בית פורומים ספרים וסופרים

למה להמציא ?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-28/10/2010 10:41 לינק ישיר 
למה להמציא ?

בודאי שאין כאן עניין בהבאת דעתם של כל פלוני אלמוני אולם היות שע"פ "מחקריו" פרסם זאת ברבים מן הראוי היה להשיב לו.

בעניין הפרדה בין אנשים ונשים בסעודת מצוה כותב הנ"ל "התברר, אפוא, כי לא הייתה הפרדה בכל העולם היהודי, פרט למחוזות מסוימים בהונגריה וגם שם השתרש מנהג פסול זה, רק בסוף המאה ה- 19. מסתבר שזהו "מנהג" חדש שלא ידעו אבותינו במשך אלפי שנים".

מן הסתם אשתמיטתיה מש"כ הב"ח שחי לפני (כ-400 שנה) באה"ע סי' סב והובאו דבריו ב"בית שמואל" שם בזה"ל "כתב ב"ח כשאנשים ונשים בחדר אחד אין אומרים "שהשמחה במעונו" דאין שמחה כשיצה"ר שולט".

הב"ח אכן מתיחס למקרה ספציפי ברקאקא של ישיבת אנשים ונשים ב"חדר אחד" ומסביר זאת שמדובר בסעודה קטנה בשבע ברכות. ואכמ"ל.

נ.ב. איני יודע אם כוונתו דווקא ל"סעודת מצוה"...


תוקן על ידי צבע_אדום ב- 28/10/2010 10:44:02
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/10/2010 13:49 לינק ישיר 

צבע אדום,לדעתי זאת תמימות לחשוב שפסיקות כעין אלו שם מגיעות אחרי עיון אובייקטיבי בתלמוד ובפוסקים תחילה, ולא אחר עיון סובייקטיבי בתאוות וברצונות האנושיים תחילה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/10/2010 15:13 לינק ישיר 

מוטי, הנידון הוא לא הנושא ההלכתי, אלא האם יש אמת בסיפורי הסבתא.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/10/2010 02:51 לינק ישיר 

שו"ת ב"ח החדשות סימן נה:

"... ולפענד"נ ליישב דהמנהג נתפשט ע"פ ספר חסידים שכ' כ"מ שאנשים ונשים רואין זא"ז כגון בסעודת נישואין אין לברך שהש"ב לפי שאין שמחה לפני הקב"ה כשיש הרהורי עבירה עכ"ד בסי' י'. ולפי שבאותו סעודה בליל ב' אין עושין סעודה כ"א לקרובים וכולם יושבין בבית חורף וסועדין ביחד אצל חתן וכמה אנשים ונשים לפיכך א"א שהש"ב ע"פ ס"ח משא"כ בשבת בסעודה ג' דעושין סעודה גדולה ואנשים בלבד ונשים בלבד וכן בסעודה בליל שבת ובשבת שחרית אין סועדין לשם בקראקא כי אם בחורים ובתולות אין בו הרהורי עבירה אלא דוקא כשסועדין נשים בעולות בעל ב' לפיכך א"א שהש"ב...".

______

 הרב גורן כתב מאמר שנדפס בתחומין כו, על ההפרדה בין גברים ונשים, ותוכן פרקי המאמר הוא:

א. הב"ח והלבוש: הקפידו רק על ברכת "שהשמחה במעונו"

ב.
 מסוגיית סוכה משמע שיש להקפיד בכל אסיפה

ג.
 אין לחלק בין בית המקדש לשאר מקומות

ד.
 מסוגיית קידושין משמע שישבו מעורב

ה.
 הקפדה יתירה בחגים

ו.
 הקפדה יתירה בהתכנסות המונית

ז.
 בעל זכרון-יוסף סובר כלבוש

ח.
 ישיבת משפחות משפחות באולם אחד

_____________

העליתי את המאמר כאן:

http://www.zumodrive.com/share/87sNMjNmNjתוקן על ידי נישטאיך ב- 29/10/2010 03:04:56
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/10/2010 06:30 לינק ישיר 

נישטאיך. תודה רבה. (אגב בעצכ"ח לא היה פעם אשכול בעניין הפרדה בתי כנסת?)צבע_אדום כתב:
מוטי, הנידון הוא לא הנושא ההלכתי, אלא האם יש אמת בסיפורי הסבתא.

לעניין זה ראו את המובאות שכאן. (וביחס לריקודים בצוותא הרחיבו יותר במקו"א שאף הוא צויין שם)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/10/2010 12:48 לינק ישיר 

שמעתי שאצל הרב מבריסק עשו שבע ברכות וישבו גברים ונשים בחדר גדול אחד ללא מחיצה ביניהם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-31/10/2010 07:25 לינק ישיר 

  http://www.endthemadness.org/articles/article23.html

http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2294588&forum_id=1364


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-31/10/2010 10:46 לינק ישיר 

כתב הבנשק: 'שמעתי שאצל הרב מבריסק עשו שבע ברכות וישבו גברים ונשים בחדר גדול אחד ללא מחיצה ביניהם'.
הרב מבריסק הלך לשיטתיה - יש צווי דינים. גברים ישבו מדין גברא ונשים ישבו מדין חפצא, ולכן לא היה צריך לשים מחיצה ביניהם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-31/10/2010 11:19 לינק ישיר 

בלי ספק צורת הלבוש של הנשים כיום אכן יכולה להטעות אי מי להגדירן כחפצא. או כחפצו... ואמטו להכי יתכן שגם אם בעבר לא היתה נהוגה ההפרדה מ"מ כיום יש סיבה לנהוג בה בפרט בשמחות וד"ל. ומעתה לא תתמה מאי שנא מנסיעות מהדרין ועדיין יש להקשות בדוחק תרתי משמע וצע"ע.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/10/2010 16:51 לינק ישיר 

בין אם יש או אין חיוב, ודאי שתיקון גדול הוא להתקין שאנשים ונשים לא ישבו יחדיו ויבא גם השטן עמהם.
ומי שמפריע לו החברה ה'חדגונית' או משעמם לו ככה, יבקש רחמים ממי שהגבורה שלו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/10/2010 18:11 לינק ישיר 

פתאם אנחנו יכולים לחדש חידושים.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/10/2010 20:07 לינק ישיר 

נישטאיך כתב:
  http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2294588&forum_id=1364


מכל הנאמר שם לא נראה שכך היה המנהג, אדרבה נראה שבאו להלחם באי אלו שהעיזו לעשות כן. ואגב, איך נעלם ממך מש"כ ביש"ש גיטין פ"א סי"ח.
בסרטון שהבאת, הריקודים הם לא מחתונת מונקאץ' אל של בי"ס חילוני באיזור ששרו שירי ציונות.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/11/2010 09:38 לינק ישיר 

<מכל הנאמר שם לא נראה שכך היה המנהג, אדרבה נראה שבאו להלחם באי אלו שהעיזו לעשות כן>

אם תעיין בסוף דברי הים של שלמה תווכח, שהיה זה "מנהג" מקובל בזמנו, אולי לא מנהג וותיקין אבל כך נהגו,

"ובעוונותינו הרבים האידנא עוברים על אותו שהוא כאש לנעורת בשמחת נישואין, כשמתערבים אנשים ונשים יחד", אם היתה מחיצה בשעת הסעודה היכן התערבו? ליד המעליות?

<איך נעלם ממך מש"כ ביש"ש גיטין פ"א סי">

שכחתי למה נעלם ממני.

<בסרטון שהבאת, הריקודים הם לא מחתונת מונקאץ' אלא של בי"ס חילוני באיזור ששרו שירי ציונות>

לא של בי"ס חילוני אלא של תנועת נוער, ולא באיזור אלא בעיר. 

חוץ מהשיר "התקוה" או שאר "שירי ציונות" בלשונך, נראה לך שהכל שם חסידיש?

מי בכלל הזכיר חתונה?

http://www.youtube.com/watch?v=rp1OeIf0D0wתוקן על ידי נישטאיך ב- 01/11/2010 10:13:33
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/11/2010 09:38 לינק ישיר 

בסרטון מונקאטש יש כמה קטעים לרבות ריקודי הורה של תנועת נוער חילונית.

אבל בחתונת בן האדמו"ר, רואים בבירור את הקהל המצטופף לפני החופה והוא כולו תערובת ל"ע.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/11/2010 13:23 לינק ישיר 

המצאה היא גם לצד השני וכגון  קביעת הלכה על איסור הליכה של זוג יחדיו ברחוב. ומכאן הדרך קצרה להתערבות בענינים שבינו לבינה בגדרים שלא שערום אבותינו וכבר רעש בזה הסטייפלער נגד ההמצאות של הבית ישראל המצאות משונות אשר עד היום לא הוכחו כיעילות או מונעות פרצות ואכמ"ל.
ככלל המצאות אף פעם אינן טובות ויותר גרוע זה שכדי להרגיש בנוח מנסים לכפות אותם על אחרים שהרי להשאר ממציא וחריג אין איש מעוניין.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/11/2010 10:16 לינק ישיר 

רחובות מהדרין

http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=968935דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > למה להמציא ?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.