בית פורומים בחדרי חרדים

מצטער, אבל חתונת האדמו"ר מקאליב היא נגד ההלכה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-16/5/2012 15:22 לינק ישיר 
מצטער, אבל חתונת האדמו"ר מקאליב היא נגד ההלכה

מרדכי אזולאי, סרוגים
הדפסה
10.05.12 17:25
במחילה מכבוד קדושתו של האדמו"ר מקאליב, אבל נישואין שנערכו אתמול (ד') הם נגד ההלכה.

אינני מתכוון לכך שאדם בגילו המופלג נושא אשה הצעירה ממנו בכשלושים שנה. החתן והכלה הם אנשים מבוגרים בעלי דעת, שיש להניח שעשו את שיקוליהם והגיעו להחלטה בעצמם.

  האדמו"ר מקאליב (פלאש90)
הבעיה כאן היא הלכתית גרידא.

אשתו הראשונה של האדמו"ר שפרה ז"ל, נפטרה לפני כחצי שנה בערב חנוכה.

הגמרא במסכת מועד קטן (כג,א) העוסקת בענייני אבלות מביאה את הברייתא הבאה: "מתה אשתו – אסור לישא אשה אחרת, עד שיעברו עליו שלשה רגלים. רבי יהודה אומר: רגל ראשון ושני – אסור, שלישי – מותר. ואם אין לו בנים – מותר לישא לאלתר, משום ביטול פריה ורביה. הניחה לו בנים קטנים – מותר לישא לאלתר, מפני פרנסתן."

הווה אומר, מי שנפטרה אישתו אסור לו להתחתן פעם שנייה עד שיעברו עליו שלושה רגלים, למעט בשני מקרים, כשלא קיים  מצוות פריה ורביה או כשיש לו ילדים קטנים שאין מי שיטפל בהם.

טעם האיסור המובא בתוספות הוא: "עד שיהיה שלושה רגלים בלא שמחה ולא ישכח אהבת אשתו", דהיינו, שלא ישא אדם אישה חדשה כל עוד הוא זוכר את אשתו הראשונה. הסיבות היחידות שהתירו הוא כשטרם קיים את מצוות פריה ורביה או שהוא זקוק לתמיכה מאישה בגידול ילדיו.


במקרה שלפנינו, נראה ששני הטעמים אינם שייכים, למרבה הצער לאדמו"ר אין ילדים ונראה שגם מנישואיו לאישה מבוגרת לא יהיו לו ילדים.

הרמב"ם (אבלות ו,ה) פוסק להלכה את הברייתא הזו ומוסיף סעיף נוסף:

"ומי שמתה אשתו, אם כבר קיים מצות פריה ורביה ויש לו מי שישמשנו ואין לו בנים קטנים הרי זה אסור לישא אשה אחרת עד שיעברו עליו שלשה רגלים, אבל מי שלא קיים מצות פריה ורביה, או שקיים ויש לו בנים קטנים או שאין לו מי שישמשנו, הרי זה מותר".

"יש לו מי שימשנו" אינו מופיע בברייתא שלפנינו ואינו מופיע גם במסכת שמחות, משם נלקחה הברייתא. מקור של סעיף זה הוא מהירושלמי במסכת יבמות וברי"ף שהביאם להלכה. וכן כתב גם השולחן ערוך ביורה דעה סימן שצב.

הביטוי "אין לו מי שישמשנו", לא נתבאר בדברי הירושלמי ועל פי המפרשים והפוסקים, נראה כי מדובר בעזרה בתוך הבית. ועל כך כותב הרמ"א בהגהה על השו"ע:


"י"א דאף מי שהוא עשיר ויכולת בידו לשכור לו משרתים ומשרתות, מכל מקום אם אין בתו או כלתו אצלו בביתו שתוכל לשמשו בחפיפת הראש או שאר דברים שמתבייש מאחרים, מקרי אין לו מי שישמשנו, וכל כיוצא בזה (פסקי מהרא"י סימן ג'); ולכן נשתרבב המנהג שרבים  מקילין בענין ונושאין נשים תוך שלש רגלים, ובעל נפש יחוש לעצמו."

הרמ"א מביא את הדעה המקלה בשם יש אומרים וקורא לקולא הזו בשם נשתרבב המנהג. כשהוא מסיים "בעל נפש יחוש לעצמו".

קולא זו אינה מובאת לא בתלמוד הבבלי (שלא הביא את עניין השימוש כלל), לא בירושלמי, לא ברי"ף, לא ברמב"ם ולא בשו"ע. כשגם הרמ"א לא מקבל אותה.

אינני מכיר את האדמו"ר מקאליב, ולא יודע את הסיבה שהביאה אותו להתחתן תוך חמישה חודשים מפטירת אשתו.

עוד יותר אני תמה על הרב יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן בב"ב וחתנו של "פוסק הדור" הרב אלישיב (שה' ישלח לו רפואה שלמה), שסידר את החופה והקידושין תוך שהוא מתעלם מכל המקורות דלעיל.

בציבור החרדי תמיד אומרים כי הרבנים הציונים, לא יודעים ש"ס ופוסקים. הנה דוגמה שגם גדולי הציבור החרדי, שוכחים או מתעלמים מהלכות מפורשות בשו"ע.

מקור:
http://www.srugim.co.il/31898-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94?di=1 

שימו לב לתגובות.. אף אחת כמעט איננה עניינית
 השאלה מבחינה הלכתית האם כך הם פני הדברים או שיש צדדים נוספים הלכתיים שהוא לא הביא בחשבון?? כל הלמדנים מוזמנים לכתוב..
כבר נאמר שתורה היא ולימוד היא צריכה
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 15:30 לינק ישיר 

לא שמתי לב לתגובות. אבל דרכם של הרבנים הדלי"ם שתמיד תמיד לומדים את ההלכה ממשנה ומגמרא, והכל בהמשך אצל פרשנויות [כך הם בהחלט מסוגלים לפעמים לחלוק על ראשונים ואחרונים לפי הנראה להם פשט בגמרא וכדומה].

ההלכה היא מה שכתוב בשולחן ערוך.
השולחן ערוך בנידוננו הוא הרמ"א המצוטט שפוסק לקולא.
מי שלא יודע מה הפירוש במילים "ויש מי שאומר" של הרמ"א - דכוונתו לפסוק כך בדרך כלל, לא התחיל ללמוד הלכה מימיו.
מה שהוא כותב בעל נפש יחמיר = זו "חומרא".

פתאום הוא נעשה לי "מחמיר" על חשבון הרבי מקליב והרב זילברשטיין.
תחמיר אצלך במטבח. אל תקנה בשמיטה היתר מכירה.
שאשתך תלך גם גרביים ולא רק בסנדלים... וכן בכיסוי ראש בלי טפח מגולה שערות....

ואל תכנס לחומרות על גבי אחרים. ובפרט לא על חשבון זקן בן תשעים ושתיים שחייב עזרה יומיומית.


זו תגובה ממין הענין? או שגם זה לא??דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 15:30 לינק ישיר 

אחרי כל הפלפול: לאדמו"ר יש תקווה לזכות בפרי בטן, ויש סיכוי לכך.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 15:33 לינק ישיר 

עדייןבגלות כתב:
אחרי כל הפלפול: לאדמו"ר יש תקווה לזכות בפרי בטן, ויש סיכוי לכך.


אין מצב.

חזקה על מנגלה ימ''ש שעשה מלאכתו נאמנה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 15:35 לינק ישיר 

חושב לעומק התכוונתי דווקא לתגובות ענייניות כמו שלך (בלי ההצעות לשיפור וייעול אצלם כי זה לא רלוונטי)
ועדיין בגלות אין לי מושג מאיפה אתה מביא את זה אבל שיהיה..דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 15:38 לינק ישיר 

פותח האשכול, פתח בהצהרה שהחתונה היא נגד ההלכה, וסיים "האם כך הם פי הדברים או שיש צדדים.."

אני מאמין שהרב זילברשטיין גם ידע ושמע על השאלה ההלכתית, ואפ"ה סידר הקידושין...דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 15:40 לינק ישיר 

שמעתי ממישהו שהציע שידוך שהאדמו"ר מחפש רק "בת בנים".דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 15:45 לינק ישיר 

בויקיפדיה כתוב שהיא בת 63 אם זה נכון כנראה שבסופו של דבר היא אינה ב"ב.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 15:46 לינק ישיר 

מלבד מה שכתב "חושב לעומק" שדי בהם בכדי לסתור את הפלפול הסרוג אוסיף גם כי האדמו"ר שנעזר בנכדותיו שאינם ממש כאלה, חושש ליחוד ולשם כך לקח לו אשה. עניין זה ודאי תואם את דברי הרמב"ם.

ויפה המליץ חושב לעומק לכותב הדברים שיחמיר בענייניו ולא בענייני האדמו"ר מקאליב. 


תוקן על ידי חצינזק ב- 16/05/2012 15:47:15
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/5/2012 15:47 לינק ישיר 

BRACCI אני ציטטתי את הכתבה בשלמותה כולל הכותרת (כולם יודעים שאני בת)
התוספת למטה היא שלי..
אגב, מישהו כתב לי באישי 'הזהר בגחלתן וכו' האם לדעתכם אין מקום לדיון כזה? דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 15:54 לינק ישיר 

יש מקום גדול מאוד לעידון וניסוח הכותרת, בעיקר מבחינת הקביעה העמראצית שבה.
על המניעים המשונים של הסרוג לכתוב את המאמר, לא נעמוד כעת. זה עניין לפסיכולוג.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/5/2012 15:54 לינק ישיר 

לונה, לשאלתך - כן. לא חושבת שהוא טעה, משום שברגע שאין לו בנים מותר לו לשאת אשה ולא רק בלג בעומר אלא אפילו בספירת העומר (הלכה פסוקה), אבל אפילו נניח לרגע שכן - אל תתעסקי בחייו של אדם שזכויות כה רבות של תורה וקיום מצוות מצויות באמתחתו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 15:55 לינק ישיר 

הטמטום של המזרוחניק הנ״ל, זה, כפי שכתב בסוף מאמרו, שהוא חושב שהרב זילברשטיין שוכח או מתעלם מכזו הלכה יסודית. הוא הרים טלפון לרב זילברשטיין לשאול אותו מה הנימוק לפסקו? לא. הוא הזדרז להכפיש. כי זה מה שהוא. זבל אנושי, שמחפש איפה להשמיץ.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/5/2012 16:38 לינק ישיר 

עקבתא דמשיחא ללא שום ספק
החוצפה בדורינו עוברת עוד ועוד את הקו האדום
במקום שיבוא האספסוף הזה וישאל את הרב בצורה מכובדת "והלא כתוב כך וכך" "אפשר יסביר לי כבוד הרב את כוונתו"
לא. הוא בא אליו בשאלות על ידי פרסומים, ולא בשאלות אלא האספסופון כבר פסק מהי ההלכה, ורק נותר לרבנים מסדרי הקידושין לבוא ולתנצל בפניו

ברוך השם משיח כבר בפתח.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/5/2012 18:16 לינק ישיר 

למד מהחרדים !!!

להתקיף בלי לשאול / לברר לפני כן ...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/5/2012 19:28 לינק ישיר 


קיבלתי ממישהו:
בלי לפתוח אף ספר, רק מקריאת מאמר הכותב שמחפש על מה להיתלות וניכר שמטרתו לקנטר ולהעיר ולהכנס לחיים אישיים של אדם אחר שיותר גדול ממנו פי כמה, אבל  רק מתוך דבריו יש תשובה חזקה, שהוא מצטט בעצמו רמב"ם המתיר שאין מי שישמשנו, ואחר כך מביא שזה רק הרמ"א סובר.. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > מצטער, אבל חתונת האדמו"ר מקאליב היא נגד ההלכה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.