי פינס. נודה לך.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 12:40 לינק ישיר 

"החכם פינס"? האמנם גם הרש"ז זוננפלד חתך וסילף את לשונו של הנצי"ב היכן שלא התאימה לו?
בעצם, ספרו יצא אחרי ספרו של גרליץ, אז בוודאי העתיק ממנו את הנוסח המסולף.

לשאלתך, הם התנגדו בחריפות לפעולותיהם של הקנאים מקורבי המהריל"ד, ואף שהעריכו מאד (למעט הר"ד פרידמן) את המהריל"ד עצמו, סברו שהיות שהוא סגור בד"א של הלכה ומנותק מהוויות העולם, הוא מסור בידי הקנאים הנ"ל. ולגבי רי"מ פינס, הנצי"ב עוד היה מאופק בניסוחיו, עדות האופי של הרש"ס בעדו נלהבת הרבה יותר, שלא לדבר על הרב מרדכי גימפל יפה.
(והאם הבחנת בראש מכתב הנצי"ב, שהרא"ז שחור ביקש מהנצי"ב לריב את ריבו של רימ"פ הנרדף? אולי זה יסייע לך להתחיל להבין שהיו שני צדדים באותה פרשה. תסייע לך בכך גם דעתו הקיצונית של הר"ד פרידמן על המהריל"ד, כפי שהובאה בשרשור סמוך מתוך ספרו 'עמק ברכה' - אך יודגש ששאר הרבנים שיצאו לטובת רימ"פ, לא סברו כמוהו אלא דיברו בהערכה על המהריל"ד ורק סברו כנ"ל)
____

למה אתה קורא "מקום נייטרלי"? לאיזה מקום לא היה עמדה בסכסוך המדובר? והאם רק מפני ש'הצפירה' היה "עיתון נאור ושוחד קדמה" אינך מאמין למכתב הרש"ס המובא בו? גם אם נסיבות המכתב ועמדת הרש"ס מאושרות ע"י עדותם של כו"כ אנשים [אלא אם לדעתך כולם מייד חשודים בזיוף...]? והאם ספרו של רש"ז זוננפלד כל כך נייטרלי עד שאתה מקבל בלי שום פקפוק את המכתב המובא בו המיוחס לנצי"ב? (שלא לדבר שאתה מקבל כל בובע מיישע שמובא בו מכלי חמישי במקרה הטוב) מדוע בעצם? והאם לשיטתך המלומדת כל מקום שאינו נייטרלי חשוד מייד בזיופים? והאם לדעתך קונטרס מכתבים שיצא בירושלים תרמ"ב (בדפוסו של ר' יואל משה סלומון), והיה זמין לעיניהם של רוב הרבנים שמכתביהם נדפסו בו (ואלה שהיו בריחוק מקום היו האחד רבו הנערץ של המו"ל, והשני קרוב משפחתו הוותיק), ומעולם לא נשמעה שמץ של הכחשה לגבי מי מהמכתבים הללו, ולא הועלה שום חשד של זייפנות כלפי המו"ל, ואף הביוגרפים הקנאים בני זמננו סמכו עליו והעתיקו מתוך דבריו (את שהיה נוח להם) - ישנה איזה סבירות כלשהי לחשוד באמינות המכתבים?


או בקיצור, על פי כל נורמה הגיונית של מחקר, אין סיבה של ממש לפקפק במכתב הנ"ל ב'הצפירה'.
(אלא אם יש באמתחתך איזו "רשימה לבנה" של ספרים מסויימים מאוד, שע"פ קריטריונים עלומים השמורים איתך, הם ורק הם פטורים מחשד אוטומטי של זיוף כולל, מה שאין כן כל מכתבי העת הנאורים רח"ל שחזקה עליהם שכולם זיוף אחד גדול ואינו צריך ל"הוכחות" ודברים בזויים שכאלה...)

 תוקן על ידי תכלת_דומה ב- 25/07/2008 12:42:33
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2008 12:49 לינק ישיר 

 לא נותר אלא להמתין לספרך ובו המכתב המלא של הנצי"ב ושאר המכתבים.
רק אמור נא לנו האם יש תאריך בו יראה אור שהרי אם סגור הוא וחתום וודאי קרוב היום בו תשזפנה עינינו נסתרות. ובא לציון גואל.
אגב. למיכל פינס היו ילדים?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/7/2008 15:29 לינק ישיר 

בין. ידוע ומפורסם שרימ"פ חיתן את ביתו עם דוד ילין והיה בכך חידוש שאשכנזי לוקח חתן ספרדי
בויקפדיה כתוב שהיה לו ארבע בנות

דיסקשיח. אם תוכל להמשיך את קביעתך שמהריל"ד ממשיך דרכו של ר"י שקלוב ורש"ס של ר"מ משקלוב. יהיה בכך תועלת רבה
על משיחיות היתרה של רמ"מ לעומת רי"מ ציין כאן מורהנבוך בעבר למאמרו של אריה מורגנשטרן, 'בין בנים לתלמידים: המאבק על מורשת הגר"א ועל האידאולוגיה – תורה מול ארץ ישראל', דעת 53, חורף תשס"ד

[חבל מאד שאשכול זה אינו חלק מן האשכול יחס רבי דוד פרידמן לגיסו רי"מ פינס]
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/7/2008 15:47 לינק ישיר 

מה שדוד ילין הוא חתנו יש בזה סגירת מעגל שכן דוד ילין היה הילד הראשון בישוב הישן שהלך לבתיה"ס ה'מתקדמים'. בנוגע לבתו השניה תכ"ד עדכן אותי באישי (לא הבנתי מדוע הסוד) שחתנו השני של מ.פ. היה יוסף מיוחס. אז או שזה היה דבר נהוג או שספציפית זה מה שהתאים לו.

מצטרף לבקשה לאיחוד האשכולות הנ"ל הדבר יחסוך כפילויות ושברי דברים.


תוקן על ידי bin ב- 27/07/2008 15:48:49
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > מהר"ש סלנט ומהרי"ל דיסקין
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 לדף הבא סך הכל 5 דפים.