בית פורומים בחדרי חרדים

מדרש פליאה: האם משה רבנו קבור במערת המכפלה?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-27/2/2012 14:26 לינק ישיר 
מדרש פליאה: האם משה רבנו קבור במערת המכפלה?

לפי ספר התמונה וגדולי הראשונים התשובה היא כן ● רבים מאחינו בית ישראל יעלו מירונה בז' אדר, יום ההילולא של משה רבנו כיון שידוע שרשב"י הוא בגדר ניצוץ של משה רבנו ● אולם לא רבים יודעים שמנהג העלייה למירון הוא מנהג חדש ● המנהג העתיק - לפני כמאה שנה היה לעלות מכל ארץ ישראל לחברון למערת המכפלה ● לקראת הילולת משה רבינו אנו מגישים את המקורות בנושא ● למה נסעו דווקא לחברון? ואיך התבטל המנהג העתיק? ● על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם...מרדכי לאנד

בספר התמונה [מיוחס לתנא רבי נחוניא בן הקנה, ופירושו למקובל מן הראשונים] כתב שהמלאכים העבירו את משה רבינו למערת המכפלה וז"ל: [מהדורת קארעץ, תמונה ג' אות ר' דף ס']: "וה' זוגות נקברו במערה; ג' נגלות וב' נסתרות, הגלוים הם: אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. והנסתרות הם: אדם וחוה, משה וציפורה".

"ואע"פ שנא' במשה [דברים לד, ו] "ויקבור אותו בגי", זהו למשל. כי הנה פסוק אחר יש בזה שאמר [שם] "ולא ידע איש את קבורתו". [פירוש, וקשה שבתחילה כתוב שקבור ב"גיא", ואח"ז כתוב שלא יודעים היכן קבור? והתשובה:] "אלו ואלו דברי אלהים חיים, - אמת שלא ידע איש את קבורתו, אבל המלאכים יודעים. והראיה, שהכתוב אומר [דברים לב, נב] "כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא" [פירוש, וקשה שהיה צ"ל ושמה לא תהיה וכדו', ומה זה "לא תבוא", אלא:] כלומר, לא תבוא בעצמך אלא יביאך במהרה. וזהו למה, ששם נקבר משה על ידי המלאכים". [פירוש, שאומנם בתחילה נקבר ב"גיא" אולם אח"כ העבירו אותו למערת המכפלה]. ועי"ש עוד, עכ"ל.

ובילקוט ראובני [פר' וזאת הברכה ד"ה ה' זוגות] הביא את דברי ספר התמונה הנ"ל.

וכן כתב בעל "מגלה צפונות" [מגלה צפונות דף קמד ע"ש]: "המלאכים העבירוהו למשה רבנוע"ה למערת המכפלה, וז"ש "לא ידע איש את קבורתו", אף משה אינו יודע מקום קבורתו, כיון שנקבר מול בית פעור ורואה עצמו במערת המכפלה איננו יודע עיקר מקום קבורתו היכן".

ו"הרוקח" לרבנו אליעזר מגרמייזא, מגדולי הראשונים אומר שאומנם משה רבנו קבור במערת המכפלה, אבל הוא הגיע לשם דרך מנהרה שעברה מקברו בעבר הירדן עד לחברון, וז"ל: "ה' אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה" [דברים ל"א ב'] ולא דרך מחילות, כי הלך דרך מחילות לאמר לאבות העולם. הנך שוכב עם אבותיך" [דברים לא טז]  וכתיב "לא ידע איש את קבורתו", אלא דרך מחילות בא לשם למערת המכפלה, כי מחילה יוצאת מקברו של משהשהלך לקברי אבות, שכתוב [שם] "הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר" - לך אמור: מה שנשבעתי להם - קיימתיה [בפר' ג' דברכות]. "עם אבותיך וקם" - בשרו שילך לקבר אבות כי חלקו עימהן, לכן אחלק לו ברבים.

ובמדרש רבי דוד הנגיד נכד הרמב"ם גם נקט שמשה רבינו קבור במערת המכפלה, והקב"ה בעצמו העבירו לחברון. וז"ל [בתירגום מערבית בראשית עמ' פד]: "...דבר אחר המכפלה: ואמרו רבותינו עליהם השלום למשה רבינו עליו השלום, קברו ה' יתעלה שם, כמו שאמר: "ואקברה את מתי שמה" [בר' כג: יג] שאם תהפך "שמה" יבוא "משה".

והביאו בספר שו"ת ים הגדול [הדפסה התרצא לפ"ג סימן מו] מהג"ר יעקב משה טולידאנו זצ"ל, [שהיה דומ"צ בעיר טאנגיר ואח"כ בבית דין הגדול שבמצרים] כתב בזה"ל: "ראה זה חידוש ראיתי בפירוש עה"ת לרבינו דוד הנגיד נכד הרמב"ם, שחבר בלשון ערבי ונמצא בכתיבת יד ישן פה בעיר מצרים. שכתב בפרשת חיי שרה ע"פ "ואקברה את מתי שמה" [כג, יג], שמשה רבינו נקבר במערת המכפלה בחברון. ורמוז זה במילת שמ"ה אותיות מש"ה", וכו'. ולא ידעתי מהיכן שאב דבריו אלו. ואיך יפרש הכתוב ולא ידע איש את קבורתו, והוא פלא". עכ"ל.


וכן החיד"א בספרו "חומת אנך" על התורה [פ' חיי שרה פרק כג פסוק יט] כתב עה"פ: "וְאַחֲרֵי כֵן קָבַר אַבְרָהָם אֶת שָׂרָה אִשְׁתּוֹ אֶל מְעָרַת שְׂדֵה הַמַּכְפֵּלָה עַל פְּנֵי מַמְרֵא הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן", בזה"ל: "אל מערת שדה המכפלה, כתב רבינו אליעזר מגרמיזא ז"ל [בעל ספר הרוקח] בכ"י: מ'ערת ש'דה ה'מכפלה ר"ת משה, והמשכיל יבין, עכ"ל. ואפשר לרמוז מ"ש בילקוט ראובני [שם] משם ספר התמונה [שם] דמשה רבינו ע"ה וצפורה נקברו במערת המכפלה אצל אבות העולם, ע"ש. ועפ"ז א"ש ר"ת מ'ערת ש'דה ה'מכפלה – משה. גם "אל משה" שהוא ר"ת מ'ערת ש'דה ה'מכפלה, גימטריא "צפרה" עם הכולל".

"ומשז"ל קרית ארבע זוגות שנקברו שם, היינו בעת פטירתם". [א"ה: לשון הגמ' [סוטה דף יג ע"א] הוא: ממרא קרית הארבע היא חברון [בראשית לה, כז], ואמר רבי יצחק קרית ארבע, ארבע זוגות היו, אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. ע"כ]. אך בזהר הק' [פ' ויחי דף ר"ן ע"ב] אומר דלא קבלה מערתא ב"נ אחרא ע"ש, ואפשר לדחוק קצת". עכ"ל. וראה בסוף המאמר.

וכן בספר "בית יעקב" על הש"ס מהגה"ק חיים יעקב סאפרין האדמו"ר מקאמארנא זצ"ל [מס' שבת דף קנב ע"ב] כתב: "ויש דעה בדברי חכמינו ז"ל שמשה רבינו ע"ה נקבר במערת המכפלה", וכו' עיי"ש.

בלוח שנה דבר בעיתו מאת הרב מרדכי גנוט שליט"א [ז' אדר ב' שנת תש"ס עמוד תרעה] כתב: "יש העולים מירונה להשתטח על ציון רשב"י, שע"פ הקבלה היה ניצוץ מרע"ה.ההצריא"ז מרגליות זצ"ל מיודעי ח"ן, הדרים חברונה למערת המכפלה".

וכן הגה"צ ר' אביש צינוורוט שליט"א אמר לי שעדיף לנסוע לחברון מאשר למירון.


יש לציין כי בחז"ל מובעת דיעה שקברו של משה הוא בעבר הירדן אולם הוא מחובר עם קברי אבות: בספרי כתוב [דברים פיסקא שנז ד"ה (ה) וימת] "מחילה היתה יוצאה מקבורתו של משה לקבורתם של אבות נאמר כאן "וימת שם משה" ונאמר להלן [בראשית מט לא] "שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו". וכן הובא בילקוט שמעוני [וזאת הברכה רמז תתקסה].

וכן במדרש תנאים [דברים פרק לד פסוק ה] ד"א "וימת שם משה";  יש אומרים מחילה היתה יוצאת מקבורתו שלמשה לקבורתן שלאבות; נאמ' כאן "וימת שם" ולהלן הוא אומר "שמה קברו את אברהם".

מקור והמשך  אתר אגודת חלמישדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/2/2012 14:29 לינק ישיר 

ראיון וידאו עם הגאון הגדול רבי נתן בריזל שליט"א אודות המנהג העתיק לנסוע לחברון בז' אדר

יום ז´ באדר: מה עומד מאחורי המנהג לפקוד את מערת המכפלה ביום הולדתו ופטירתו של משה רבינו? רבי נתן בריזל בראיון לכיכר השבת על המקורות והטעמים. גם הגה"צ המקובל ר´ אשר זעליג מרגליות זצ"ל כותב בספרו ´הילולא דרשב"י´ שהמנהג לנסוע למירון הוא חדש
 

בעת האחרונה שוב עולה לכותרות השאלה האם משה רבינו ע"ה נטמן בשעתו במערת המכפלה.


רבי נתן בריזל, מנקיי הדעת בירושלים, מתייחס לנושא בראיון ל"כיכר השבת". "הייתי במערת המכפלה עוד בזמן הבריטים, וצעדתי על אותן מדרגות שרק עליהן היה ניתן לעלות.

"דודי, הגה"צ ר´ משה ליפשיץ זצ"ל הגיע בדיוק מארה"ב, ובאמצעות הקונסול האמריקאי הגענו יחד לחברון.
 
"באותה תקופה, פעל בירושלים עסקן נודע ושמו ר´ דוד פרקוביץ. כמה שנים לאחר מלחמת ששת הימים, אמרתי לו שראיתי בספר "התמונה" שמשה רבינו וציפורה נקברו במערת המכפלה, וסיפרתי לו שבז´ אדר אסע לחברון.
 
"בתגובה, סיפר לי העסקן כי לפני מאה ועשר שנים התפשט המנהג בכל ארץ ישראל שבז´ אדר היו נוסעים למערת המכפלה, ומה שבזמנינו נהוג לנסוע בז´ אדר למירון זה מנהג חדש. לדבריו, הנסיעה למרון החלה משום שהיה מסוכן באותה תקופה לפקוד את קברי האבות בחברון".
 
אגב, גם הגה"צ המקובל ר´ אשר זעליג מרגליות זצ"ל כותב בספרו ´הילולא דרשב"י´ שהמנהג לנסוע למירון הוא חדש: "יש יסוד גדול למנהג קדמון שנהגו בצפת ת"ו ביום ז´ אדר לסע למירון, וגם אחרון אחרון התחילו לנסוע גם מירושלים רבים תלמידי חכמים חסידים ושלמים ה´ עליהם יחיו".

אתר אגודת חלמישדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/2/2012 14:44 לינק ישיר 

יש גם מדרש שאומר שממערת המכפלה יש מנהרה שמגיעה לירושלים עד שער בית המקדש דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/2/2012 15:15 לינק ישיר 

שמעתי פעם מהרב אביגדור נבנצל שליט"א רבה של העיר העתיקה, שיש זוהר שבו נכתב שמשה נקבר בחברון, ופירוש הדברים הוא שמכיון שאותיות ה"א וחי"ת מתחלפות יוצא שהר נבו וחברון הם אותם אותיות.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/2/2012 10:49 לינק ישיר 


האם משה רבינו קבור במערת המכפלה?

בקשר עם ז' אדר, יום הולדתו והסתלקותו של משה רבינו ע"ה, פורסם היום בכמה אתרים חרדיים כתבה על כך שהמנהג לעלות ביום זה לרשב''י הינו חדש מלפני כחמישים שנה ובעצם המנהג המקורי היה לעלות ביום זה למערת המכפלה, והביאו שם דיון תורני בעניין מקום קבורתו של משה רבינו. בקשר עם כך אנו מביאים קטע ממכתב של כ''ק אדמו''ר שמסביר כי יתכן שאכן משה רבינו קבור במערכת המכפלה ● לצילום המכתב 

ח אדר ה'תש"ע (22.02.2010)

לקושיתו להמובא ביל''ר פ' ברכה מס' התמונה שמשה וצפורה נקברו במערת המכפלה שהוא היפך מכמה מחז''ל – הרי בכמה ענינים מצינו מדרשות חלוקות. ולהעיר ממדרש שלישי (ספרי הובא ביל''ר שם) דמחילה יוצאת מקבורתו של משה לקבורתם של אבות. 

(אג''ק חלק' יט עמ' קו אגרת ז'קל).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/2/2012 13:57 לינק ישיר 

בימים אחרים, אשכול זה היה מקבל את הכותרת "מגלה פנים בתורה שלא כהלכה".
לא בדיוק הבנתי, בתורה כתוב במפורש "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה" ואשכול זה מנסה להוכיח שיש טעות בתורה?

האם אשכול זה אינו כפירה גמורה?

ושוב נזכיר את הכתוב תורה לפותח האשכול:   ויקבור אותו בגיא בארץ מואב, מול בית פעור; ולא-ידע איש את-קבורתו, עד היום הזה.

מה בא ללמדנו פותח האשכול? במה עדיף לערער, אחר הכתוב בתורה או אחר הציטוטים מאותם ספרים אחרים?

אני מקווה שפותח האשכול ידע, שהאמונה התמימה תדרוש להכריז על אותם ספרים המצוטטים שיודעים את מקום קבורת משה, כאוסף גיבובים וגחמות וככופרים בכתוב בתורה (אלא אם כן אין כוונתם כפשוטם).דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/2/2012 22:55 לינק ישיר 

דובנוב כתב:
מכיון שאותיות ה"א וחי"ת מתחלפות


הזוהר נכתב על ידי הונגרי?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/2/2012 23:02 לינק ישיר 

אם הצליחו להזיז את כלב בין יפונה עד ליהושע בן נון (שגם קברו לא מוסמך) אז להזיז את משה רבנו זה משחק ילדים..דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/3/2012 12:47 לינק ישיר 

חיים9999 כתב:
לא בדיוק הבנתי, בתורה כתוב במפורש "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה" ואשכול זה מנסה להוכיח שיש טעות בתורה?

האם אשכול זה אינו כפירה גמורה?


אכן כפירה גמורה לצטט ספרי רבותינו,
צריך להוציא דחוף פאשקוילים נגד החוצפה הזו...

ספר התמונה [מיוחס לתנא רבי נחוניא בן הקנה] 

ילקוט ראובני

בעל "מגלה צפונות"

"הרוקח" לרבנו אליעזר מגרמייזא, מגדולי הראשונים 

מדרש רבי דוד הנגיד נכד הרמב"ם

שו"ת ים הגדול מהג"ר יעקב משה טולידאנו זצ"ל

החיד"א בספרו "חומת אנך"

האדמו"ר מקאמארנא זצ"ל


כל גדולי עולם אלא לא ידעו פסוק שאתה יודע?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/2/2013 16:18 לינק ישיר 

אדם_ה1 כתב:
אם הצליחו להזיז את כלב בין יפונה עד ליהושע בן נון (שגם קברו לא מוסמך) אז להזיז את משה רבנו זה משחק ילדים..


אפיקורס,
האם אתה מאמין שהיה בכלל "יהושע בן נון"?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/2/2013 16:34 לינק ישיר 

חיים9999 מאותו הפסוק עצמו נראה שידעו שנקבר בגיא מול בית פעור ולכן הסתירה עומדת מול הסיפא "ולא ידע.."|
ומכאן גדולי עולם תנאים (ר' נחוניא ורבי ישמעאל כ"ג כפי המיוחס) ומקובלים וראשונים תירצו את הסתירה המפורשת בפסוק ומצאו רמזים שהוא קבור בחברון. 
אז איפה כאן הכפירה? דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/2/2013 16:38 לינק ישיר 

חיים9999 כתב:
בימים אחרים, אשכול זה היה מקבל את הכותרת "מגלה פנים בתורה שלא כהלכה".
לא בדיוק הבנתי, בתורה כתוב במפורש "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה" ואשכול זה מנסה להוכיח שיש טעות בתורה?

האם אשכול זה אינו כפירה גמורה?

ושוב נזכיר את הכתוב תורה לפותח האשכול:   ויקבור אותו בגיא בארץ מואב, מול בית פעור; ולא-ידע איש את-קבורתו, עד היום הזה.

מה בא ללמדנו פותח האשכול? במה עדיף לערער, אחר הכתוב בתורה או אחר הציטוטים מאותם ספרים אחרים?

אני מקווה שפותח האשכול ידע, שהאמונה התמימה תדרוש להכריז על אותם ספרים המצוטטים שיודעים את מקום קבורת משה, כאוסף גיבובים וגחמות וככופרים בכתוב בתורה (אלא אם כן אין כוונתם כפשוטם)."עד היום הזה" של הכותב, מי תקע לידך שלא נתגלה לאחר מכן?

עובדה שגילו את קברות השבטים למרות שכתוב בתורה רק שהעלו את יוסף, אז קבר אחד יותר או פחות..דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/2/2013 16:48 לינק ישיר 

אדם_ה1 כתב:

עובדה שגילו את קברות השבטים 


אתה גדול, אדם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/2/2013 23:50 לינק ישיר 

חכם אהרן ביטון מביא בשיעור מהחיד"א שנשמת משה רבנו במערת המכפלה
החיד"א בספרו "חומת אנך" על התורה [פ' חיי שרה פרק כג פסוק יט] כתב עה"פ: "וְאַחֲרֵי כֵן קָבַר אַבְרָהָם אֶת שָׂרָה אִשְׁתּוֹ אֶל מְעָרַת שְׂדֵה הַמַּכְפֵּלָה עַל פְּנֵי מַמְרֵא הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן", בזה"ל: "אל מערת שדה המכפלה, כתב רבינו אליעזר מגרמיזא ז"ל [בעל ספר הרוקח] בכ"י: מ'ערת ש'דה ה'מכפלה ר"ת משה, והמשכיל יבין, עכ"ל. ואפשר לרמוז מ"ש בילקוט ראובני [שם] משם ספר התמונה [שם] דמשה רבינו ע"ה וצפורה נקברו במערת המכפלה אצל אבות העולם, ע"ש. ועפ"ז א"ש ר"ת מ'ערת ש'דה ה'מכפלה – משה. גם "אל משה" שהוא ר"ת מ'ערת ש'דה ה'מכפלה, גימטריא "צפרה" עם הכולל".

השיעור מתאריך ז אדר תשע"ב.

מקורדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/2/2013 00:15 לינק ישיר 
ולא ידע איש קבורתו. פיר' שלא ידעינן היכן קברהו. אבל לאן העבירהו לאחר קבורתו לא דבר הכתוב

חיים9999 כתב:
בימים אחרים, אשכול זה היה מקבל את הכותרת "מגלה פנים בתורה שלא כהלכה".
לא בדיוק הבנתי, בתורה כתוב במפורש "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה" ואשכול זה מנסה להוכיח שיש טעות בתורה?

האם אשכול זה אינו כפירה גמורה?

ושוב נזכיר את הכתוב תורה לפותח האשכול:   ויקבור אותו בגיא בארץ מואב, מול בית פעור; ולא-ידע איש את-קבורתו, עד היום הזה.

מה בא ללמדנו פותח האשכול? במה עדיף לערער, אחר הכתוב בתורה או אחר הציטוטים מאותם ספרים אחרים?

אני מקווה שפותח האשכול ידע, שהאמונה התמימה תדרוש להכריז על אותם ספרים המצוטטים שיודעים את מקום קבורת משה, כאוסף גיבובים וגחמות וככופרים בכתוב בתורה (אלא אם כן אין כוונתם כפשוטם).דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/2/2014 00:43 לינק ישיר 

אדם_ה1 כתב:
עובדה שגילו את קברות השבטים למרות שכתוב בתורה רק שהעלו את יוסף, אז קבר אחד יותר או פחות..


תלמוד ירושלמי סוטה (דף ח ע"ב; פרק א הלכה י): "ככתוב (בראשית מו) אנכי ארד עמך מצרים ואני אעלך גם עלה מה ת"ל גם עלה. אמר אותך אני מעלה ושאר כל השבטים אני מעלה מלמד שכל שבט ושבט העלה עצמות ראש שבטו עמו"דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > מדרש פליאה: האם משה רבנו קבור במערת המכפלה?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.