בית פורומים החרדים והאינטרנט

סתרי תורה של האות ו שער הנון שאיבד משה מדבורה שתחי' .

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-13/7/2010 16:55 לינק ישיר 
סתרי תורה של האות ו שער הנון שאיבד משה מדבורה שתחי' .

בס"ד יום ג ב אב התש"ע 
סתרי תורה של האות ו בסוד שער הנון שאיבד משה רבנו .מגב' דבורה שתחי'  
מתוך ספר שם עולם להרב שעסק בחכמת הח"ן רבי ישראל יהושע הרצברג זצ"ל רבה של תל-אביב ויפו
נערך ע"י הגב' דבורה שתחי' שהעבירה את השיעור.
שכשעלה משה רבנו לקבל את התורה היו לוחות האבן שכתובים באצבע אלד'ים כתיב מלא ו'  

ואחרי זה נא' "ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן הוי"ה אלי את לוחות האבנים ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם "
כתיב כאן לוחת חסר ו' .האות ו' היא קשורה לשלום "עושה שלום במרומיו"  לאמת.
 לאחר חטא העגל פרחה האות ו' מהלוחות משה רבנו שבר את הלוחות כתיב לוחת חסר ו'
בספר יהושע כשרחב מבקשת מהמרגלים להחיות אותה ואת משפחתה אומרת "ונתתם לי אות אמת".
דא אות ואו אות אמת אתקרי כדברי הזוה"ק התכוונה לאות ואו שהיא אות אמת .
מהר"ל מפראג כותב שהאות ואו היא האות היחידי שהוראתו שלום .
והקב"ה הבטיח לפינחס כמ"ש "הנני נותן לו את בריתי שלום ברית כהונת עולם ".
במלה שלום אות ואו קטיעה כיון שעדין לא הגיעו לשלימות ולשלום .
אות ואו שהיא אות אמת והשלום קשיר דא דא =קשור זה בזה .
האמת והשלום אחד בתוך השני .
בזהר  פרשת ואתחנן מקשה כתיב בעשרת הדברות  אימא "לא תרצח " לא תנאף לא תגנוב כתיב חסר ו
בלוחות השניות כתוב "ולא תנאף " "ולא תגנוב" ותירץ שבאתריה דינא וגבורה לא שריא רחמים =שבמקום שיש דין לא שורה רחמים .
בזהר שמות כתוב שכל פעם שיש אות ואו היא קשורה לרזא דרחמים .
כתוב בספר התמונה שהאות ואו היא רחמים .
האות ואו היא לא רק שלום ואמת אלא קשורה גם לרחמים . האות ואו במילוי היא יג מידות הרחמים.
ורוצח נפש בלא רחמים דינא דגבורה שריא עליה  =דין הגבורה שורה עליו .
מי שרוצח נפש היא בלא רחמים כמ"ש "שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלד'ים עשה את האדם".
להכי לא כתוב אות ואו שהיא הרחמים דלא תרצח .
וכן בתיקוני זהר תיקון כב אות ואו היא יג מידות הרחמים .משם הוי"ה היא הרחמים .
וכן בספר הפרדס להרמ"ק ז"ל בערכי הכינוים שערך כינוי רחום הוא רחם ו' .
מה זה רחם ו' שבתוך הרחם מתהווה חיות חיים  מה שמתרחש שם שעובר גודלך שם זה פלאי הבריאה .
וזה רחם ו' ,ובזהר דעת הוא אות ואו . משם הוי"ה האות יוד היא החכמה האות הא היא הבינה  האות ואו היא הדעת
והענין הזה שיש הנהגת החד"ר חסד דין רחמים חסד היא מדה של אברהם דין היא מדה של יצחק רחמים היא מדה של יעקב . ביחד חד"ר מתמלא בדעת שהיא מדת יעקב שהוא העמודא דאמצעיתא שהוא הבריח התיכון
המבריח מקצה אל קצה והוא כלל ג' אבהן .הוא מתכלל בתוך יעקב שיש בו גם התפארת וגם את האמת כמ"ש "תתן אמת ליעקב " וגם הרחמים שזורמים אל התפארת .
בתוכו כולל כל ג' אבהן כל המידות והאבות מכאן ההוראה שהאות ואו היא אמת שלום רמחים כמ"ש "וזכרתי את בריתי יעקוב "
ואו מלא ,וכידוע שמדתו של יעקב הוא אמת הוא גבר שלום הוא תמים כמ"ש "יעקב איש תם יושב אהלים ".
הוא מעלה את הכל השכינה מהעקב עד לי ראש עד הכתר הענין הוא העלאת המלכות עד החב"ד ג"ר מחבר את כל הקומות 
עד הכתר .
מדוע כתוב "והאדם ידע את חוה אשתו " וכי מה היו כל כך הרבה נשים שהוא צריך לדעת אלא ענין הידע ידיעה היא חיבור .
התקשרות מקור השידוכין והזיווגין של איש ואשה ב' הפכים בנושא אחד נעשים בדעת לכן הזיווג מותנה בהשגת הדעת .
"והשבות אל לבבך" ומה שאנחנו רואים שהסגולות של אות או הוא דעת רחמים וכלא ביעקב אחידא .
כולם כלולים בו ואו השלום שהוא הקב"ה "עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן ".
אם השלום נעשה בפמליא של מעלה אז יורדים יג מידות הרחמים ונעשה גם שלום בפמליא של מטה .
כן האות ואו היא אמת שהיא חותמו של הקב"ה ובאמת כלול ראש תוך סוף מאלף עד תו והאות האמצעית היא בחינת האות מם כנגד האות ואו שהיא עמודא דאמצעיתא  . 

תוקן על ידי shay98 ב- 13/07/2010 19:40:30
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/7/2010 17:06 לינק ישיר 

בס"ד
המשך המאמר מגב' דבורה שתחי'
שלם חסר ואו היא הפועל היוצא של המלה שלום והואו משלים את החסרון במלה שלום ומביא לשלמות .
יעקב תפארת הוא מדתו של יעקב הבריח התיכון המבריח מקצה אל קצה ומה שנאמר בזהר שיעקב הוא אילנא קדישא סוד אילנא דחיי הוא בחינת עץ החיים שנמצא בתוך הגן.
כמו שאמרה רחב "ונתתם לי אות אמת והחייתם את אבי ואת אמי " הוא אות ואו סימנא דחיי .
הוא בעצם כל החיות והחיים שלנו. האמת היא חותמת של החיים .   
תוקן על ידי shay98 ב- 14/07/2010 23:50:25
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/7/2010 17:22 לינק ישיר 

בס"ד המשך המאמר מגב' דבורה שתחי'
 איתא בזוהר בראשית "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן" מי זה הנהר? הנהר הוא אות ואו . הוא בחינת יעקב אבינו שהוא בחינת הזכר שהוא בחינת עמודא דאמצעיתא באות ואו שהוא כולל כל ג' האבות הוא הנהר.
יעקב הוא בחינת עץ החיים שיוצא מעדן . מי הוא יעקב ? הוא "רועה אבן ישראל ".
אבן וגן זה אותה גימטריא 53 .אבן זאת המלכות להשקות את הגן שהיא המלכות .
בסוד "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה". כל הגלויות וכל השנים לא הצליחו לתקן את המלכות .
כמ"ש "רגליה יורדות מות" מי יכול לרדת לתהומות האלו ולכל המקומות המטונפים כדי להעלות ניצוצות ממקומות אלו. זה סבל ויסורין שהיא מתייסרת ומתאבקת לעפר ואיך היא סובלת המלכות ,יש לה צער השכינה .
ומי יכול לרדת למקומות האלו שהיא נמצאת לכן "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה" סוד המלכות שהופכת באור חוזר לכתר בסוד "אשת חיל עטרת בעלה" "בואי בשלום עטרת בעלה" (לכה דודי )
מה זאת אומרת "ונהר יוצא מעדן " אל תאמר עדן אלא כתר ענג זאת אומרת העדן היא בחינת ענג עליון 
ר"ת ענג ע'דן נ'הר ג'ן  דא אות ואו דלוחות הברית .
אפשר לכתוב את הוו וי"ו במילוי יודי"ן זה כב אותיות לשון הקדש שבתורה .
בלוחות הברית יש כב אותיות .
ואפשר לכתוב באלפי"ן וא"ו זה יג מידות הרחמים.     
שהאות ואו הוא "הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן" וכל הענין הזה של אות ואו הוא עץ החיים ושמותיו של הקב"ה 
רחמים דעת אמת שלום וחירות הרמוזים בגן ,כי הלוחות כתובים באצבע אלד'ים כתיב מלא ואו .
כי האות ואו חרות על הלוחות "אל תקרי חרות על הלוחות אלא חירות " שהוא חירות ממלאך המות שהוא היצה"ר שהוא השטן.
זה סוד "פי החירות" אלא חירות משעבוד. ולא היה כלל צריך להזכיר אבן כי לא היו לוחות של אבן .
אלא לוחות מספרניון יהלום .שכותבים כל הזמן לוחות האבן אלא שרומז לנו על יעקב "משם רועה אבן ישראל"
האבן היא המלכות זכותא דיעקב שהוא בחינת ואו שמתחבר עם המלכות.  
תוקן על ידי shay98 ב- 14/07/2010 23:51:42
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/7/2010 17:42 לינק ישיר 

בס"ד
המשך המאמר מגב' דבורה שתחי'

שרק עכשיו המלכות יכולה להגיע לגמר התיקון שלה והיא עולה להיכל ומה קרה למשה רבנו "לך רד כי שיחת עמך"
בסוד הערב רב נחית דרגא "סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה" אין שיחת אלא עבודה זרה 
ולא עבודה זרה בלבד עשו אלא גילוי עריות ושפיכות דמים כמ"ש "ויקומו הנערים לשחק" אין שחוק אלא עבודה זרה  גילוי עריות ושפיכות דמים . ואמרו חז"ל במדרש פרשת לך לך "רשע עושה פעולת שקר זה עבודה זרה שכתוב בספר ירמיהו סימן י "כי שקר לקחו ולא רוח בהם ", הרי שעם עבירת עשיית העגל שהיא עבודה זרה לקחו שקר.
פגמו באות ואו שהיא מדת האמת ע"י עשית העגל שהוא השקר .
עבודה זרה הפגם הוא בחינת שקר שפיכות דמים שהוא בעצם רציחת נפש בלא רחמים פגמו באות ואו שהיא מדת הרחמים.
הדבר השלישי הוא בגילוי עריות שפגמו באות ואו במדה של השלום כי השלום הוא בחינת ברית כמ"ש "הנני נותן לו את בריתי שלום ".
אליהו הנביא נשבע לו להקב"ה שיבוא לכל הבריתות בסוד פינחס הוא אליהו למה זה פוגם בשלום גילוי עריות ,כיון שבעל עריות גורם מחלוקת ופירוד בין איש לאשתו שנאסרת על בעלה ,ואיש מזנה מרבה הפקרות ומריבות בתוך ביתו
ומפרש החיד"א בספר חומת אנך פרשת יתרו עבירת גילוי עריות מתייחס למחלוקה ומריבה כי מטמא את אשת רעהו.
וע"י שעבדו עבודה זרה פגמו בדעת כמ"ש "אתה הראת כי הוי"ה הוא האלד'ים אין עוד מלבדו " ,והם עבדו לאל אחר וכמו שאמרו חז"ל שוטה דף ג "אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות " .שהוא מחוסר דעת  את השם העומד עליו ורואה כל מעשיו כדברי רבנו הרמב"ם במורה הנבוכים והרמ"א ,הרי שבעבירת חטא העגל שעשו ברוח שטות בלא דעת .
את השם פגמו .  


תוקן על ידי shay98 ב- 14/07/2010 23:52:38
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/7/2010 18:10 לינק ישיר 

בס"ד
המשך המאמר מגב' דבורה שתחי'

וזה שאמרו חז"ל "וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר" כי בושש לא בא בשש בשעה הששית שהיא אות ואו
שבלוחות הברית נקבע שמשה ירד עם לוחות הברית מקץ ארבעים יום ואמרו "בא שש לא בא משה "? הרי שלא יבוא .אז עשו את חטא העגל שהוא בר"ת עג"ל עבודה זרה גילוי עריות לשון הרע שהיא שקולה כשלושתן .
שאמרו שלשון הרע הורג שלשה אנשים האומרו המקבלו והמספרו .
ונאמר בספר נעם אלימלך פרשת תצוה שנענשו בצרעת שבאה על לשון הרע  כמ"ש "כי פרוע הוא כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם ". שהרגו את חור שסירב והתנגד להשתתף בחטא העגל .   
שמה שהוא כותב "שמשה נחית" ולא זכה שמשה יכנס לארץ שמה שנגרם פה שכל מה שעשו ומשה ירד ממדרגתו .
הרי הערב רב גרם לחתוך את כסא הוי"ה את "י"ה מלעלה ו"ה למטה כמ"ש "ויאמר כי יד על כס יה מלחמה להוי"ה בעמלק מדר דר" . שהכוונה שהכס חסר לו אלף ושם י"ה חסר לו ו"ה לכן בגלל הערב רב לא הסכים הקב"ה לכך .
כיון שמשה רבנו היה רחמן וענו .והלך ואמר להקב"ה איך אנחנו יכולים להחזיר בעלי תשובה שרוצים להתקרב להקב"ה .
זאת אומרת בסופו של דבר הקב"ה הסכים כביכול לדעתו של משה.     
בגלל הענין הזה שהם גרמו תכף נראה זה הסכמה שבדיעבד לא הסכמה שמלכתחילה .
תבינו איזה נזק משה רבנו ספג שכמה מדרגות משה רבנו איבד שהוא לא יחזיר את האות ואו שהערב רב גרמו לפירוד הזה .
כיון שעם ישראל חטאו בעגל לכן משה רבנו נקבר מול בית פעור כדי להעלות את כל הניצוצות של כל אותם הגרים
שהוא פגם בגלל הבאת הערב רב ולתקן את אותם גרים שעוברים שם .
כיון שרות המואביה עוברת שמה והוא נקבר שמה והוא מתקן אותה .
וזה אחד הסיבות שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. וזה התיקון שלו.
כי הוא נחית דרגא בסוד "לך רד כי שיחת עמך" .      תוקן על ידי shay98 ב- 14/07/2010 23:54:43
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/7/2010 19:05 לינק ישיר 

בס"ד
המשך המאמר מגב' דבורה שתחי'

כיון שנסתלקה האות ואו נאמר "ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים עשה מהם ווים לעמודים " עשה מהם משה רבנו ווים לעמודי המשכן ואמרו חז"ל שנשכח ממשה מה שעשה בשקלים עד שבאה אליו נשמת רבי עקיבה ועמדה לפניו האות ואו ונזכר שעשה מהם ווים לעמודים והוא פלא של הבאת שקלים .
נשמת רבי עקיבה ועם אות ואו שבאו הזכירו שעשה מהם ווים לעמודים.
שכיון שמשה רבנו עלה לקבל את התורה ניתן לו אלף חלקי אור ,אלף זה האלף ,אלף חלקי אור שחטאו ישראל בעגל
נסתלקו ממנו אלף חלקי אור ,וכתב האריז"ל בשער הכונות בסוד קבלת שבת שהאלף אור הם אות אלף רבתי .
שהוא אלף במילואה שהיא כתובה אלף רבתי אות גדולה במילואה אצל אדם הראשון בדברי הימים .
איבד אותם אלף אורות שהוא זכה משה לקבל את הלוחות שימו לב איזה גודל מדרגה הוא הגיע משה רבנו 
וכשחטאו בעגל נגרם שנתמעטו ממנו האלף חלקי אור ונשאר לו אלף זיוון .רק הרשימו .
הוא אות האלף זעירא שבפרשת ויקרא .וזכה רק לרשימו .
וזה שאמרו רז"ל במס' חגיגה אור שנברא מה זה האלף אור האור שנברא ?   
אדה"ר היה צופה באור הגנוז והיה מסתכל בו מסוף העולם ועד סופו כיון שסרח הניח עליו הקב"ה ידו ונתמעט .
בהקדמת תיקוני זהר אין סוף הוא אות אלף וחמישה פעמים אור הכתובים בפרשת בראשית הם חמישה דאור אין סוף 
הוא דבר פלא אל תקרי אלף אלא פלא . והוא אותו שהיה מזמן בריאת העולם שזכה משה רבנו לקבל .
שזוכה לראות מסוף ועד סופו (זה ענין של השגה דגדלות המוחין) 
חמישה אור הם כנגד חמישה חומשי תורה דתורה היא אור הוא אות אלף דאנכי שמתחיל בה בשני לוחות הברית .
אמרו חז"ל שנזדכך גופו של משה רבנו כמלאכי עליון וכמו אדה"ר לפני החטא .(בסוד קרן עור פניו) 
ניתן למשה רבנו אלף חלקי אור לפני חטא העגל .
שהמודה בעבודה זרה כופר בכל חמישה חומשי תורה הרי פגמו בחמישה חומשי תורה כנגד חמישה פעמים אור .
נכתב אלף זעירא לרמוז לזה שכתוב בפרשת ויקרא "אשר נשיא יחטא " מלשון חיסרון כמ"ש בספר מלכים "והיתי בני ושלמה חטאים" .שפירושו חסרים שהוא לאשמת העם שנגרם גם לנשיא חסרון .
בחטא העם נגרם ירידה לנשיא.כן משה רבנו איבד מדרגות אלף עטרות בסוד הכתוב "ותחסרהו מעט מאלד'ים " כמ"ש חז"ל חמישים שערי בינה נגלו לו למשה חוץ מאחד "והקשה האריז"ל שמתחילה הוא אומר שכלם נגלו לו למשה ושוב אומר "חוץ מאחד" והיה לו לומר מתחילה מט שערי בינה נגלו לו למשה ופירט דבאמת נגלו לו למשה רבנו כל החמישים שערי בינה ,אבל בעון חטא העגל נחסר ממשה שער החמישים והוא חוץ מאחד הוא שער האלף
שכתוב בתיקוני זהר דא היא "נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה " מופלא פלא והוא שער החמישים של הבינה .
לאחר חטא העגל איבד את שער האלף ובעון ישראל בעגל נחסר ממנו אור שער החמישים והוא סוד אלף זעירא דויקרא.
בשעיר לחטאת כתיב חסר אלף לחטת מובן עם זה מה שאמרו חז"ל "שאלמלא נשתברו הלוחות לא היה בהם שולט מלאך המות ולא נשתכחה תורה מישראל " . וזה ענין מיתה שנגרם מחטא העגל כי התורה עץ חיים למחזיקים בה 
"כי באור פני מלך חיים " ,"כי באור פניך נתת לנו תורת חיים " "ועמך מקור חיים באורך נראה אור " .


תוקן על ידי shay98 ב- 13/07/2010 19:13:00תוקן על ידי shay98 ב- 14/07/2010 23:53:53
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/7/2010 23:27 לינק ישיר 

אכן דברים מזעזעים כל לב.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/7/2010 13:07 לינק ישיר 

בס"ד
 חזק וברוך !
 "האלף לך שלמה" (-:
קישור מצורף - מאתר דעת - שבילי התנ"ך - שה"ש - פ"ח

http://www.daat.ac.il/daat/toshba/shir/8-2.htm#11
 
ועוד ונאמר מתוך תורת אמת - סדרא תנינא - בשה"ש ח': כרמי שלי לפני והאלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את פריו ... ומתוך מדרש רבה - שה"ש - פ"ח' - ח, י - מפרשים חז"ל ע"ה בהמשך ...
באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא: כרמי (אלו ישראל שנאמר:כי כרם ה' צבק'ות, (הם) בית ישראל)שלי לפני, אמר לפניו אותו רשע (נבוכנצאר שר"י) אלף היו ונתמעטו כאן ונעשו מאתים איש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אוי לו לאותו רשע לחה סרוחה, אלף היו ונתרבו כאן ונעשו מאתים אלף. האלף לך שלמה. רבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמן הרב נוטל אלף, ותלמיד נוטל שכר מאתים, מה טעם, האלף לך שלמה. רבי אלכסנדרי אמר אין הרב נוטל שכר על תלמודו עד שישלימנו לאחרים, מה טעם, האלף לך שלמה, רבי חיא בריה דרבי אבא דיפו אמר, הלומד תורה בצער נוטל אלף, שלא בצער מאתים נוטל בשכרו, ממי את למד משבטו של יששכר ומשבטו של נפתלי, שבטו של נפתלי על ידי שהיו עוסקים ולומדים תורה בצער, נטלו שכר אלף, הדא הוא דכתיב (דברי הימים א יב, לה): ומנפתלי שרים אלף. אבל שבטו של יששכר על ידי שהיו למדין תורה שלא בצער, נטלו שכר מאתים, שנאמר (שם שם, לג): ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם. רבי יודן בשם רבי בון אמר, הלומד תורה שלא במקומו נוטל שכר אלף, ובמקומו נוטל שכר מאתים, וממי את למד משבטו של יששכר ומשבטו של נפתלי, שבטו של נפתלי על ידי שהיו למדין תורה שלא במקומן נטלו שכר אלף, הדא הוא דכתיב: ומנפתלי שרים אלף, אבל שבטו של יששכר על ידי שהיו למדין תורה במקומן, נטלו שכד מאתים, שנאמר: ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם.

ומתוך - שבילי התנך - מדרש רבא - פ"ח - "כרם היה לשלמה"
נאמר: לחיזוק דבריכם הקדושים:
 [כרם היה לשלמה]
 [יא] כרם היה לשלמה אלו ישראל, שנאמר: (ישעיה ה') כי כרם ה' צבאות בית ישראל. היה לשלמה למלך שהשלום שלו. בבעל המון המון בעל שהמו אחרי הבעל, היך מה דאת אמר: (שופטים י') ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות, לפיכך באו עליהן המונות, העמיד עליהם משמרות. איש יביא בפריו אלף כסף הביא איש על פריו ומצא בו אלף צדיקים שלמים בתורה ובמעשים טובים. דבר אחר: כרם אלו ישראל, שנאמר: (ירמיה ב') ואביא אתכם אל ארץ הכרמל. (דברים י"א) ארץ אשר ה' אלוהיך דורש אותה. היה לשלמה למלך שהשלום שלו. בבעל המון שהמו אחרי המוני המוניות דמלכוותה, הדא הוא דכתיב: (יהושע ז') וארא בשלל אדרת שנער אחת טובה. ר' חנינא בר יצחק אמר: פורפירה בבליה. מה בבל עבדה הכא? תני ר' שמעון בן יוחאי: מלך בבל היה וקנה ביריחו והיה זה משלח לזה כותבות וזה משלח לזה דורוניות, הדא אמר: כל מלך שלא היה לו קצין בארץ ישראל לא היה תופש בעצמו, שהוא מלך. נתן את הכרם לנוטרים זה נבוכדנצר. איש יביא בפריו אלף כסף הביא איש על פריו וליקט מהן אלף צדיקים שלמים בתורה ובמע"ט, הדא הוא דכתיב: (מלכים ב' כ"ד) החרש והמסגר אלף החרש אלף והמסגר אלף. ורבנן אמרי: זה וזה אלף: דבר אחר כרם זו סנהדרין. דתנינן תמן: שלושה דברים העיד רבי ישמעאל לפני חכמים בכרם ביבנה וקבלו דבריו, וכי בכרם היו יושבין?! אלא זו סנהדרין שעשויה שורות שורות ככרם. היה לשלמה למלך שהשלום שלו. בבעל המון שהמו אחר הבעל, לפיכך באו עליהם המונים שהמו אחריהם המוני מלכים, הדא הוא דכתיב: (תהילים ס"ח) מלכי צבאות ידודון ידודון. ר' יודן בשם ר' איבו: מלאכי צבאות אין כתיב כאן, אלא מלכי הן מלכיהון דמלאכייא, אפילו מיכאל ואפילו גבריאל, ידודון ידודון. רבי יודן אמר: ידודון בהם ממדדין פיטקין, היך מה דאת אמר: (יואל ד') ועל עמי ידו גורל. ר' יודן בר' סימון אמר: ידודון בהליכה ידודון בחזירה. רבי אחווא בריה דרבי זעירא אמר: עשאן מרוצין, היך מה דאת אמר: (שמואל ב' ידח) למה זה אתה רץ בני וגו.' מהו ונות בית תחלק שלל? הנוה שבבית, זו התורה ואת נותנה לו והיא מחלקת שלל. דבר אחר: ונות בית, הנוה שבבית, את מחלקת שלל למטה. הנוה שבבית, זה משה, שנאמר (במדבר י"ב) בכל ביתי נאמן הוא, ואת נותנה לו והוא מחלקה שלל לתחתונים. ר' פנחס ור' אחא בשם ר' אלכסנדריא: כתיב (תהילים ח') ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמים. ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי: תנה הודך אין כתיב כאן, אלא אשר תנה הודך, הודכה בה אישורך הוא, שתהא תורתך בשמים. אמר לון: לאו, לית שוקא נפיק מן גביכון. אמר ר' יודן: לאחד שהיה לו בן גידם אצבעים. מה עשה? הוליכו אצל סדקאריס ללמדו אומנות. התחיל מסתכל באצבעותיו, אמר: כל עצמה של אומנות זו אינה נקנית, אלא באצבעי, היאך זה שילמד?! הוי לית שוקה נפיק מן גביכון! כך בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, היו מלאכי השרת מדדין להם לישראל והיו מדדין לפני הקב"ה, ואומרים: רבונו של עולם! אישורך הוא, הודך הוא, כבודך הוא, שתהיה תורתך בשמים! אמר לון: לית שוקה נפיק מן גביכון, כתיב בה: (ויקרא ט"ז) ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים וכי יש אשה ביניכם?! הוי לית שוקה נפיק מן גביכון. ועוד כתיב בה: (במדבר י"ט) אדם כי ימות באהל, וכי יש מיתה ביניכם?! הוי לית שוקה נפיק מן גביכון. הוא שהכתוב משבחו: (תהילים ס"ח) עלית למרום שבית שבי. אמר רבי אחא: אלו הלכות שנוהגות בבני אדם, כגון: זבין וזבות נדות ויולדות הוי לית שוקה נפיק מן גביכון. ורבנן אמרי: למלך שמשיא בתו חוץ למדינה. אמרו לו בני המדינה: אדונינו המלך! שבחך הוא ובדין הוא שתהא בתך אצלך במדינה! אמר להם: וכי מה איכפת לכם? אמרו לו: שמא למחר אתה הולך אליה ודר אצלה ועמה, בשביל אהבתה. אמר להם: בתי אשיא חוץ למדינה, אבל אני דר עמכם במדינה! כך בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, אמרו לו מלאכי השרת להקדוש ב"ה: רבש"ע! אשר תנה הודך על השמים, אישורך הוא, הודך הוא, שבחך הוא, שתהיה תורה בשמים! אמר להם: וכי מה איכפת לכם? אמרו לו: שמא למחר אתה משרה שכינתך בתחתונים! אמר להם הקב"ה: תורתי אני נותן בתחתונים, אבל אני דר בעליונים. אני נותן את בתי בכתובתה במדינה אחרת, שתתכבד עם בעלה ביפיה ובחמדתה שהיא בת מלך ויכבדוה, אבל אני דר עמכם בעליונים. ומי פירש זה? חבקוק, שנאמר: (חבקוק ג') כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ. ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי אמר: כל מקום שהשרה הקדוש ב"ה תורתו השרה שכינתו. ומי פרש זה? דוד, הדא הוא דכתיב: (תהילים קמ"ד) יהללו את שם ה' כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים, קודם על הארץ ואח"כ על השמים: [כרמי שלי לפני] [י] כרמי שלי לפני תני ר' חייא: למלך שכעס על בנו ומסרו ביד עבדו. מה עשה? התחיל חובט עליו במקל. אמר לו: אל תשמע לאביך! אמר לו: שוטה שבעולם, כל עצמו של אבא לא מסרני לדידך, אלא על ידי שלא הייתי שומע לו, ואתה אומר לי אל תשמע לאביך?! כך כיון שגרמו העונות וחרב בית המקדש וגלו ישראל לבבל, אמר להם נבוכדנצר: אל תשמעו לתורת אביכם שבשמים, אלא: (דניאל ג') תפלון ותסגדון לצלמא די עבדת. אמרו לו ישראל: שוטה שבעולם, כל עצמנו לא מסרנו הקדוש ברוך הוא לידך, אלא שהיינו משתחוים לצלם, היך מה דאת אמר: (יחזקאל כ"ג) צלמי כשדים חקוקים בששר, ואת אמר לן תפלון ותסגדון לצלמא די עבדת, ווי ליה לההוא גברא! באותה שעה אמר הקב"ה: כרמי שלי לפני. אמר לפניו אותו רשע: אלף היו ונתמעטו כאן ונעשו מאתים איש. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אוי לו לאותו רשע לחה סרוח,ה אלף היו ונתרבו כאן, ונעשו מאתים אלף. האלף לך שלמה ר' הילל בריה דר' שמואל בר נחמן: הרב נוטל אלף ותלמיד נוטל שכר מאתים. מה טעם האלף לך שלמה? רבי אלכסנדרי אמר: אין הרב נוטל שכר של תלמודו, עד שישלימנו לאחרים. מה טעם האלף לך שלמה? ר' חייא בריה דרבי אבא דיפו אמר: הלומד תורה בצער נוטל אלף שלא בצער, מאתים נוטל בשכרו. ממי את למד? משבטו של יששכר ומשבטו של נפתלי. שבטו של נפתלי, ע"י שהיו עוסקים ולומדים תורה בצער, נטלו שכר אלף, הדא הוא דכתיב: (ד"ה א' י"ב) ומנפתלי שרים אלף. אבל שבטו של יששכר ע"י שהיו למדין תורה שלא בצער, נטלו שכר מאתים, שנאמר: (שם) ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם. ר' יודן בשם ר' בון אמר: הלומד תורה שלא במקומו נוטל שכר אלף, ובמקומו נוטל שכר מאתים. וממי את למד? משבטו של יששכר ומשבטו של נפתלי. שבטו של נפתלי על ידי שהיו למדין תורה שלא במקומן, נטלו שכר אלף, הדא ה"ד: ומנפתלי שרים אלף. אבל שבטו של יששכר ע"י שהיו למדין תורה במקומן, נטלו שכר מאתים, שנאמר: ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם: אשריכם ישראל עם קדוש את ל - ה' אלוקיך !!!


תוקן על ידי יבי_1973 ב- 14/07/2010 13:11:58
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/7/2010 23:34 לינק ישיר 

בס"ד אור ליום ה ד אב התש"ע
יישר כח זה סוד החכמה שהיא נמשלה לאלף בסוד הכתוב "אאלפך חכמה אאלפך בינה " 
בסוד אי"ק בכ"ר בסוד נפתלי אילה שלוחה בסוד שירת דבורה פרשת ויחי 
 "נַפְתָּלִי אַיָּלָה שְׁלֻחָה הַנֹּתֵן אִמְרֵי שָׁפֶר:"
פירש רש"י ז"ל:"אילה שלחה. זו בקעת גנוסר שהיא קלה לבשל פירותיה כאילה זו שהיא קלה לרוץ. אילה שלוחה. אילה משלחת לרוץ: הנתן אמרי שפר. כתרגומו. דבר אחר על מלחמת סיסרא נתנבא (שופטים ד ו) ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי וגו' , והלכו שם בזריזות, וכן נאמר שם לשון שלוח (שופטים ה טו) בעמק שלח ברגליו: הנתן אמרי שפר. על ידם שרו דבורה וברק שירה. ורבותינו דרשוהו על יום קבורת יעקב כשערער עשו על המערה, במסכת סוטה (דף יג א) . ותרגומו יתרמי עדביה יפול חבלו, והוא יודה על חלקו אמרים נאים ושבח:" (רש"י)
 עכ"ל
פירש רבנו יעקב בעל הטורים ז"ל ":נפתלי אילה שלוחה. ניבא על מלחמת ברק עם סיסרא שלקח י' אלפים איש מנפתלי ואמר לשון נקבה אילה שלוחה על שם דבורה: הנותן אמרי שפר. על שם ותשר דבורה: אמרי שפר בגימטריא שיר ושבחה: אילה שלוחה הנותן אמרי שפר. בגימטריא ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא: (בעל הטורים)" עכ"ל 
נמסר מגב' דבורה שתחי' בסוד שירת דבורה "ותשר דבורה " כמ"ש בזוה"ק פרשת משפטים אות שד בפירוש הסולם "ותשר דבורה " שחתם בה את המלכות אות ו' אות אמת " עכ"ל
 דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/7/2010 23:41 לינק ישיר 

בס"ד אור ליום ה ד אב התש"ע
זה סוד פטירת רבנו האר"י זצ"ל שנפטר בה' אב הש"ל בסוד גילוי האילה שמכיש אותה נחש ונפטר בנו משה כאשר גילה סוד זה של השכינה ועכשיו שבוע הפטירה של רבנו האר"י ז"ל והיא נוסעת גב' דבורה שתחי' לציון רבנו האר"י ז"ל ביום הפטירה שלו שיחול מחר בלילה . בברכת הגאולה שלמה. בסוד "נפלה עטרת ראשנו " ר"ת נע"ר בגימטריא ש"ך בסוד פטירת רבנו
שהיה ניצוץ משיח בן יוסף שנפטר בגיל ל"ח בסוד " אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב יוֹסֵף בֶּן שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה הָיָה רֹעֶה אֶת אֶחָיו בַּצֹּאן וְהוּא נַעַר אֶת בְּנֵי בִלְהָה וְאֶת בְּנֵי זִלְפָּה נְשֵׁי אָבִיו וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת דִּבָּתָם רָעָה אֶל אֲבִיהֶם: " פרשת וישב 
בפרשת זו חלמה הגב' דבורה שתחי' בשבת שנת התשס"ח 
שנעם בן הזקונים אמר שיהודה אחיה מבקש ממנה לפתוח את המחשב והיא ראתה על המסך מספר שבע עשרה והיתה המומה 
מהמחזה שזה הופיע בפרשת השבוע של אותה שבת ורומז שמשיח בן דוד יתגלה לאחר שבע עשרה שנה מפטירת הרבי מלובביץ ז"ל 
שבע עשרה בגימטריא קטנה 8 בסוד ת'היה ש'נת ב'רית ע'ולם התשע"ב  נמסר מגב' דבורה שתחי' .


תוקן על ידי shay98 ב- 14/07/2010 23:49:21
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/7/2010 00:03 לינק ישיר 

בס"ד אור ליום ה ד אב התש"ע
אשרנו שזיכנו בוראינו לגילוי טעמי וסודות תורתינו הקדושה בסוד הכתוב "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך ".דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/7/2010 03:31 לינק ישיר 

בס"ד
והיום בזכותכם התבהר לי חידוש נוסף על הפסוק הבא מתוך תהילים צ"א:
יִפֹּל מִצִּדְּךָ אֶלֶף = האלף מצד שהחסירו הערב רב במעמד קבלת התורה  בהר סיני את האלף ניצוצות  דקדושה ויפלו ממדרגתם הטמאה היונקת מהאלף הללו דקדושה וכו'...
 
 וּרְבָבָה מִימִינֶךָ אֵלֶיךָ לֹא יִגָּשׁ = אח"כ עליית עשר הספירות בסוד הבינה בסוד אלף מדרגות כפול עשר הספירות בעליה הרוחנית דקדושה מצד הימין לכתר = אזיי מתגברים על הכל ואין מי שיכול עוד להזיק לא בעליונים ולא בתחתונים  (וכל זא"ת תלוי בסוד האחדות של עם ישראל יתברך) ואז יתקיים אי"ה - ה' ילחם לכם ואתם תחרישון *--$!*

רַק בְּעֵינֶיךָ תַבִּיט וְשִׁלֻּמַת רְשָׁעִים תִּרְאֶה:= ובהמשך כאמור גם נראה את שכר הצדיקים לעתיד לבוא ואת עונשם של הרשעים ...
אי"ה במהרה בימינו אכי"ר

ובגאולה השלימה במהרה  בימינו  אכי"ר
אשריכם ישראל הקדושים (ובינהם שי בוארון הי"ו והגב' דבורה איילת אהבים הי"ו)
חזק חזק וניתחזק !דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/7/2010 17:39 לינק ישיר 

בס"ד יום ג טז אב התש"ע
יישר כח יבי היקר
וזה סוד "ונרגן מפריד אלוף"מפריד  אלופו של עולם כידוע אלף מלשון פלא כמ"ש בשערי אורה לרבנו יוסף ג'יקטילא זצ"ל .דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > החרדים והאינטרנט > סתרי תורה של האות ו שער הנון שאיבד משה מדבורה שתחי' .
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר