בית פורומים ספרים וסופרים

"בין - הזמנים" - איך נוסד הרעיון ?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-27/7/2010 00:03 לינק ישיר 
"בין - הזמנים" - איך נוסד הרעיון ?

רבי דן סגל סיפר* בשם בעל קהילות יעקב כי רעיון בין הזמנים נוסד מכך שבישיבות החסידיות היו יוצאים באלול אל הרבי והישיבות הזדרזו לקפוץ על הרעיון ולסגור את הישיבות כדי לחסוך בהוצאות. לאחר זמן חזרו בהם כיון שאין זה מן הראוי לסגור הישיבות דווקא באלול ולכן סגרו בחודש אב כולו ובימי הסליחות באלול. ע"כ דבריו.

 

 האם היסטורית זה נכון?

 

*אגב. מקור הדברים הוא מתוך דברים שנשא בשנת תשס"ז (והובאו בחוברת 'והגית' שי"ל זה עתה) ושם הוא סיפר עוד כי בזמנו בא אל בעל קהילות יעקב ונפשו בשאלתו מדוע זה לא יבטלו את ימי בין הזמנים בישיבות. הסטייפלר שלח אותו אל הרב שך והרב שך אל רבי יחזקאל אברמסקי שאמר לו שהוא חולה מסוכן ואינו יכול להתעסק בזה ואכן לאחר יומיים נפטר. ואז שב ר"ד אל הקה"י והוא אמר לו ככל הנ"ל.

האם סביר שבשנות הלמ"ד ר' דן התעסק בדברים כאלו והתחשבו בדעתו?תוקן על ידי סתם_שאלה ב- 27/07/2010 00:03:43
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/7/2010 00:52 לינק ישיר 

בישיבות חסידיות בקרוסנו ובסאנוק (בפולין ערב מלחמת העולם השניה), כלל לא היה 'בין הזמנים'.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/7/2010 10:29 לינק ישיר 

זה דבר מקובל בכל העולם לצאת לחופשה בימים אלו, ולכן זה כך גם בישיבות. ולא צריך לחפש טעמים נסתרים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/7/2010 10:35 לינק ישיר 

בישיבות החסידיות גם היום אין בין הזמנים בחודש אב.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/7/2010 19:29 לינק ישיר 

אגב יש כמובן להבדיל בין ביה"ז של אב לתשרי וניסן.. שבתשרי וניסן מאז וולאוז'ין היה ביה"ז וכמאמר הגמרא "במטותא מינייכו אל תתראו קמאי לא  ביומי דניסן ולא ביומי דתשרי".. (מסתמא שלא מחמת הגמרא נהגו כך) אבל ביה"ז של אב הוא תוספת יותר מאוחרת.. איני זוכר מקורות לכך אבל נתקלתי בזה בכמה מקומות... דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/7/2010 21:24 לינק ישיר 

אגב בהערה שאל השואל האם יתכן שהר"ד סגל התעסק בדברים אלו בשנות הלמ"ד והתחשבו בדעתו. (בלי לפגוע בכבוד ש"ב הצדיק ר' דן שליט"א) מנין לך שהתחשבו בדעתו? וכי מפני שמרן בעל קה"י שלחו להגרא"ם שך והרב שך להגר"י אברמסקי וממנו חזור לסטייפלר?!דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/7/2010 22:33 לינק ישיר 

נו נו מה זה משנה אם זה נכון היסטורית העיקר המסר...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/7/2010 02:11 לינק ישיר 

יתכן שבעל הקה"י התכוון לנוברהודוק אבל בישיבות דליטא בדרך כלל הי בין הזמנים כרגיל, כאשר יעידו תמונות רבות מהג' רבי ברוך בער והמרחשת והגר"א קוטלר "אף דאצ'ה". קשה להתעלם מהעובדה, שבלי מיזוג אויר, החום המחניק מנע מבני הישיבות להתרכז. היום? זה כבר טענה. אבל הואיל ואיפלוג איפלוג, ועד יערה עלינו רוח ממרום כמעט א"א לבטל מנהג ה"בין הזמנים".

תוקן על ידי ישבב_סופר ב- 28/07/2010 02:15:03
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/7/2010 06:20 לינק ישיר 

בין הזמנים "קיץ" - על מה ולמה? הגה"צ רבי דן סגל שליטתוקן על ידי נישטאיך ב- 28/07/2010 06:22:48
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/7/2010 07:50 לינק ישיר 

" ...   גם הבחורים מבטלים רוב הימים בבין הזמנים והולכים ברחובות בביטולים וטיולים....". מהרש"א, (הרב שמואל אליעזר אידלש, פולניה 1555-1631), חדושי אגדות לשבת דף קיט עמוד ב, בד"ה ואמר רבא).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/8/2010 12:09 לינק ישיר 

לא יודע איך נוסד. אבל אולי הוא מוסד שצריך לנעול אותו?http://bhol-forums.co.ilדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/8/2010 14:36 לינק ישיר 

הרבה יצאו נגד זמן זה, ואמרו שאינו חופש לימודים אלא חופש מזמני הישיבה - אפשר ללמוד מה שרוצים ולא מה שהישיבה קובעתדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/8/2010 18:08 לינק ישיר 

ראיתי שהרב אברהם שפירא זצ"ל היה מזכיר לפני בין הזמנים את דברי השל"ה: "בין הזמנים אל ייזכר ואל ייפקד". האם אי מי יכול להביא את המקור לכך?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/8/2010 00:06 לינק ישיר 

"ולמדתם את בניכם כסדר הזה, הנער כשיתחיל ללמוד מקרא לא יזוז עד גמר תורה נביאים כתובים היטב היטב. לא ידלוג מפרשה לפרשה של שבוע, רק זה אחר זה, ולא יזוז משום פסוקים עד שידע הנער פירוש המלה עם הפעולה והחיבור. דהיינו ביאור הפסוק, וגם חלק גדול מחכמת הדקדוק טוב ללמוד בעודו נער, שאז כתובים על לוח לבו והם לזכרון תמיד. אחר כך משניות כולם מן שתא סדרא, שיהא שנונים בעל פה. ואחר כך התלמוד באורך ורוחב ופוסקים, ואז מלאה הארץ דעה. ועיקר הכולל הכל, יהיה נעקר ונשרש מן העולם השם של בין הזמנים, לא יזכר ולא יפקד, רק כל העתים שוים לטובה, יתנהגו במנהג אחד לתורה, כמו שנאמר והגית בו יומם ולילה. וענין החלוקים יהיו בטלים ומבוטלים, ומי יתן שלא היו בעולם. ואף אם יאמר האומר שהוא מגיד קרוב לפשוטו ומגיד הרבה עניינים אמיתיים, מכל מקום כשמעורב בו אפילו דבר אחד שאינו אמת אוסר במשהו. ומי יוכל לשער העון פלילי להפוך דברי אלהים תורת אמת. והנה שמעתי דבת קצת מחכמי הדור האומרים, באם לא עוד החלוק מה גבר מגוברין, כי אז יקומו הרבה לתפוס ישיבה. על הדברים האלה ראוי לקרוע, להיות ממעט בכבוד שמים כדי להרבות כבודו. ועוד מי יתן כל עם ה' נביאים כי אז יתרבו הדעות. והנה יש כת משוגעים האומרים, החילוק מחדד. האומר כן ראוי לנזיפה. חדא, אף אם היה כן, וכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, קל וחומר חטא גדול ונורא כזה. ועוד, כשנעשה מחודד מה עושה בחידודו, הלא אין חידודו אלא שמבלה ימיו בדבר הזה ומדבר סרה על תורת אמת. ועוד איך נעשו רבינו תם ור"י וכל בעלי תוספות מחודדים, רק על ידי לימוד תורת אמת ובקיאות מסכתות והתמדה וחוזרים תמיד וזמן בין הזמנים שווים, רק דבר זה הוא מצוה ובו ידבקון. ויהיה גם כן חידוד דהיינו לתרץ בדרכים אמיתיים כל אוי"ש ברענג"ר וכל ניר"ן בערג"ר וכל רעגי"ר שפורגי"ר, וכן בתוספות לקשר כל וא"ת או תימה שהוא בלא זאת. דברים כאלה הם בכלל תורת אמת, והם גם כן חידוד. בודאי מי שלומד דבר יום זמן ובין הזמנים גמרא פירוש תוספות עם כל הדיקדוקים, ובפרט דקדוקי רש"י, כי בכל דיבור ודיבור של רש"י יש בו נסתרים עניינים מופלאים, כי חיבר החיבור שלו ברוח הקודש. צאו וראו ברש"י על התורה שהקורא סובר שהוא קל, ראו במזרחי ובכל מפרשי דבריו ותמצאו נפלאות, ורש"י על הגמרא גם כן הוא כולם מרועה אחד נתנו. ואחר כך יעיין בגמרא פירוש תוספות בקושיות ותירוצים, ואחר כך לתרץ כנזכר לעיל בדרכים אמיתיים. ודבר זה יהיה נוהג זמן ובין הזמנים, ולא יזכר ולא יפקד שם בין הזמנים ויעקר מן העולם. אז תהיה תורתינו תורת ה' תמימה. חבל על דאבדין מה שהוצאתי רוב ימי בחילוקים גדולים ונפלאים, חטאתי עויתי פשעתי. על כן באתי להזהיר הדורות הבאים, ובזה יתהפכו זדונותי לזכיות. יאמרו נא יראי ה' ויפרסמו כל הנ"ל בקרב כל ישראל לזכות את הרבים". (של"ה מסכת שבועות פרק נר מצוה, אותיות י"ג וי"ד).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/8/2010 00:37 לינק ישיר 

אחרי_האמת כתב:
אגב יש כמובן להבדיל בין ביה"ז של אב לתשרי וניסן.. שבתשרי וניסן מאז וולאוז'ין היה ביה"ז וכמאמר הגמרא "במטותא מינייכו אל תתראו קמאי לא  ביומי דניסן ולא ביומי דתשרי".. (מסתמא שלא מחמת הגמרא נהגו כך) אבל ביה"ז של אב הוא תוספת יותר מאוחרת.. איני זוכר מקורות לכך אבל נתקלתי בזה בכמה מקומות... 


אינני בטוח שבוואלאז'ין היה ביה"ז בתשרי ובניסן (אחד מהם)
משום שב'מקור ברוך' לבעל ה'תורה תמימה' שהיה תלמיד וואלאז'ין מתואר ליל הסדר בישיבה ושמחת בית השואבה.

(כל הנ"ל אני כותב מזיכרון רחוק היות והספר אינו תח"י, ואפשר שטעיתי ועל כך התנצלותי מראש.)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/8/2010 00:50 לינק ישיר 

באר שבע בהקדמה: "ביומי דמפגרי בהו רבנן שקורין בארצינו בין הזמנים";
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > "בין - הזמנים" - איך נוסד הרעיון ?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.