בית פורומים בחדרי חרדים

טלטול נרות מהשלחן בשבת וחג

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-8/9/2010 00:04 לינק ישיר 
טלטול נרות מהשלחן בשבת וחג

רציתי לשאול באם יש למישהו עצה כיצד להסתדר עם הדלקת הנרות וסילוק הנרונים הישנות בחגדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/9/2010 03:47 לינק ישיר 

טובלים את הנרונים במים ואז מכניסים לזכוכית, הם לא נדבקים ויוצאים בקלותדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/9/2010 13:22 לינק ישיר 

יש שהתירו להניח הפמוטים על מגש ולהוסיף עליו גם ככר לחם, ואז לאחר שכבו הנרות לטלטל את המגש בשבת ויו"ט. וכן פשט המנהג להיתר. אך יש מחמירים בזה. ראה בשו"ת ציץ אליעזר חלק י"ב סימן ל' שמבאר את ההיתר ומוכיח את דבריו. 

הערה: ככר לחם לאו דוקא, והוא הדין לכל דבר אחר שאינו מוקצה, אבל דבר חשוב ולא איזה שמונצע דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/9/2010 13:40 לינק ישיר 

איננ יודע מה'ציץ אליעזר', אך נתפרש בשו"ע (רע"ט סעי' ג') שאין היתר ע"י להניח לחם. 
ולפום הלכתא, לספרדים די להתנות שיטלטלנו ולא צריך לשים שום דבר.  אך לאשכנזים יש בעיה עצומה, משום ש'אש' שונה וחמורה היא מכל מוקצה אחר.  וענייני מוקצה של מנורה התבארו בסימן רע"ט ולא בסימן ש"ח.  ואם אש היא מוקצה מסוג נפרד, אז כל מה שבסיס לה הוא מוקצה מאותו סוג.  

[קולא אחת יש במנורה שאין באף מוקצה אחר, שמותר לומר לנכרי במפורש לטלטלנו, עיין סי' רע"ט]     דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/9/2010 13:50 לינק ישיר 

בחגוויהסל כתב:
איננ יודע מה'ציץ אליעזר', אך נתפרש בשו"ע (רע"ט סעי' ג') שאין היתר ע"י להניח לחם. 
 

עי"ש שמחלק בין הנחת לחם על הנר עצמו (=הכלי שבו דולקת השלהבת), שזה אסור עפ"י השו"ע כפי שהבאת, לבין הנחתו על מגש שעליו מונח הנר, שזה מותר. ומביא כעי"ז מהפמ"ג ושו"ע הרב.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/9/2010 14:21 לינק ישיר 

עיינתי. אכן כך כתב. התשובה מעניינת (ומביא גם סמך מה'מאמר מרדכי' שבא במקורו לחלוק על פסק השו"ע), אך וודאי מי שרוצה לסמוך, יסמוך. 

אך כ"ז לגבי טילטול הטס שהפמוטות עליו יחד עם הפמוטות,  אך לטלטל הנרונים לבדם....???  נראה שזה איסור גמור.  דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/9/2010 15:17 לינק ישיר 

בחגוויהסל כתב:
עיינתי. אכן כך כתב. התשובה מעניינת (ומביא גם סמך מה'מאמר מרדכי' שבא במקורו לחלוק על פסק השו"ע), אך וודאי מי שרוצה לסמוך, יסמוך. 
וראיתי כמה יראי שמים ובעלי תורה שאכן סומכים על זה ועושים כן, בחנוכה (שאין רוצים להשאיר הנרות אצל הפתח במשך כל השבת) וכדומה.

אך כ"ז לגבי טילטול הטס שהפמוטות עליו יחד עם הפמוטות,  אך לטלטל הנרונים לבדם....???  נראה שזה איסור גמור.
סימני השאלה מיותרים, כי ברור שזהו איסור גמור, ולכן כתבתי לטלטל את המגש (עם הנרות והלחם שעליו)
 


חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/9/2010 17:41 לינק ישיר 

אעתיק כאן את הרשום אצלי בדינים אלו: בונוגע לשאלה - אם ניתן להפוך את המגש לבסיס להיתר, על ידי הנחת לחם לתוכ? תשובה: כדי שיהפוך הבסיס גם למשמש להיתר, צריך שהמקום יהיה כזה שהדרך להניח עליו דברי היתר שכאלו - ולכן לא מועיל לשים על המנורה עצמה לחם, ולהופכו בכך לבסיס להיתר גם כן. [ראה שוע"ר סי' רע"ט ס"ד וסי' של"ד סו"ס י"ח]. והוא הדין למגש - שאם מיועד רק לנרות, אין מועיל להניח בו לחם. אבל מגש שמשמש גם להגשת אוכל, אלא שבערב שבת נוהגים להניחו מתחת לנרו, אם הניח בתוכו לחם הופך לבסיס להיתר גם כן [פרי מגדים]. ובנוגע לשאלה האם צריך דוקא לחם, או שדי בכל דבר חשוב דיו כדי לבטל את דין הבסיס לאיסור? תשובה: אם בין השמשות של כניסת השבת היה על השולחן וכיוצא בו מלבד למוקצה גם דבר ההיתר, והוא יותר חשוב מהאיסור - אף שלאחר כניסת השבת הוסר ההיתר ונשאר רק האיסור, לא נעשה בסיס. אלא שעם כל זאת, כל שהדבר אפשרי יש לנער את המוקצה, כפי שנתבאר בכל טלטול מוקצה ע"י דבר אחר (שלא נעשה בסיס). וכשחשיבות ההיתר והאסור שווים, אסור. וכיצד משערים החשיבות: הדבר: תלוי בערכו הסגולי של הדבר, כגון התועלת שמפיקים ממנו, ולא בחשיבותו העצמית. כגון בשלהבת הנר, שאין מעריכים אותה כגז בוער, אלא מתחשבים בחשיבות האור שמפיץ, וכיו"ב. אלא שמכיון שמצות נר שבת חשובה ביותר, הרי שיש להניח דבר העולה עליו בחשיבותו. לפיכך כותב בשוע"ר סי' רע"ו [סעיף ח] שצריך להיות "מונח על השולחן בכניסת השבת.. גם לחם שלצורך השבת", ורק אז "נעשה בסיס לאיסור ולהיתר בכניסת השבת". כלומר, שבהיות הלחם הזה מיועד לסעודת השבת [או יין לקידוש?], שגם הם ממצוות עונג השבת כמו שלהבת הנר ואילו בשוויו הכספי הלחם יותר שווה מהשלהבת – הרי זה מועיל להיותו בסיס להיתר. אבל אין די בכל דבר ששווה יותר, כל עוד אינו מצווה. [ומכל מקום ובדיעבד, כאשר יש בכך צורך חשוב, ניתן לסמוך על הסבורים שלא חשיבות מצוה קובעת אלא חשיבות שימושית. ועפי"ז כשמאיר החשמל בחדר, הרי שחשיבות הנר קטנה ביותר]. תוקן על ידי - ידענוביץ - 08/09/2010 17:43:29דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/9/2010 18:49 לינק ישיר 

ומדוע שיהיה אסור לטלטל את הנירונים הריקים בחג? הרי הם לא מוקצה בחג שמותר להדליק מאש קיימת אלא שמותר רק לשם הדלקת  נר של יו"ט שהוקצו לשם מצווה ביאור הלכה רעט ד"ה מותר  


ערב החג ארץ טומאת העמים


תוקן על ידי איל25 ב- 08/09/2010 18:53:59
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > טלטול נרות מהשלחן בשבת וחג
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר