בית פורומים עצור כאן חושבים

הגהות הגר"א

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-1/3/2010 15:22 לינק ישיר 
הגהות הגר"א

כבר דנו באשכולות סמוכים על דרך לימודו של הגר"א, ונגעו גם בענין ההגהות שלא נוצרו על ידי בירור נוסחאות, כי אם על פי הגיון פרטי של הגר"א. על כן הבה נדבר על הגהות בכללותן, נציגה נא אי אלו הגהות תמוהות או קשות, וגם תעלה השאלה האם חייבים להסתמך על הגהות אלו, או האם מותר להסתמך עליהן. ואחל כאן, והנה זה יצא ראשונה:
בבלי מגלה יד ע"ב: דמים תרתי משמע אלא מלמד שגילתה שוקה והלך לאורה ג' פרסאות א"ל השמעי לי א"ל לא תהיה זאת לך לפוקה וכו'.
ובהגהות הגר"א (אלא מלמד שגילתה א"ש וה"ל ג"פ א"ל השמעי לי אמרה לו). תא"מ:

ושמעתי כי הגאון הרב מאזוז דחק ליישב דברי הגר"א אלו, לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו כי הם אינם אלא גורעים מכבודו של הגר"א, והכלל העולה מדברי הרב מאזוז שהגר"א הגיה זאת לעצמו ולא להורות.דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/3/2010 13:30 לינק ישיר 

מכאן ראיה שלפעמים מותר לחלוק על אמוראיםדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/3/2010 13:34 לינק ישיר 

בשנת תקצ"ג יצא לאור עולם מסכת אבות דרבי נתן ועליה חונים שני פירושים, האחד בשמו יקרא "שני אליהו", וחבירו "בן אברהם", שניהם מבטן אחד יצאו ה"ה הרב אברהם דלטיצקי ז"ל. שני אליהו מציג את נוסחת הגר"א ומראה טעמו ונימוקו בכל מקום. בן אברהם נתחבר במטרה להראות שגם הנוסחא הישנה נכונה היא, כדת מתוקנה.

המחבר ברוב טובו מבאר את מניעי הגר"א בערכו ההגהות, ועל ידי טעימה קלה מראשית הספר אפשר לעמוד על מניעים אלה. הגהות כמו: "מוחק תיבת 'שאירע' כי שפת יתר הוא". "נביאים וכתובים - הגיה כן ולא כנוסחא ישנה שהיה כתוב נביאים וחכמים וכתובים כי ודאי הכתובים יש להם דין קדימה לחכמים". "ונמצא שאני (מסתכל) [מהרהר] בא"א - ולא כמו שנמצא בנוסחא ישנה 'מסתכל' דמי יכריחו להסתכל בה עוד מאחר שישאנה אחר וכו'" - וכהנה וכהנה. המעיין יראה שלפנינו מסכת אבות דר' אליהו, כי אבות דר' נתן שונה לגמרי.

בעל שני אליהו ובן אברהם גם הוא עצמו מפקפק בהקדמתו על אמיתות ועל רצינות ההגהות הללו, וכה דבריו:

והנה כבר נדפס מס' אדר"נ בדפוס דשקלאוו הפנים מתוקן עפ"י הגהות הגר"א זצ"ל, ונוסחא הישנה נדפס שם בצד על הגליון, ומבואר שם בהקדמה, שהרב המפורסם הצדיק מ' סעדי' זצ"ל תלמידו של הגר"א הוא כתב כל הגהות האלו והעתיקם מגליון הש"ס של הגר"א, והנה אנכי כאשר שמתי עיני ולבי לעבור בין בתרי הגהותיו האלה, ראיתי כי בהרבה מקומות עושה פלא, רכו משמן אמריו, ומתוקים מדבש כל דבריו, אך לעומת זה במקומות רבים נפלאתי, ולא נבונותי, המה אני ולא אדע אם ההגהות שבאיזה מקומות יצאו מפי הגר"א רבינו, כי ראיתי שאין כל חדש בזה ללמדנו, שגם הנוסחא הישנה, היא ברורה והגונה, בהלכה מתוקנה, ואינה צריכה למשען ומשענה, ואם באמת הרב הצדיק ר"ס זצ"ל, היה ת"ח גדול ומפורסם ואוקי גברא אחזקתיה דחזקה לחבר כו', בכל זאת יוכל להיות שמרוב טרדתו, ביראת ה' ורובי תורתו, והרבה ענינים, העמוסים עליו כל הימים, אולי לא היה לו מועד פנוי וזמן מורות להכניס את עצמו בעובי הקורה לדייק כל דבר ודבר בזו המסכתא, כדהבא דפומבדיתא, ולכן קרו לפעמי' איזה דברים אשר לא כדת בכמה הגהות, ואף כי אין להפלא ע"ז בפליאה, כי טבע האדם עלול הוא אל השגיאה, ושלשה עדים אעידה לי שלא נתחוורו הגהות הרב ר"ס זצ"ל, ויש ספק אם כלמו מבטן הגאון יצאו, כי אולי איזה מהם רק על שמו נקראו, ומפיו לא נבעו:

א. אשר שמעתי מהדיין המופלג הישיש י"ד מ"ו משה נ"י מקאוונע, שהיה ג"כ תלמיד הגר"א זצ"ל, שעל גליון הש"ס מהגר"א לא היו כתובים כל ההגהות, אבל ר"ס הנ"ל הראה לפני הנ"ל כל ההגהות כפי שנדפסו עתה כתובים בפנקס בפ"ע בכ"י ר"מ אך מעוטי דמעוטי היו כתובים על גליון הש"ס מהגר"א בכ"י הגאון ממש:

ב. וכו'.

תוקן על ידי שבח_גרונם ב- 02/03/2010 13:35:50
תוקן על ידי שבח_גרונם ב- 02/03/2010 13:36:36
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/3/2010 13:56 לינק ישיר 

ומה עם המאתיים ראיות בנסתר ומליון בנגלה? "וידעתם שאיני מגזים"????דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/3/2010 21:16 לינק ישיר 

אפשר להוכיח כמעט בוודאות שחלק גדול מהגהות הגר"א לתוספתא לא יצאו מבטן הגר"א. בעל תנא תוספאה שהדפיס אותן ראשונה מספר שקיבל מידי ר' יעקב משה מסלונים כת"י של התוספתא בנוסחת הגר"א ולא רשימת שינויים, והוא ישב וערך על פי הכת"י רשימת שינויי נוסחאות אשר כל מעיין רואה שהיא מלאה ברשימת שיבושי המעתיק של כת"י נוסחת הגר"א. בנוסף, מצויים כת"י של נוסחת הגר"א המדוברת, ובהם כת"י חלקי מכתיבת ר' אברהם בהגר"א עצמו, והם מלאים טעויות כרימון עוד יותר מההגהות הנדפסות (ובדפוסי הש"ס עוד הרבו שגיאות בהגהות הגר"א על מהדורת תנא תוספאה עד לבלי הכר). רוב הטעויות הן שגיאות העתקה זניחות, ובהן כמה וכמה שגיאות גסות המסרסות את כוונת התוספתא ללא כל מובן הגיוני (ראה תוספתא כתובות פרק בתרא הי"א ובהגהות הגר"א לש"ע אה"ע ע"ה סקג"ד, ועוד רבות כחול אשר על שפת הים לרוב). אליה וקוץ בה, שההגהות המשובחות המסתתרות בין המשונות יקרות מזהב וכל חפצים לא ישוו בהן וכמאמרו נ"ע שתורתו היא נסתרת ודי בזה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/3/2010 21:28 לינק ישיר 

מצוקי, העמדתי בראש האשכול את השאלה האם מותר להסתמך על הגהות הגר"א. לפי דבריך מה צריכה להיות התשובה לכך?
אם נתקשה לוותר על ההגהות היקרות כהגדרתך, לכאורה מוטל עלינו להסיר את המעקשות מהגהותיו ופירושיו (כדרך שפעל הגר"א עצמו בש"ס תוספתא וכל מקום שנגעה ידו)! מה דעתך? מיהו ה'בר הכי' לעשות את העבודה הזאת?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/3/2010 13:16 לינק ישיר 

בשנת תרנ"ד הדפיס בער ראטנער את סדר עולם בתוספת מבוא רחב, וז"ל בהקדמתו: "אמנם הגאונים ר' אליהו וילנער וה"ר יעב"ץ הגיהו ופירשו הס"ע וכו', ובמקומות הרבה מצינו בבאור הגר"א להס"ע דברים תמוהים שספק גדול אם יצאו מתח"י ולפעמים דבריו סותרים וכו', וידוע שרבינו הגר"א לא כתב בעצמו חדושיו על ספר וע"כ אפשר שלא יצאו הדברים ממנו כמו שהוכחתי במבוא.
ואלה דבריו במבוא: ...אבל מוכרח אני לפרסם דעתי שמסופק הנני אם כל הפי' יצא מת"י הגר"א יען ראיתי שבמקומות הרבה יש להרהר אחרי הגהותיו, ולחלוק עליו. ומכותלם ניכר שלא יצאו מת"י רבינו. ובכמה מקומות דבריו סותרים למ"ש הגר"א במקומות אחרים. וידוע שהגר"א ז"ל לא כתב בעצמו חידושיו על הספר וע"כ אפשר שלא מפיהו יצאו הדברים האלו ואביא ע"ז ראיות אחדות וכו'.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/3/2010 23:07 לינק ישיר 

בניו של הגר"א ותלמידו רמ"מ משקלאוו הוציאו לאור מסכת דרך ארץ רבה נוסחת הגר"א. בהקדמתו למסכת כתב רמ"מ בזה הלשון: ...עד שבא רבינו הגדול, הוא ניהו גאון האמיתי אשר כל הס' מסכתות היו סדורות לו בע"פ, וכל התורה כולה היתה ברורה לו כשמלה, ועשה דרך סלולה בגודל בקיאותו ועומק חריפותו האמיתית, והגיה אותם מאופל השיבושים אשר רבו, העלה והביא מפרק לפרק וממסכת למסכת ממבלי לירושלמי ומשארי חיבורי התנאים הקדושים כמו ספרא וספרי ותוספתות ומדרשים וכו', והעמדנו הפנים מתוקן כגירסת רבינו הגאון ז"ל, אשר אין לפנות ממנה ימין ושמאל וכו'.
זאת אודיע בשער בת רבים שהגהות האלו הגיעו לידי מבנו הגדול הרב וכו' יהודה ליב, והמה מועתקים מגליוני הש"ס של אדומ"ר הגאון זלה"ה, וגם כל המסכתות קטנות האלו למד הגאון ז"ל עם תלמידו הרב וכו' סעדיה, ותלמידו הנ"ל כתב כל ההגהות שהגיה הגאון ז"ל, וגם אנחנו יגענו הרבה בהם ולמדנו כל אלו המסכתות כפי נוסחות הגאון ז"ל ברבים בסדר הש"ס, ובעינינו ראינו כי כולם ברורים ומתוקים ועמוקים, ונכוחים המה למבין, ואל יבהל וימהר המעיין להבין טעם גירסותיו בהשקפתו הראשונה, כי בהרבה מקומות תלויים עומק כוונות גירסותיו בידיעת סוגיות רחוקות בבלי וירושלמי וספרא וספרי ותוספות ומדרשים, ואם פן ואולי יראה המעיין באיזה מקומות שיהיה מקום לפקפק, יתלה בחסרון ידיעה ובאשגרתא דלישנא. וכל אדם ישמור מאוד לנפשו מלדבר ח"ו עתק על הצדיק יסוד עולם רבינו הגדול והקדוש נ"ע וכו'.

לאמור: רמ"מ משקלאוו מעיד על עצמו שהוא בחן את ההגהות על כל המסכתות קטנות וביניהם גם אבות דר' נתן - שכפי האמור למעלה עלו פקפוקים על האוטנטיות שלהן - ואילו על פי דבריו ההגהות כולן ברורים ומתוקים ועמוקים, ונכוחים (הגהת הגרש"ג: ברורות ומתוקות ועמוקות ונכוחות, כצ"ל) המה למבין.
ובשורה הבאה הוא כותב הפוך, באמרו "אל יבהל וימהר המעיין להבין טעם גירסותיו" - מעניין למה חסך רמ"מ להראות כחו של הגר"א ובקיאותו, ע"י הבאת המקורות לההגהות, אשר כפי שהוא אומר - עמד על שרשם.

יצויין כי אם אמנם שלח ר' סעדיה ידו בהגהות אלו, כבר הורע חזקתו גם בנוגע תעודות החרמות המאוחרות נגד החסידות שהפיץ בשם הגר"א.
(אולם אין אנו זקוקים לכך, כי הסיפורים שהוא הנפיק כדי לתת כיסוי לחידוש החרמות, טופחים על פניהם וצווחים: ראו מזויפים אנחנו ומצוצים מן האצבע).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > הגהות הגר"א
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר