בית פורומים ספרים וסופרים

למה בעלי הפיוטים רומזים את שמם [אקרוסטיכון]?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-19/9/2010 11:02 לינק ישיר 
למה בעלי הפיוטים רומזים את שמם [אקרוסטיכון]?

נראה לי שיש בזה מעבר לכך שלא ישתכח שמם.
המוני שיריו של ריה"ל מתחילים ב'יהודה' או ר"ש בן גבירול מתחילים ב'שלמה'.
האין זה כובל את לשונו של הפייט?

מה הגורם העיקרי לכך? דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/9/2010 11:31 לינק ישיר 

מה זה אקרוסטיכון מה זה קבלה??? קודים של האצ"ל 12 או של הלח"י 15 או של הפלמ"ח 10? חחחדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/9/2010 11:52 לינק ישיר 

רבינו משולם ברבינו קלונימוס זללה"ה ("שידענו שהיה חכם גדול" - רגמ"ה) שחיבר רוב פיוטי יום הקדוש הנהוגים כיום להשמיע במרום קולנו, משום מה לא נהג לרמוז שמו באקרוסטיכון. אבל בספר חסידים מובא שיש לרמז שם המחבר בשם הספר, ומה ישתנה השיר?
אך זה ששאלת מדוע הפייטן משעבד וכובל לשונו, נראה שהיה זה מתוספת היופי והכשרון, שרוחו של בעל השיר צלחה עליו כ"כ שיכל לפייט כרצונו ולרמז מה שחפץ לרמז בשירו, לימשך בשירו מבלי ליאסר בכבלי השיעבוד.
ובאמת, אם מודעים לכל זה. ורואים פיוטיו של רבינו אלעזר הקליר וקינותיו, איך שכל מילה מחושבנת חשבונות רבים, (חוץ מאקרוסטיכונות כפולים ומשולשים כדרכו) כל דלת וסוגר מתחיל עם פסוק מפרק מסויים, ועל זה הדרך כל שירותיו שזורים כפולים שמונה ופתלתול עד שנלאה הקורא לרדת לסוף דעתו, ובכל זאת כל דבריו מובנים בפשיטות, עד ש(לדעתי) א"א לשאול ההיה רוח ה' בקרבם של רבותינו הפייטנים אם אין, כי הדבר ברור לעין כל.

תוקן על ידי ישבב_סופר ב- 19/09/2010 11:55:18
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/9/2010 13:40 לינק ישיר 

ישבב הסופר

יפה דרשת.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/9/2010 13:42 לינק ישיר 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/9/2010 09:07 לינק ישיר 

 ישבב

<בל בספר חסידים מובא שיש לרמז שם המחבר בשם הספר, ומה ישתנה השיר?>

מזכרוני, היה זה "הרוקח" ולא ספר חסידים.

ראה כאן סוף שורה המתחלת "בשמי":

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21522&st=&pgnum=30&hilite
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/9/2010 14:00 לינק ישיר 

מאן דהו טוען שעכן לא כתב על כן נקוה
וחזקיהו לא כתב הבט משמים וראה שאשכנזים אומרים אחרי והוא רחום כי בזמנם זה לא נהג
גם לא חרוזים.
השאלה אם לפי אותו מאן דאמר גם יהושע לא כתב את עלינודדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/9/2010 14:28 לינק ישיר 

תדהמה: אמור נא דבריך בשם אומרם וקרבה אל נפשינו גאלה.
האם אותו 'מאן דהוא' טוען דברים של טעם, או שמא מן המחדשים הוא וחפצו לתהות על הראשונות.
אין חיוב להאמין שעכן כתבה, אך מי טען אחרת?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/9/2010 14:29 לינק ישיר 

ונישטאיך תודה על התיקון ומ"מדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/11/2010 06:16 לינק ישיר 

ראיתי לפליישר שכתב בספרו על היוצרות כי המנצפ"ך שבא אחרי התשר"ק בפיוט תכנת שבת הנאמר במוסף של שבת לפי נוסח הספרדים (המנצפ"ך של א'ז מ'סיני נ'צטוו צ'יווי פ'עליה כ'ראוי) הוא השלמה מלאכותית ולא מקורית. האם ידוע על שימוש במנצפ"ך אצל הפייטנים הקדמונים?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/11/2010 11:57 לינק ישיר 

ישבב
רבנו משולם כן חתם את שמו.
ראה את הפיוט מורה חטאים וכו'דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/11/2010 15:10 לינק ישיר 

קישור בבקשה לפיוטדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/11/2010 15:20 לינק ישיר 

ישבב,
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/11/2010 20:32 לינק ישיר 

ראשית כל מעודי לא אמרתי שהיה לו ענין להעלים שמו כ"א שלא נהג לרמז שמו, ותודה שהוריתני שלפעמים נהג אחרת.
(אגב, השם 'רבינו משולם בן קלונימוס' במשפחה ההיא יכולה להיות אחד מבין הרבה אנשים שנקראו כך, ורבים מבינותם גדולים היו בחכמת הפיוט. ולפיכך אין כ"כ ראיה.)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/11/2010 07:00 לינק ישיר 

ישבב_סופר כתב:

אבל בספר חסידים מובא שיש לרמז שם המחבר בשם הספר, ומה ישתנה השיר?


כפי שהעיר נישטאיך. אין זה ריה"ח אלא תלמידו הרקח. ויש להוסיף כי אדרבה דעת ריה"ח שאין לאדם לרמז שמו לא על ספריו ולא על פיוטיו. הא לכם מקבץ מלשונותיו:
"חכמים הראשונים לא היו כותבים ספריהם בשמם, ולא היו מניחים לכתוב שמם על ספריהם, כגון מי שחבר תורת כהנים, מכילתא, ברייתות, ומדרשים, ואגדות, ותקוני עולם כגון מסכת סופרים, לא כתבו בספריהם אני פלוני בר פלוני כתבתי וחברתי זה ספר, כדי שלא יהנה בעוה"
ז ויפגום שכרו לעוה"ב" (ס"ח. בולוניה סי שסז. וכעי"ז בפארמא סי' תתרנב)
"בראשונה לא היו פייטנין עושין חרוזות
ולא שמם מיוסד עליה בשירות תורה נביאים וכתובים, [?] כי בשביל להזכיר שמם לא יסדום. וברכות שתיקנו אנשי כנסת הגדולה אין שמם מיוסד ולא בחרוזות" (שם פארמא סי' תע. עי"ש מדוע נשתנה הדבר בדורות אחרונים).
"ויש מן הראשונים שלכך לא רצו להזכיר שמם בפיוטים שיסדו כדי שלא יהנה לבם ולא יתגאו זרעם" (שם שם סי' תתתשכח).

 

תדהמה כתב:
מאן דהו טוען שעכן לא כתב על כן נקוה


"מצאתי בספר שעל כן נקוה עכן יסדו, ולעד"ן שזה וכל כיוצא בזה דברים בדוים הם, כי איך יהיה תחינה מתחלת על כן דאהיכן קאי" הרב יאיר חיים בכרך, החוות יאיר, ספר מקור חיים או"ח סי' קלב סעיף ב.
האריך מעט בעניין הרב אליעזר ויספייש בקובץ בית אהרן וישראל גיליון נא (שבט אדר תשנ"א) עמוד קיא
תוקן על ידי אלייעזר ב- 03/11/2010 07:06:58
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2010 14:14 לינק ישיר 

טבריא,

זה כל הרעיון, הקושי. להראות שתחת כל הכבלים המשורר מתנהל כרצונו בחופשיות. הרבה עניין של רושם ורהב על אחרים. תוצאה של השפעה ערבית ברורה.גם בחריזה עצמה וגם במגבלות מרצון.

ישבב,
לגבי בהירות הפיוטים שתיארת, כדאי לראות את דעותץו של האבן עזרא בקהלת.נראה שהוא חלוק על דעת כת"ר.

אלייעזר,
לא מצאתי בציטוטים מחלוקת על תלמידו המובהק, אלא רק תיאור דברים. ולא כל מה שהיה ראוי לראשונים מפאת צניעותם ראוי לנו, וק"ש בלילה ראשון תוכיח. מה גם ששמעתי שדברים זרים נוספו לספר חסידים ולא ממחברו. אם תוכל להראות הוראה ממנו שלא לרמוז שם המחבר, אודה לך מאד.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > למה בעלי הפיוטים רומזים את שמם [אקרוסטיכון]?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.