בית פורומים ספרים וסופרים

מיהו בעל ה"אור פני משה"/ מהדורות ספר הכלבו

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-16/2/2009 12:41 לינק ישיר 
מיהו בעל ה"אור פני משה"/ מהדורות ספר הכלבו

שלום

אני מבקש לדעת פרטים על מחבר "אור פני משה" - משה בן יצחק הלוי מפשוורסק,
וכן האם ואיפה ניתן לרכוש את ספריו (האם הודפסו שוב).

בנוסף אני מעוניין לרכוש את הכל-בו, ולאחרונה ראיתי את המהדורה של פלדהיים בת 4 כרכים,
במה היא שונה מהמהדורה המופיעה ב"אוצר החכמה" של 7 כרכים, ואיזו מהדורה עדיפה?

תודה.


הותאמה כותרת לשני העניינים הנידונים.תוקן על ידי ספרות ב- 27/10/2010 12:04:27
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/2/2009 12:51 לינק ישיר 

על השאלה הראשונה:
אחד ממאורי החסידות, תלמיד המגיד ממזריטש זצ"ל והרבי ר' אלימלך מליזנסק זצ"ל.
נפטר בי"ב טבת תקס"ו.
הספר הוהדר לפני כמה שנים מחדש והוא בר השגה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/10/2010 18:32 לינק ישיר 

הוא היה סופר סת"ם וממנו לקח הבעש"ט הק' תפילין, רבי זושא אמר שיוצא להבות אש קודש מאותיותיו הקדושות כשכותב התפילין. בדבר בעתו לי"ב טבת כתב דהיה לפני ר' משה מפשוורסק השני בעל האור פני משה, ר' אברהם משה מפשוורסק הראשון שנפטר בט' חשון תקנ"ד, ולפלא ותמיהה גדולה מדוע בט' חשוון לא הזכירו בדבר בעתו במדור דברי הימים.. אתמהה??דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/10/2010 20:45 לינק ישיר 

תפילין עם פרשיותיו היו מאז ועד עתה מאותם חפצי ערך שהכל חפצים בם. 
ספרו http://www.hebrewbooks.org/24562
ותולדותיו בשפת אידיש (אף שלפי שאלתך הייתי משער שאינך מראשי המדברים בשפה ההיא....)
 http://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A9%D7
%A2%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A1%D7%A7


תוקן על ידי ישבב_סופר ב- 05/10/2010 20:56:22
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/10/2010 12:44 לינק ישיר 

במהדורה האחרונה של ה'אור פני משה' יש מבוא ותולדותיו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/10/2010 14:11 לינק ישיר 

רועילה כתב:
אני מעוניין לרכוש את הכל-בו, ולאחרונה ראיתי את המהדורה של פלדהיים בת 4 כרכים,
במה היא שונה מהמהדורה המופיעה ב"אוצר החכמה" של 7 כרכים, ואיזו מהדורה עדיפה? אם איני טועה מדובר באותו ספר שתחילה נדפס בכרכים בודדים בהוצ' מכונים שונים. ואחר גמר המלאכה אוחד בתבנית קטנה יותר ע"י הוצ' פלדהיים.

[יש כאן מי שמוכן לפרט יותר על המהדיר, הרב דוד אברהם, ועל דרך ההדרתו?]דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/10/2010 11:16 לינק ישיר 

מסה על הכלבו מהד' אברהם.

מדובר ממש באותו ספר ואף מספר העמודים בשתי ההוצאות שווה במדויק. (המהדיר אפילו לא עידכן את דברי עצמו. בסוף המבוא הוא מציין למכתב הגשז"א בח"ו. אבל בהוצ' פלדהיים המכתב נדפס בראש ח"א)

ברשותכם כמה מילים על עבודת המהדיר. (שהולך מחיל אל חיל. מספר כלבו לספר התרומה. ואאל"ט ראשית דרכו הייתה בההדרת ספר זהר הרקיע לרשב"ץ ירושלם תשמ"ז. ספר זה לא ראיתי מימי ועל קיומו נלמד מהקטלוגים השונים. אבל מצאתי בשו"ת בנין אב לרב בקשי דורון ראש ח"ב שהוא מודה לחתנו הרב דוד אברהם מהדיר ספר זהר הרקיע וככה"נ זה האיש. שהרי בכלבו ראש ח"ז (לא במהד' פלדהיים) נכתב שהוא יצא בסיוע מכון בנין אב)

לדבריו אין כתבי יד של הכלבו בשביל להשוות להם וממילא הוא השוה רק לדפו"ר.
ע"כ כמובן א"א להתלונן. אבל כיון שיש קשר הדוק כ"כ בין הכלבו לארחות חיים על מהדורותיו היה מקום לכאורה להשקיע יותר בהשוואה צמודה בין החיבורים. ולא מצאתי שהוא עושה את זה. לא במבוא ולא בגוף הספר. (הוא משווה ביניהם, אבל נראה לי שהיה מקום לעשות השוואה יותר  מעמיקה). ואולי אני מגזים בציפיות.

עוד דבר מעצבן קצת, זה שבהערות הוא מביא הרבה ציטוטים ואינו מסמן אותם בגרשיים. אני העני בדעת, טעיתי הרבה בגלל זה.
כמובן שהוא גם לא מקפיד על תקינות רישום הספרים וההפניות. אבל זה לא נורא. מי שרגיל בספרות התורנית יכול להבין את דבריו. ואין אחריות ע"ה עלינו. (פעמים דווקא הדקדוק בביבליוגרפיה, מטרידה את הקורא הרהוט).

מה שברור שהוא מרבה בהערות. יש אנשים שהערות מרובות מכל סוג מטרידות אותם. וכבר התלוננו רבים על הריטב"א יבמות של מוה"ק. והדברים ידועים.
אני איני מאלו, לדעתי לא תמיד זה חסרון. אם ההערות מכוונות לדברי המחבר ולחידושיו הרי שיש בהם תועלת. (בין אם המהדיר מצטמצם בהשוואה לפסקי ראשונים אחרים. ובין אם הוא מרבה במו"מ של אחרונים הדנים באותו חידוש). זה שהספר מכפיל (במקרה שנו מתמן) את נפחו זה לא נזק גדול כ"כ.
אותי מרגיזות הערות במקום שהם לא נוגעות כלל בדברי המחבר. והמהדיר או שאינו יכול לכלוא את רוחו או שהוא משתמש בחיבור (ובתפוצה הצפויה שלו) כדי לפרסם את חידושיו שאינם ממין העניין.

והנה רשימת דוגמאות:
ח"א עמ' כה הערה 3 ברייתא דר"י "מקל וחומר". המהדיר מביא קושיית האחרונים מדוע לא כתב התנא מחומר וקל. ומדוע פתח במידה זו דווקא. הכל טוב ויפה אבל לא קשור לכלבו.
שם עמ' תכד הערה 662. מונה המהדיר רשימת מקומות שכתבו בעלי התוספות בחרוזים. מעניין מאד אבל מה אשם הכלבו.
שם עמ' תכח הערה 681. המהדיר מפלפל בחידוש הט"ז שלא מהני מחילה בדבר שיש בו כבוד ציבור. אין קשר לדברי הכלבו שם.
שם עמ' שלה הערה 32. הכלבו עוסק בנר של בית הכנסת. המהדיר הגניב שם חידוש (מפוקפק) בדין נר חנוכה.
ח"ו עמ' שפד הערה 28. בדין פטור דגים משחיטה. ההערה בתחילתה אכן עוסקת בכך אבל מדוע היה צורך להביא את חי' הרי"פ פערלא על חגבים שא"א להכיר את סימני הטהרה שלהם?
שם עמ' תכה הערה 322. הכלבו מונה את פסולי השחיטה ובכללם שהיה. האם זה המקום להאריך בפירוש מילה זו שהכלבו סה"כ העתיקה מהגמרא?

ברור כל מעיין שאלו רק דוגמיות שאספתי בכמה זמן שהספר היה לנגד עיני, וללמד על דרכו של המהדיר באו. לדעתי זה סתם מכביד על הלומד ועושה עול לספר עצמו.
ולחיבת הדברים אעתיק כאן כמה שורות נפלאות שקשורות קצת לעניין. מדברי הגאון רי"מ עפשטיין. זל"ש:
"...ויש לפרקים איזה הוספות להחוקים הנרשמים למטה בגיליון ובפנים יש קו לסימן שבכאן יש הוספה ונקראים בלשון מדינתנו "טאצקא" ונמצא ההוספות מעט מעט באיזה מקומות וכמובן העיקר הוא הספר וההוספות הם רק טפילות לגבי הספר העיקרי ולכן מי שעושה ההוספות עיקר וגוף הספר טפל הרי הוא משתגע ממש"
ספר קול בן לוי דרוש א. נדפסו בסוף כרך ט מספר ערוך השלחן הוצאת זונדל ברמן. את ההדגשה עשיתי אני כמובן.
אגב. מישהו כאן יודע מה זה "טאצקא"?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/10/2010 17:06 לינק ישיר 

בתוך_הגולה כתב:

 ספר זהר הרקיע לרשב"ץ ירושלם תשמ"ז. ספר זה לא ראיתי מימי ועל קיומו נלמד מהקטלוגים השונים. אבל מצאתי בשו"ת בנין אב לרב בקשי דורון ראש ח"ב שהוא מודה לחתנו הרב דוד אברהם מהדיר ספר זהר הרקיע וככה"נ זה האיש. לדבריו אין כתבי יד של הכלבו בשביל להשוות להם וממילא הוא השוה רק לדפו"ר.

מה שברור שהוא מרבה בהערות. יש אנשים שהערות מרובות מכל סוג מטרידות אותם. וכבר התלוננו רבים על הריטב"א יבמות של מוה"ק. והדברים ידועים.ספר זהר הרקיע עם פירוש זיו הזוהר מאת הרב דוד אברהם. מצוי בבתי מדרשות.
חיפוש פשוט בכלבו מהדורת אברהם מעלה כי בכמה מקומות הוא מציין לספר זה וברור שהוא מחברו. וכנגד המתעקשים לומר כי באותם ציונים לא ניכר שהוא המחבר ואין הם שונות מההפניות המרובות לספרים אחרים. יבוא המופת הבא: בראש זוהר הרקיע הנ"ל ישנה הסכמה מאת הרב בצלאל שטרן (מח"ס בצל החכמה) ושם הוא מזכיר חיבור קדום של המהדיר בשם דרך ישרה. והנה בכלבו ח"ב סי' מב' הערה 164 כותב המהדיר "וכבר נתבארו הדברים בס"ד בס' דרך ישרה" ולש' זו מתאימה כמובן רק למחבר גופו.

לעניין ההערות: דברים נאים כתב הרב יעקב לויפר בביקורתו החריפה לפירוש אבי עזר על האב"ע. המעיין תשרי תש"ע:

מטרת פירושיהם של 'נושאי הכלים', כנושאי כלי הרמב"ם, השו"ע, ואף 'שפתי חכמים' על פירוש רש"י על התורה למשל, היא קודם כל לסייע בהבהרת דברי החיבור שעליו מוסבים דבריהם, וכן לתרץ במידת האפשר את דבריהם כשיש בהם קושי; קורה שנושא הכלים מעיר על קשיים בחיבור, ולעיתים משאיר את קושיותיו ב'צריך עיון', אך ודאי שאינו בא למתוח ביקורת על החיבור אותו הוא מפרש, ומכל שכן שלא להשיא את דבריו לכיוון שלא עלה על דעת מחברו. ואף גם זאת: הביאור אינו במה לדעותיו של נושא הכלים כשאין הדברים קשורים ישירות לדברי המחבר.

ובהערה שם הוסיף:

דוגמא שלילית לכך היא הריטב"א על מסכת יבמות במהדורת מוסד הרב קוק על שני כרכיו העבים, וד"ל.

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/10/2010 17:40 לינק ישיר 

לאחרונה הופיע ממנו כרך חדש של ספר התרומה. כבר הוציא לאור על ס"ת ותפלין בשנת תשס"ח וכעת הופיע  כרך נוסף של  אחרות בפורמט שונה. לדבריו השתמש בכת"י ומבטיח מבואר מפורט אחרי גמר המהדורה. (כידוע בספר זה כבר מדפוס ראשון שיבושים והשמטות, ויש הרבה כת"י, ומקוה שצלח לנווט ביניהם)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/10/2010 18:10 לינק ישיר 

על ספר התרומה בההדרתו ראו בביקרתו של הרב יואל פרידמן. המעין תשרי תשע"א.
אחד מידידי שעוסק בנושא אמר לי שמאמר הביקורת אינו ממצה ויש הרבה להוסיף עליו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/10/2010 00:24 לינק ישיר 

הביקורת הנ"ל מענינת ונכונה.
דווקא בזוהר הרקיע שלו לא האריך בהערות.
הדמיון להערות הגר"א יפהן אינו נכון. הרב יפהן סיכם בהערותיו את שיטות כל הראשונים בסוגיה אבל בעיקר העמיק בשיטת הריטב"א בדרך הלימוד הישיבתית, אמנם האריך יתר על המידה, אבל בכ"ז הוא נושא כליו של הריטב"א.
משא"כ הערות הר' אברהם שניכא שאין סה"ת משמש לו אלא כקולב לתלות בו את חידושיו כשההקשר הוא מיזערי. בעוד שספר התרומה הוא ספר יסודי מראשוני בעלי התוספות ורבים בו ענינים הדורשים ביאור והבהרה ועיון וציונים לספרי הראשונים והאחרונים שדנו בדבריו, ועיון בדבריהם לאור כתבי היד, כ"ז לא נעשה תמיד במהדורת אברהם.

נקודת זכות אחת ראיתי לספר בשמו של המחבר רבינו ברוך ב"ר יצחק מבעלי התוספות ולא נקט את הכינוי הידוע והמשובש 'רבינו ברוך מוורמייזא'. [שלא כמעשה ארחות חיים על הל' שבת לרבינו אהרן הכהן מלוניל שאינו מלוניל].דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > מיהו בעל ה"אור פני משה"/ מהדורות ספר הכלבו
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר